Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

03.04.2017, Side 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "03.04.2017, Side 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 , Side 1

2 Hvem er vi? Lagleder: Spillere: Mette Stavrum-Tång Tor Asbjørn Knutsen
Kim Johansen Jørgen Young , Side 2

3 Isola konsern * Omsetning 2005: 558 mill. Antall årsverk 2005: 296
ET HOLDING SELSKAP OG 6 FABRIKKER I NORGE OG 2 I UTLANDET ,TO SALGSSWLSKAPER OG SAMARBEIDS SELSAKP. Omsetning 2005: 558 mill. Antall årsverk 2005: 296 , Side 3

4 Isola skal være ledende fukt-problemløser for byggenæringen
ISOLAS VISJON ER Å VÆRE EN LEDENDE FUKTPROBLEMLØSER , Side 4

5 Tak, vegg, gulv og grunn PRODUKTENE ER FORDELT PÅ TAK VEGG GULV OG GRUNN , Side 5

6 Hovedprodukter Tak Isola Takshingel Isola Powertekk Isola Takbelegg Isola Takrenner Platon Xtra Bio-Ren Diverse Undertak Vegg Isola Veggsystem Røros Vinduer og Dører Grunn Platon Xtra Radon Stop Gulv Platon Stop Platon Gulv HOVEDPRODUKT FOR ISOLA ER TAKSHINGEL OG TAKBELEGG FREM TIL 80 TALLET DA ISOLA FORETOK OPPKJØP AV FLERE BEDRIFTER. Powertekk som vi i dag skal snakke om ble startet i 1998 i Tsjekkia. Det ble etablert en fabrikk i Belgia i Denne ble sener flyttet hjem til Norge i 2004 , Side 6

7 Isola Powertekk Lett stålplatetak med stor styrke
Svært formstabilt - 0,50 mm ståltykkelse Kraftfullt utseende - 6 bølgeprofiler pr. plate 4 ulike farger Komplett tilbehørsprogram Nybygg og rehabilitering Takvinkel ned til 10 grader Produkt for skrå tak montert på lekter. Isola Powertekk , Side 7

8 Standardisere rutiner
Fokusområder TAK De 6 store tap 5S HMS Teamutvikling På Eidanger har vi satt fokus på disse områdene , Sammenhengen mellom dem. først er måltallet TAK og six zigma før KF Mål, realistiske mål. Kontinuerlig oppfølging av fastsatte mål via IPSS KF– grupper Operatør vedlikehold Standardisere rutiner , Side 8

9 Måltall for Isola T *A * K = TAK
Der henter vi kf prosjekter , Side 9

10 Måltall for Isola T *A * K = TAK
T = Tilgjenglighet A= Anleggsutnyttelse K= Kvalitet , Side 10

11 De 6 store tap Omrigg Driftsstopp Oppstart Redusert hastighet
Småstopper Vrak , Side 11

12 IPSS Isola produksjonsstøttesystem
, Side 12

13 Utvalg av prosjekt - IPSS
I perioden 1.april – 31. juli 4254 min fordelt på 255 stopper , Side 13

14 Prosjektgruppe og Mandat
Tverrfaglig gruppe Medlemmer Operatør fabrikk; Jens Petter og Kim Teamleder Jan Tore Teknisk/vedlikehold; Tor Asbjørn FoU: Jørgen Young Tilrettelegger: Mette Stavrum-Tång Fleste har gjennomført KF grunnkurs KF teknikk skal brukes Problemstilling ”Løse problem med skeive plater i transportprosessen etter belegging av toppcoat. Målet ”Eliminere skeive plater med minst 80%” Tidsperiode Prosjekt oppstart 3.aug, levere rapport 31.des.05 , Side 14

15 ”Skeive plater i Powertekken”
U K P U K P U K P U K KF - prosjekt ”Skeive plater i Powertekken” , Side 15

16 Hva er ”skeive plater”? Definere hva vi mener med Skeive plater
” det er en plate som ikke står riktig på transportbåndet” Denne årsaken oppstår flere steder i produksjonslinjen, vanskelig og lokalisere hvor det oppstod , Side 16

