Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.06.2014, Side 1. 28.06.2014, Side 2 Hvem er vi?  Lagleder: –Mette Stavrum-Tång  Spillere: –Tor Asbjørn Knutsen –Kim Johansen –Jørgen Young.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.06.2014, Side 1. 28.06.2014, Side 2 Hvem er vi?  Lagleder: –Mette Stavrum-Tång  Spillere: –Tor Asbjørn Knutsen –Kim Johansen –Jørgen Young."— Utskrift av presentasjonen:

1 28.06.2014, Side 1

2 28.06.2014, Side 2 Hvem er vi?  Lagleder: –Mette Stavrum-Tång  Spillere: –Tor Asbjørn Knutsen –Kim Johansen –Jørgen Young

3 28.06.2014, Side 3 Isola konsern * Omsetning 2005: 558 mill. Antall årsverk 2005: 296

4 28.06.2014, Side 4 Isola skal være ledende fukt- problemløser for byggenæringen

5 28.06.2014, Side 5 Tak, vegg, gulv og grunn

6 28.06.2014, Side 6 Hovedprodukter Tak Isola Takshingel Isola Powertekk Isola Takbelegg Isola Takrenner Platon Xtra Bio-Ren Diverse Undertak Vegg Isola Veggsystem Røros Vinduer og Dører Gulv Platon Stop Platon Gulv Grunn Platon Xtra Radon Stop

7 28.06.2014, Side 7 Isola Powertekk Isola Powertekk Lett stålplatetak med stor styrke Svært formstabilt - 0,50 mm ståltykkelse Kraftfullt utseende - 6 bølgeprofiler pr. plate 4 ulike farger Komplett tilbehørsprogram Nybygg og rehabilitering Takvinkel ned til 10 grader

8 28.06.2014, Side 8 Fokusområder TAK KF– grupper Standardisere rutiner 5S5S De 6 store tap HMS Teamutvikling Operatør vedlikehold

9 28.06.2014, Side 9 Måltall for Isola T *A * K = TAK

10 28.06.2014, Side 10 Måltall for Isola T *A * K = TAK T = Tilgjenglighet A= Anleggsutnyttelse K= Kvalitet T K A

11 28.06.2014, Side 11 De 6 store tap OppstartDriftsstopp Vrak Småstopper Redusert hastighet Omrigg

12 28.06.2014, Side 12 IPSS Isola produksjonsstøttesystem

13 28.06.2014, Side 13 Utvalg av prosjekt - IPSS I perioden 1.april – 31. juli 4254 min fordelt på 255 stopper

14 28.06.2014, Side 14 Prosjektgruppe og Mandat  Tverrfaglig gruppe –Medlemmer •Operatør fabrikk; Jens Petter og Kim •Teamleder Jan Tore •Teknisk/vedlikehold; Tor Asbjørn • FoU: Jørgen Young –Tilrettelegger: Mette Stavrum-Tång –Fleste har gjennomført KF grunnkurs –KF teknikk skal brukes  Problemstilling –”Løse problem med skeive plater i transportprosessen etter belegging av toppcoat.  Målet –”Eliminere skeive plater med minst 80%”  Tidsperiode –Prosjekt oppstart 3.aug, levere rapport 31.des.05

15 28.06.2014, Side 15 KF - prosjekt ”Skeive plater i Powertekken” P U K K P U K K P U K K P U K K

16 28.06.2014, Side 16 Hva er ”skeive plater”?

17 28.06.2014, Side 17 Powertekk produksjon prinsippskisse layout produksjon Film Inngang tørke tunnelUtgang tørke tunnel

18 28.06.2014, Side 18 Planlegge prosjekt HvaHvorforHvordanHvemHvorNår 1Innhente data fra IPSSOversikt over omfanget og frekvens Ut av databasen til Excel MSTIsola 06.08.05 2Analysere data og finne grunnårsaker Studere hvor problemet oppstår Pareto, Fiskeben JYIsola 18.08.05 3Sette opp tiltakslistePrioritere riktig tiltak Rangering utifra data og erfaring JTVIsola 24.08.05 4Gjennomføre tiltakOppnå målsetning Kun 1 tiltak om gangen KimIsola 01.09.05 5Kontrollere tiltakOversikt over omfanget og frekvens Ut av databasen til Excel MSTIsola 15.09.05 6Standardisere tiltakEndret mekanisk inngang Verksted har utført foreslått endring VerkstedIsola 15.10.05 P U K K

