Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan 2012-2016 Et synlig korps med musikalske ambisjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan 2012-2016 Et synlig korps med musikalske ambisjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan 2012-2016 Et synlig korps med musikalske ambisjoner

2 Visjon og Verdier • Visjon: – Et synlig korps med musikalske ambisjoner • Verdier: – E: Ekte – P: Positive – G: Gode – K: Konkurranselystne

3 1. Organisasjonens fokus • Godt fungerende styre, ungdomsstyre og andre komitéer/utvalg • Kontinuerlig og god rekruttering • Synliggjøring og markedsføring av EPGK • Sørge for god kvalitet i hele EPGK • Jobbe med foreldreinvolvering • Skape gode arrangementer i EPGK og i samarbeid med andre korps. • Tilrettelegge for et trygt og godt miljø

4 Musikalsk Utviklingsgruppe / Musikkutvalg Komitéer / Roller 1.1 Organisering Nestleder Kasserer kasserer@epgk.no Sekretær sekretaer@epgk.no Finans komité okonomi@epgk.no Korpsledere (HK, JK, AK og RK) Leder leder@epgk.no Arrangements- komité Forvaltnings komité (matr. forv., noteforv., uniformskom.) Musikant- representant (fra ungdomsstyre) JK-Dirigent AK-DirigentRK-Dirigent Instruksjons- ansvarlig Webansvarlig webmaster@epgk.no Styre Korpsleder HK HK-Dirigent Musikalsk ansvarlig ValgkomitéRevisor BGP komité bgp@epgk.no Mediaansv. Rekrutterings- komité HK-Dirigent Musikalsk ansvarlig Ungdoms- styre 17. Mai komité 17mai@epgk.no Andre prosjekter Styrerepresentant

5 1.2 Korps og overgangsordning • Musikantene i EPGK deles i 4 korps: – Rekruttkorps (RK), 1. år – Aspirantkorps (AK), 2. og 3. år – Juniorkorps (JK), 4. og 5. år – Hovedkorps (HK), 6. år og oppover • Eller når musikanten starter i 8. klasse • Alle overganger skjer på høsten ved semesterstart • Mulighet for å forsere overgangene ved hospitering og etter nærmere avtale med dirigentene.

6 1.3 Rekruttering • Rekrutteringskomitéen er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og oppfølging. • Rekruttering foregår primært i 2., 3. og 4. klasse på våren, pluss 3. og 4. klasse på høsten. • Rekruttering skjer primært fra følgende 4 skoler: – Brattås – Klevstrand – Stridsklev – Tveten • Vurderer andre skoler fra år til år: – Den internasjonale skolen – Andre?

7 1.4 Identitet og inkludering • Arrangementer som gjøres av hvert enkelt korps for å skape identitet: – Regionsmesterskap – Hjertnesfestivalen – NM – Skolekonserter • Faste samarbeidsprosjekter på tvers av alle 4 korpsene hvert år for god inkludering: – Oppstartsseminar – «Høstprosjekt» / Julekonsert – Nissetog – Barnas Grand Prix – 17. mai – Barnas Dag opptog

8 2. Musikalsk fokus • Kort- og langsiktig musikalsk plan med tydelige kvalitetsmål. • Bygge en stabil og god janitsjar-besetning gjennom kontinuerlig rekruttering • Repertoar som gir tilpassede utfordringer for den enkelte musikant • Individuell instruksjon, primært via kulturskolen • Sørge for at musikantene har gode instrumenter som er med på å fremme deres utvikling, jfr. EPGKs standardkrav for instrumenter.

9 3. Musikantens fokus • Vise Ekte engasjement og bidra til å gjøre hverandre trygge og gode • Ha en Positiv innstilling for deg selv og dine medmusikanter • Stille Godt forberedt til både øvelser og konserter • Være Konkurranselystne og lære av de tilbakemeldingene vi får.

10 3.1 Opplæring • Alle musikanter deltar på ukentlige øvelser hver torsdag – Pluss spesielle prosjekter / seminarer som arrangeres av EPGK, eksempelvis ensembler / gruppeøvelser på mandager. • Alle musikanter deltar på obligatorisk individuell instruksjon i tillegg til øvelsene. – Instruksjon gis normalt ved Kulturskolen og foreldre er pålagt å søke plass til sine barn innen 1. mai hvert år. • Kulturskolen vil lage egne musikalske oppsetninger der det forventes at korps- musikanter deltar, men korpset har prioritet ved evt. kollisjoner med kulturskolen. – Alternativt kan instruksjon organiseres av EPGK. • Prismessig vil EPGK følge samme satser som Kulturskolen. • Alle musikanter oppfordres i tillegg å delta på NMFs sommerkurs hvert år – EPGK sponser 50% på NMF sommerkurs for musikanter og instruktører • Musikanter oppfordres til deltakelse på Regionskorps, og får støtte til 50% av deltakeravgiften på dette.