17 Powertekk produksjon prinsippskisse layout produksjon
Inngang tørke tunnel Utgang tørke tunnel Beskrive kort produksjonslinjen Koil inn Stanse plater Basecoat Strø Ropcoat Herde tunnel Stabling Film , Side 17

18 Planlegge prosjekt P U K Hva Hvorfor Hvordan Hvem Hvor Når 1
Innhente data fra IPSS Oversikt over omfanget og frekvens Ut av databasen til Excel MST Isola 2 Analysere data og finne grunnårsaker Studere hvor problemet oppstår Pareto, Fiskeben JY 3 Sette opp tiltaksliste Prioritere riktig tiltak Rangering utifra data og erfaring JTV 4 Gjennomføre tiltak Oppnå målsetning Kun 1 tiltak om gangen Kim 5 Kontrollere tiltak 6 Standardisere tiltak Endret mekanisk inngang Verksted har utført foreslått endring Verksted Teknikk for planlegging av prosjekt /fordeling av oppgaver brukte vi 5H og 1N , Side 18

19 Nåsituasjon P U K Innsamling av fakta og data 1.mai – 1. aug
Stopptid i minutter Hvor på prod. linje årsaken er registrert Økonomisk tap Observasjon under produksjon Analyse av grunnårsaker Fiskeben Rangering På første møte satt vi disse punktene for å få oversikt over nåsituasjonen , Side 19

20 Stopptid i perioden 1.mai – 5.aug
K Stopptid i perioden 1.mai – 5.aug 4254 min fordelt på 255 stopper Innhentet data fra iPSS for perioden Hvor alle stoppårsaken var grunnet skjeve plater var registrert , Side 20

21 Antall stopp i perioden 1.mai – 5.aug
K Antall stopp i perioden 1.mai – 5.aug Årsak ”Skjeve plater” var fordelt på ulikt utstyr Grafen viser antall stopp som har årsaken ”Skjeve plater ” fordelt på det ulike utstyr der det oppstår. , Side 21

22 Økonomisk tap Periode 1.april – 1. aug
Tap i Tilgjenglighet: kr ,- Tap i Anleggsutnyttelse: kr 0,- Tap i Kvalitet: kr ,- Totalt tap : kr ,- T: 4254 min stopp * (5 kr min * 3,5 operatører) = kr 59556,- A: Farten i Powertekk fabrikken er konstant A= 10 plater pr min uansett. K: Antall plater vrak pr stopp * antall stopp gav ca kr ,- i vrakkostnader for perioden Sum: 79401,- (79401/182 skift= 440,-/skift) [PS: Vi kunne ”tap-perioden” ha produsert plater plater = ]. Noe å tenke på fordi vi en periode måtte kjøpe plater av Tsjekkia. Noe å tenke på fordi vi en periode måtte kjøre 3 skift for å dekke behovet. , Side 22

23 Økonomisk tap 90 000/180 skift= 500,-/skift
U K Økonomisk tap 90 000/180 skift= 500,-/skift I minutter tilsvarer dette14 dagers tapt produksjon Vi kunne ”tap-perioden” ha produsert plater Noe å tenke på fordi vi en periode måtte kjøpe plater av vår søster bedrift i Tsjekkia. Noe å tenke på fordi vi en periode måtte kjøre 3 skift for å dekke behovet. T: 4254 min stopp * (5 kr min * 3,5 operatører) = kr 59556,- A: Farten i Powertekk fabrikken er konstant A= 10 plater pr min uansett. K: Antall plater vrak pr stopp * antall stopp gav ca kr ,- i vrakkostnader for perioden Sum: 79401,- (79401/182 skift= 440,-/skift) [PS: Vi kunne ”tap-perioden” ha produsert plater plater = ]. Noe å tenke på fordi vi en periode måtte kjøpe plater av Tsjekkia. Noe å tenke på fordi vi en periode måtte kjøre 3 skift for å dekke behovet. , Side 23

