Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER"— Utskrift av presentasjonen:

1 SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER
Marit Hoem Kvam Lærer, logoped, cand. paed. spec. Doktor scient. i spesialpedagogikk (PhD) Vanlig skole, Skådalen, Bredtvet, Berg Gård/Rikshospitalet SINTEF - Rehabilitering

2 SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER v/ Marit Hoem Kvam
Langvarig syke Nedsatt funksjonsevne Psykisk syke Eldre Rusmiddelbrukere Asylsøkere Foreldreløse Språkvansker (f.eks. innvandrere) etc.

3 SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN
Med seksuelle overgrep mot barn og unge menes at utviklingsmessig umodne personer trekkes inn i aktiviteter *som de ikke fullt ut forstår, *som de ikke har tilstrekkelig kunnskap eller erfaring til å gi sitt begrunnede samtykke til, * eller som krenker familiens rolle.

4 SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN
En seksuell handling Barnet vil ikke delta i handlingen Barnet forstår ikke hva som skal skje Krenker barnets seksuelle integritet Utnytter barnet til egen tilfredsstillelse Mangler ”informert samtykke” (Utnytter en tilsynelatende villighet)

5 NORSKE LOVER Uten fysisk kontakt: Seksuell atferd (f.eks. porno)
Med fysisk kontakt: Seksuell handling (f.eks. kyss, seksuell berøring) Seksuell omgang (samleie: oralt, vaginalt, analt)

6 ULIKE UNDERSØKELSER Fra 8-27 % for jenter, 3-16 % for gutter
FORSKER ÅR Kvinner Menn Finkelhor % 9 % Finkelhor % % Fritz et al % 5 % Fromuth % Rädda Barnen % 3 % Leth et al % 7 % Sætre et al % 9 % Folkehelsa % %

7 FOREKOMST I DEN VANLIGE BEFOLKNINGEN – Nord-Amerika
Gorey & Leslie (1997) : Plukket ut de beste 16 undersøkelsene (med kontakt) 12-17 % for kvinner 5-8 % for menn

8 FORSKNING BLANT BARN MED FUNKSJONSHEMNING (Westat) 75 % jenter / 25 % gutter Større risiko for overgrep ved funksjonshemning ENDA VERRE: “Primary caretaker” kjente til og så ut til å godta seksuelt overgrep: Uten funksjonshemning: 10 % Med funksjonshemning: 43 %

9 Sullivan & Knutson (2000): FORSKNING BLANT 50. 000 BARN
Sullivan & Knutson (2000): FORSKNING BLANT BARN * 3,4 ganger større risiko for mishandling ved funksjonshemning

10 Relativ risk ved ulike typer vansker
Type T Y P E mishandling V A N S K E Syn Hørsel Tale Utvikl. Atferd Lærev. Helse Fysisk *Forsøm melse *Fysisk mish. *Emosj *Sex overgrep

11 Sullivan & Knutson (2000) Førskolebarn / små barn mer utsatt enn eldre barn Ofte flere former for overgrep hos det enkelte barn Tidlig behandling og støtte er helt avgjørende

12 FORSKNING BLANT UTSATTE MED FUNKSJONSHEMNING Sobsey & Mansell (1994) Utviklingshemmede/multifunksjonshemmede år: 13 % år: 35 % år: 32 % år: 20 % 71 % var kvinner / 29 % menn 80 % hendte “ofte”

13 Hvem var overgriper? (utviklingsh.)
Små barn – 0-12 år: Nær familie / kronisk misbruk Større barn – 13 år/mer: Personer utenom nær familie 53 %: ligner vanlig misbruk 47 %: risiko p.g.a. helsetjenester/andre tilbud 98.5 % viste negative sosiale og emosjonelle konsekvenser med atferdsproblemer Mange hadde fått medisiner i stedet for terapi

14 UTVIKLINGSHEMMEDE – vansker ved forskning
KAN IKKE SKRIVE EL. LESE? HUSKER IKKE DETALJER SOM KAN FELLE EN OVERGRIPER? KAN HA SPRÅK- OG TALEVANSKER? LITEN TROVERDIGHET? DERFOR: Sekundærdata

