Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket"— Utskrift av presentasjonen:

1 Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket
Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival

2 Min bakgrunn Leser og publikum Litteraturviter fra UiO
Redaktør og informasjonssjef Bokklubben Festivalsjef Norsk Litteraturfestival

3 I løpet av dagen skal vi gjennom
Trender og utvikling Bibliotekets rolle Forutsetninger for å lykkes Publikumsutvikling Programmering Praktisk tilrettelegging

4 Sterk vekst innen litteraturarrangementer
Litteraturfestivaler Bokhandel Bokbransjen for øvrig Skole Litteraturhus Bibliotek

5 Bibliotekets rolle Lov om folkebibliotek: Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møte-plass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidig-het og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

6 Biblioteket har gode forutsetninger
Bredt utvalg litteratur i hyllene En kjerne av faste brukere Aktivitet året rundt Innarbeidet møteplass for lesere Bredt publikum Kompetente medarbeidere Unntatt fra kommersielle krav

7 Arrangementer bidrar til
Utvikle biblioteket som attraktiv møteplass Nå et bredt publikum Variasjon i tilbudet Intern glød og stolthet

8 «I by etter by er erfaringene de samme: Når bøkene får nye biblioteker rundt seg, eksploderer både besøk og utlån.» Aftenposten

9 Biblioteket som debattarena

10 Suksesskriterier ‒ hva er tegn på et vellykket arrangement?
Størrelsen på publikum Gode tilbakemeldinger fra publikum Evnen til å trekke nye publikumsgrupper Dyktig forfatter/medvirkende Omtale i mediene Oppmerksomhet i sosiale medier Et godt arrangement/god egenevaluering etc

11 Arrangementer er ressurskrevende ‒ hvorfor viktig?
Leserne Publikumsutvikling Geografisk spredning Forfatterne Mediene/PR Internt

12 Gleden ved å oppleve litteratur sammen med andre

13 Forutsetninger for å lykkes
Forankring Ressurser Kontinuitet Lokaler Annet?

14 Biblioteket som litteraturhus
Hva mangler biblioteket som litteraturhus har? Mer begrenset åpningstid i helger og på kvelder, boksalg, kafé, prestisje Hva mangler litteraturhus som biblioteket har? Når bredere, litteraturen er tilgjengelig og gratis på samme sted. En posisjon biblioteket kan og bør ta!

15 Programmering Hvilke forfattere? Hvilke bøker? Hvilke tema?
Programleder Rammen rundt arrangementet, tidspunkt etc

16 Tenk kreativt! Tematisk overbygning
God match mellom programleder og forfatter Overraskende kobling Barnearrangementer: formidleren er ekstremt viktig – MÅ kunne kommunisere med barn! Timing Formidler vs fatter. Hvem kan gjøre boka interessant? Lokale ressurser Temaer av lokal interesse Invitere skoleklasser til å samarbeide om programutvikling Kontrollspørsmål: Hvorfor skal forfatteren være med på dette? Hvorfor skal publikum være interessert?

17 Arrangementer som egner seg på biblioteket
Lesesirkel Anbefalinger/høstslipp el Eventyrstund/fortellerstund Babysang, bok og baby Bokbad Foredrag Opplesning Debatt/folkemøte Forestilling Verksted Film og bok Politikerbenk/ordførerens time Etc – bare fantasien setter grenser

18 Hvordan lykkes i planleggingen?
Kombinasjon av kreativitet og god struktur God planlegging med vekt på detaljer Kvalitetssikring Positiv og imøtekommende Profesjonalitet

19 Fra booking til gjennomføring
Idé Henvendelse Tydelig kommunisert tilbud, gjerne åpent mht dato med mer Honorar og øk i henhold til Norsk Forfattersentrums satser Skriftlig avtale/kontrakt. Norsk Forfattersentrum kan bistå Tilrettelegging, bestilling av reise, overnatting el Avtale oppmøte Møte forfatter, legge til rette for forfatterens behov Teste lyd/bilde i god tid Introdusere programposten Vann på scenen Takke for opptreden og se deltakere vel hjem Honorar utbetales straks etter arr el så snart skatteopplysninger el faktura er mottatt Skriftlig takk til deltakere i etterkant (inkl interne og eventuelle frivillige) Henvendelse Kontrakt Oppfølging Avvikling Honorering

