Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et synlig korps med musikalske ambisjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et synlig korps med musikalske ambisjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et synlig korps med musikalske ambisjoner
Strategiplan

2 Visjon og Verdier Visjon: Verdier:
Et synlig korps med musikalske ambisjoner Verdier: E: Ekte P: Positive G: Gode K: Konkurranselystne Entusiastisk Positivitet Glede Kvalitet Engasjert Presis Gode Kreative Englebarn Pene Glade Kultur....et-eller-annet Ekstraordinære Prestasjoner Grundige Konsentrerte Elegante Publikumsvennelige Guttegærne Konkurranselystne Evnerik Patriotiske Gøyale Krevende Energisk Pliktoppfyllende Gøy Kjendiser/Kjente Eksperimenterende Pokalvinnende Kjempeunger Kampklare Kunstnere Kule Visjons-forslag fra workshop i 2010: Et korps der alle blir til de er 19 Vi skal ha en besetning som er i tråd med planene Hvert 5. år drar vi på internasjonal konkurranse Kvalitet i alle korps

3 1. Organisasjonens fokus
Godt fungerende styre, ungdomsstyre og andre komitéer/utvalg Kontinuerlig og god rekruttering Synliggjøring og markedsføring av EPGK Sørge for god kvalitet i hele EPGK Jobbe med foreldreinvolvering Skape gode arrangementer i EPGK og i samarbeid med andre korps. Tilrettelegge for et trygt og godt miljø

4 1.1 Organisering Styre Musikalsk Komitéer / Roller Leder Nestleder
Nestleder Kasserer Sekretær Korpsleder HK HK-Dirigent Musikalsk ansvarlig Musikant- representant (fra ungdomsstyre) Musikalsk Komitéer / Roller Utviklingsgruppe / Musikkutvalg HK-Dirigent Musikalsk ansvarlig JK-Dirigent Instruksjons-ansvarlig Korpsledere (HK, JK, AK og RK) Rekrutterings- komité Ungdoms- styre AK-Dirigent RK-Dirigent Arrangements- komité Webansvarlig 17. Mai komité Styrerepresentant Forvaltnings komité (matr. forv., noteforv., uniformskom.) Mediaansv. BGP komité Finans komité Andre prosjekter Revisor Valgkomité

5 1.2 Korps og overgangsordning
Musikantene i EPGK deles i 4 korps: Rekruttkorps (RK), 1. år Aspirantkorps (AK), 2. og 3. år Juniorkorps (JK), 4. og 5. år Hovedkorps (HK), 6. år og oppover Eller når musikanten starter i 8. klasse Alle overganger skjer på høsten ved semesterstart Mulighet for å forsere overgangene ved hospitering og etter nærmere avtale med dirigentene.

6 1.3 Rekruttering Rekrutteringskomitéen er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Rekruttering foregår primært i 2., 3. og 4. klasse på våren, pluss 3. og 4. klasse på høsten. Rekruttering skjer primært fra følgende 4 skoler: Brattås Klevstrand Stridsklev Tveten Vurderer andre skoler fra år til år: Den internasjonale skolen Andre?

7 1.4 Identitet og inkludering
Arrangementer som gjøres av hvert enkelt korps for å skape identitet: Regionsmesterskap Hjertnesfestivalen NM Skolekonserter Faste samarbeidsprosjekter på tvers av alle 4 korpsene hvert år for god inkludering: Oppstartsseminar «Høstprosjekt» / Julekonsert Nissetog Barnas Grand Prix 17. mai Barnas Dag opptog

8 2. Musikalsk fokus Kort- og langsiktig musikalsk plan med tydelige kvalitetsmål. Bygge en stabil og god janitsjar-besetning gjennom kontinuerlig rekruttering Repertoar som gir tilpassede utfordringer for den enkelte musikant Individuell instruksjon, primært via kulturskolen Sørge for at musikantene har gode instrumenter som er med på å fremme deres utvikling, jfr. EPGKs standardkrav for instrumenter.

9 3. Musikantens fokus Vise Ekte engasjement og bidra til å gjøre hverandre trygge og gode Ha en Positiv innstilling for deg selv og dine medmusikanter Stille Godt forberedt til både øvelser og konserter Være Konkurranselystne og lære av de tilbakemeldingene vi får. E: Ekte P: Positive G: Gode K: Konkurranselystne

10 3.1 Opplæring Alle musikanter deltar på ukentlige øvelser hver torsdag
Pluss spesielle prosjekter / seminarer som arrangeres av EPGK, eksempelvis ensembler / gruppeøvelser på mandager. Alle musikanter deltar på obligatorisk individuell instruksjon i tillegg til øvelsene. Instruksjon gis normalt ved Kulturskolen og foreldre er pålagt å søke plass til sine barn innen 1. mai hvert år. Kulturskolen vil lage egne musikalske oppsetninger der det forventes at korps-musikanter deltar, men korpset har prioritet ved evt. kollisjoner med kulturskolen. Alternativt kan instruksjon organiseres av EPGK. Prismessig vil EPGK følge samme satser som Kulturskolen. Alle musikanter oppfordres i tillegg å delta på NMFs sommerkurs hvert år EPGK sponser 50% på NMF sommerkurs for musikanter og instruktører Musikanter oppfordres til deltakelse på Regionskorps, og får støtte til 50% av deltakeravgiften på dette.