15 (Nederland - incidensundersøkelse) HVEM ER OVERGRIPEREN?
33 % andre beboere 14 % personale 40 % familie 13 % ”andre” (I 90 % av overgrepstilfellene: mannlig overgriper)

16 Cruz et. al (1988) Seksuelt misbrukte utviklingshemmede jenter:
Dobbelt stigmatisert og isolert ’Fortjente’ overgrepene Kunne nyttiggjøre seg vanlig terapi

17 UTVIKLINGSHEMMEDE Ryerson, Seattle, USA,
5 ganger flere voldtekter mot utviklingshemmede

18 NORSKE UNDERSØKELSER OM seksuelle overgrep (som jeg skal ta opp her)
Tambs 1994 – Folkehelsa, generell befolkning Kvam Sykehusundersøkelse, alle barn Kvam Norges Døveforbunds medlemmer Kvam Norges Blindeforbunds medlemmer

19 SYKEHUSUNDERSØKELSEN
Når man tror at barn er utsatt for seksuelle overgrep, blir de undersøkt på et sykehus Hvis barn med funksjonsvansker oppdages på samme måte som andre barn og hvis risikoen er 2-3 ganger større, vil de prosentvis utgjøre 2-3 ganger antallet norske barn uten funksjonshemning 11 % har en funksjonsvanske, hvorav 4 % en STOR vanske HYPOTESE: 22 – 33 % (11% x 2 eller 11% 3) en viss grad av vansker på sykehuset 8 – 12 % (4% x 2 eller 4 % x 3) med STORE VANSKER

20 SYKEHUSUNDERSØKELSEN
Spørreskjema til 24 sykehus med barneavdeling 100 % svar - skjemaer tilbake som omhandlet 1300 innlagte barn! Fant jeg at 22 % eller 33 % hadde en mindre funksjonshemning???? Nei: Barn med funksjonshemning utgjorde kun 6.4 %

21 SYKEHUSUNDERSØKELSEN
STORE VANSKER: Fant jeg 8 % eller 12 %???? NEI! Fant kun 1.7 % HVORFOR?

22 SYKEHUSUNDERSØKELSEN
Diagnose Stor vanske Mindre vanske Alder Utvikl.h år ADHD år CP/fys år Syn/hørsel år Syndrom år Multih år

23 SYKEHUSUNDERSØKELSEN
Barna med ”store vansker” var i gjennomsnitt 9.3 år da de kom til sykehuset Barna med ”mindre vansker” var i gjennomsnitt 7.3 år da de kom til sykehuset (Hva kan vi trekke ut av det?)

24 SYKEHUSUNDERSØKELSEN
VI SER BARE FUNKSJONSHEMNINGEN!

25 NYE SPØRSMÅL 1. Blir barn med funksjonsvansker sjeldnere utsatt enn barn uten funksjonsvansker? 2. Blir de utsatt, men vi ser ikke barnets signaler?

26 Døveundersøkelsen, 2001 Sendt ut som spørreskjema på papir gjennom Døveregisteret. Anonymt. Også tegnspråk på video Forberedt gjennom Døves tidsskrift og Døveaktuelt Anbefalt av Norges Døveforbund 431 svar

27 DØV: ALVORLIGSTE FORM FOR OVERGREP
Jente Gutt. Type overgrep % % Uten fysisk kontakt Seksuell berøring Berøring genitalia Samleie(-forsøk) TOTALT

28 Døve sammenlignet med hørende

29 Hvordan opplevde du det?
% Forferdelig! Meget ubehagelig Ubehagelig ”Ingen rolle”

30 Hvem fortalte du om overgrepet (302 informanter, 18-65 år)?
% Ingen Ble ikke trodd Foreldre 11 Andre voksne 14 Venner, søsken 10 Skole, adm. politi 6

