Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dynamisk Posisjonering (DP)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dynamisk Posisjonering (DP)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dynamisk Posisjonering (DP)
Brukes av offshore fartøyer Og andre fartøyer Særlig innen offshoere oljeindustrien Per R. Bodin

2 DP fartøyet - og de 6 frihetsgrader
1.1 Generelt 1.2 De 6 frihetsgrader 1.3 Generelt 1.4 Betraktninger omkring frihetsgradene 1.5 Posisjonering 1.6 Generelt 1.7 Hvordan kreftene organiseres 1.8 En tosidig oppgave – og et dilemma 1.9 Om prosedyrer 1.10 Om det å ha oversikt 1.11 Om det å manøvrene 1.12 Om kontrollpanelene Per R. Bodin

3 Operasjonsmodi 2.1 Generelt 2.2 Transferfunksjonen 2.3 Alternativer
2.4 Transfer-prosedyren 2.5 Et OBS! 2.6 Stand By 2.7 Stand By 2.8 Posisjonskontroll 2.9 Programmet-og Joystick 2.10 Headingkontroll med Rotasjons-knapp Per R. Bodin

4 Automatisk kontroll av fartøyet
3.1 Generelt 3.2 Posisjonskontroll 3.3 Present Position 3.4 Indicated Position 3.5 Set Position 3.6 Previous Position Per R. Bodin

5 Headingkontrollen 4.1 Present Heading 4.2 Indicated Heading
4.3 Auto Selected Heading Per R. Bodin

6 Mixed Mode/Auto - manuell
5.1Generelt Global Positioning System (GPS) 6.1Generelt Opsjoner- systemmodi 7.1Generelt Per R. Bodin

7 Autotrack 8.1 Generelt 8.2 Å etablere autotrack 8.3 Parameterne
8.4 Fartøyets hastighet 8.5 Turnradien 8.6 Fartøyets heading 8.9 Turnepunktene Per R. Bodin

8 Praktisk anvendelse 9.1 Generelt 9.2 Stoppe på tracket
9.3 Reversere på tracket 9.4 Flytte tracket sidevegs 9.5 Flexibilitet 9.6 En situasjonsvurdering 9.7 Alarm Per R. Bodin

9 Autosail 10.1 Generelt 10.2 Turnradien 10.3 Fartøyets hastighet
10.4 Om Thrusterne Per R. Bodin

10 11.Autopilot 12.Follow Sub 12.1 Generelt 12.2 Funksjonen
13.Andre applikasjoner 13.1 Generelt Per R. Bodin

11 DP-fartøyet-de tekniske installasjoner og deres andel i systemet
14.1 Generelt 14.2 Systemets Sammensettning 14.3 Systemkonfigurasjonen Enkelt System 14.4 Redundans Sikkerhet 14.5 Stikkordet var: 14.6 Systemkonfigurasjon Redudant System 14.7 Systemkonfigurasjon Redudans Per R. Bodin

12 Det sentrale Dynamiske Posisjoneringssystem
15.1 Datamaskinene 15.2 Operatørpult 15.3 Det mennesklige element – DP operatøren Per R. Bodin

13 Thrustere - Fremdriftsmaskiner
16.1 Kraftforsyning 16.2 Likeretter 16.3 inverter 16.4 akumulatorbatteri på 48 V DC 17 Posisjonsreferanse Per R. Bodin

14 Referanse Sensorer 18.1 Vindsensoren 18.2 OBS! 18.3 Gyrokompasset
18.4 VRS 18.5 Dybdesensorer 18.6 Strømmåleren Per R. Bodin

15 Fremdriftsmaskiner - thrustere
19.1 Generelle betraktninger Propelltyper 20.1 Propeller med fast bladvinkel 20.2 Propeller med fast turtall 20.3 Propeller med alternative turtall Thruster typer 21.1 Tunnel thrustere 21.2 Azimuth thrustere 21.3 Ror Per R. Bodin

16 Alternative Thruster Oprasjonsmodi
21.1 Fix Thruster Azimuth Mode 21.2 Fix Thruster Azimuth Mode Væravhengig 21.3 Variabel Thruster Azimuth Mode 22.Synchron – Asynchron ror funksjon 23.Sperresoner 24.Kontrollfunksjoner 24.1 Manuell Veksling 24.2 Diving 24.3 Position Priority 24.4 Emergency Thrust Per R. Bodin

17 25. Automatisk Veksling 26. Systemets kontroll av thrusterne 27
25.Automatisk Veksling Systemets kontroll av thrusterne 27.Panelarrangement 27.1 Thruster Aktiveringspanel 27.2 Diving 27.3 Position Priority 27.4 Emergency Thrust 28. Automatisk Veksling 29. Systemets kontroll av thrusterne 30. Panelarrangement 30.1 Thruster Aktiveringspanel 30.2 Thruster Control Panel Per R. Bodin

18 Krav/Spesifikasjoner
31.1 Hva er enhetens skyvekraft 31.2 Hva er enhetens reaksjonstid 31.3 Hvor nøyaktig Per R. Bodin

19 Posisjons Referanse Systemer (PRS)
32.1 Hydroakustisk Posisjons Referanse (HPR) 32.2 Generelt om systemet 32.3 Systemets enheter og sammensetting 32.4 Control & Display Unit (CDU) 32.5 Send/receive and Control Unit (SRCU) 32.6 Transducer (TD) 32.7 Transponder (TP) 32.8 Funksjonen 32.9 Måleprinsippet Per R. Bodin

20 Artemis 33.1 Generelt 33.2 Funksjon 33.3 Målemetoden 33.4 Avstand.
33.5 Peiling 33.6 Antennekontroll 33.7 Automatisk gjennfinning 33.8 Selective adresse 33.9 Kraftforsyning og Oppstart 33.10 Operering 33.11 Kalibrering av Fix-stasjonen 33.12 Opprettelse av mikrobølgelinken 33.13 Praktisk bruk / begrensninger 33.14 Direkte sikt 33.15 Vinkelbegrensingene/Signalsektorene Per R. Bodin

21 34.Radar 35.Dip-soner Taut Wire – TW (Stram wire)
36.1 Generelt 36.2 Beskrivelse 36.3 Operering 36.4 Start og innvalg av systemet 36.5 Målemetoden 36.6 Praktisk bruk / Begrensinger Per R. Bodin

22 Reference Sensors 37.1 Generelt 37.2 Vindsensoren 37.3 Viktig !
37.4 NB 38 Gyro 38.1 Oppgaver: 1-2-3 39 VRS 40 Dybdesensor Per R. Bodin


Laste ned ppt "Dynamisk Posisjonering (DP)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google