Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unimed 1 SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER Marit Hoem Kvam Lærer, logoped, cand. paed. spec. Doktor scient. i spesialpedagogikk (PhD) Vanlig skole,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unimed 1 SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER Marit Hoem Kvam Lærer, logoped, cand. paed. spec. Doktor scient. i spesialpedagogikk (PhD) Vanlig skole,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Unimed 1 SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER Marit Hoem Kvam Lærer, logoped, cand. paed. spec. Doktor scient. i spesialpedagogikk (PhD) Vanlig skole, Skådalen, Bredtvet, Berg Gård/Rikshospitalet SINTEF - Rehabilitering

2 Unimed 2 SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER v/ Marit Hoem Kvam  Langvarig syke  Nedsatt funksjonsevne  Psykisk syke  Eldre  Rusmiddelbrukere  Asylsøkere  Foreldreløse  Språkvansker (f.eks. innvandrere) etc.

3 Unimed 3 SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN  Med seksuelle overgrep mot barn og unge menes at utviklingsmessig umodne personer trekkes inn i aktiviteter  *som de ikke fullt ut forstår,  *som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til,  * eller som krenker familiens rolle.

4 Unimed 4 SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN  En seksuell handling  Barnet vil ikke delta i handlingen  Barnet forstår ikke hva som skal skje  Krenker barnets seksuelle integritet  Utnytter barnet til egen tilfredsstillelse  Mangler ”informert samtykke”  (Utnytter en tilsynelatende villighet)

5 Unimed 5 NORSKE LOVER  Uten fysisk kontakt:  Seksuell atferd (f.eks. porno)  Med fysisk kontakt:  Seksuell handling (f.eks. kyss, seksuell berøring)  Seksuell omgang (samleie: oralt, vaginalt, analt)

6 Unimed 6 ULIKE UNDERSØKELSER Fra 8-27 % for jenter, 3-16 % for gutter  FORSKER ÅR Kvinner Menn  Finkelhor 1979 19 %9 %  Finkelhor1985 27 % 16 %  Fritz et al.1981 8 % 5 %  Fromuth1983 22 %  Rädda Barnen 1983 9 % 3 %  Leth et al. 1988 14 % 7 %  Sætre et al.1986 14 % 9 %  Folkehelsa1994 13 % 7 %

7 Unimed 7 FOREKOMST I DEN VANLIGE BEFOLKNINGEN – Nord-Amerika  Gorey & Leslie (1997) :  Plukket ut de beste 16 undersøkelsene (med kontakt)  12-17 % for kvinner  5-8 % for menn

8 Unimed 8 FORSKNING BLANT BARN MED FUNKSJONSHEMNING (Westat) 75 % jenter / 25 % gutter Større risiko for overgrep ved funksjonshemning ENDA VERRE: “Primary caretaker” kjente til og så ut til å godta seksuelt overgrep: Uten funksjonshemning: 10 % Med funksjonshemning: 43 %

9 Unimed 9 Sullivan & Knutson (2000): FORSKNING BLANT 50.000 BARN * 3,4 ganger større risiko for mishandling ved funksjonshemning

10 Unimed 10 Relativ risk ved ulike typer vansker  Type T Y P E  mishandling V A N S K E  Syn Hørsel Tale Utvikl. Atferd Lærev. Helse Fysisk *Forsøm- 1.5 2.3 4.7 3.7 6.7 2.0 3.4 1.8 melse *Fysisk - 3.8 4.7 3.8 7.3 2.0 3.3 1.2 mish. *Emosj. 2.0 2.0 6.6 3.8 7.0 2.0 3.4 2.5 mish. *Sex. 1.2 1.2 2.9 4.0 5.5 1.8 2.0 2.0 overgrep

11 Unimed 11 Sullivan & Knutson (2000)  Førskolebarn / små barn mer utsatt enn eldre barn  Ofte flere former for overgrep hos det enkelte barn  Tidlig behandling og støtte er helt avgjørende

12 Unimed 12 FORSKNING BLANT UTSATTE MED FUNKSJONSHEMNING Sobsey & Mansell (1994) Utviklingshemmede/multifunksjonshemmede 0-6 år: 13 % 7-12 år: 35 % 13-16 år: 32 % 17-20 år: 20 % 71 % var kvinner / 29 % menn 80 % hendte “ofte”

13 Unimed 13 Hvem var overgriper? (utviklingsh.)  Små barn – 0-12 år:Nær familie / kronisk misbruk  Større barn – 13 år/mer: Personer utenom nær familie  53 %: ligner vanlig misbruk  47 %: risiko p.g.a. helsetjenester/andre tilbud  98.5 % viste negative sosiale og emosjonelle konsekvenser med atferdsproblemer  Mange hadde fått medisiner i stedet for terapi

