Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Hedmark - en utdanningsaktør

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Hedmark - en utdanningsaktør"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Hedmark - en utdanningsaktør
Orientering

2 Høgskolen i Hedmark 4 Campuser
Hamar: LUNA Lærerutdanning og naturvitenskap Elverum: HI Helse- og idrettsfag Evenstad: SUE Skog- og utmarksfag Rena: ØSIR Økonomi, samfunnsfag og informatikk Mette Løhren

3

4 Høgskolens ulike utdanningsprogram
Ordinære årsstudier, bachelor- og masterprogram, se nærmere her Søknadsprosesser ordinære studier, Samordnet opptak eller lokale opptak. Campus-studier og desentrale utdanningsprogrammer. Heltids- og deltidsstudier. Nettbaserte studier. Høgskolen i Hedmark er av de største på nettbaserte studier i landet. Samlingsbaserte studier. Oppdragsstudier/betalingsstudier. Mette Løhren

5 Ekstern finansiert virksomhet – Kurs- og oppdragsenhet
Kurs og oppdragsvirksomhet ved hver avdeling/Campus i Høgskolen i Hedmark. To tyngdepunkt; Østerdalen og Hamar. Tilrettelegging av oppdrags- og betalingsstudier. Betalingsstudier åpne for enkeltdeltakere eller studieprogram finansiert av privat eller offentlig virksomheter. Tilrettelegging av kurs og seminar. Evaluerings- og utredningsoppdrag. Forskningsoppdrag. Veiledningsoppdrag. Høgskolen i Hedmark størst på ekstern finansiert virksomhet av høgskolene i Norge HH en lokal, regional og nasjonal kompetanseleverandør REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

6 Status arbeidsledighet og utdanning
Økt ledighet, stigende i 2009 og 2010 Effekten av finanskrisen vil vedvare i flere år Regjeringens tiltakspakker og Fylkeskommunens innsatsområder Må framskaffe alternativ sysselsetting Hedmark har lavt utdanningsnivå (Innlandet generelt) Forventer økt etterspørsel etter høyere utdanning, tidligere nedgangstider har vist dette Forventer økt etterspørsel etter etter- og videreutdanning som et ledd i arbeidsmarkedstiltak Bedriftenes muligheter til å prioritere kompetanseheving, økt midler til kompetansetiltak Mette Løhren

7 Eksempler på målgruppen som er/blir i ”arbeidsledighetskøen” og som er aktuelle for utdanningsmarkedet Voksne arbeidstaker som er blitt arbeidsledig, og som ønsker seg raskt tilbake i arbeid Voksne arbeidstaker som er blitt arbeidsledig, og som ønsker seg mer utdanning for å gjøre seg attraktiv på arbeidsmarkedet nå og i framtid Avgangselever fra videregående skole Unge som har valgt arbeid i en periode, men som nå ønsker utdanning Bedrifter i omstilling Mette Løhren

8 Utdanningstrappa Arbeid Arbeid Arbeid Høgskoleutdanning ÅS/BA/MA
Studiepoengsgivende utdanningsprogram Startpakker – bransjespesifikke- HH AMO kurs Jobbsøkingskurs Mette Løhren

9 Eksempler på mulige – startpakker- fra Høgskolen 0-30 studiepoeng
Regnskapsmedarbeider (innføring i regnskap, regnskapsorganisasjon og bransje kunnskap) Gründerutdanning (personlig utvikling, kreativitet, innovasjon, forretningsutvikling, entreprenørskap, eget utviklingsprosjekt og prosjektadministrasjon) Service, salg og markedsføring (servicemarkedsføring og forretningslogikk, kommunikasjon og kundebehandling, team og teamutvikling og arbeids- og organisasjonspsykologi) Mat og helse (ernæring, mat og forbruk, matkultur og matpedagogikk) Administrasjon og saksbehandling (grunnleggende IKT, administrasjon og service, etikk og kommunikasjon i saksbehandling) Barne- og Ungdomsarbeid (grunnleggende fagemner barn og ung, lesing og litteraturformidling, kommunikasjon med barn og unge, Naturen som erfarings- og læringsarena, kreative aktiviteter, fordypning med oppgave, praksis) Landbruksteknikk (ulike fagområder innen landbruksteknikk) Mette Løhren

