Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa

2 Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EONN)
Opprettet: 1993 Sted: Lisboa Antall ansatte: 100

3 En flerspråklig informasjonspakke

4 Heroinproblemet Europas største narkotikaproblem
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Heroinproblemet Europas største narkotikaproblem Generelt stabil situasjon Stort problem i enkelte av nabolandene

5 Problembrukere av opioider
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Problembrukere av opioider Om lag 1,35 millioner i EU og Norge: 0,4 % av den voksne befolkningen Siste nasjonale anslag: 0,1 til 0,8 % av den voksne befolkningen

6 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Sprøytebrukere Mellom 750 000 og én million i EU og Norge — 0,26 % av den voksne befolkningen Nedgang i andelen sprøytebrukere blant opioidbrukere som påbegynner behandling

7 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Trender for nyrapporterte tilfeller av HIV-infeksjon hos sprøytebrukere i fire EU-medlemsstater som rapporterer høye infeksjonstall

8 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Opioidtrender Indirekte indikatorer viser et stabilt eller svakt økende opioidproblem i Europa

9 Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak

10 Narkotikainduserte dødsfall: utvikling fra 2000 til 2003
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Narkotikainduserte dødsfall: utvikling fra 2000 til 2003

11 Narkotikainduserte dødsfall: utvikling fra 2004 til 2007/8
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Narkotikainduserte dødsfall: utvikling fra 2004 til 2007/8

12 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Trender for gjennomsnittsalder ved narkotikainduserte dødsfall i noen europeiske land

13 Trender for heroinrelaterte narkotikalovbrudd
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Trender for heroinrelaterte narkotikalovbrudd

14 Anslag over antall heroinbeslag og beslaglagte kvanta
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Anslag over antall heroinbeslag og beslaglagte kvanta

15 Mulige årsaker til dagens opioidtrender
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Mulige årsaker til dagens opioidtrender Global heroinproduksjon En aldrende kohort av problembrukere av opioider Blandingsbruk og andre typer høyrisikoatferd

16 Problematisk bruk av opioider i naboland
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Problematisk bruk av opioider i naboland Rapporter om problematisk bruk av opioider i Russland og Ukraina (UNODC): 2−4 ganger høyere enn gjennomsnittet i EU Høy andel sprøytebrukere og høye nivåer av HIV-smitte

17 Prevalens av kokainbruk
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Prevalens av kokainbruk 14 millioner europeere har brukt kokain en eller annen gang (4,1 %) 4 millioner i løpet av det siste året (1,3 %) 3 millioner er i alderen 15–34 år

18 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Kokainbruk: siste års prevalens blant unge voksne i Europa, Australia, Canada og USA

19 Kokainbruk: siste års prevalens blant unge voksne
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Kokainbruk: siste års prevalens blant unge voksne

20 Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak

21 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Kokaindødsfall Om lag kokainrelaterte dødsfall ble rapportert i 2008 Markant økning i Spania og Storbritannia

22 Kokainbeslag Antallet beslag har økt de siste 20 årene: 96 000 (2008)
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Kokainbeslag Antallet beslag har økt de siste 20 årene: 96 000 (2008) Mengdene som er beslaglagt, har gått ned siden 2006: 67 tonn (2008) Nye smuglemetoder

23 Generell stabilisering i trendene for bruk av amfetaminer og ecstasy
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Generell stabilisering i trendene for bruk av amfetaminer og ecstasy 1,5 millioner unge voksne i Europa (1,2 %) har brukt amfetaminer i løpet av det siste året 2,5 millioner unge voksne (1,7 %) har brukt ecstasy i løpet av det siste året

24 Trender for siste års bruk blant unge voksne
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Trender for siste års bruk blant unge voksne Amfetaminer Ecstasy

25 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Regionale forskjeller i Europa med hensyn til nivåer av og mønstre for problematisk amfetaminbruk

26 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Illegale anlegg for produksjon av narkotiske stoffer i EU rapportert til Europol

27 Prevalens av cannabisbruk
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Prevalens av cannabisbruk 75,5 millioner europeere har brukt cannabis en eller annen gang (22,5 %) 23 millioner i løpet av det siste året (6,8 %) 17 millioner er i alderen 15–34 år

28 Cannabisbruk: siste års prevalens blant unge voksne
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Cannabisbruk: siste års prevalens blant unge voksne

