Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum
Bærum Sogneselskap Stiftet 1873 Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 1

2 Sogneselskapet i historisk perspektiv
Sogneselskapet har stått for modernisering og utvikling. Sogneselskapet har skapt, og vært med på å skape mye av det grunnlaget vi bygger samfunnet på i dag. Vi nyter i dag godt av Sogneselskapets initiativer på en rekke områder. Sogneselskapet har vært møteplass for opplysning, kulturutveksling og sosialt felleskap. (jfr. vedlagte siste side med oversikt over tidligere gjennomførte tiltak) Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 2

3 Sogneselskapet siste 12 år
Styret har de siste 12 år vært ledet av Sidsel Weedon. Under hennes ledelse har årsmøtet hvert år vært avholdt på Ramstad Gård, ofte med meget gode og interessante foredragsholdere, deretter sosialt samvær med ost og tilbehør. Som regel har det også hvert arrangert en vårtur til interessante steder i Bærum. Høstsammenkomsten har gjerne vært en grillfest på Ramstad Gård. Medlemmene som har deltatt på årsmøtet, vårturene og grillfestene har alle hatt det interessant, og svært hyggelig. Sogneselskapet har i perioden ikke påtatt seg nye oppgaver, men det ble gitt et bidrag til utgivelse av siste utgave av Bærumsmarka, som kom ut i 2004. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

4 Dagens situasjon I dag er stort sett opprinnelige forhold som Sogneselskapet har vært opptatt av, dekket gjennom offentlige og private tiltak. Er det da fortsatt behov for Sogneselskapet? Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

5 Sogneselskapets Visjon
Sogneselskapet skal ta vare på og vedlikeholde kunnskapen om en historie som fortrenges fra bevisstheten ved nedleggelse. Sogneselskapets skal fortsatt, som i historisk sammenheng, stå for utvikling, modernisering, bygging av nettverk og vedlikehold av sosialt fellesskap. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 5

6 Sogneselskapet videre
Sogneselskapet skal være en arena for de som er opptatt av at Bærums utvikling. Sogneselskapet skal være brobygger mellom gammel og ny kultur. Sogneselskapet skal være en møteplass hvor aktuelle saker blir tatt opp, diskutert og iverksatt ved egen innsats eller i samarbeid med andre. Sogneselskapet skal ikke konkurrere med eksisterende foreninger, vel eller lag, men skal ta initiativ til samarbeid når dette kan gi bedre løsninger og raskere fremdrift. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 6

7 Tiltak på kort sikt: Årsmøtet, vårturene og sammenkomstene
Årsmøtet skal fortsatt avvikles med gode og interessante foredragsholdere. Sogneselskapet skal fortsatt arrangere spennende vårturer og hyggelige høstsammenkomster. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 7

8 Presentasjon av Sogneselskapet på Internett:
Vi skal presentere Sogneselskapets historiske betydning for utvikling av Bærum, og legge inn 100-års beretningen Utvikle Internett-sider som forum for tema og debatt. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

9 Presentasjon av tillitsvalgte
Presentasjon av Styret. Presentasjon av æresmedlemmene Lisen Munthe-Kaas og Erik Østby. Sogneselskapets formenn er ajourført fra 1873 – 1951 ajourføres frem til i dag Øvrige styremedlemmer bør ajourføres så langt som mulig. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

10 Tilrettelegge for bysykler
Bysykler for Bærum. Gratis nøkkelkort til medlemmene Nøkkelkortet gjelder også for sykler i Oslo og Asker Bruk av bysykler reduserer utslipp av klimafarlige gasser Du kommer i bedre form og du får bedre helse Du kommer gratis frem dit du skal Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

11 Bistå Bærum kommune med sertifisering som Fairtrade-kommune
Fairtrade er en merkeordning. Fairtrade er en garanti for at bønder og arbeidere i noen av verdens fattigste land får en garantert minstepris for kvalitetsprodukter, slik at disse også kan overleve i perioder med svært lave priser. I tillegg til minsteprisen, gis det et lite påslag som settes i et fond, som skal brukes til å fremme sosial og økonomisk utvikling i lokalsamfunnet. Ved at kommunen handler rettferdig, vil den også stimulere sine bedrifter og innbyggere til rettferdig handel. Strategiutvalget for Bærum Sogneselskap v/ Stein Bendixen, er invitert av Bærum kommune v/samfunnsdirektøren til å være medlem i Styringsgruppen for Fairtrade. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