11 3.2 Øvelsestider • Alle 4 korpsene har sine faste øvelser på Herøyahuset – RK har sin øvelse på torsdager fra kl. 17:00-18:00 – AK har sin øvelse på torsdager fra kl. 18:00-20:00 – JK har sin øvelse på torsdager fra kl. 18:00-20:00 – HK har sin øvelse på torsdager fra kl. 17:30-20:30 • Korpset har som målsetting å gradvis innføre 2 ukentlige øvelser for HK fra august 2013 og frem mot 2016 – Frivillige ekstraøvelser en gang pr. måned på mandager (første mandag hver måned) – Obligatorisk ekstraøvelse en gang pr. måned fra august 2014. – Obligatorisk ekstraøvelse to ganger pr. måned fra august 2015. – Ekstraøvelsen kan også brukes til ulike prosjekter, hospitering, gruppeøvelser, ensembler mm. • I forbindelse med konkurranser o.l. må det påregnes ekstraøvelser på terminlista.

12 3.3 Konkurranser • EPGK vektlegger deltakelse på konkurranser bl.a. for målbevisst å øke ferdighetsnivåene og måle oss selv opp mot andre korps. • Både AK, JK og HK deltar som selvstendige korps i følgende konkurranser: – Regionsmesterskap (oktober) – Hjertnes (mars) – NM (juni, AK konkurrerer ikke) • I tillegg deltar RK og AK musikanter på NMF samspillstilbud under NM. • EPGK tilstreber også deltakelse fra solister og ensembler i konkurranser og støtter deltakeravgift, akkompagnement etc med 50% på slike arrangementer.

13 4. Økonomi • Fokus på sunn og god økonomistyring. • Inntekter i hht. årsplan, eksempelvis: – Spilleoppdrag og billettinntekter – Søke relevante fond og utlysninger – Medlemskontigent – Sponsorinntekter – Dugnad – Andre tiltak

14 5. Terminliste høst (generell) • August: – Oppstartseminar, felles AK, JK og HK • Invitere RK m/foreldre på konsert / middag • September: – Skolekonsert(er) primært på skolene vi rekrutterer fra, HK • Oktober: – Ungdommens musikkmesterskap: Solister / Ensembler – Regionsmesterskap: AK, JK og HK hver for seg (med forkonsert) • November: – Samarbeidsperiode HK+JK og AK+RK – Huskonsert for solister og ensembler (alle musikanter) • Desember: – Nissetog: JK+HK spiller sammen, RK+AK marsjerer med – Felles Julekonsert/Juleforestilling: RK, AK, JK og HK sammen og hver for seg

15 5. Terminliste vår (generell) • Januar: – Vinterseminar: RK, AK og JK. (HK deltar som instruktører og med aktiviteter) • Februar: – Barnas Grand Prix: JK og HK sammen, RK+AK er med men uten instrument. • Mars: – Hjertnes mesterskap: AK, JK og HK hver for seg – Skolekonserter (JK) for de skolene vi rekrutterer fra • April: – Vårfest: RK, AK, JK og HK hver for seg – evt. solister / ensembler – Marsjeringsseminar: RK, AK, JK og HK – Rekruttopptak (eksempelvis «Korps er gøy!») • Mai: – Start på ukentlig opplegg for nye rekrutter – 17. mai: AK, JK og HK hver for seg i barnetogene, JK og HK i borgertoget (AK og RK marsjerer med) – Barnas dag: JK+HK sammen, RK+AK marsjerer med og har en rolle (pluss de helt nye rekruttene!) • Juni: – NM: JK og HK hver for seg, RK og AK på NMF opplegg f.eks. Gult korps • Vurdere internasjonal konkurranse i fbm. evt. korpstur – Korpstur: Hvert 2. år (2014, 2016, 2018 osv.), med utland minst hvert 4. år! • Juli: – NMF Sommerkurs, flest mulig deltar

16 6. Konkrete mål i perioden • Rekruttering og Vekst: – 20 musikanter som gjennomfører rekruttperioden hvert år • Hvorav minst 15 følger utviklingsplanen og starter i HK etter 5 år totalt – 100 musikanter totalt i EPGK pr. juni 2016 • Sørge for god kvalitet på all opplæring – Gradvis innføre 2 øvelser pr. uke innen juni 2016 – Alle musikanter har individuell undervisning via kulturskolen – Ha minimum 10 musikanter med på NMFs sommerkurs hvert år • Delta i minimum 2 konkurranser med både AK og JK hvert år. • Etablere HK i 1. divisjon og oppnå minst en «topp 3» plassering i NM innen 2016


Laste ned ppt "Strategiplan 2012-2016 Et synlig korps med musikalske ambisjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google