Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen Mannskor. Med ny dirigent i vakre Øystese august 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen Mannskor. Med ny dirigent i vakre Øystese august 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen Mannskor

2 Med ny dirigent i vakre Øystese august 2006

3 Form å lsparagraf Korets overordnede m å l er å skape interesse for mannskorsang av h ø y kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt milj ø

4 HANDLINGSPLAN Perioden 2008 - 2011

5 god administrativ ledelse kort - og langsiktig planlegging god økonomisk styring skolering av sangere og dirigent(er) konserterPR-virksomhet kontakt med Norges Korforbund Hordaland kontakt med andre kor/musikkorg/kulturetaten Dette mål søkes nådd gjennom: Text

6 4 Hovedområder OrganisasjonenØkonomi Sosialt fellesskap Det musikkfaglige

7 4 Hovedområder Organisasjonen –Økonomi –Sosialt fellesskap –Musikalsk

8 Styret 2007 –Formann:Thor Stabell Muri –Nestformann: Harry Odland –Kasserer: Finn Iversen –Sekretær: Harald Ulvøy –Styremedlem: Magnus Spilde Organisasjonen

9 Musikkutvalg –Nils Petter Morvik –Tore Halland – Gisle Vabø –Johny Mahlstrøm –Styrets representant –Dirigent Organisasjonen

10 Stemmeledere –Norvald Morvik –Inge Helgesen –Bjørn Borgen –Rune Øvrebotten Organisasjonen

11 Rekrutteringskomite: –Arne Petter Iversen –Svein-Ove Bach Organisasjonen

12 Arrangementskomite: –Terje Ottesen –Alf Moss –Audun Sjøstrand –Åge Kibsgård Organisasjonen

13 Noter: Eilif Andersen VO: Per Steinum Uniformer/utstyr: Alf Moss Organisasjonen

14 Valgkomite : Norvald Morvik(2007) Bjørn Borgen Revisorer : Inge Helgesen(2007) Eilif Andersen Organisasjonen

15 Organisasjonen 10 års jubileumskomiteen 2008 10 års jubileumskomiteen 2008 –Inge Helgesen –Arne Petter Iversen –Kjell Skajaa

16 4 Hovedområder –Organisasjonen –Økonomi –Sosialt fellesskap –Musikalsk

17 Økonomi §2 c: “God økonomisk kontroll” Dette søkes sikret gjennom –kontingent –tilskuddsordninger –konserter –opptredener med honorar –sponsorer –vinlotteri

18 Økonomi Vi prøver å øke medlemsmassen i venneforeningen. Eget bilettsalg er viktig. Vi har tro på at når gnisten nå er kommet tilbake så vil også eget bilettsalg øke.

19 Okonomi Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc. Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc. Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing. Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing.

20 Markedsføring Vi må bli bedre kjent. Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer. 17.mai, torgdag, nattåpent, gebursdager, firmafester, kjøpe-sentre etc Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere.

21 Markedsføring Lage ”skryte/verveside” i konsert- progammene våre. Bruke websiden aktivt.

22 4 Hovedområder 4 Hovedområder –Organisasjonen –Økonomi –Sosialt fellesskap –Musikalsk

23 Det sosiale miljø… Informere godt,enten via epost, eller brev. Allmannamøte 1 ganger pr halvår eller ved behov “Medarbeidersamtaler” Stemmeledere får utvidet ansvar for å lodde stemningen i gruppen, og melde tilbake til styret. Bergen Mannskor skal ha et godt omdøme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold. Fadderrordning

24 Fadderordning Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd) Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc. Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering) Rekrutteringskomiteen utnevner faddere. Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og rekrutteringskomiteen i fadderperioden.

25 Det sosiale miljø… Festlige lag…. Årsfest 1. lørdag i november Fest / blåtur høst/vinter Sesongavslutnings-sammenkomst “Når noe skjer I byn” samles vi til hygge, sang og morro, og driver samtidig markedsføring og rekruttering

26 Det sosiale milj ø… Ved d ø dsfall blant medlemmene, eller deres n æ rmeste familie ….. Hovedregel: –Planlagte konserter gjennomf ø res, men man foretar en markering f ø r konserten.

27 Hva er dine plikter i koret? Arbeid aktivt for å nå korets målsettning. Prioriter koret når du planlegger din fritid. Møt frem, presis, alltid! Still forberedt. Øv hjemme. Møteplikt på seminarer. ( 1 seminar = 12 øvinger) Vær positiv til tillitsverv

28 Hva er dine plikter i koret? Bidra aktivt til personlig utvikling (faglig og organisatorisk) Medvirk til god disiplin på øvingene. Bidra positivt til et godt miljø i koret Støtte opp om handlingsplanen og styrets arbeid

29 Hva er dine plikter i koret? Fravær øker tiden for innlæring av nyte sanger. Fravær går ut over de som stiller, som må terpe ting de kan. Fravær koster koret penger

30 Ved stort frav æ r ….. Vi har hatt i snitt 7 – 8 medlemmer som har mer enn 25% frav æ r de siste sesonger. Vi mister tilskudd ved under 75% fremm ø te. (ca. 500 kr pr medlem) N å r vi n å r 50 medlemmer kan de som har st ø rst frav æ r bli bedt om å gi plass til nye, mer aktive medlemmer.

