Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring fra et av Norges største BizTalk miljøer - StatoilHydro

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring fra et av Norges største BizTalk miljøer - StatoilHydro"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring fra et av Norges største BizTalk miljøer - StatoilHydro
Legge inn slide på hva er biztalk Anders Stensland Systemutvikler Bouvet ASA

2 Agenda BizTalk på 2 minutter
Integrasjon på StatoilHydro – Litt BizTalk historie StatoilHydro’s server miljø Statistikk Prosjekt fra implementering til produksjon Erfaringer fra BizTalk 2004 miljøet Hva vi har tatt tak i basert på disse erfaringene BizTalk organisasjonen på StatoilHydro Utvikleren Testing, kvalitetssikring og produksjonssetting Drift Aktiviteter mot Microsoft Spørsmål

3 Mange av dagens løsninger
Customer Contoso Customer EDI RosettaNet Internet Logistics HR System SWIFT Bank ERP CRM XML Supplier eComm

4 BPA En ideel verden? EAI B2B EDI EDI XML SWIFT RosettaNet Internet
Contoso B2B Customer Customer EDI Internet EDI XML Logistics HR System SWIFT Bank ERP RosettaNet Supplier eComm CRM

5 Eksempel bruk av BizTalk

6 Hva kjennetegner integrasjonsprosjekter?
Virksomhetskritiske Kommunikasjon mellom vitale systemer i en virksomhet Svært sårbare og en feil kan få større konsekvenser enn feil i "vanlige" applikasjoner Komplekse Spenner over en rekke ulike delsystemer Kan innebære nye og mer avanserte kommunikasjonsmønstere (eks asynkronitet)

7 Integrasjon hos StatoilHydro – Litt historie
2003 – Evalueringsprosjekt Først ble BTS 2002 evaluert BTS 2004 beta2 ble deretter evaluert BizTalk blir valgt som den strategiske integrasjons teknologien Intensjonen er at ”alle” .NET utviklerne skal utføre BizTalk utvikling Produksjons server klare Produksjonsklare i mai uten cluster. Cluster etablert oktober 2004 2005 – Vi blir litt mer erfarne Nytt produksjonsmiljø for BizTalk 2004 i oktober Det gamle produksjonsmiljøet består i tillegg Kvalitet på BizTalk utvikling blir et problem

8 Integrasjon hos StatoilHydro – Litt historie
2006 – Utfordringer og endringer Kvaliteten blir etter hvert en klar utfordring Utvikling sentraliseres for å oppnå erfaringsoverføring og bedre kvalitet. BizTalk 2006 infrastruktur prosjekt initieres 2007 – BizTalk 2006 Nytt miljø på plass for BizTalk 2006 med design bygget på erfaring fra utfordringer med BizTalk 2004 miljøene. 2004 miljøene består fremdeles Migrering fra BizTalk 2004 –> BizTalk 2006 starter 2008 – I februar ble BizTalk 2006 oppgradert til R2.

9 StatoilHydros servermiljøer

10 Statistikk - Prosjekter
Det er mye aktivitet på StatoilHydro Prosjekter ~200 prosjekter i produksjon Foreløpig ~20 i akseptanse test. På test er det ~40. Det kommer stadig nye prosjekter Eget migreringsprosjekt for å konvertere alle 2004 prosjektene til BTS2006 Målet er å fase dette miljøet helt ut

11 Statistikk - Meldinger

12 Biztalk organisasjonen i StatoilHydro
Hvordan gjør vi det fra implementasjon til produksjonssetting og drift?

13 Erfaringer fra BizTalk 2004 miljøet
Drift hadde for lite resurser til å håndtere feilene Etter hvert ble driften outsourcet Tilnærmet katastrofe i en periode Manglet gode retningslinjer for utviklere Hadde ikke kvalitetssikringer av løsningene Ofte dårlig testing fra kunden sin side Kundene oppfattet BizTalk som en ”Black box” Mye av problemene indirekte årsak av at miljøet vokste fra 3 til 20 utviklere på kort tid. Outsourcing problem fordi integrasjon er tett knyttet opp til forentnigen. Må være integrasjon mellom mennesker før system.