24 Observasjon Gruppen foretok observasjoner innenfor de ulike utstyret der årsakene var registrert Inngang tunnel Transportband Utgang tunnel Plateløfter Robot , Side 24

25 Analyse av grunnårsaker Fiskeben
P U K Analyse av grunnårsaker Fiskeben Metode Maskin Prob. stilling Miljø Menneske Material , Side 25

26 Fiskeben P U K Problem stilling Hvorfor oppstår skjeve plater? Metode
Menneske Maskin Material Miljø Matehastighet Endring av overføring sylinderhastighet Synkronisering mellom tørrkjede og hovedkjede Smøring av kjede Slitasje skinner platestopper Kjedestramming Vinkel endring plassering plate hovedkjede Opplæring Observasjonsevne Hastighet Utvidelse av kjede herdeovn Nye medbringer tunnel Utvide tunnel Sylinder Tunnel Feil pressede plater Plater som er blanke uten grunning Skeive medbringere Skadde plater Rengjøring medbringere Rengkjøring ende stopp Rengjøring av skinner Årsaken til skjeve plater … mystisk … det skjedde inne i tunellen , utenfor. tilfeldige og sporadiske stopper, ikke systematis. Gruppen foretok en brainstorming , gule lapper Kom opp med dette resultatet Så ble det gjort en avstemning i gruppen over sannsynlige årsaker. Alle plukket ut de 3 mest sannsynlige årsakene. Medlemmene ble vektlagt etter hvor tett de jobbet mot produksjonen Resultatet ble en liste med 11 mulige årsaker , Side 26

27 Analyse av grunnårsaker Rangering
P U K Analyse av grunnårsaker Rangering Nr Mulige årsaker Rangering 1 Synkronisering 3 2 Sylinder Medbringer Tunnel 4 Slitasje skinner 5 Renhold 6 Platestopper 7 Kjedestrammer 8 Smøring kjede 9 Medbringer hovedkjede 10 Plassering av plate på hovedkjede 11 Tunnel Denne listen ble utgangspunktet for å utføre det tiltaket som ble rangert høyest 1 Poeng = Svært lite sannsynlig Poeng svært sannsynlig , Side 27

28 Fastsette tiltak, ”Plassering av plate på hovedkjede”
U K Fastsette tiltak, ”Plassering av plate på hovedkjede” Hva Hvorfor Hvordan Hvem Hvor Når 1 Plater treffer medbringer på tørkekjede i overgang fra hovedkjede til tørkekjede og kommer i feilposisjon Høyde forskjell mellom hovedkjede og tørkekjede Heise hovedkjede og løfte nedre skinne Verksted Isola 25.sep Utføre tiltak Erfaring P U K Tiltak fastsatt Ved hjelp av 5H+ 1N Erfaringen fra tiltaket var at dette var enkelt å gjennomføre, Mekanisk avdeling utførte jobben på 2 timer Produksjonsstans 2,5 timer , Side 28

29 Kontrollere resultatene Stopp i perioden 7.sep – 1.okt
Prosjekt oppstart Tiltak 1 Tall fra IPSS , Side 29

30 Kontrollere resultat Tiltaket gav ikke det resultatet vi ønsket
P U K Kontrollere resultat Tiltaket gav ikke det resultatet vi ønsket + Problemer med skjeve plater var redusert ved inngangen av tørketunnelen Fremdeles problemer ved utgangen av tunnelen Vi ønsket ikke å stanrardisere prosessen før vi hadde oppnåd målet vårt med 80 % reduksjon Ikke fornøyd …..vi snurrer hjulet igjen , Side 30

31 Analyse av grunnårsaker Rangering
P U K Analyse av grunnårsaker Rangering Nr Mulige årsaker til Skjeve plater Rangering 1 Synkronisering 3 2 Sylinder Medbringer på tørkekjede 4 Slitasje skinner 5 Renhold 6 Platestopper 7 Kjedestrammer 8 Smøring kjede 9 Medbringer hovedkjede 10 Plassering av plate på hovedkjede 11 Tunnel Vi snurrer hjulet igjen. Vi bruker neste tiltak på listen vår fordi vi mente at årsaken til skeive plater hadde flere årsaker 1 Poeng = Svært lite sannsynlig Poeng svært sannsynlig , Side 31