31 4 Hovedområder –Organisasjonen –Økonomi –Sosialt –Musikkfaglig

32 Musikkfaglig ledelse Dirigent Belinda Lerøy Annsatt fra 0108-2006 Kontrakt til sommerferie 2009.

33 Musikkfaglig: Ledelse Visedirigent: Gisle Vabø faglig utvikling (dirigentkurs NKH) Økonomisk kompensasjon (p.t. kr. 1.200,- pr. år) Repetitør / instuktør (etter behov)

34 Musikkfaglig: Ledelse Dirigenten sammen med musikkutvalg/styret setter opp planer for sesongen(e). Langtidsplaner skisserer hovedtrekk for de neste 3 år. Hvilke store prosjekter skal vi begynne på. Korttidsplaner for den kommende sesong. Nytt stoff må vere klart i god tid før det skal brukes

35 Musikkfaglig: Heving av kvalitet Stemmeprøve: –utføres etter vedtektene, ved første fremmøte, eller slik dirigent ønsker. –dirigenten vurderer flytting på stemmene etter behov –Vi må bli tryggere, må kunne synge i små grupper. Helt ned til en pr stemme. Øvingskasetter / CD / Webside: –Dette er gode hjelpemidler som vi må ta mer I bruk

36 Musikkfaglig: Rekruttering Strategi –ideell størrelse: 50 sangere –Aldersgruppe nye sangere: 35 - 50 år –Praktisere opptaksreglene (se vedtektene) –Rekrutteringskomite 4 pers. –Vi prioriterer 1.tenor, de andre stemmene er for tiden bra oppfylt. –Positivt signal at vi har venteliste

37 Hvordan rekrutere….. Potensielle medlemmer må oppsøkes – koret må ut til folket for å få folk inn i koret. – Kjøpesentrene er den nye møteplassen. Vi må være der! Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmila Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Topp kvalitet. Et kor som fornyer seg. Et kor å satse på for fremtiden. Vi må ta spesielt godt vare på de nye. Prøvetid uten kontingent i 3 mnd. Fadderordning for de nye.

38 Hvordan rekrutere….. Viktig at alle nye føler seg hjemme. Rekrutteringskomiteen utpeker faddere. Arbeide med media – spesielt Åsane Tidende og Bergens Tidende. Rekruteringsfest?

39 Hvordan rekrutere… –Bruk aktivt vår nye brosjyre –Nytt repertoar med moderne sanger(?) –Delvis sponse nye klær og reisevirksomhet, –Planlegge utenlandsturer i god tid (økonomisk)

40 Musikkfaglig: Seminarer • Seminarer: •minst 1 seminarer hvert semester (møteplikt). •Dirigent og musikkutvalg legger årsplaner for repertoar og innhold på seminarene. •seminaravgift inkludert i kontingent med kr 100,- per seminar • Sangpedagog: –styret i samråd med dirigent avgjør bruken av SP.

41 Kj ø replan v å rsesong 2008 Januar –Nytt å rskonsert 13. Januar –CD innspillig 26 og 27/1 April –Jubileumskonsert Domkirken 13/4 –CD innspilling resten 19/4 –Jubileumstur til Skottland / F æ r ø yane 26/4 til 4/5. Mai –Synge i Domkirken 17.mai morgenmesse kl 0900 Juni –Mannskorfestivalen I Bergen 11/6 – 13/6 –Syng for oss 12/6 – 13/6

42  Kj ø replan h ø stsong 2007  August Tall Ship Race 9 – 12 aug Vi starter ø ving mandag 18/8 Seminar 30 og 31 aug.  September  Oktober Kulturfestivalen 19/10 Kulturfestivalen 19/10  Seminar jul + festprogram 25 og 26 okt.  November  Jubileumsfest Haakonshallen / SAShotellet 1/11  Desember  Julekonserter  Domkirken? Austevoll? Å sane Gamle/Nye?

43 2009 Konkurranser?Festivaler? Grieg Internationale Korfestival Sangerstevner ? Turer?Konserter?

44 2010 Alle m å gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. N å r man h ø rer om noe som skal skje, s å meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.


Laste ned ppt "Bergen Mannskor. Med ny dirigent i vakre Øystese august 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google