Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring fra et av Norges største BizTalk miljøer - StatoilHydro Anders Stensland Systemutvikler Bouvet ASA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring fra et av Norges største BizTalk miljøer - StatoilHydro Anders Stensland Systemutvikler Bouvet ASA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring fra et av Norges største BizTalk miljøer - StatoilHydro Anders Stensland Systemutvikler Bouvet ASA Anders.stensland@bouvet.no

2 Agenda •BizTalk på 2 minutter •Integrasjon på StatoilHydro – Litt BizTalk historie •StatoilHydro’s server miljø •Statistikk •Prosjekt fra implementering til produksjon •Erfaringer fra BizTalk 2004 miljøet •Hva vi har tatt tak i basert på disse erfaringene •BizTalk organisasjonen på StatoilHydro •Utvikleren •Testing, kvalitetssikring og produksjonssetting •Drift •Aktiviteter mot Microsoft •Spørsmål

3 Mange av dagens løsninger Internet Contoso ERP HR System eComm CRM Logistics Customer Bank Supplier EDI RosettaNet SWIFT XML

4 En ideel verden? BPA B2BEAI Contoso Internet Logistics Customer ERP HR System eComm CRM Bank Supplier SWIFT XML EDI EDI RosettaNet

5 Eksempel bruk av BizTalk

6 Hva kjennetegner integrasjonsprosjekter? •Virksomhetskritiske •Kommunikasjon mellom vitale systemer i en virksomhet •Svært sårbare og en feil kan få større konsekvenser enn feil i "vanlige" applikasjoner •Komplekse •Spenner over en rekke ulike delsystemer •Kan innebære nye og mer avanserte kommunikasjonsmønstere (eks asynkronitet)

7 Integrasjon hos StatoilHydro – Litt historie •2003 – Evalueringsprosjekt •Først ble BTS 2002 evaluert •BTS 2004 beta2 ble deretter evaluert •BizTalk blir valgt som den strategiske integrasjons teknologien •Intensjonen er at ”alle”.NET utviklerne skal utføre BizTalk utvikling •2004 - Produksjons server klare •Produksjonsklare i mai uten cluster. •Cluster etablert oktober 2004 •2005 – Vi blir litt mer erfarne •Nytt produksjonsmiljø for BizTalk 2004 i oktober •Det gamle produksjonsmiljøet består i tillegg •Kvalitet på BizTalk utvikling blir et problem

8 Integrasjon hos StatoilHydro – Litt historie •2006 – Utfordringer og endringer •Kvaliteten blir etter hvert en klar utfordring •Utvikling sentraliseres for å oppnå erfaringsoverføring og bedre kvalitet. •BizTalk 2006 infrastruktur prosjekt initieres •2007 – BizTalk 2006 •Nytt miljø på plass for BizTalk 2006 med design bygget på erfaring fra utfordringer med BizTalk 2004 miljøene. •2004 miljøene består fremdeles •Migrering fra BizTalk 2004 –> BizTalk 2006 starter •2008 – I februar ble BizTalk 2006 oppgradert til R2.

9 StatoilHydros servermiljøer

10 Statistikk - Prosjekter •Det er mye aktivitet på StatoilHydro •Prosjekter •~200 prosjekter i produksjon •Foreløpig ~20 i akseptanse test. •På test er det ~40. •Det kommer stadig nye prosjekter •Eget migreringsprosjekt for å konvertere alle 2004 prosjektene til BTS2006 •Målet er å fase dette miljøet helt ut

11 Statistikk - Meldinger

12 Biztalk organisasjonen i StatoilHydro Hvordan gjør vi det fra implementasjon til produksjonssetting og drift?

13 Erfaringer fra BizTalk 2004 miljøet •Drift hadde for lite resurser til å håndtere feilene •Etter hvert ble driften outsourcet •Tilnærmet katastrofe i en periode •Manglet gode retningslinjer for utviklere •Hadde ikke kvalitetssikringer av løsningene •Ofte dårlig testing fra kunden sin side •Kundene oppfattet BizTalk som en ”Black box”

14 Tiltak •Mer resurser og fokus på drift •Noen av driftspersonene sitter on-site •Innføring av Wiki med klare retningslinjer, best-practice, oppskrifter, erfaringsutveksling etc. •Kvalitetssjekk (QA review) ble innført •Kunden må nå formelt godkjenne både test caser og test resultater før løsning kan gå i produksjon •Alle prosjekter bruker nå BAM (Business Activity Monitoring) •Veldig godt mottatt av kundene, samt meget stabilt servermiljø.

