Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Hedmark - en utdanningsaktør Orientering 22.09.2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Hedmark - en utdanningsaktør Orientering 22.09.2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Hedmark - en utdanningsaktør Orientering 22.09.2009

2 Mette Løhren Høgskolen i Hedmark 4 Campuser Elverum: HI Helse- og idrettsfag Hamar: LUNA Lærerutdanning og naturvitenskap Evenstad: SUE Skog- og utmarksfag Rena: ØSIR Økonomi, samfunnsfag og informatikk

3 HH Helse- og sosialfag Idrettsfag Landbruk og utmark Lærer- utdanninger NaturfagDatafag Økonomi og Administrasjon Språk og kultur Samfunnsfag, medier og informasjon

4 Mette Løhren Høgskolens ulike utdanningsprogram • Ordinære årsstudier, bachelor- og masterprogram, se nærmere herse nærmere her • Søknadsprosesser ordinære studier, Samordnet opptak eller lokale opptak. • Campus-studier og desentrale utdanningsprogrammer. • Heltids- og deltidsstudier. • Nettbaserte studier. Høgskolen i Hedmark er av de største på nettbaserte studier i landet. • Samlingsbaserte studier. • Oppdragsstudier/betalingsstudier.

5 Ekstern finansiert virksomhet – Kurs- og oppdragsenhet • Kurs og oppdragsvirksomhet ved hver avdeling/Campus i Høgskolen i Hedmark. To tyngdepunkt; Østerdalen og Hamar. • Tilrettelegging av oppdrags- og betalingsstudier. • Betalingsstudier åpne for enkeltdeltakere eller studieprogram finansiert av privat eller offentlig virksomheter. • Tilrettelegging av kurs og seminar. • Evaluerings- og utredningsoppdrag. • Forskningsoppdrag. • Veiledningsoppdrag. • Høgskolen i Hedmark størst på ekstern finansiert virksomhet av høgskolene i Norge • HH en lokal, regional og nasjonal kompetanseleverandør REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

6 Mette Løhren Status arbeidsledighet og utdanning • Økt ledighet, stigende i 2009 og 2010 • Effekten av finanskrisen vil vedvare i flere år • Regjeringens tiltakspakker og Fylkeskommunens innsatsområder • Må framskaffe alternativ sysselsetting • Hedmark har lavt utdanningsnivå (Innlandet generelt) • Forventer økt etterspørsel etter høyere utdanning, tidligere nedgangstider har vist dette • Forventer økt etterspørsel etter etter- og videreutdanning som et ledd i arbeidsmarkedstiltak • Bedriftenes muligheter til å prioritere kompetanseheving, økt midler til kompetansetiltak

7 Eksempler på målgruppen som er/blir i ”arbeidsledighetskøen” og som er aktuelle for utdanningsmarkedet • Voksne arbeidstaker som er blitt arbeidsledig, og som ønsker seg raskt tilbake i arbeid • Voksne arbeidstaker som er blitt arbeidsledig, og som ønsker seg mer utdanning for å gjøre seg attraktiv på arbeidsmarkedet nå og i framtid • Avgangselever fra videregående skole • Unge som har valgt arbeid i en periode, men som nå ønsker utdanning • Bedrifter i omstilling Mette Løhren

8 Utdanningstrappa Arbeid Arbeid Arbeid Høgskoleutdanning ÅS/BA/MA Studiepoengsgivende utdanningsprogram Startpakker – bransjespesifikke- HH AMO kurs Jobbsøkingskurs

9 Mette Løhren Eksempler på mulige – startpakker- fra Høgskolen 0-30 studiepoeng • Regnskapsmedarbeider (innføring i regnskap, regnskapsorganisasjon og bransje kunnskap) • Gründerutdanning (personlig utvikling, kreativitet, innovasjon, forretningsutvikling, entreprenørskap, eget utviklingsprosjekt og prosjektadministrasjon) • Service, salg og markedsføring (servicemarkedsføring og forretningslogikk, kommunikasjon og kundebehandling, team og teamutvikling og arbeids- og organisasjonspsykologi) • Mat og helse (ernæring, mat og forbruk, matkultur og matpedagogikk) • Administrasjon og saksbehandling (grunnleggende IKT, administrasjon og service, etikk og kommunikasjon i saksbehandling) • Barne- og Ungdomsarbeid (grunnleggende fagemner barn og ung, lesing og litteraturformidling, kommunikasjon med barn og unge, Naturen som erfarings- og læringsarena, kreative aktiviteter, fordypning med oppgave, praksis) • Landbruksteknikk (ulike fagområder innen landbruksteknikk)