14 Unimed 14 UTVIKLINGSHEMMEDE – vansker ved forskning  KAN IKKE SKRIVE EL. LESE?  HUSKER IKKE DETALJER SOM KAN FELLE EN OVERGRIPER?  KAN HA SPRÅK- OG TALEVANSKER?  LITEN TROVERDIGHET?  DERFOR:  Sekundærdata

15 Unimed 15 (Nederland - incidensundersøkelse ) HVEM ER OVERGRIPEREN?  33 % andre beboere  14 % personale  40 % familie  13 % ”andre”  (I 90 % av overgrepstilfellene: mannlig overgriper)

16 Unimed 16 Cruz et. al (1988) Seksuelt misbrukte utviklingshemmede jenter:  Seksuelt misbrukte utviklingshemmede jenter:  Dobbelt stigmatisert og isolert  ’Fortjente’ overgrepene  Kunne nyttiggjøre seg vanlig terapi

17 Unimed 17 UTVIKLINGSHEMMEDE  Ryerson, Seattle, USA,  5 ganger flere voldtekter mot utviklingshemmede

18 Unimed 18 NORSKE UNDERSØKELSER OM seksuelle overgrep (som jeg skal ta opp her)  Tambs 1994 – Folkehelsa, generell befolkning  Kvam 1998 - Sykehusundersøkelse, alle barn 1993-95  Kvam 2001 - Norges Døveforbunds medlemmer  Kvam 2003 - Norges Blindeforbunds medlemmer

19 Unimed 19 SYKEHUSUNDERSØKELSEN  Når man tror at barn er utsatt for seksuelle overgrep, blir de undersøkt på et sykehus  Hvis barn med funksjonsvansker oppdages på samme måte som andre barn og hvis risikoen er 2-3 ganger større, vil de prosentvis utgjøre 2-3 ganger antallet norske barn uten funksjonshemning  11 % har en funksjonsvanske, hvorav 4 % en STOR vanske  HYPOTESE:  22 – 33 % (11% x 2 eller 11% 3) en viss grad av vansker på sykehuset  8 – 12 % (4% x 2 eller 4 % x 3) med STORE VANSKER

20 Unimed 20 SYKEHUSUNDERSØKELSEN  Spørreskjema til 24 sykehus med barneavdeling  100 % svar - skjemaer tilbake som omhandlet 1300 innlagte barn!  Fant jeg at 22 % eller 33 % hadde en mindre funksjonshemning????  Nei: Barn med funksjonshemning utgjorde kun 6.4 %

21 Unimed 21 SYKEHUSUNDERSØKELSEN  STORE VANSKER:  Fant jeg 8 % eller 12 %????  NEI! Fant kun 1.7 %  HVORFOR?

22 Unimed 22 SYKEHUSUNDERSØKELSEN  Diagnose Stor vanske Mindre vanske Alder  Utvikl.h. 1199 år  ADHD289 år  CP/fys. 7107 år  Syn/hørsel 2 76 år  Syndrom 2 6 år  Multih. 2 12 år

23 Unimed 23 SYKEHUSUNDERSØKELSEN  Barna med ”store vansker” var i gjennomsnitt 9.3 år da de kom til sykehuset  Barna med ”mindre vansker” var i gjennomsnitt 7.3 år da de kom til sykehuset  (Hva kan vi trekke ut av det?)

24 Unimed 24 SYKEHUSUNDERSØKELSEN  VI SER BARE FUNKSJONSHEMNINGEN!

25 Unimed 25 NYE SPØRSMÅL  1. Blir barn med funksjonsvansker sjeldnere utsatt enn barn uten funksjonsvansker?  2. Blir de utsatt, men vi ser ikke barnets signaler?

26 Unimed 26 Døveundersøkelsen, 2001  Sendt ut som spørreskjema på papir gjennom Døveregisteret. Anonymt.  Også tegnspråk på video  Forberedt gjennom Døves tidsskrift og Døveaktuelt  Anbefalt av Norges Døveforbund  431 svar

27 Unimed 27 DØV: ALVORLIGSTE FORM FOR OVERGREP  Jente Gutt.  Type overgrep % %  Uten fysisk kontakt 6 10  Seksuell berøring 3 2  Berøring genitalia 11 17  Samleie(-forsøk) 25 14  TOTALT 45 43

28 Unimed 28 Døve sammenlignet med hørende

29 Unimed 29 Hvordan opplevde du det?  %  Forferdelig! 46  Meget ubehagelig 25  Ubehagelig 14  ”Ingen rolle” 15

30 Unimed 30 Hvem fortalte du om overgrepet (302 informanter, 18-65 år)? %  Ingen 49  Ble ikke trodd 11  Foreldre 11  Andre voksne 14  Venner, søsken 10  Skole, adm. politi 6

31 Unimed 31 Hvem var overgriperen? (”Samleie”)  Én mann48 %  Flere menn35 %  Én kvinne 9 %  Begge kjønn 8 %

32 Unimed 32 TAKTIKK  Truet, brukte makt, slo35 %  Lurte, overtalte33 %  Godteri, rus, gaver17 %  Yrke, posisjon 5 %  Frivillig10 %

