Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008 1 Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum 1 Bærum Sogneselskap Stiftet 1873.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008 1 Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum 1 Bærum Sogneselskap Stiftet 1873."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008 1 Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum 1 Bærum Sogneselskap Stiftet 1873

2 2 Sogneselskapet i historisk perspektiv • Sogneselskapet har stått for modernisering og utvikling. • Sogneselskapet har skapt, og vært med på å skape mye av det grunnlaget vi bygger samfunnet på i dag. • Vi nyter i dag godt av Sogneselskapets initiativer på en rekke områder. • Sogneselskapet har vært møteplass for opplysning, kulturutveksling og sosialt felleskap. (jfr. vedlagte siste side med oversikt over tidligere gjennomførte tiltak) 2 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008

3 Sogneselskapet siste 12 år • Styret har de siste 12 år vært ledet av Sidsel Weedon. • Under hennes ledelse har årsmøtet hvert år vært avholdt på Ramstad Gård, ofte med meget gode og interessante foredragsholdere, deretter sosialt samvær med ost og tilbehør. • Som regel har det også hvert arrangert en vårtur til interessante steder i Bærum. • Høstsammenkomsten har gjerne vært en grillfest på Ramstad Gård. • Medlemmene som har deltatt på årsmøtet, vårturene og grillfestene har alle hatt det interessant, og svært hyggelig. • Sogneselskapet har i perioden ikke påtatt seg nye oppgaver, men det ble gitt et bidrag til utgivelse av siste utgave av Bærumsmarka, som kom ut i 2004. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.20083

4 4 Dagens situasjon • I dag er stort sett opprinnelige forhold som Sogneselskapet har vært opptatt av, dekket gjennom offentlige og private tiltak. • Er det da fortsatt behov for Sogneselskapet? Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008

5 5 Sogneselskapets Visjon • Sogneselskapet skal ta vare på og vedlikeholde kunnskapen om en historie som fortrenges fra bevisstheten ved nedleggelse. • Sogneselskapets skal fortsatt, som i historisk sammenheng, stå for utvikling, modernisering, bygging av nettverk og vedlikehold av sosialt fellesskap. 5 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008

6 6 Sogneselskapet videre • Sogneselskapet skal være en arena for de som er opptatt av at Bærums utvikling. • Sogneselskapet skal være brobygger mellom gammel og ny kultur. • Sogneselskapet skal være en møteplass hvor aktuelle saker blir tatt opp, diskutert og iverksatt ved egen innsats eller i samarbeid med andre. • Sogneselskapet skal ikke konkurrere med eksisterende foreninger, vel eller lag, men skal ta initiativ til samarbeid når dette kan gi bedre løsninger og raskere fremdrift. 6 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008

7 7 Tiltak på kort sikt: Årsmøtet, vårturene og sammenkomstene • Årsmøtet skal fortsatt avvikles med gode og interessante foredragsholdere. • Sogneselskapet skal fortsatt arrangere spennende vårturer og hyggelige høstsammenkomster. 7 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008

8 Presentasjon av Sogneselskapet på Internett: • Vi skal presentere Sogneselskapets historiske betydning for utvikling av Bærum, og legge inn 100- års beretningen • Utvikle Internett-sider som forum for tema og debatt. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.20088

9 Presentasjon av tillitsvalgte • Presentasjon av Styret. • Presentasjon av æresmedlemmene Lisen Munthe-Kaas og Erik Østby. • Sogneselskapets formenn er ajourført fra 1873 – 1951 ajourføres frem til i dag • Øvrige styremedlemmer bør ajourføres så langt som mulig. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.20089

10 Tilrettelegge for bysykler • Bysykler for Bærum. – Gratis nøkkelkort til medlemmene – Nøkkelkortet gjelder også for sykler i Oslo og Asker – Bruk av bysykler reduserer utslipp av klimafarlige gasser – Du kommer i bedre form og du får bedre helse – Du kommer gratis frem dit du skal Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200810

11 Bistå Bærum kommune med sertifisering som Fairtrade-kommune • Fairtrade er en merkeordning. • Fairtrade er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en garantert minstepris for kvalitetsprodukter, slik at disse også kan overleve i perioder med svært lave priser. • I tillegg til minsteprisen, gis det et lite påslag som settes i et fond, som skal brukes til å fremme sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. • Ved at kommunen handler rettferdig, vil den også stimulere sine bedrifter og innbyggere til rettferdig handel. • Strategiutvalget for Bærum Sogneselskap v/ Stein Bendixen, er invitert av Bærum kommune v/samfunnsdirektøren til å være medlem i Styringsgruppen for Fairtrade. 11Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008