15 BAM Portal

16 Utvikleren •20 utviklere. 2 i Trondheim, 18 i Stavanger •4 fast ansatte – resten konsulenter •Høyt kompetansenivå. Ca halvparten har BizTalk sertifisering (MCTS) •Høyt fokus på kontinuerlig kompetanseheving •Kjører faste fredagsmøter med diskusjoner og tema presentasjoner

17 Utvikleren •Har dialog med kundene og blir enige om en kravspesifikasjon •Viktig at en får dette korrekt og at utvikler og kunde forstår hverandre •Ansvar for å utvikle, teste og gjøre nødvendige ”bestillinger” for å få løsningen i produksjon •Lager installasjons dokument, installasjonsfiler, script etc. som drift bruker på Akseptanse og Prod serverene

18 Testing og kvalitetssikring •Utvikleren tester i lag med kunden •Blir det oppdaget feil er det ny testrunde •Kunden er nødt til å godkjenne test casene og test resultatene før løsningen kan installeres på Akseptanse server miljøet •Før løsningen er klar for Akseptanse server miljøet må den gjennom en kvalitetssikrings-sjekk •Blir tatt av en annen utvikler •En kvalitetssikring-sjekk er i praksis en lang sjekkliste på at ting er i henhold til standarder satt av StatoilHydro og at ting er fornuftig og bra implementert

19 Mer testing og kvalitetssikring •Når løsningen er klar for Akseptanse testing kommer drift inn i bildet •Utviklerne har ikke tilgang til Akseptanse server miljøet •Drift hjelper til med å installere løsningen, teste og følge opp •Når kunden har godkjent test casene og test resultatene her, er løsningen klar for produksjonssetting •Før produksjonssetting har drift en sjekk på at all dokumentasjon, installasjons prosedyrer, test resultater etc. er på plass og godkjente. •Følger ITSM/ITIL prosessen

20 Administrasjon og drift •Drift består av 5 personer •Monitorere serverne •24/7/365 vakt. •Informere kunder/system ansvarlige om problemer •Følge opp incidenter som er rapporterte inn av kunder •Installere løsninger på Akseptanse og i produksjon •Kommunisere med utviklere, foreslå forbedringer •Ha kontroll på sertifikater, brukere, brannmuråpninger etc.

21 Miljøet er aktivt inn mot Microsoft •BizTalk miljøet er stort og aktivt •BizTalk Server 2006 R2 Jumpstart program •BizTalk Server TAP adapter pack •Fikk utmerkelsen ”Most Valuable Contributor” •BizTalk Server 2006 R3 TAP •Ny supportert BizTalk Server 2006 Backup/Restore metode

22 BackUp/Restore av BizTalk •Microsoft vil ikke supportere standard SQL server backup/restore av BizTalk •Originalt 127 steg pr server (StatoilHydro har 5) for å få en Microsoft supportert backup/restore prosedyre •StatoilHydro vurderte det til å blir for komplisert i en stresset recovery situasjon •Ny backup/restore løsning ble foreslått av StatoilHydro og godkjent av Microsoft. Denne består av 10 steg.

23 Originalt Server oppsett

24 Etter restore

25 Oppsummering •BizTalk det valgte integrasjonsverktøyet hos StatoilHydro •Stort og aktivt BizTalk miljø •Ca 1.500.000 meldinger i uken •Har opparbeidet mye erfaringer •Viktig med driftskompetanse •Klare retningslinjer for utviklere •Sentralisere utviklingsmiljøet •Kvalitetssjekk av løsninger •Viktig med god kommunikasjon mellom utvikler og drift •Bruk BAM •Test test test

26 Spørsmål?


Laste ned ppt "Erfaring fra et av Norges største BizTalk miljøer - StatoilHydro Anders Stensland Systemutvikler Bouvet ASA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google