14 Tiltak Mer resurser og fokus på drift
Noen av driftspersonene sitter on-site Innføring av Wiki med klare retningslinjer, best-practice, oppskrifter, erfaringsutveksling etc. Kvalitetssjekk (QA review) ble innført Kunden må nå formelt godkjenne både test caser og test resultater før løsning kan gå i produksjon Alle prosjekter bruker nå BAM (Business Activity Monitoring) Veldig godt mottatt av kundene, samt meget stabilt servermiljø.

15 BAM Portal

16 Utvikleren 20 utviklere. 2 i Trondheim, 18 i Stavanger
4 fast ansatte – resten konsulenter Høyt kompetansenivå. Ca halvparten har BizTalk sertifisering (MCTS) Høyt fokus på kontinuerlig kompetanseheving Kjører faste fredagsmøter med diskusjoner og tema presentasjoner

17 Utvikleren Har dialog med kundene og blir enige om en kravspesifikasjon Viktig at en får dette korrekt og at utvikler og kunde forstår hverandre Ansvar for å utvikle, teste og gjøre nødvendige ”bestillinger” for å få løsningen i produksjon Lager installasjons dokument, installasjonsfiler, script etc. som drift bruker på Akseptanse og Prod serverene

18 Testing og kvalitetssikring
Utvikleren tester i lag med kunden Blir det oppdaget feil er det ny testrunde Kunden er nødt til å godkjenne test casene og test resultatene før løsningen kan installeres på Akseptanse server miljøet Før løsningen er klar for Akseptanse server miljøet må den gjennom en kvalitetssikrings-sjekk Blir tatt av en annen utvikler En kvalitetssikring-sjekk er i praksis en lang sjekkliste på at ting er i henhold til standarder satt av StatoilHydro og at ting er fornuftig og bra implementert

19 Mer testing og kvalitetssikring
Når løsningen er klar for Akseptanse testing kommer drift inn i bildet Utviklerne har ikke tilgang til Akseptanse server miljøet Drift hjelper til med å installere løsningen, teste og følge opp Når kunden har godkjent test casene og test resultatene her, er løsningen klar for produksjonssetting Før produksjonssetting har drift en sjekk på at all dokumentasjon, installasjons prosedyrer, test resultater etc. er på plass og godkjente. Følger ITSM/ITIL prosessen

20 Administrasjon og drift
Drift består av 5 personer Monitorere serverne 24/7/365 vakt. Informere kunder/system ansvarlige om problemer Følge opp incidenter som er rapporterte inn av kunder Installere løsninger på Akseptanse og i produksjon Kommunisere med utviklere, foreslå forbedringer Ha kontroll på sertifikater, brukere, brannmuråpninger etc.

21 Miljøet er aktivt inn mot Microsoft
BizTalk miljøet er stort og aktivt BizTalk Server 2006 R2 Jumpstart program BizTalk Server TAP adapter pack Fikk utmerkelsen ”Most Valuable Contributor” BizTalk Server 2006 R3 TAP Ny supportert BizTalk Server 2006 Backup/Restore metode

22 BackUp/Restore av BizTalk
Microsoft vil ikke supportere standard SQL server backup/restore av BizTalk Originalt 127 steg pr server (StatoilHydro har 5) for å få en Microsoft supportert backup/restore prosedyre StatoilHydro vurderte det til å blir for komplisert i en stresset recovery situasjon Ny backup/restore løsning ble foreslått av StatoilHydro og godkjent av Microsoft. Denne består av 10 steg.

23 Originalt Server oppsett

24 Etter restore

25 Oppsummering BizTalk det valgte integrasjonsverktøyet hos StatoilHydro
Stort og aktivt BizTalk miljø Ca meldinger i uken Har opparbeidet mye erfaringer Viktig med driftskompetanse Klare retningslinjer for utviklere Sentralisere utviklingsmiljøet Kvalitetssjekk av løsninger Viktig med god kommunikasjon mellom utvikler og drift Bruk BAM Test test test

26 Spørsmål?


Laste ned ppt "Erfaring fra et av Norges største BizTalk miljøer - StatoilHydro"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google