Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TMA4100 Matematikk 1 for F1 Faglærer: Kristian Seip

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TMA4100 Matematikk 1 for F1 Faglærer: Kristian Seip"— Utskrift av presentasjonen:

1 TMA4100 Matematikk 1 for F1 Faglærer: Kristian Seip
Øvingslærer: Hilde Sande Fagets hjemmeside (felles for alle paralleller): Hjemmeside for vår parallell (F1):

2 Oppstart TMA Litt om matematikkfaget, kursets innhold og nivå, studieteknikk Generell informasjon om undervisningen (hvem-hva-hvor-når …) 2. time: Norsk matematikkråds test (se for Aftenpostens dekning I 2001)

3 Hva er matematikk? Egen vitenskapelig disiplin med tusenårige tradisjoner (”Dronningen blant vitenskapene”) De eksakte vitenskapers språk Analytisk verktøy for ingeniører, naturvitere, økonomer,… Matematikken utvikles i et dynamisk samspill mellom teori og anvendelser.

4 Bygging av matematisk teori
Start med visse udefinerte begreper, f. eks. positive heltall, og formuler visse aksiomer for disse, som vi tar som gitte ”sannheter”. Bruk matematiske resonnementer (deduksjonsregler) til å utlede setninger (teoremer), dvs. nye ”sannheter” som er logiske konsekvenser av aksiomene. L. Kronecker ( ): “De naturlige tallene har Vårherre skapt, alt annet er menneskeverk”.

5 Vår tilnærming til kalkulus
Starter relativt langt ute i en slik ”byggeprosess”, tar mye for gitt og appellerer til intuisjonen Vektlegger koblingen til anvendelser og at ingeniører først og fremst er brukere av matematikk Vektlegger at hensikten med all matematikk er å utvikle metoder og innsikt som kan brukes til å løse problemer.

6 Forståelse – ikke pugg Å lære matematikk går ikke ut på å pugge en samling formler eller oppskrifter Matematikk er ikke et ”gudegitt” lovverk. Matematiske resultater følger av logiske resonnementer. Jo mer man forstår av matematiske resonnementer, jo bedre vil man beherske matematikken Bevis og bevisteknikker er helt essensielle i matematikken. Bevis skal ikke pugges, de skal forstås!

7 Hvordan studere matematikk?
Regn oppgaver, gjør øvinger!! Søk oversikt og få tak i hovedideene En matematisk tekst leses ikke som en litterær tekst. Man kan først søke oversikt og senere granske detaljene. Legg boken til side og se om du selv kan gjennomføre neste bevis Forbered deg til forelesningene. Om kalkulus: Jobb jevnt og trutt selv om mye kan virke kjent fra videregående skole!

8 Matematikk 1 – nytt av året
Lengre semester Norsk lærebok (Lorentzen-Hole-Lindstrøm, ”Kalkulus”, Universitetsforlaget, 2003) Variert og mer intensivt øvingsopplegg Tellende midtsemesterprøve

9 Faginformasjon Forelesningsplan Øvinger Peker til egen hjemmeside for F1 NB! Vær oppdatert, følg med på hjemmesiden

10 Praktiske detaljer ”hvem-hva-hvor-når” om forelesninger, øvinger og øvingsinn- og utleveringer Løpende meldinger fra faglærer og øvingslærer. NB! Følg med på denne siden.

11 Forelesningene ”Gammeldags”: Tavle og kritt!
Gir oversikt, vektlegger det vesentlige Vær aktive, still spørsmål! Kom presis! Unngå utenomfaglige aktiviteter som distraherer lærer og medstudenter.

12 Forelesninger uke 34 mandag kl. 12:15-14:00 i K5 (gjennomgår ) tirsdag kl. 08:15-10:00 i R5 (gjennomgår ) torsdag kl. 12:15-14:00 i S7 (gjennomgår ) fredag kl. 08:15-10:00 i S6 (gjennomgår ).

13 Hjemmeøvinger Gis totalt 6, minst 4 må være godkjente
Gis normalt annenhver uke, første gang uke 34 (18. august). Oppgavene er felles for alle paralleller Første veiledning i smågrupper: fredag 29. august 8:15-10:00 Innlevering innen mandag 1. september kl. 10:00. Oppgavene rettes og godkjennes av stud.ass.

14 Gruppeøvinger Totalt 4 øvinger, ingen innlevering
Samme gruppeinndeling og samme veiledningstid som for hjemmeøvinger, i uker det ikke er veiledning av hjemme-øvinger, første gang fredag 5. september Oppgavene gis ved starten av timen Egne oppgaver for hver parallell.

15 Auditorieøvinger Gis totalt 10, minst 7 må være godkjente
Gis normalt hver uke. Oppgavene deles ut i auditoriet, og besvarelsene leveres inn ved times slutt Oppgavene er felles for alle paralleller Veiledning av øvingslærer og stud.ass. Besvarelsene rettes og godkjennes av stud.ass. Foregår torsdag 12:15-14 i H3, første gang 28. august

16 Matematikklaboratoriet
Rommene R55 og R56 i Realfagbygget hver ettermiddag kl Sted for jobbing med matematikk Stud.ass., øvingslærer eller faglærer tilstede for å svare på spørsmål Faglærer har fast treffetid på mattelabben (annonseres etter hvert på hjemmesiden.)

17 Diverse Vi oppretter så snart som mulig en referansegruppe som på vegne av klassen kan formidle synspunkter på under-visningen og forslag til forbedringer til faglærer. Referansegruppen møter faglærer jevnlig eller etter behov. Bruk av programpakken Maple utgår.

18 Midtsemesterprøven Foregår i uke 41
Elektronisk flervalgsprøve på 90 minutter Dere velger selv tid og sted for å avlegge prøven Resultatet fås umiddelbart etter avgitt prøve Teller 20% av endelig karakter.

19 Eksamen 10. desember, 5 timer
Hjelpemiddel 1: Kalkulator HP 30S (fås kjøpt på Tapir for kr. 165,-) Hjelpemiddel 2: K. Rottman, ”Matematisk formelsamling”, norsk utgave.

20 Beskjed fra Thorarinn Stefansson, Institutt for fysikk:
Godkjent laboratoriekurs i emnet TFY4145 er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen i emnet. For å delta i kurset må hver enkelt student melde seg på. Fremgangsmåte for påmelding er beskrevet under laboratoriekursets hjemmeside på nettet. Gå inn på NTNUs hjemmeside og følg lenkene: Om NTNU/fakulteter og institutter/natur-vitenskap og teknologi/fysikk/undervisning/ tfy4145_lab/påmelding


Laste ned ppt "TMA4100 Matematikk 1 for F1 Faglærer: Kristian Seip"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google