12 Feire at Bærum Sogneselskap fylte 135 år 18. januar 2008
Arrangere jubileumsfest høsten 2009 for medlemmer og inviterte gjester. Presentasjon av Sogneselskapet og arrangementet i Budstikka. Strategiutvalget kan fungere som festkomité inntil ny komité oppnevnes på årsmøtet mars 2009. Strategiutvalget drøfter arrangementet med mulige sponsorer. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

13 Etablere samarbeid med Akers Sogneselskap
Akers Sogneselskap 200 år ble storslått feiret ved mottagelse i Oslo Rådhus, på Bogstad gård og med jubileumsmiddag på Nordre Skøyen hovedgård. Vi vil anskaffe Akers Sogneselskaps festskrift i anledning fylte 200 år 4. juni 2007. Festskriftet på 100 sider tar for seg foreningens arbeid de siste 50 år. Vi vil ta initiativ til samarbeid med Akers Sogneselskap om tiltak fremover. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

14 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008
Profilering Det er viktig å synliggjøre Sogneselskapet. Synliggjøring skaper interesse for Sogneselskapet og virksomheten. Etablere Bærum Sogneselskaps emblem. utforme og lage emblemet. emblemet bæres ved egnede anledninger, og tildeles kostnadsfritt til medlemmene. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

15 Sogneselskapets hederspris
Opprette Sogneselskapets hederspris for fremme- og gjennomføring av allmennyttige tiltak. Eventuelt kan diplom utdeles ved fortjensfullt arbeid på området. Bedømmelseskomité Sponsorer Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

16 Sogneselskapet i media
Omtale i Budstikka Omtale i Seniormagasinet Omtale ved link på kommunens Internettside Bærum Sogneselskap må føres opp på listen i Bærum kommune over lag og foreninger. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

17 Tiltak på lengre sikt Kartlegge støtteordninger og legatmidler til allmennyttige tiltak Statlige støtteordninger Bærum kommunens støtteordninger Søknadsfrist for frivillighetsmidler er 15. mars og 15. juni Legater, jfr Legathåndboken, utarbeidet av Røiri Undersøke mulig tilskudd, legatmidler og sponsorer til Bygdetun og Forsamlingshus. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 17

18 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008
BÆRUM BYGDETUN Målsetting: Etablere et levende aktivt gårdsmiljø med kulturelle røtter i Bærums historie. Hvem vil bruke bygdetunet? - Alle med interesse for Bærums historie og kultur. - Skoleelever i Bærum (14.000), - Barnefamilier - Medlemmer av lag og foreninger, En gård til formålet kan være Vøyen gård, andre alternativer må også utredes. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

19 Hvem bør være med og hvorfor?
Bærum Sogneselskap: Koordinator. Konserter Møtelokaler, Kursvirksomhet, Foredragsserier Kafé - servering Bærum Kommune. Sponsorer. Asker & Bærum Historielag: Organisere "samlingen”/utgravingsfunn/"Nye" gamle hus Bibliotek - historierelatert – slektsgransking Gamle leker / spill (vippe pinne etc) Bærum Hagelag: Etablere og drifte samling av gml. frukttrær, bærbusker, stauder Bærum Husflidforening: Undervise, demo, utstillinger, aktivitetsdager Bærum Landbruksforening: Veilede i dyrehold og forpakting, aktivitetsdager med dyr Demonstrere gamle landbruksmetoder. Samle gamle landbruksredskaper på bygdetunet. Bærum Nyttevekstforening: Undervise, demo, utstillinger Bærum Velforbund: Fremme nærdemokratiet Asker og Bærum speidere: Undervise/temadager Ideelle org (Lions, Rotary etc)Temadager/møteplass/sponsormidler, aktivitetsdager Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

20 Fremdriftsplan for bygdetun
Diskutere ideen med Bærum kommune v/ Ordføreren, eiendomssjefen, landbrukssjefen, kultursjefen, og andre. Etablere dialog med alle aktuelle foreninger/lag om deres interesse/behov og hvilken rolle de ønsker å ha. Utarbeide forslag til organisering og vedtekter. Utarbeide økonomiske analyser og definere kommunens og private sponsorers økonomiske forpliktelser. Få aksept fra alle som vil delta. Etablere en stiftelse. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

21 Gårds- og slektshistorie på Internett
Eksempler fra enkelte gårder i Bærum Brynjulf Langballe har nedlagt et stort og betydningsfullt arbeid som vil bli lagt ut på Internettsidene. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