32 Fastsette tiltak, Medbringer tørkekjede
P U K Fastsette tiltak, Medbringer tørkekjede Hva Hvorfor Hvordan Hvem Hvor Når 2 Robot og plateløfter problem med plater som står skeivt på tørkekjede Plater faller ned i feil posisjon grunnet vinkel på medbringere Sette på slangebiter for å hindre at platen sklir pga friksjon Team Powertekk Isola 25. september Utføre tiltak Erfaring P U K Erfaringen fra tiltaket var at dette var enkelt å gjennomføre, 1 operatør 6 timer. Vi stoppet produksjonen i 6 timer. Medbringer , Side 32

33 P U K Sept. Prosjekt oppstart Tiltak 1 Tiltak 2 Okt-des
Årsaker redusert ytterligere Tiltak 1 Tiltak 2 Sept. Okt-des , Side 33

34 Kontrollere resultatene Økonomisk gevinst etter tiltak 2
P U K Kontrollere resultatene Økonomisk gevinst etter tiltak 2 Periode 1.okt – 31. des (92 skift) Tap i Tilgjenglighet: kr 4 000,- Tap i Anleggsutnyttelse: kr 0,- Tap i Kvalitet: kr 2 000,- Totalt tap : kr 6 000,- Forbedring: >400 kr pr skift gir 80 % forbedring Periode 1. sep - d.d (x dager/ 90 skift) T: 297 min stopp * (4kr min*3,5 operatører) = kr 4158,- A: Farten i Powertekk fabrikken er konstant A= 10 plater pr min uansett. K: Ant. Stopp 32 ganger. Hver stopp gir 3 plate vrak. (32 * 3* 21,-) = kr 2016,- Mette fjerne Sum: kr 6174,- (6274 / 90 skift =70 ,- pr skift] Forbedring: 300 kr pr skift gir en forbedring på 80 % , Side 34

35 Standardisere Ny arbeidsmetode P U K
Alle nye tekniske endringer er permanente Informasjon er gitt til alle teammedlemmene Bedre definering av årsaker i IPSS. , Side 35

36 Evaluering Erfaring Nye prosjektideer
Fornøyd med KF verktøy for å finne problemet Problemet var å få organisasjonen til å forstå problemstillingen å gi støtte til tiltakene. Både innad og i andre avd. Nye prosjektideer Platepålegger som jukser , Side 36

37 Kost/nytte med dette prosjektet
U K Kost/nytte med dette prosjektet Økonomisk oversikt Før : snitt pr skift: kr 500,- Nå : snitt pr skift: kr 100,- Forbedring på ca 80% Forbedringer 2005: kr Forbedringer 9 mnd 2006: kr Intern trivsel……UBETALELIG!!!! Internkostnad: 2 mekaniker 2 timer kr 1 operatør 6 timer, kr Stopp i produksjonen 8 timer Investeringer 200 kr i gummislange , Side 37

38 Konklusjon P U K Meget lønnsomt KF prosjekt
Små investeringer gav store resultatforbedringer både økonomisk og miljømessig. Gruppen skal jobbe videre med de siste 20 % for å oppnå 100 %. Jens Petter tar ansvar for prosessen videre. Ny evaluering 1.januar. 2007 Effekten av dette er en jevnere produksjon. Ny ide’ til KF prosjekt God erfaring til å løse et problem med KF- hjulet. , Side 38

39 Nå-situasjon 1.Mai 2005 – 16.okt 2006 2005 2006 , Side 39

40 Inngang tunnel , Side 40

41 Utgang tunnel , Side 41

42 Transportbånd , Side 42

43 , Side 43


Laste ned ppt "03.04.2017, Side 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google