19 28.06.2014, Side 19 Nåsituasjon  Innsamling av fakta og data 1.mai – 1. aug –Stopptid i minutter –Hvor på prod. linje årsaken er registrert –Økonomisk tap –Observasjon under produksjon  Analyse av grunnårsaker –Fiskeben –Rangering P U K K

20 28.06.2014, Side 20 P U K K Stopptid i perioden 1.mai – 5.aug 4254 min fordelt på 255 stopper

21 28.06.2014, Side 21 Årsak ”Skjeve plater” var fordelt på ulikt utstyr P U K K Antall stopp i perioden 1.mai – 5.aug

22 28.06.2014, Side 22 Økonomisk tap  Periode 1.april – 1. aug –Tap i Tilgjenglighet: kr 60 000,- –Tap i Anleggsutnyttelse: kr 0,- –Tap i Kvalitet: kr 30 000,- –Totalt tap : kr 90 000,- P U K K

23 28.06.2014, Side 23 Økonomisk tap 90 000/180 skift= 500,-/skift I minutter tilsvarer dette14 dagers tapt produksjon Vi kunne ”tap-perioden” ha produsert 43 485 plater •Noe å tenke på fordi vi en periode måtte kjøpe plater av vår søster bedrift i Tsjekkia. •Noe å tenke på fordi vi en periode måtte kjøre 3 skift for å dekke behovet. P U K K

24 28.06.2014, Side 24 Observasjon  Gruppen foretok observasjoner innenfor de ulike utstyret der årsakene var registrert –Inngang tunnel •Transportband –Utgang tunnel •Plateløfter •Robot

25 28.06.2014, Side 25 Analyse av grunnårsaker Fiskeben Prob. stilling Metode Menneske Maskin Material Miljø P U K K

26 28.06.2014, Side 26 Fiskeben Problem stilling Metode MenneskeMaskinMaterialMiljø Matehastighet Endring av overføring sylinderhastighet Synkronisering mellom tørrkjede og hovedkjede Smøring av kjede Slitasje skinner platestopper Kjedestramming Vinkel endring plassering plate hovedkjede Opplæring Observasjonsevne Hastighet Utvidelse av kjede herdeovn Nye medbringer tunnel Utvide tunnel Sylinder Tunnel Feil pressede plater Plater som er blanke uten grunning Skeive medbringere Skadde plater Rengjøring medbringere Rengkjøring ende stopp Rengjøring av skinner Hvorfor oppstår skjeve plater? P U K K

27 28.06.2014, Side 27 Analyse av grunnårsaker Rangering NrMulige årsakerRangering 1Synkronisering3 2Sylinder2 3Medbringer Tunnel4 4Slitasje skinner2 5Renhold2 6Platestopper2 7Kjedestrammer1 8Smøring kjede1 9Medbringer hovedkjede2 10Plassering av plate på hovedkjede5 11Tunnel2 1 Poeng = Svært lite sannsynlig 5 Poeng svært sannsynlig P U K K

28 28.06.2014, Side 28 Fastsette tiltak, ”Plassering av plate på hovedkjede” HvaHvorforHvordanHvemHvorNår 1Plater treffer medbringer på tørkekjede i overgang fra hovedkjede til tørkekjede og kommer i feilposisjon Høyde forskjell mellom hovedkjede og tørkekjede Heise hovedkjede og løfte nedre skinne VerkstedIsola 25.sep Utføre tiltak Erfaring Erfaringen fra tiltaket var at dette var enkelt å gjennomføre, Mekanisk avdeling utførte jobben på 2 timer Produksjonsstans 2,5 timer P U K K P U K K

29 28.06.2014, Side 29 Kontrollere resultatene Stopp i perioden 7.sep – 1.okt Prosjektoppstart Tiltak 1 P U K K

