Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival."— Utskrift av presentasjonen:

1 Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival

2 Min bakgrunn • Leser og publikum • Litteraturviter fra UiO • Redaktør og informasjonssjef Bokklubben • Festivalsjef Norsk Litteraturfestival

3 I løpet av dagen skal vi gjennom • Trender og utvikling • Bibliotekets rolle • Forutsetninger for å lykkes • Publikumsutvikling • Programmering • Praktisk tilrettelegging

4 Sterk vekst innen litteraturarrangementer • Litteraturfestivaler • Bokhandel • Bokbransjen for øvrig • Skole • Litteraturhus • Bibliotek

5 Bibliotekets rolle

6 Biblioteket har gode forutsetninger • Bredt utvalg litteratur i hyllene • En kjerne av faste brukere • Aktivitet året rundt • Innarbeidet møteplass for lesere • Bredt publikum • Kompetente medarbeidere • Unntatt fra kommersielle krav

7 Arrangementer bidrar til • Utvikle biblioteket som attraktiv møteplass • Nå et bredt publikum • Variasjon i tilbudet • Intern glød og stolthet

8 • «I by etter by er erfaringene de samme: Når bøkene får nye biblioteker rundt seg, eksploderer både besøk og utlån.» Aftenposten 12.10.12

9 Biblioteket som debattarena

10 Suksesskriterier ‒ hva er tegn på et vellykket arrangement? • Størrelsen på publikum • Gode tilbakemeldinger fra publikum • Evnen til å trekke nye publikumsgrupper Dyktig forfatter/medvirkende • Omtale i mediene • Oppmerksomhet i sosiale medier • Et godt arrangement/god egenevaluering • etc

11 Arrangementer er ressurskrevende ‒ hvorfor viktig? • Leserne • Publikumsutvikling • Geografisk spredning • Forfatterne • Mediene/PR • Internt

12 Gleden ved å oppleve litteratur sammen med andre

13 Forutsetninger for å lykkes • Forankring • Ressurser • Kontinuitet • Lokaler • Annet?

14 Biblioteket som litteraturhus • Hva mangler biblioteket som litteraturhus har? Mer begrenset åpningstid i helger og på kvelder, boksalg, kafé, prestisje • Hva mangler litteraturhus som biblioteket har? Når bredere, litteraturen er tilgjengelig og gratis på samme sted. • En posisjon biblioteket kan og bør ta!

15 Programmering • Hvilke forfattere? • Hvilke bøker? • Hvilke tema? • Programleder • Rammen rundt arrangementet, tidspunkt etc

16 Tenk kreativt! • Tematisk overbygning • God match mellom programleder og forfatter • Overraskende kobling • Barnearrangementer: formidleren er ekstremt viktig – MÅ kunne kommunisere med barn! • Timing • Formidler vs fatter. Hvem kan gjøre boka interessant? • Lokale ressurser • Temaer av lokal interesse • Invitere skoleklasser til å samarbeide om programutvikling • Kontrollspørsmål: Hvorfor skal forfatteren være med på dette? Hvorfor skal publikum være interessert?

17 Arrangementer som egner seg på biblioteket • Lesesirkel • Anbefalinger/høstslipp el • Eventyrstund/fortellerstund • Babysang, bok og baby • Bokbad • Foredrag • Opplesning • Debatt/folkemøte • Forestilling • Verksted • Film og bok • Politikerbenk/ordførerens time • Etc – bare fantasien setter grenser

18 Hvordan lykkes i planleggingen? • Kombinasjon av kreativitet og god struktur • God planlegging med vekt på detaljer • Kvalitetssikring • Positiv og imøtekommende • Profesjonalitet