22 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008
Høringsinstans Sogneselskapet kan være Høringsinstans for kommunen. Rådmannen orienterte 7. mai 2008 formannskapet om skisse til ny kommuneplan for Sandvika. Sogneselskapet kan avgi uttalelse, eventuelt støtte forslaget. Høringsinstans for andre Sogneselskapet var høringsinstans for Bærum Natur og Miljøvern 10. februar 1990 i anledning fellesområder i kommuneplanen for 1990. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

23 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008
Folkemøter Sogneselskapet kan arrangere folkemøter. Sogneselskapet arrangerte folkemøte om Sandvikas fremtid 9. november 1989. ”Miljø! Miljø! Miljø! Det var snakk om boligmiljø, utemiljø, grøntmiljø, trafikkmiljø, og bare miljø.” ”150 Bæringer hadde funnet veien til folkemøtet!” Odd Reinsfeldt, som den gang var varaordfører, takket Sogneselskapet for initiativet, og debatten som hadde vært meget nyttig for politikerne. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

24 Revitalisere lokaldemokratiet
Tilrettelegge for innbyggerinitiativer, jfr Kommuneloven §39a Kommunestyret plikter innen 6 måneder å ta stilling til et forslag, som gjelder kommunens virksomhet dersom minst 300 av innbyggerne står bak forslaget Sogneselskapet bistår og tilrettelegger for vel, foreninger og frivillighet som ønsker sin sak behandlet av kommunestyret. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

25 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008
Tegne nye medlemmer Sogneselskapet må ikke opphøre ved dagens medlemmer Familie og venner bør inviteres til å bli nye medlemmer Mange av medlemmene i dag er eldre, yngre må etter hvert ta ansvar for fremtidig drift. Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

26 Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget, 11.09.2008
Oppsummering: Strategiutvalgets forslag til tiltak på kort og lang sikt er ressurskrevende tiltak. Vi er avhengig av innsats fra gamle og nye medlemmer. Det er viktig med statlig og kommunal støtte, og tildeling av legatmidler for å gjennomføre alle oppgavene. Vi mener at medlemstallet i løpet av kort tid vil kunne øke til 150 medlemmer, og deretter til 500 medlemmer. De fleste av medlemmene vil som i dag være støttemedlemmer som ønsker at Sogneselskapets historie skal ivaretas og gi grunnlag for nye tidsrettede aktiviteter. Vi ønsker å drøfte våre forslag med Sogneselskapets medlemmer, - ta gjerne kontakt med Strategiutvalget Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

27 Strategiutvalget Strategiutvalget/arbeidsutvalget består av:
Stein Bendixen, formann, tlf: epost: Lisen Munthe-Kaas, …….tlf: Æresmedlem Brynjulf Langballe, ………tlf: epost: Erik Trygve Forfang, …….tlf: epost: Magne Gjertmund Indahl, tlf: epost: Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,

28 Sogneselskapet i historisk perspektiv
1874: 1. husflidutstilling, senere jevnlige utstillinger 1876: Gejenopptak av Asker Præstegjelds Vels frukt- og bærtiltak 1877: Forslag om innkjøp av fattiggård. 1878: kjøpte kommunen Dønski, avlsdyr og hingst innkjøpt på selskapets reging 1878: Bærum Sparebank: Komite samlet 5200 kr i aksjekapital. 1878: Husflidkurs startet i november 1880: 1. snekkerkurs, ett i Vestre- og ett i Østre Bærum, senere hver vinter. 1888: Middelskole, komite i februar. Privat skole startet samme år. 1889: Innkjøp og utleie av ertesorteringsmaskin 1893: Dannet kvegavlsforening i hver av bygdene 1894: Selskapet innmeldt i Norges Landmandsforbund 1898: Ansettelse av egen gartner 1900: Ansettelse av gartner nr. 2 (kommunal fra 1918) 1908: Tre-dagers kurs i hagebruk etc. 1909: Administrasjon av legging av 1400 liter vin !!! 1910: Kvegavlsforeningen erstattet av Bærum landbruksforening 1911: Kontor i Sandvika for salg av husflidprodukter Arbeidet med Bærums historie (bygdebok) startet på selskapets iniativ 1914: Bærum og omegns hesteavlsforening stiftet og Bærum Håndverkerforening stiftet 1916: Bærum småbrukerlag stiftet 1922: Bærum Husflidforening stiftet 1935: Bygget Langleiken arvet til museumsformål. Langleiken gitt til Folkemuseet som også oppbevarer arkt Hollands samling Bærum Sogneselskap v/ Strategiutvalget,


Laste ned ppt "Formål: å virke for opplysning og allmennyttige tiltak i Bærum"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google