12 Feire at Bærum Sogneselskap fylte 135 år 18. januar 2008 • Arrangere jubileumsfest høsten 2009 for medlemmer og inviterte gjester. • Presentasjon av Sogneselskapet og arrangementet i Budstikka. Strategiutvalget kan fungere som festkomité inntil ny komité oppnevnes på årsmøtet mars 2009. • Strategiutvalget drøfter arrangementet med mulige sponsorer. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200812

13 Etablere samarbeid med Akers Sogneselskap • Akers Sogneselskap 200 år ble storslått feiret ved mottagelse i Oslo Rådhus, på Bogstad gård og med jubileumsmiddag på Nordre Skøyen hovedgård. • Vi vil anskaffe Akers Sogneselskaps festskrift i anledning fylte 200 år 4. juni 2007. – Festskriftet på 100 sider tar for seg foreningens arbeid de siste 50 år. • Vi vil ta initiativ til samarbeid med Akers Sogneselskap om tiltak fremover. – www.akserssogneselskap.org www.akserssogneselskap.org Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200813

14 Profilering • Det er viktig å synliggjøre Sogneselskapet. – Synliggjøring skaper interesse for Sogneselskapet og virksomheten. • Etablere Bærum Sogneselskaps emblem. – utforme og lage emblemet. – emblemet bæres ved egnede anledninger, og tildeles kostnadsfritt til medlemmene. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200814

15 Sogneselskapets hederspris • Opprette Sogneselskapets hederspris for fremme- og gjennomføring av allmennyttige tiltak. • Eventuelt kan diplom utdeles ved fortjensfullt arbeid på området. • Bedømmelseskomité • Sponsorer Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200815

16 Sogneselskapet i media • Omtale i Budstikka • Omtale i Seniormagasinet • Omtale ved link på kommunens Internettside • Bærum Sogneselskap må føres opp på listen i Bærum kommune over lag og foreninger. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200816

17 17 Tiltak på lengre sikt • Kartlegge støtteordninger og legatmidler til allmennyttige tiltak – Statlige støtteordninger – Bærum kommunens støtteordninger • Søknadsfrist for frivillighetsmidler er 15. mars og 15. juni – Legater, jfr Legathåndboken, utarbeidet av Røiri – Undersøke mulig tilskudd, legatmidler og sponsorer til Bygdetun og Forsamlingshus. 17 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008

18 BÆRUM BYGDETUN • Målsetting: Etablere et levende aktivt gårdsmiljø med kulturelle røtter i Bærums historie. • Hvem vil bruke bygdetunet? - Alle med interesse for Bærums historie og kultur. - Skoleelever i Bærum (14.000), - Barnefamilier - Medlemmer av lag og foreninger, • En gård til formålet kan være Vøyen gård, andre alternativer må også utredes. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200818

19 Hvem bør være med og hvorfor? • Bærum Sogneselskap: Koordinator. – Konserter – Møtelokaler, Kursvirksomhet, Foredragsserier – Kafé - servering • Bærum Kommune. • Sponsorer. • Asker & Bærum Historielag: – Organisere "samlingen”/utgravingsfunn/"Nye" gamle hus – Bibliotek - historierelatert – slektsgransking – Gamle leker / spill (vippe pinne etc) • Bærum Hagelag: Etablere og drifte samling av gml. frukttrær, bærbusker, stauder • Bærum Husflidforening: Undervise, demo, utstillinger, aktivitetsdager • Bærum Landbruksforening: Veilede i dyrehold og forpakting, – aktivitetsdager med dyr – Demonstrere gamle landbruksmetoder. – Samle gamle landbruksredskaper på bygdetunet. • Bærum Nyttevekstforening: Undervise, demo, utstillinger • Bærum Velforbund: Fremme nærdemokratiet • Asker og Bærum speidere: Undervise/temadager • Ideelle org (Lions, Rotary etc)Temadager/møteplass/sponsormidler, aktivitetsdager Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200819

20 Fremdriftsplan for bygdetun • Diskutere ideen med Bærum kommune v/ Ordføreren, eiendomssjefen, landbrukssjefen, kultursjefen, og andre. • Etablere dialog med alle aktuelle foreninger/lag om deres interesse/behov og hvilken rolle de ønsker å ha. • Utarbeide forslag til organisering og vedtekter. • Utarbeide økonomiske analyser og definere kommunens og private sponsorers økonomiske forpliktelser. • Få aksept fra alle som vil delta. • Etablere en stiftelse. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200820

21 Gårds- og slektshistorie på Internett •Eksempler fra enkelte gårder i Bærum •Brynjulf Langballe har nedlagt et stort og betydningsfullt arbeid som vil bli lagt ut på Internettsidene. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200821

