Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 1 Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 1 Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 1 Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet

2 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 2 I dag  SMTP - Elektronisk Post (E-post)  FTP – File Transfer Protocol  HTTP – Hyper Text Transger Protocol  Telnet

3 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 3 Først: Noen svar på oppgaven  Hvorfor studerer du på HiO?  De fleste har svart noe  Hovedgrupper:  Har jobbet lenge med data/Er interessert i data  Jobbmuligheter  Kom ikke inn annet sted

4 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 4 Data link and Physical layer Network layer Transport layer Application layer Internet protokoll-stakkenen Noen kjente protokoller: WANs ATM LLC & MAC physical LANs IP + ICMP + ARP TCPUDP SMTP HTTP FTP TELNET NFS RTP

5 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 5 Internett – oppbygging (arkitektur)

6 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 6 Datanett og tjenester

7 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 7 Klient/tjener  Uttrykket klient-tjener er en generell beskrivelse av et nettverksbasert system der et klient-program oppretter kontakt med et atskilt tjenerprogram (som oftest på en annen maskin) for å få utført en bestemt funksjon.  Første generasjon klient-tjener systemer har en to-lags arkitektur der klienten presenterer et grafisk brukergrensesnitt for brukeren  Gjennom brukergrensesnittet ber brukeren om å få utført tjenester på en databasetjener som kjører på en annen maskin.

8 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 8 Overføring av data mellom klient og tjener

9 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 9 2-lags arkitektur  Den mest vanlige implementering av 2-lag er å plassere applikasjonslogikken på en klient slik at man får en ”tykk klient - tynn tjener” arkitektur.  Behovet for nettverksbåndbredde er stor siden databasen returnerer alle resultater ved spørringer fra klienten.  All viderebehandling av resultatene finner sted på klienten.

10 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 10 2-lags klient-tjener arkitektur.

11 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 11 Forts.  En ny generasjon implementasjoner tar dette trinnet videre og legger til et mellomlag for å oppnå en 3-lags arkitektur  Der er applikasjonslogikken skilt ut på en egen tjener, ofte kalt en applikasjonstjener.  Applikasjoner kan generelt implementeres med en n-lags arkitektur der applikasjonslogikken er oppdelt ytterligere på flere tjenere.

12 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 12 Flerlags, komponentbasert arkitektur.

13 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 13 Internett protokollen (IP)  Definert for første gang i 1981  Forbindelsesløs tjeneste (datagram)  Gir ‘best-effort’ (ikke garantert) transport av datagrammer fra avsender til mottaker  Uten hensyn til om  Maskinene er på samme nettverk  Det er flere nettverk mellom  Pakkelengde  I teorien: opp til 64 kBytes  Faktisk ca. 1500 Bytes

14 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 14 Forbindelsesløsoverføring av datapakker  Datagram modellen: Sender datagrammer inn på nettverket og håper det går bra.  IP: pakkene er designet for å gå over mange forskjellige nettverk

15 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 15 IP Segmentering/Sammensetning Fragmentering og samensetning av pakker på Internett Et nettverk framstilles som en sky

16 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 16 DNS - navnetjeneren  Adresseringen på internett skjer i form av IP adresser.  Et eksempel på en IP adresse er 192.168.1.144.  Når du ber om å hente en side fra en webservere ved å angi domenenavn, blir domenenavnet oversatt til en ip adresse.  Oversettingen skjer i en domenenavneserver (DNS).  Din maskin henter adressen til dns serveren når du kobler deg mot din isp  IP adressen peker som oftest til en web server, som drifter mange domener.

17 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 17 E-post  De fleste bruker Internett til kommunikasjon  E-post er en ’killer Ap’  Første e-post ble sendt i 1971 av Ray Tomlinson BBN – selskapet som leverte Internet Message Processors til ARPANET i 1969  Han klarte ved hjelp av en filoverførøringsprotokoll (CYPNET) å sende en melding til en maskin ved siden av sin egen

18 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 18 @  Valgte symbolet ’at’ @, for å vise at en bruker var på (at) en fjern vertsmaskin på ARPANET  I løpet av to år sto e-post meldinger for 75 % av all trafikk på ARPANET  ’E-post bare skjedde – mer som en oppdaqelse enn en bevisst utvikling av en ny teknologi’

19 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 19 Hvordan sendes E-post  E-post levers på samme måte som all annen data på Internett  TCP på sender siden bryter meldingene opp i pakker  IP leverer pakkene til rett sted  TCP hos mottaker setter pakkene sammen i riktig rekkefølge og sender meldingen opp til applikasjonslaget der vi leser den

20 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 20 Fremsending av pakker over nettet The environment of the network layer protocols. fig 5-1

21 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 21 Hvordan foregår det?  Bruker skriver melding og klikker på Send  Overføring: E-post programmet kobler til mailserveren (SMTP serveren)  Rapportering: Mailprogrammet sender avsenderens adresse til SMTP serveren (kirsten.ribu@iu.hio.no) og mottakerens adresse (anne.nilsen@online.no) + innholdet i meldingen (Hei Anne, kino i kveld? Hilsen Kirsten)anne.nilsen@online.no  Adressehenting: hio.no SMTP serveren ber om IP adressen til online.no serveren fra en DNS navnetjener.