30 28.06.2014, Side 30 Kontrollere resultat  Tiltaket gav ikke det resultatet vi ønsket + Problemer med skjeve plater var redusert ved inngangen av tørketunnelen –Fremdeles problemer ved utgangen av tunnelen P U K K  Ikke fornøyd …..vi snurrer hjulet igjen

31 28.06.2014, Side 31 Analyse av grunnårsaker Rangering NrMulige årsaker til Skjeve platerRangering 1Synkronisering3 2Sylinder2 3Medbringer på tørkekjede4 4Slitasje skinner2 5Renhold2 6Platestopper2 7Kjedestrammer1 8Smøring kjede1 9Medbringer hovedkjede2 10Plassering av plate på hovedkjede5 11Tunnel2 1 Poeng = Svært lite sannsynlig 5 Poeng svært sannsynlig P U K K

32 28.06.2014, Side 32 Fastsette tiltak, Medbringer tørkekjede HvaHvorforHvordanHvemHvorNår 2Robot og plateløfter problem med plater som står skeivt på tørkekjede Plater faller ned i feil posisjon grunnet vinkel på medbringere Sette på slangebiter for å hindre at platen sklir pga friksjon Team Powertekk Isola 25. september Utføre tiltak Erfaring Erfaringen fra tiltaket var at dette var enkelt å gjennomføre, 1 operatør 6 timer. Vi stoppet produksjonen i 6 timer. P U K K P U K K Medbringer

33 28.06.2014, Side 33 Prosjektoppstart Tiltak 1 Tiltak 2 P U K K Sept. Okt-des

34 28.06.2014, Side 34 Kontrollere resultatene Økonomisk gevinst etter tiltak 2  Periode 1.okt – 31. des ( 92 skift) –Tap i Tilgjenglighet: kr 4 000,- –Tap i Anleggsutnyttelse: kr 0,- –Tap i Kvalitet: kr 2 000,- –Totalt tap : kr 6 000,- –Forbedring: >400 kr pr skift gir 80 % forbedring P U K K

35 28.06.2014, Side 35 Standardisere  Ny arbeidsmetode •Alle nye tekniske endringer er permanente •Informasjon er gitt til alle teammedlemmene •Bedre definering av årsaker i IPSS. P U K K

36 28.06.2014, Side 36 Evaluering  Erfaring –Fornøyd med KF verktøy for å finne problemet –Problemet var å få organisasjonen til å forstå problemstillingen å gi støtte til tiltakene. Både innad og i andre avd.  Nye prosjektideer –Platepålegger som jukser P U K K

37 28.06.2014, Side 37 Kost/nytte med dette prosjektet  Økonomisk oversikt –Før : snitt pr skift: kr 500,- –Nå : snitt pr skift: kr 100,- •Forbedring på ca 80% –Forbedringer 2005: 37000 kr –Forbedringer 9 mnd 2006: 108000kr  Intern trivsel……UBETALELIG!!!!  Internkostnad: –2 mekaniker 2 timer 1200 kr –1 operatør 6 timer, 3600 kr –Stopp i produksjonen 8 timer  Investeringer –200 kr i gummislange P U K K

38 28.06.2014, Side 38 Konklusjon  Meget lønnsomt KF prosjekt  Små investeringer gav store resultatforbedringer både økonomisk og miljømessig.  Gruppen skal jobbe videre med de siste 20 % for å oppnå 100 %. Jens Petter tar ansvar for prosessen videre. Ny evaluering 1.januar. 2007  Effekten av dette er en jevnere produksjon.  Ny ide’ til KF prosjekt  God erfaring til å løse et problem med KF- hjulet. P U K K

39 28.06.2014, Side 39 Nå-situasjon 1.Mai 2005 – 16.okt 2006 20062005

40 28.06.2014, Side 40 Inngang tunnel

41 28.06.2014, Side 41 Utgang tunnel

42 28.06.2014, Side 42 Transportbånd

43 28.06.2014, Side 43


Laste ned ppt "28.06.2014, Side 1. 28.06.2014, Side 2 Hvem er vi?  Lagleder: –Mette Stavrum-Tång  Spillere: –Tor Asbjørn Knutsen –Kim Johansen –Jørgen Young."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google