22 Høringsinstans • Sogneselskapet kan være Høringsinstans for kommunen. – Rådmannen orienterte 7. mai 2008 formannskapet om skisse til ny kommuneplan for Sandvika. Sogneselskapet kan avgi uttalelse, eventuelt støtte forslaget. • Høringsinstans for andre – Sogneselskapet var høringsinstans for Bærum Natur og Miljøvern 10. februar 1990 i anledning fellesområder i kommuneplanen for 1990. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200822

23 Folkemøter • Sogneselskapet kan arrangere folkemøter. • Sogneselskapet arrangerte folkemøte om Sandvikas fremtid 9. november 1989. – ”Miljø! Miljø! Miljø! Det var snakk om boligmiljø, utemiljø, grøntmiljø, trafikkmiljø, og bare miljø.” ”150 Bæringer hadde funnet veien til folkemøtet!” – Odd Reinsfeldt, som den gang var varaordfører, takket Sogneselskapet for initiativet, og debatten som hadde vært meget nyttig for politikerne. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200823

24 Revitalisere lokaldemokratiet • Tilrettelegge for innbyggerinitiativer, jfr Kommuneloven §39a • Kommunestyret plikter innen 6 måneder å ta stilling til et forslag, som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 300 av innbyggerne står bak forslaget • Sogneselskapet bistår og tilrettelegger for vel, foreninger og frivillighet som ønsker sin sak behandlet av kommunestyret. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200824

25 Tegne nye medlemmer • Sogneselskapet må ikke opphøre ved dagens medlemmer • Familie og venner bør inviteres til å bli nye medlemmer • Mange av medlemmene i dag er eldre, yngre må etter hvert ta ansvar for fremtidig drift. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200825

26 Oppsummering: • Strategiutvalgets forslag til tiltak på kort og lang sikt er ressurskrevende tiltak. • Vi er avhengig av innsats fra gamle og nye medlemmer. • Det er viktig med statlig og kommunal støtte, og tildeling av legatmidler for å gjennomføre alle oppgavene. • Vi mener at medlemstallet i løpet av kort tid vil kunne øke til 150 medlemmer, og deretter til 500 medlemmer. • De fleste av medlemmene vil som i dag være støttemedlemmer som ønsker at Sogneselskapets historie skal ivaretas og gi grunnlag for nye tidsrettede aktiviteter. • Vi ønsker å drøfte våre forslag med Sogneselskapets medlemmer, - ta gjerne kontakt med Strategiutvalget Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.200826

27 27 Strategiutvalget • Strategiutvalget/arbeidsutvalget består av: – Stein Bendixen, formann, tlf: 416 22 865 • epost: stein.bendixen@c2i.netstein.bendixen@c2i.net – Lisen Munthe-Kaas, …….tlf: 67 54 86 43 • Æresmedlem – Brynjulf Langballe, ………tlf: 905 48 180 • epost: b-lan@online.nob-lan@online.no – Erik Trygve Forfang, …….tlf: 907 56 714 • epost: eriktf@online.noeriktf@online.no – Magne Gjertmund Indahl, tlf: 922 57 777 • epost: magne.indahl@asker.kommune.nomagne.indahl@asker.kommune.no Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008

28 Sogneselskapet i historisk perspektiv 1874: 1. husflidutstilling, senere jevnlige utstillinger 1876: Gejenopptak av Asker Præstegjelds Vels frukt- og bærtiltak 1877: Forslag om innkjøp av fattiggård. 1878: kjøpte kommunen Dønski, avlsdyr og hingst innkjøpt på selskapets reging 1878: Bærum Sparebank: Komite samlet 5200 kr i aksjekapital. 1878: Husflidkurs startet i november 1880: 1. snekkerkurs, ett i Vestre- og ett i Østre Bærum, senere hver vinter. 1888: Middelskole, komite i februar. Privat skole startet samme år. 1889: Innkjøp og utleie av ertesorteringsmaskin 1893: Dannet kvegavlsforening i hver av bygdene 1894: Selskapet innmeldt i Norges Landmandsforbund 1898: Ansettelse av egen gartner 1900: Ansettelse av gartner nr. 2 (kommunal fra 1918) 1908: Tre-dagers kurs i hagebruk etc. 1909: Administrasjon av legging av 1400 liter vin !!! 1910: Kvegavlsforeningen erstattet av Bærum landbruksforening 1911: Kontor i Sandvika for salg av husflidprodukter 1913. Arbeidet med Bærums historie (bygdebok) startet på selskapets iniativ 1914: Bærum og omegns hesteavlsforening stiftet og Bærum Håndverkerforening stiftet 1916: Bærum småbrukerlag stiftet 1922: Bærum Husflidforening stiftet 1935: Bygget Langleiken arvet til museumsformål. Langleiken gitt til Folkemuseet som også oppbevarer arkt Hollands samling 28 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008


Laste ned ppt "Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008 1 Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum 1 Bærum Sogneselskap Stiftet 1873."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google