Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival."— Utskrift av presentasjonen:

1 Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival

2 Min bakgrunn • Leser og publikum • Litteraturviter fra UiO • Redaktør og informasjonssjef Bokklubben • Festivalsjef Norsk Litteraturfestival

3 I løpet av dagen skal vi gjennom • Trender og utvikling • Bibliotekets rolle • Forutsetninger for å lykkes • Publikumsutvikling • Programmering • Praktisk tilrettelegging

4 Sterk vekst innen litteraturarrangementer • Litteraturfestivaler • Bokhandel • Bokbransjen for øvrig • Skole • Litteraturhus • Bibliotek

5 Bibliotekets rolle

6 Biblioteket har gode forutsetninger • Bredt utvalg litteratur i hyllene • En kjerne av faste brukere • Aktivitet året rundt • Innarbeidet møteplass for lesere • Bredt publikum • Kompetente medarbeidere • Unntatt fra kommersielle krav

7 Arrangementer bidrar til • Utvikle biblioteket som attraktiv møteplass • Nå et bredt publikum • Variasjon i tilbudet • Intern glød og stolthet

8 • «I by etter by er erfaringene de samme: Når bøkene får nye biblioteker rundt seg, eksploderer både besøk og utlån.» Aftenposten

9 Biblioteket som debattarena

10 Suksesskriterier ‒ hva er tegn på et vellykket arrangement? • Størrelsen på publikum • Gode tilbakemeldinger fra publikum • Evnen til å trekke nye publikumsgrupper Dyktig forfatter/medvirkende • Omtale i mediene • Oppmerksomhet i sosiale medier • Et godt arrangement/god egenevaluering • etc

11 Arrangementer er ressurskrevende ‒ hvorfor viktig? • Leserne • Publikumsutvikling • Geografisk spredning • Forfatterne • Mediene/PR • Internt

12 Gleden ved å oppleve litteratur sammen med andre

13 Forutsetninger for å lykkes • Forankring • Ressurser • Kontinuitet • Lokaler • Annet?

14 Biblioteket som litteraturhus • Hva mangler biblioteket som litteraturhus har? Mer begrenset åpningstid i helger og på kvelder, boksalg, kafé, prestisje • Hva mangler litteraturhus som biblioteket har? Når bredere, litteraturen er tilgjengelig og gratis på samme sted. • En posisjon biblioteket kan og bør ta!

15 Programmering • Hvilke forfattere? • Hvilke bøker? • Hvilke tema? • Programleder • Rammen rundt arrangementet, tidspunkt etc

16 Tenk kreativt! • Tematisk overbygning • God match mellom programleder og forfatter • Overraskende kobling • Barnearrangementer: formidleren er ekstremt viktig – MÅ kunne kommunisere med barn! • Timing • Formidler vs fatter. Hvem kan gjøre boka interessant? • Lokale ressurser • Temaer av lokal interesse • Invitere skoleklasser til å samarbeide om programutvikling • Kontrollspørsmål: Hvorfor skal forfatteren være med på dette? Hvorfor skal publikum være interessert?

17 Arrangementer som egner seg på biblioteket • Lesesirkel • Anbefalinger/høstslipp el • Eventyrstund/fortellerstund • Babysang, bok og baby • Bokbad • Foredrag • Opplesning • Debatt/folkemøte • Forestilling • Verksted • Film og bok • Politikerbenk/ordførerens time • Etc – bare fantasien setter grenser

18 Hvordan lykkes i planleggingen? • Kombinasjon av kreativitet og god struktur • God planlegging med vekt på detaljer • Kvalitetssikring • Positiv og imøtekommende • Profesjonalitet

19 Fra booking til gjennomføring • Idé • Henvendelse • Tydelig kommunisert tilbud, gjerne åpent mht dato med mer • Honorar og øk i henhold til Norsk Forfattersentrums satser • Skriftlig avtale/kontrakt. Norsk Forfattersentrum kan bistå • Tilrettelegging, bestilling av reise, overnatting el • Avtale oppmøte • Møte forfatter, legge til rette for forfatterens behov • Teste lyd/bilde i god tid • Introdusere programposten • Vann på scenen • Takke for opptreden og se deltakere vel hjem • Honorar utbetales straks etter arr el så snart skatteopplysninger el faktura er mottatt • Skriftlig takk til deltakere i etterkant (inkl interne og eventuelle frivillige) HenvendelseKontraktOppfølgingAvviklingHonorering

20 Markedsføring ‒ kanaler • Nettsider, kalender • Plakat • Flyer • Nyhetsbrev • «Hva skjer» • Annonsering • Redaksjonell omtale • Sosiale medier • Intranett • Samarbeidspartneres nettsider

21 Pressearbeid • Opparbeid gode kontakter • Vær oppsøkende, skap nyhetene • Legg til rette – tilby bilder, intervjuavtaler etc • Vær tilgjengelig og respekter journalistens tid • Inngå gjerne avtaler og vær åpen og ærlig • Pressemeldinger som oppfølging av samtale, til nettsider etc

22 Teknikk og utstyr - sjekkliste • Sjekk på forhånd hva forfatter/artist trenger • Stoler • Bord • Scene • Vann • Lyd: mikrofoner og høyttalere • Bilde: pc, projektor og lerret • Klokke • Teknisk kompetanse • Lydprøve i god tid

23 Økonomi • Honorarer • Kostnader til reise, mat og eventuelt overnatting • Antall innleide deltakere vs interne ressurser • Kostnader til lokaler, teknikk, renhold el • Kostnader til servering • Inngangspenger

24 Samarbeidspartnere • Bokhandel • Skole, barnehager • Interesseorganisasjoner • Lokale forfattere og kunstnere • Frivillig sektor • Biblioteker i regionen • Andre?

25 Frivillige • Festivaler er avhengige av frivillige • Et potensiale også for biblioteker å knytte til seg et antall interesserte frivillige som bidrar med: -rigging av stoler -vertskap under arr -nedrigg -kaffe el annen servering -billetter el -ideer og bidrag til innhold, markedsføring el.

26 Hvor kan man søke støtte til arrangementer? • Fritt Ord – bibliotekstipender • Norsk Kulturråd • Fylkesbiblioteket • Nasjonalbiblioteket • Biblioteksentralen • Stiftelser • Forlag • Næringsliv for øvrig

27 Publikumsutvikling • Biblioteket skal reflektere det samfunnet vi lever i. Ansvar for mangfold i utvalg, uttrykk og målgruppe • Hvem når man ikke i dag som det er viktig å nå? • Må tåle at ikke alt er like populært

28 Publikumsutvikling: ulike målgrupper • Barn • Ungdom • Storlesere • Voksne med lesevansker • Innvandrere og fremmedspråklige • Eldre • Samfunnsengasjerte • Lokalhistorisk interessert publikum • Andre?

29 Publikumsutvikling omfatter • Aktiviteter for å møte behovene til eksisterende og nye publikumsgrupper • Markedsføring • Programmering • Publikumspleie • Formidling • Prispolitikk • etc

30 Hvor mye skal man gape over? • Tilbudet skal være bredt, men viktig å prioritere for å jobbe målrettet og se resultater • Metode: opprettholde bredde gjennom å videreføre det man allerede er god på + velge én gruppe man har lyst til å bli bedre på (barn, innvandrere, voksne med lesevansker el) og jobbe fokusert med denne en lengre periode.

31 Lykke til og velkommen til Norsk Litteraturfestival! mai 2015


Laste ned ppt "Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google