Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukshund – hva er det? Brukshundprøver er delt i to sett hovedøvelser:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukshund – hva er det? Brukshundprøver er delt i to sett hovedøvelser:"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Brukshund – hva er det? Brukshundprøver er delt i to sett hovedøvelser:
Apelløvelser: Bedømmelsen foregår på en bane, og er i hovedtrekk svært lik en vanlig lydighetsprøve. Ekvipasjen utfører ca ti lydighetsøvelser og blir bedømt en brukshunddommer. Vanskelighetsgraden økes for hver klasse. KL D – KL C – KL B –KL A Appellen i kl D er mye lik KL I lydighet. O.s.v Skogsøvelser: Bedømmelsen foregår i skogen. En deltar i en av tre spesialøvelser: spor, rundering eller rapportering. I tillegg skal en utføre budføring eller feltsøk. I den klasse en stiller til start er alle apelløvelser, budføring/feltsøk og en spesialøvelse obligatorisk. Alle poengene fra apelløvelsene og skogsøvelsene summeres på et kritikkskjema, og gir grunnlag for plassering i klassen, og for et eventuelt opprykk. En må overstige en fastsatt poengsum både på apelløvelsene og skogsøvelsen, for å greie opprykks karakter.

3 Programmet KL D - KL C - KL B - KL A
Klasse D Lydighetsdelen LineføringForangående i lineFri ved fotenDekk under marsjInnkallingApportering treFritt hopp over hinderFellesdekk 3 min Bruksdelen Budføring 50mRundering 100mellerBudføring 50mSpor 300mEllerBudføring 50mRapport 1000m Klasse C Lydighetsdelen LineføringForangående i lineFri ved fotenDekk under marsjInnkalling Apportering treKrypFritt hopp over hinderFellesdekk 5 min (med skudd) Bruksdelen Budføring 100m(skudd)Rundering 200mellerBudføring 100m(skudd)Spor 1000mEllerBudføring 100m(skudd)Rapport 2600m Klasse B Lydighetsdelen Fri ved fotenInnkalling med ståFremadsending gjennom gruppeDekk under marsjStå under marsjKrypHals på kommandoFritt hopp over hinderApportering tung gjenstandFellesdekk 5 min (med skjult fører og skudd) Felt 50x50mRundering 300mellerFelt 50x50mSpor 1500mEllerFelt 50x50mRapport 4100m Klasse A Lydighetsdelen Fri ved fotenInnkalling med stå og dekkFremadsending gjennom gruppeKrypHals på kommandoFritt hopp over hinderApportering metall apportApportering tung gjenstandFellesdekk 5 min (med skjult fører og skudd) Bruksdelen Felt 50x50mRundering 400mellerFelt 50x50mSpor 2000mEllerFelt 50x50mRapport 6100m 

4 Spor Å gå spor er en naturlig øvelse for hunden. Det vi trener på er å få hunden til å løse de oppgaver vi ønsker. I dette tilfellet ønsker vi at hunden skal følge /utarbeide et spor utlagt av et menneske for 1 – 2 timer siden (eller mer) i skogsterreng eller lignende. Sporet er fra 300m til 2 km og det kan være et flertall med vinkler. Hunden skal finne og følge sporet. Det er lagt ut gjenstander som gir poeng ved funn. Sluttgjenstand må finnes for å få bestått.

5 Rundering Rundering er en søksøvelse som foregår i skogsterreng hvor man sender løs hund ut i terrenget på søk etter mennesker (figuranter) Området man søker i er ca 100 meter bredt hvor fører går i midten (midtlinjen) og sender hunden ut 50 meter til hver side (slag) Hunden skal ved hjelp av nesen finne mennesker (figuranter)/ gjenstander, melde ved hjelp av bringkobbel eller hals giving, slik at fører kan ta med menneske eller gjenstanden til midtlinjen. Antall figuranter, lengde og søketid på runderingsløypen varerier med klassen det skal deltas i eller godkjennes i.

6 Budføring og Rapport Dette er en øvelse hvor man sender hunden mellom hundefører og hjelpefører. I rapport sender man hunden flere ganger hvor avstanden økes etter et bestemt mønster (klasse A 6100m totalt ( ) Budføring er en mindre del av denne øvelsen og er et delmoment i spor, rundering og rapport i lavere klasser (D og C) Den foregår som regel på appellbanen. Her er avstandene 50 m i klasse D og 100m i klasse C .

7 FELTSØK -som mental aktivitet i hverdagen eller som konkurranse øvelse. Løs hund søker etter gjenstander i terreng etter dirigering av fører. Momentet forekommer i høyere klasser og i eliteklasse i samtlige bruksgrupper (RIK, spor, rapport og Rundering). Konkurransefelt er 50 x 50m, overtråkket, med 4 gjenstander. Søketid 5 min.

8 Funksjonkrets ? Hunden er ifra naturens side utstyrt med en rekke funksjonskretser eller adfredssytemer . Disse er nødvendig om hunden skal kunne overleve . En funksjonskrets kan vi kort beskrive som instinkhandlinger som utløses automatisk etter en bestemt rekkefølge basert på påvirkning. Vi kan også dele disse inn i flere grupper

9 Hvilken funksjonskrets ?
I prinsippet kan vi si at det er jaktfunksjon som vi bruker mest av – men også sekvenser av den sosiale funksjonen brukes også. En generell forklaring av jaktfunksjonen er hundens evne til til å spore opp et bytte , drepe og transportere byttet tilbake til flokken . Sosialfunksjonen brukes også sammen med jaktfunksjonen –

10 Forsterker Enhver ønsket handling som vi får hunden til å utføre ,ville vi selvsagt at den skal gjøre når vi ber om den om det. For å forsikre oss om at slik adferd gjentas , må vi i innlæringen sørge for slik adferd – deler av denne - forsterkes etter utført handling . Dette gjør vi ofte ved å tilby hunden noe den synes er behaglig eller interresannt. Eks : Figuranten utstyres med det hunden synes er behaglig eller interresannt – som hunden får straks momentet er utført.

11 Bruken av forsterker Det er svært viktig å finne den forsterker som fungerer best for hunden – mener da at en bør kontrolere at den er virkelige er en forstereker for hunden – at den virkelig er betydningsfull for hunden o.s.v. Det er også viktig å tenke på hvordan man bruker denne forsterker – at den virkelig blir gitt til rett tid -måten den blir gitt på o.s.v.

12 Momenter å tenke på…

13 Momenter å tenke på… Ha rett forsterker Jobbe på hundens premisser
Forsterke rett adferd – ”høy nese” o.s.v Progresjon….. Apportering…… Hva er målet – ha dette klart….

14 Figurantjobben Det som er viktig som figurant.
Vite hva den enkelte øvelse går ut på vite hva slags forsterker som skal brukes. Vite hvordan og med hvilken intensitet den skal bruke. Vite nøyaktig hvordan han spm påvirker skal opptre Avtale med HF/instruktør evt. alternative opplegg. Gjøre kun det HF/Instruktør bestemmer Iaktta og observere kontuerlig. Kjenne den enkelte hund så godt som mulig/skaffe den nødvendige infoen om den enkelte hund som trenger for å utføre sin ”rolle” Komme med konstruktive, og velmenende tilbakemeldinger til HF/Instruktør


Laste ned ppt "Brukshund – hva er det? Brukshundprøver er delt i to sett hovedøvelser:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google