33 Unimed 33 Hørende eller døv overgriper? (”Samleie”)  % %  Døv41  Hørende36  Begge deler22  Dvs. 52 % døve  48 % hørende

34 Unimed 34 KONKLUSJON  Større forekomst (prevalens) blant gruppene med funksjonsvansker  Mer alvorlige former for overgrep  … særlig blant de som ble døve før 9 års alder  (376 informanter / 302)

35 Unimed 35 BLINDE - 2003  Spørreskjema: Storskrift – lydkassett – Braille (tlf.)  Anbefalt av Norges Blindeforbund  Forberedt i radio og avis  502 svar

36 Unimed 36 BLIND: ALVORLIGSTE FORM FOR OVERGREP  Jente Gutt  Type overgrep % % ??  Seksuell berøring 1 1  Berøring genitalia 3 9  Samleie(-forsøk) 22 8  TOTALT 26 18

37 Unimed 37 Alvorligste form for overgrep hos hørende, døve og blinde jenter  Hørende_Døve Blinde  Type overgrep % % %  Genital berøring 6 11 3  Samleie 8 25 22  Totalt 14 36 25

38 Unimed 38 Genitale overgrep hos hørende, døve og blinde gutter  Hørende_Døve Blinde  Type overgrep % % %  Genital berøring 4 17 9  Samleie 3 14 8  Totalt 7 31 17

39 Unimed 39 SE ETTER …  Atferdsvansker, - endringer?  Venner?  Blir barnet mobbet?  Forholdet til foreldrene?  Vet barnet om noen som er utsatt for seksuelle overgrep?

40 Unimed 40 RISIKO: Ikke selve funksjonshemningen …  … men de situasjonene som funksjonshemningen fører dem inn i  … og hvordan disse situasjonene og funksjonshemningen virker inn psykisk

41 Unimed 41 DØVE  Har sitt eget språk – tegnspråk  Problemer i forhold til vokalt verbalt språk:  * egen uttale  * forståelse når andre snakker  * lite ordforråd  TOLK  (Hjelpemiddelsentralen. Norges Døveforbund)

42 Unimed 42 TUNGHØRTE  Bruker oftest høreapparat  Må tas hensyn til i kommunikasjonen:  Snakk én om gangen  Snakk tydelig med gode munnbevegelser (synslytting)  La lyset falle på den som snakker  Gi tips om hva det snakkes om  (Norsk Forbund for Hørselshemmede - NFH)

43 Unimed 43 BLINDE  Kan tilsynelatende ha et godt språk  Mangler ofte begreper, selv om de har ordet  Ser ikke hva som skjer  Må ofte ha hjelp og følge i nye situasjoner  Blindeskrift på dører / heis  (Norges Blindeforbund)

44 Unimed 44 UTVIKLINGSHEMMEDE  Dårlig uttale, lite ordforråd og kanskje dårlig grammatikk  Husker ikke detaljer  Må ha hjelp og følge  Uselvstendige, lar seg lede  Vansker med å vurdere situasjoner  Har sannsynligvis vanlig seksuell utvikling i forhold til alderen,  … men det mentale er ikke samsvarende  (Norsk Forbund for utviklingshemmede – nfunorge.org)

45 Unimed 45 Forflytningsvansker – motoriske vansker  Går dårlig, kanskje med hjelpemidler  Noen bruker rullestol  (Må være i 1. etasje eller ha heis –  fjerne dørstokker  større døråpning  tilpassede toalettløsninger,  = universell utforming)

46 Unimed 46 FELLESTREKK (gjelder altså ikke alle)  - Dårligere verbalt språk (ord og uttale)  - Får ofte ikke ”sex-kulturen" inn med vennene  - Færre kunnskaper om sex  - Lavere selvtillit  - Avhengighet av omsorgspersonene  - Har lært at voksne kan og vet best  - Blir ikke trodd i samme grad som andre

47 Unimed 47 ANTIDISKRIMENERINGSLOV  ALLE SKAL HA ADGANG TIL OFFENTLIGE BYGG

48 Unimed 48 Finkelhors forutsetninger for seksuelle overgrep mot barn  Motivasjon for overgrep - en person som blir seksuelt tiltrukket av en umyndig  Den potensielle overgriperen må overvinne egen motstand  Vedkommende må manøvrere ytre betingelser  Vedkommende må overvinne “offerets” motstand

49 Unimed 49 Finkelhors forutsetninger …  … passer dessverre godt for mange barn  og unge med nedsatte funksjonsevner.  VÆR DERFOR VÅKEN OVERFOR  DERES SIGNALER!


Laste ned ppt "Unimed 1 SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER Marit Hoem Kvam Lærer, logoped, cand. paed. spec. Doktor scient. i spesialpedagogikk (PhD) Vanlig skole,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google