31 Hvem var overgriperen? (”Samleie”)
Én mann 48 % Flere menn 35 % Én kvinne 9 % Begge kjønn 8 %

32 TAKTIKK Truet, brukte makt, slo 35 % Lurte, overtalte 33 %
Godteri, rus, gaver 17 % Yrke, posisjon 5 % Frivillig %

33 Hørende eller døv overgriper? (”Samleie”)
% Døv 41 Hørende 36 Begge deler 22 Dvs. 52 % døve 48 % hørende

34 KONKLUSJON Større forekomst (prevalens) blant gruppene med funksjonsvansker Mer alvorlige former for overgrep … særlig blant de som ble døve før 9 års alder (376 informanter / 302)

35 BLINDE - 2003 Spørreskjema: Storskrift – lydkassett – Braille (tlf.)
Anbefalt av Norges Blindeforbund Forberedt i radio og avis 502 svar

36 BLIND: ALVORLIGSTE FORM FOR OVERGREP
Jente Gutt Type overgrep % % ? Seksuell berøring Berøring genitalia Samleie(-forsøk) TOTALT

37 Alvorligste form for overgrep hos hørende, døve og blinde jenter
Hørende_Døve Blinde Type overgrep % % % Genital berøring Samleie Totalt

38 Genitale overgrep hos hørende, døve og blinde gutter
Hørende_Døve Blinde Type overgrep % % % Genital berøring Samleie Totalt

39 SE ETTER … Atferdsvansker, - endringer? Venner? Blir barnet mobbet?
Forholdet til foreldrene? Vet barnet om noen som er utsatt for seksuelle overgrep?

40 RISIKO: Ikke selve funksjonshemningen …
…men de situasjonene som funksjonshemningen fører dem inn i … og hvordan disse situasjonene og funksjonshemningen virker inn psykisk

41 DØVE * forståelse når andre snakker * lite ordforråd
Har sitt eget språk – tegnspråk Problemer i forhold til vokalt verbalt språk: * egen uttale * forståelse når andre snakker * lite ordforråd TOLK (Hjelpemiddelsentralen. Norges Døveforbund)

42 TUNGHØRTE Bruker oftest høreapparat
Må tas hensyn til i kommunikasjonen: Snakk én om gangen Snakk tydelig med gode munnbevegelser (synslytting) La lyset falle på den som snakker Gi tips om hva det snakkes om (Norsk Forbund for Hørselshemmede - NFH)

43 BLINDE Kan tilsynelatende ha et godt språk
Mangler ofte begreper, selv om de har ordet Ser ikke hva som skjer Må ofte ha hjelp og følge i nye situasjoner Blindeskrift på dører / heis (Norges Blindeforbund)

44 UTVIKLINGSHEMMEDE Dårlig uttale, lite ordforråd og kanskje dårlig grammatikk Husker ikke detaljer Må ha hjelp og følge Uselvstendige, lar seg lede Vansker med å vurdere situasjoner Har sannsynligvis vanlig seksuell utvikling i forhold til alderen, … men det mentale er ikke samsvarende (Norsk Forbund for utviklingshemmede – nfunorge.org)

45 Forflytningsvansker – motoriske vansker
Går dårlig, kanskje med hjelpemidler Noen bruker rullestol (Må være i 1. etasje eller ha heis – fjerne dørstokker større døråpning tilpassede toalettløsninger, = universell utforming)

46 FELLESTREKK (gjelder altså ikke alle)
- Dårligere verbalt språk (ord og uttale) - Får ofte ikke ”sex-kulturen" inn med vennene - Færre kunnskaper om sex - Lavere selvtillit - Avhengighet av omsorgspersonene - Har lært at voksne kan og vet best - Blir ikke trodd i samme grad som andre

47 ANTIDISKRIMENERINGSLOV
ALLE SKAL HA ADGANG TIL OFFENTLIGE BYGG

48 Finkelhors forutsetninger for seksuelle overgrep mot barn
Motivasjon for overgrep - en person som blir seksuelt tiltrukket av en umyndig Den potensielle overgriperen må overvinne egen motstand Vedkommende må manøvrere ytre betingelser Vedkommende må overvinne “offerets” motstand

49 Finkelhors forutsetninger …
… passer dessverre godt for mange barn og unge med nedsatte funksjonsevner. VÆR DERFOR VÅKEN OVERFOR DERES SIGNALER!


Laste ned ppt "SEKSUELLE OVERGREP MOT SÅRBARE GRUPPER"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google