10 Eksempler på mulige kurs-/utdanningsprogrammer fra Høgskolen knyttet til næringslivet
Østerdalsskolen- Elverumsskolen Kompetanseutvikling i egen virksomhet, kartlegging Strategiarbeid Effektivisering Personalplanlegging Kompetansekartlegging i små og mellomstore bedrifter ”Kula kurs”, attraktivt arbeid HMS, Prosjektutdanning, Teamarbeid og teamledelse, organisasjonsforståelse) Motivasjonskurs, samarbeid med næringslivet Motivasjon og jobbtilfredshet i forhold til ytelse Holdninger til ledelse og trivsel Læring i forhold til mestring av jobb Kommunikasjon Etter- og videreutdanning på bestilling/skreddersøm Mette Løhren

11 Annet Studieteknikk Studieveiledning Lære å lære
Generell studieteknikk Motivasjon for å starte på en høgskoleutdanning Studieveiledning Kompetanse hos NAV ansatte angående Høgskoleutdanning Forventningsavklaring Er dette studiet for meg ? Mette Løhren

12 - Styrende regelverk Forskrift om opptak til høyere utdanning, nr Forskriften trådde i kraft 1. januar 2009 Regelverk for opptak til utdanninger ved Høgskolen i Hedmark ( Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

13 - Forskrift om opptak til høyere utdanning
Kapittel 3. Unntak fra krav om generell studiekompetanse § 3-1. Realkompetanse (1) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er kvalifiserte for et bestemt studium på grunnlag av realkompetanse. (2) Realkompetanse er kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. (3) Utdanningsinstitusjonen må vurdere kvalifikasjonene i forhold til det faget som søkeren ønsker å studere, og finne fram til egnete og hensiktsmessige framgangsmåter for slike vurderinger. Søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse. Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

14 - HHs regelverk for realkompetansevurdering til grunnutdanninger
Minimum opptakskrav: 25 år eller eldre i opptaksåret Minimum 5 års relevant praksis (heltid) – hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning (på videregående skoles nivå) Utenlandske søkere (søkere fra land utenfor Norden) må dokumentere norsk- og engelskkunnskaper* på samme måte som ved ordinært opptak Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

15 - Realkompetanseskjema
I tillegg til søknaden må realkompetansesøkere fylle ut et realkompetanseskjema for å dokumentere følgende: Personalia Oversikt over praksis og utdanning Organisasjonsarbeid og annen praksis Hva er din motivasjon for å søke høyere utdanning? Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

16 - Realkompetanseskjema
Hvilke forventninger har du til studiet? Beskriv hvorfor du mener at du kan gjennomføre det studiet du har søkt Norskkunnskaper (begrunne hvorfor du mener at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å gjennomføre studiet) Engelskkunnskaper (begrunne hvorfor du mener at du har tilstrekkelige kunnskaper i engelsk til å kunne nyttiggjøre deg av engelsk faglitteratur) Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

17 Spesifikke fagbrev som grunnlag for realkompetanseopptak til studier
Y-veien Opptaksgrunnlag Spesifikke fagbrev som grunnlag for realkompetanseopptak til studier Godkjennelse av departementet Forkurs som inngår I HH er det pr. dato kun ett studieprogram som har denne muligheten; Bachelor i Service Management Forsøksordning Realkompetansevurdering – Høgskolen i Hedmark v Mette Løhren

18 Takk for meg Du når meg på mail eller telefon mette. lohren@hihm
Takk for meg Du når meg på mail eller telefon leder av kurs og oppdragsenheten ØSIR(Rena) og HI(Elverum) Mette Løhren


Laste ned ppt "Høgskolen i Hedmark - en utdanningsaktør"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google