10 Mette Løhren Eksempler på mulige kurs-/utdanningsprogrammer fra Høgskolen knyttet til næringslivet • Østerdalsskolen- Elverumsskolen Kompetanseutvikling i egen virksomhet, kartlegging Strategiarbeid Effektivisering Personalplanlegging • Kompetansekartlegging i små og mellomstore bedrifter • ”Kula kurs”, attraktivt arbeid HMS, Prosjektutdanning, Teamarbeid og teamledelse, organisasjonsforståelse) • Motivasjonskurs, samarbeid med næringslivet Motivasjon og jobbtilfredshet i forhold til ytelse Holdninger til ledelse og trivsel Læring i forhold til mestring av jobb Kommunikasjon • Etter- og videreutdanning på bestilling/skreddersøm

11 Mette Løhren Annet • Studieteknikk Lære å lære Generell studieteknikk Motivasjon for å starte på en høgskoleutdanning • Studieveiledning Kompetanse hos NAV ansatte angående Høgskoleutdanning Forventningsavklaring Er dette studiet for meg ?

12 - Styrende regelverk • Forskrift om opptak til høyere utdanning, 2007-01-31 nr 173 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20070131-0173.html Forskriften trådde i kraft 1. januar 2009 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20070131-0173.html • Regelverk for opptak til utdanninger ved Høgskolen i Hedmark (http://www.hihm.no/Hovedsiden/Studietilbud/Soeknad-og-opptak/Opptakskrav)http://www.hihm.no/Hovedsiden/Studietilbud/Soeknad-og-opptak/Opptakskrav Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

13 - Forskrift om opptak til høyere utdanning • Kapittel 3. Unntak fra krav om generell studiekompetanse • § 3-1. Realkompetanse • (1) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. • (2) Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. • (3) Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonene i forhold til det faget som søkeren ønsker å studere, og finne fram til egnete og hensiktsmessige framgangsmåter for slike vurderinger. Søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse. Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

14 - HHs regelverk for realkompetansevurdering til grunnutdanninger • Minimum opptakskrav: • 25 år eller eldre i opptaksåret • Minimum 5 års relevant praksis (heltid) – hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning (på videregående skoles nivå) • Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper* på samme måte som ved ordinært opptak Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

15 - Realkompetanseskjema • I tillegg til søknaden må realkompetansesøkere fylle ut et realkompetanseskjema for å dokumentere følgende:  Personalia  Oversikt over praksis og utdanning  Organisasjonsarbeid og annen praksis  Hva er din motivasjon for å søke høyere utdanning? Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

16 - Realkompetanseskjema  Hvilke forventninger har du til studiet?  Beskriv hvorfor du mener at du kan gjennomføre det studiet du har søkt  Norskkunnskaper (begrunne hvorfor du mener at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å gjennomføre studiet)  Engelskkunnskaper (begrunne hvorfor du mener at du har tilstrekkelige kunnskaper i engelsk til å kunne nyttiggjøre deg av engelsk faglitteratur) Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

17 Y-veien • Opptaksgrunnlag • Spesifikke fagbrev som grunnlag for realkompetanseopptak til studier • Godkjennelse av departementet • Forkurs som inngår • I HH er det pr. dato kun ett studieprogram som har denne muligheten; Bachelor i Service Management • Forsøksordning Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

18 Takk for meg Du når meg på mail eller telefon mette.lohren@hihm.no 97581480 leder av kurs og oppdragsenheten ØSIR(Rena) og HI(Elverum) mette.lohren@hihm.no Mette Løhren


Laste ned ppt "Høgskolen i Hedmark - en utdanningsaktør Orientering 22.09.2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google