19 Fra booking til gjennomføring • Idé • Henvendelse • Tydelig kommunisert tilbud, gjerne åpent mht dato med mer • Honorar og øk i henhold til Norsk Forfattersentrums satser • Skriftlig avtale/kontrakt. Norsk Forfattersentrum kan bistå • Tilrettelegging, bestilling av reise, overnatting el • Avtale oppmøte • Møte forfatter, legge til rette for forfatterens behov • Teste lyd/bilde i god tid • Introdusere programposten • Vann på scenen • Takke for opptreden og se deltakere vel hjem • Honorar utbetales straks etter arr el så snart skatteopplysninger el faktura er mottatt • Skriftlig takk til deltakere i etterkant (inkl interne og eventuelle frivillige) HenvendelseKontraktOppfølgingAvviklingHonorering

20 Markedsføring ‒ kanaler • Nettsider, kalender • Plakat • Flyer • Nyhetsbrev • «Hva skjer» • Annonsering • Redaksjonell omtale • Sosiale medier • Intranett • Samarbeidspartneres nettsider

21 Pressearbeid • Opparbeid gode kontakter • Vær oppsøkende, skap nyhetene • Legg til rette – tilby bilder, intervjuavtaler etc • Vær tilgjengelig og respekter journalistens tid • Inngå gjerne avtaler og vær åpen og ærlig • Pressemeldinger som oppfølging av samtale, til nettsider etc

22 Teknikk og utstyr - sjekkliste • Sjekk på forhånd hva forfatter/artist trenger • Stoler • Bord • Scene • Vann • Lyd: mikrofoner og høyttalere • Bilde: pc, projektor og lerret • Klokke • Teknisk kompetanse • Lydprøve i god tid

23 Økonomi • Honorarer • Kostnader til reise, mat og eventuelt overnatting • Antall innleide deltakere vs interne ressurser • Kostnader til lokaler, teknikk, renhold el • Kostnader til servering • Inngangspenger

24 Samarbeidspartnere • Bokhandel • Skole, barnehager • Interesseorganisasjoner • Lokale forfattere og kunstnere • Frivillig sektor • Biblioteker i regionen • Andre?

25 Frivillige • Festivaler er avhengige av frivillige • Et potensiale også for biblioteker å knytte til seg et antall interesserte frivillige som bidrar med: -rigging av stoler -vertskap under arr -nedrigg -kaffe el annen servering -billetter el -ideer og bidrag til innhold, markedsføring el.

26 Hvor kan man søke støtte til arrangementer? • Fritt Ord – bibliotekstipender • Norsk Kulturråd • Fylkesbiblioteket • Nasjonalbiblioteket • Biblioteksentralen • Stiftelser • Forlag • Næringsliv for øvrig

27 Publikumsutvikling • Biblioteket skal reflektere det samfunnet vi lever i. Ansvar for mangfold i utvalg, uttrykk og målgruppe • Hvem når man ikke i dag som det er viktig å nå? • Må tåle at ikke alt er like populært

28 Publikumsutvikling: ulike målgrupper • Barn • Ungdom • Storlesere • Voksne med lesevansker • Innvandrere og fremmedspråklige • Eldre • Samfunnsengasjerte • Lokalhistorisk interessert publikum • Andre?

29 Publikumsutvikling omfatter • Aktiviteter for å møte behovene til eksisterende og nye publikumsgrupper • Markedsføring • Programmering • Publikumspleie • Formidling • Prispolitikk • etc

30 Hvor mye skal man gape over? • Tilbudet skal være bredt, men viktig å prioritere for å jobbe målrettet og se resultater • Metode: opprettholde bredde gjennom å videreføre det man allerede er god på + velge én gruppe man har lyst til å bli bedre på (barn, innvandrere, voksne med lesevansker el) og jobbe fokusert med denne en lengre periode.

31 Lykke til og velkommen til Norsk Litteraturfestival! 26.-31. mai 2015


Laste ned ppt "Publikumsutvikling og litterære arrangementer i biblioteket Marit Borkenhagen, festivalsjef Norsk Litteraturfestival."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google