29 Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Trender for primærrusmiddel ved behandlingsinntak

30 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Daglig cannabisbruk Så mye som 3 millioner unge europeere (2,3 %) kan bruke cannabis daglig

31 Beslag Om lag 1 000 tonn cannabis beslaglagt (90 % hasj)
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Beslag Om lag 1 000 tonn cannabis beslaglagt (90 % hasj) Innenlandsk produksjon rapporteres fra alle europeiske land

32 På jakt etter nye stoffer
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika På jakt etter nye stoffer I 2009 ble hele 24 nye narkotiske stoffer innrapportert til det europeiske systemet for tidlig varsling (EWS) Stigende popularitet for syntetiske katinoner, herunder mefedron Nye syntetiske cannabinoider

33 Bruk av nye stoffer ("spice", katinoner osv.)
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Bruk av nye stoffer ("spice", katinoner osv.) Få tilgjengelige studier Stadig nye stoffer og merker Potensielt høye prevalensnivåer hos klubbgjengere og cannabisbrukere

34 Overvåking av internett
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Overvåking av internett 170 internettbutikker Stoffer markedsføres som “legal highs” Kontrolltiltakene møtes raskt med mottiltak

35 Utvikling av rusmiddelpolitikken i Europa
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Utvikling av rusmiddelpolitikken i Europa Nesten alle medlemsstatene i EU har en omfattende narkotikastrategi Ingen klare mønstre for samkjøring av narkotika- og alkoholstrategiene

36 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Forebygging Informasjonsformidling er en utbredt tilnærming i Europa, selv om det er dokumentert at effekten er begrenset Selektiv og indisert forebygging brukes bare i begrenset grad i de fleste landene Utvikling av standarder for forebyggende tiltak

37 Store investeringer i behandlingstiltak
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Store investeringer i behandlingstiltak Årlig får minst 1 million europeere behandling for narkotikabruk Stor økning de siste tiårene: nye leverandører og nye behov

38 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Store investeringer i behandlingstiltak: substitusjonsbehandling med opioider

39 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Anslag over andelen problembrukere av opioider i substitusjons-behandling

40 Tilgang til behandling: barrierer og utfordringer
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Tilgang til behandling: barrierer og utfordringer Begrenset antall leverandører, restriktive inntakskriterier, kostnader, åpningstider osv. Farmakologisk behandling for brukere av sentralstimulerende midler Økonomiske nedgangstider: større behov og mindre ressurser?

41 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Skadereduksjon Rundt 40 millioner sprøyter utdelt gjennom spesialiserte programmer Økning i antall utdelte sprøyter i de fleste land Overdoseforebygging med utlevering av nalokson for hjemmebruk i enkelte land

42 Fengsler (situasjon) 600 000 personer sitter i fengsel i EU
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Fengsler (situasjon) 600 000 personer sitter i fengsel i EU Det rapporteres at 10−30 % er domfelt for narkotikalovbrudd Mye høyere prevalens av narkotikabruk enn i befolkningen generelt Økt risiko for overdose etter løslatelse

43 Fengsler (tiltak) Krav på tilsvarende tilbud som ellers i samfunnet
Heroin og injeksjonsbruk Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Fengsler (tiltak) Krav på tilsvarende tilbud som ellers i samfunnet Enkelte land erkjenner behovet for å utvikle spesifikke strategier og tiltak Overføring av ansvaret for de innsattes helse til helseministeriene, integrering av narkotika- eller helsetjenester i fengslene Utvikling av egne standarder

44 Heroin og injeksjonsbruk
Kokain Ecstasy og amfetaminer Cannabis Nye stoffer og internett Tiltak mot narkotika Andel av fengselsbefolkningen som får substitusjonsbehandling med opioider

45 Konklusjon 2010 Nivået av narkotikabruk i Europa er generelt stabilt, men det er regionale forskjeller Endringer i tilbudet av etablerte narkotiske stoffer og bruksmåtene for disse, samt framveksten av et rekordstort antall nye stoffer setter Europas narkotikakontroll på prøve Europas tiltak mot narkotika er blitt styrket de siste tiårene, men vil de bli svekket som følge av de økonomiske nedgangstidene? Det er fremdeles behov for forbedring på en rekke områder (forebygging, behandling, fengsler)


Laste ned ppt "Årsrapport 2010: Narkotikasituasjonen i Europa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google