11 3.2 Øvelsestider Alle 4 korpsene har sine faste øvelser på Herøyahuset
RK har sin øvelse på torsdager fra kl. 17:00-18:00 AK har sin øvelse på torsdager fra kl. 18:00-20:00 JK har sin øvelse på torsdager fra kl. 18:00-20:00 HK har sin øvelse på torsdager fra kl. 17:30-20:30 Korpset har som målsetting å gradvis innføre 2 ukentlige øvelser for HK fra august 2013 og frem mot 2016 Frivillige ekstraøvelser en gang pr. måned på mandager (første mandag hver måned) Obligatorisk ekstraøvelse en gang pr. måned fra august 2014. Obligatorisk ekstraøvelse to ganger pr. måned fra august 2015. Ekstraøvelsen kan også brukes til ulike prosjekter, hospitering, gruppeøvelser, ensembler mm. I forbindelse med konkurranser o.l. må det påregnes ekstraøvelser på terminlista.

12 3.3 Konkurranser EPGK vektlegger deltakelse på konkurranser bl.a. for målbevisst å øke ferdighetsnivåene og måle oss selv opp mot andre korps. Både AK, JK og HK deltar som selvstendige korps i følgende konkurranser: Regionsmesterskap (oktober) Hjertnes (mars) NM (juni, AK konkurrerer ikke) I tillegg deltar RK og AK musikanter på NMF samspillstilbud under NM. EPGK tilstreber også deltakelse fra solister og ensembler i konkurranser og støtter deltakeravgift, akkompagnement etc med 50% på slike arrangementer.

13 4. Økonomi Fokus på sunn og god økonomistyring.
Inntekter i hht. årsplan, eksempelvis: Spilleoppdrag og billettinntekter Søke relevante fond og utlysninger Medlemskontigent Sponsorinntekter Dugnad Andre tiltak

14 5. Terminliste høst (generell)
August: Oppstartseminar, felles AK, JK og HK Invitere RK m/foreldre på konsert / middag September: Skolekonsert(er) primært på skolene vi rekrutterer fra, HK Oktober: Ungdommens musikkmesterskap: Solister / Ensembler Regionsmesterskap: AK, JK og HK hver for seg (med forkonsert) November: Samarbeidsperiode HK+JK og AK+RK Huskonsert for solister og ensembler (alle musikanter) Desember: Nissetog: JK+HK spiller sammen, RK+AK marsjerer med Felles Julekonsert/Juleforestilling: RK, AK, JK og HK sammen og hver for seg

15 5. Terminliste vår (generell)
Januar: Vinterseminar: RK, AK og JK. (HK deltar som instruktører og med aktiviteter) Februar: Barnas Grand Prix: JK og HK sammen, RK+AK er med men uten instrument. Mars: Hjertnes mesterskap: AK, JK og HK hver for seg Skolekonserter (JK) for de skolene vi rekrutterer fra April: Vårfest: RK, AK, JK og HK hver for seg – evt. solister / ensembler Marsjeringsseminar: RK, AK, JK og HK Rekruttopptak (eksempelvis «Korps er gøy!») Mai: Start på ukentlig opplegg for nye rekrutter 17. mai: AK, JK og HK hver for seg i barnetogene, JK og HK i borgertoget (AK og RK marsjerer med) Barnas dag: JK+HK sammen, RK+AK marsjerer med og har en rolle (pluss de helt nye rekruttene!) Juni: NM: JK og HK hver for seg, RK og AK på NMF opplegg f.eks. Gult korps Vurdere internasjonal konkurranse i fbm. evt. korpstur Korpstur: Hvert 2. år (2014, 2016, 2018 osv.), med utland minst hvert 4. år! Juli: NMF Sommerkurs, flest mulig deltar

16 6. Konkrete mål i perioden
Rekruttering og Vekst: 20 musikanter som gjennomfører rekruttperioden hvert år Hvorav minst 15 følger utviklingsplanen og starter i HK etter 5 år totalt 100 musikanter totalt i EPGK pr. juni 2016 Sørge for god kvalitet på all opplæring Gradvis innføre 2 øvelser pr. uke innen juni 2016 Alle musikanter har individuell undervisning via kulturskolen Ha minimum 10 musikanter med på NMFs sommerkurs hvert år Delta i minimum 2 konkurranser med både AK og JK hvert år. Etablere HK i 1. divisjon og oppnå minst en «topp 3» plassering i NM innen 2016


Laste ned ppt "Et synlig korps med musikalske ambisjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google