20 Markedsføring ‒ kanaler
Nettsider, kalender Plakat Flyer Nyhetsbrev «Hva skjer» Annonsering Redaksjonell omtale Sosiale medier Intranett Samarbeidspartneres nettsider

21 Pressearbeid Opparbeid gode kontakter Vær oppsøkende, skap nyhetene
Legg til rette – tilby bilder, intervjuavtaler etc Vær tilgjengelig og respekter journalistens tid Inngå gjerne avtaler og vær åpen og ærlig Pressemeldinger som oppfølging av samtale, til nettsider etc

22 Teknikk og utstyr - sjekkliste
Sjekk på forhånd hva forfatter/artist trenger Stoler Bord Scene Vann Lyd: mikrofoner og høyttalere Bilde: pc, projektor og lerret Klokke Teknisk kompetanse Lydprøve i god tid

23 Økonomi Honorarer Kostnader til reise, mat og eventuelt overnatting
Antall innleide deltakere vs interne ressurser Kostnader til lokaler, teknikk, renhold el Kostnader til servering Inngangspenger Norsk Forfattersentrum - normalsats Gjeldende satser for honorering av forfattere på oppdrag utenom skoleverket, gyldig fra Alle satser er minstesatser. Reise og diett i henhold til statens satser kommer i tillegg. Opplesning o.a. opp til 30 minutter kr Opplesing o.a. over 30 min kr Paneldebatt deltager kr Paneldebatt leder kr Bokbad (1) kr Litterær samtale (2) kr Litterær samtale med fordypning i forfatterskap (3) kr Litterær samtale med dypdykk - kun etter avtale (4) kr Innleder/vert kr Konferansier (5) kr Konferansier med fordypning i forfatterskap (6) kr Kåseri kr Foredrag - original (7) kr Foredrag - gjennbruk kr Tillegg for lang reise, kun etter avtale med oppdragsgiver kr Skrivekurs Kurs á 2 timer kr Pr. ekstra time kr

24 Samarbeidspartnere Bokhandel Skole, barnehager Interesseorganisasjoner
Lokale forfattere og kunstnere Frivillig sektor Biblioteker i regionen Andre?

25 Frivillige Festivaler er avhengige av frivillige
Et potensiale også for biblioteker å knytte til seg et antall interesserte frivillige som bidrar med: -rigging av stoler -vertskap under arr -nedrigg -kaffe el annen servering -billetter el -ideer og bidrag til innhold, markedsføring el.

26 Hvor kan man søke støtte til arrangementer?
Fritt Ord – bibliotekstipender Norsk Kulturråd Fylkesbiblioteket Nasjonalbiblioteket Biblioteksentralen Stiftelser Forlag Næringsliv for øvrig

27 Publikumsutvikling Biblioteket skal reflektere det samfunnet vi lever i. Ansvar for mangfold i utvalg, uttrykk og målgruppe Hvem når man ikke i dag som det er viktig å nå? Må tåle at ikke alt er like populært

28 Publikumsutvikling: ulike målgrupper
Barn Ungdom Storlesere Voksne med lesevansker Innvandrere og fremmedspråklige Eldre Samfunnsengasjerte Lokalhistorisk interessert publikum Andre?

29 Publikumsutvikling omfatter
Aktiviteter for å møte behovene til eksisterende og nye publikumsgrupper Markedsføring Programmering Publikumspleie Formidling Prispolitikk etc

30 Hvor mye skal man gape over?
Tilbudet skal være bredt, men viktig å prioritere for å jobbe målrettet og se resultater Metode: opprettholde bredde gjennom å videreføre det man allerede er god på + velge én gruppe man har lyst til å bli bedre på (barn, innvandrere, voksne med lesevansker el) og jobbe fokusert med denne en lengre periode.

31 Lykke til og velkommen til Norsk Litteraturfestival! 26.-31. mai 2015


Laste ned ppt "Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google