Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EU’s regionalpolitikk etter 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EU’s regionalpolitikk etter 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 EU’s regionalpolitikk etter 2014
Jan Edøy Regional- og kommunalråd EU-delegasjonen

2 Dagens presentasjon Hva er EU’s regionalpolitikk ?
Hvorfor har EU en regionalpolitikk ? Hvor mye koster det ? Hvordan gjennomføres EU’s regionalpolitikk ? Hvilke resultater kan man vise til ? EU’s regionalpolitikk som del av Europa 2020 herunder rolla til Interreg 2

3 Hva er EU’s regionalpolitikk?
utviklingspolitikk som skal fremme bærekraftig vekst og europeisk integrasjon – det er ikke en omfordelingspolitikk Regionalpolitikken er navet for å bidra til regional utvikling Regionalpolitikken utgjør den største andelen av EU-budsjettet som bidrar til: at forskjellen mellom fattige og rike regioner utjevnes at regioner gjennomgår økonomisk endring og restrukturering Realisering av de fleste andre politikkområdene i EU 3

4 Hvorfor trenger EU en regionalpolitikk ?
Økonomiske, sosiale og territorielle forskjeller hindrer økonomisk integrasjon og felles utvikling Det er nedfelt i traktaten

5 EU’s langtidsbudsjett 2007-2013
COMMITMENT APPROPRIATIONS BY HEADING In billion of EUR, at 2004 prices In % 1a. Competitiveness for growth and employment (research, innovation, competitiveness) 72.1 8,4% 1b. Cohesion for growth and employment (regional policy) 307.6 35,7% 2. Preservation and management of natural resources (Common Agricultural Policy, rural development, environment) 371.2 43,1% of which market-related expenditure (CAP) 293.1 34,0% 3. Citizenship, freedom, security and justice (internal policies; public health, asylum, immigration) 10.3 1,2% 4. The EU as a global partner (humanitarian and development aid) 50.0 5,8% 5. Total administrative expenditure 50.3 6. Compensations Bulgaria and Romania (after accession expected in 2007) 0.8 0,1% Total commitments 862.4 100 In % of EU-27 GNI 1.045% 5

6 Structural funds allocation by type of region 2007-13
Total: EUR 350 billion Convergence: EUR 200 bn. Cohesion Fund: EUR 70 bn. Phasing out: EUR 14 bn. 80% of resources to Conv. Objective, 35% of population Phasing in: EUR 12 bn. Competitiveness: EUR 5 bn. Cooperation: EUR 8 bn. in current prices

7 Hvordan gjennomføres EU‘s regionalpolitikk
Objectives, Structural Funds and instruments Objectives Structural Funds and instruments Convergence ERDF ESF Cohesion Fund Regional Competitiveness and Employment ERDF ESF European territorial Cooperation ERDF infrastructure, innovation, investments etc. vocational training, employment aids etc. MemberStates with a GNI/head below 90% environmental and transport infra- structure, renewable energy all Member States and regions

8 Implementeringsprinsipp
03/04/2017 Implementeringsprinsipp Flerårige operasjonelle program (> 450) Partnerskap – delt ansvar: EU-Kommisjonen, medlemslandene, regionene, andre partnere Addisjonalitet – EU-ressursene kommer i tillegg til nasjonal innsats, ingen budsjettstøtte Konsentrasjon av de finansielle ressursene: 80% for Convergence objective Lisbon agenda/Europa2020

9 Hvor mye brukes til hva ? European Regional Development Fund
and Cohesion Fund (€271 billion) European Social Fund (€76 billion) Employment Environment Transport Human capital Adaptability of workers and firms Social inclusion Capacity building Technical assistance Research/Innovation Information society Tourism Social infrastructure Culture Energy Institutional capacity 9

10 Resultater – ERDF At least 1 million gross jobs created in companies supported (83% of support targeted at SMEs and start-ups) Counter-factual impact evaluation revealed that R&D investment was 2.5 times higher in assisted companies than in non-assisted companies (East Germany) Additional 20.5 million inhabitants served by waste water projects according to EU standards Additional 14 million inhabitants served by water supply projects 2,000 km of motorways (i.e. 24% of all motorway development in the period) and 4,000 km of rail

11 Regionalpolitikken’s bidrag til Europa 2020
3 interlinked priorities 1.) Smart growth: developing an economy based on knowledge and innovation 2.) Sustainable growth: promoting a more efficient, greener and more competitive economy 3.) Inclusive growth: fostering a high-employment economy delivering social and territorial cohesion

12 Regionalpolitikken’s bidrag til Europa 2020
Headline targets Europe2020: 75% employment (20-64) 3% of EU GDP in R&D 20/20/20 climate/energy (30% reduction in emission) Less than 10% early school leavers – at least 40% of youth with tertiary education 20 million less people should be at risk of poverty

13 Europe 2020: 7 flagship initiatives
Smart Growth Sustainable Growth Inclusive Growth Innovation « Innovation Union » Climate, energy and mobility « Resource efficient Europe » Employment and skills « An agenda for new skills and jobs » Education « Youth on the move » Competitiveness « An industrial policy for the globalisation era » Fighting poverty « European platform against poverty » Digital society « A digital agenda for Europe »

14 Regionalpolitikkens bidrag til Europa 2020?
Forenkling og mer fleksibilitet Økt rolle for ”financial engineering” Forsterke rollen til det sivile samfunn Styrke styringssystemene mellom forvaltningsnivåene Øke rollen til regionale og lokale aktører i gjennomføringen av relevante EU-prioriteringer (EU 2020)

15 Regionalpolitikkens bidrag til smart vekst?
Melding (Communication) (“Innovation Union”) Utløse og mobilisere innovasjonspotensialet i alle regioner i EU Regionalpolitikken er nøkkelen til å gjennomføre prioriteringene i “Innovation Union” Regionene er sentrale aktører fordi de representerer førstehånds partnerskap for universiteter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, SMB-er m.m. som alle er nøkkelaktører i innovativ aktivitet Det må utvikles “smart” spesialiserte strategier nedenfra

16 Milepeler i utviklingen av den fremtidige regionalpolitikken i EU
Fourth Report on Economic and Social Cohesion, 2007 Fifth Progress Report on Economic and Social Cohesion, 2008 Prospective work on 2020 challenges, 2008 Debate on territorial cohesion, 2008 Enhanced dialogue with academia, international organisations Barca Report April 2009 6th Progress Report in June 2009 Fifth Cohesion Report published 9 November 2010 Informal ministerial meeting in Liège nov 2010 Cohesion Forum January/February 2011


Laste ned ppt "EU’s regionalpolitikk etter 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google