22 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 22 Forts.  DNS serveren returnerer adressen til SMTP serveren hos Telenor  Oppkobling: Hio.no SMTP server kobler opp til mailserveren hos Telenor, og sender meldingen over dit  Levering: Online.no gjenkjenner anne.nilsen på online.no og leverer meldingen til POP3 tjeneren (innkommende post)  Postkassen: POP3 tjeneren legger meldingen i postkassen til anne.nilsen

23 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 23 Sending av e-post

24 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 24 Sammenligning med vanlig post

25 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 25 SMTP  En enkel ASCII protokoll  Senderen (klienten) oppretter en TCP forbindelse og venter på at tjeneren aksepterer å motta mail  Klienten forteller hvem mailen kommer fra, og hvem den skal til  Klienten sende meldingen, og tjenerer aksepterer den  Når e-posten er sendt og mottatt blir forbindelsen opphevet.

26 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 26 Innkommende protokoller  POP3 (Post Office Protocol)  IMAP (Interactive Mail Access Protocol)

27 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 27 POP3  Henter mail fra en e-post boks og lagrer den på brukerens maskin  Bruker kan logge på, logge av, hente og slette meldinger

28 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 28 IMAP  Mer avansert protokoll enn POP3  For brukere med flere datamaskiner, hjemme + på jobb + laptop  Ide: Å lagre e-posten sentralt – slik at den kan nås fra alle maskiner  IMAP kopierer ikke posten til brukerens maskin (er)

29 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 29 Oppsett

30 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 30 MIME  Multipurpose Internet Mail Extensions  Tidlig e-post inneholdt bare tekst- meldinger skrevet på engelsk ved bruk av ASCII  MIME er en utvidelse av SMTP  Utviklet i 1992  Tillater sending av ulike typer filer over Internett

31 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 31 Filformater  Ved sending av for eksempel av Power point filer, bilder, video  MIME koder til ASCII format, sender over Internett  Mottaker konverterer tilbake til en binærfil  I dag kan vi sende bilder, lyd, video uten problemer  Alle weblesere støtter ulike MIME typer

32 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 32 HTTP - Hyper Text Transfer Protocol  HTTP protokollen består av to deler:  Forespørsler fra nettlesere til webtjenere  Respons (svar) som går andre veien Webtjener Nettleser

33 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 33 Oversikt The parts of the Web model.

34 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 34 HTTP forts – innebygde metoder GET metoden – ber serveren om å sende en side (et objekt) HEAD – ber om meldingshodet, uten selve siden PUT: Det motsatte av GET – i stedet for å lese siden, skriver den siden. Dette gjør det mulig å ha en samling Webside på en webserver

35 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 35 Forts.  DELETE: Fjerner siden  LINK og UNlink: Tillater forbindelse å bli opprettet mellom eksisterende side eller andre ressurser

36 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 36 FTP  FTP står for "File Transfer Protocol" (filoverføringsprotokoll) og er en protokoll for å overføre filer mellom datamaskiner på Internett.  For å bruke FTP trenger du en FTP-klient.  Det finnes mange forskjellige klienter til de fleste operativsystemer  De fleste nettlesere har også en innebygget FTP- klient.  De første klientene var tekstbaserte, mens det i dag er mest vanlig med grafiske klienter.

37 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 37 FTP forts  HTTP-protokollen er spesielt laget for sending av mindre filer, som bilder og tekstdokumenter.  FTP-protokollen er derimot laget for transport av større filer, som f.eks. programmer.  Når du henter ned et program, ligger det ofte på en datamaskin som benytter FTP- protokollen for filoverføring

38 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 38 Bruk av FTP i nettleser  Alle de vanligste nettleserne har innebygde FTP- klienter.  Det som skal til for å koble til en FTP-tjener med nettleseren er å bruke en nettadresse, eller URL, som forteller at du ønsker å bruke FTP.  For anonym pålogging bruker du f.eks. ftp://ftp.iu.hio.no ftp://ftp.iu.hio.no  For ikke-anonym pålogging må du bruke en URL på formen ftp://brukernavn@ftp.iu.hio.no/. Du vil da få spørsmål om et passord av nettleseren.

39 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 39 FTP - eksempel

40 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 40 Telnet  Telnet er en måte å få tilgang til kommandolinjen til en annen maskin, først og fremst en unix/linux server.  Du bruker en telnet klient (for alle Windows versjoner: start -> kjør -> skriv 'telnet'), og kobler deg opp til en telnet server. Du vil da få et shell (kommandolinje) i telnet konsollen som om du satt lokalt på den andre maskinen og åpnet et shell der.  Telnet er ukryptert, noe som gjør det veldig usikkert, og SSH har stort sett tatt over oppgaven.

41 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 41 Telnet - cube

42 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 42 SSH  SSH står for Secure SHell, og brukes for å få tilgang til en kommandolinje (shell) på en annen maskin.  Det brukes først og fremst på Linux/Unix-maskiner.  Bruksområdet er stort sett det samme som for telnet, men i motsetning til telnet som sender alt (inkludert passord) i klartekst, blir all trafikken mellom en SSH- klient og -server kryptert.  Anbefalt: WinScp http://winscp.sourceforge.net/eng/ http://winscp.sourceforge.net/eng/ Kilde: Wikipedia, den frie encyklopedi

43 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 43 Oppgaver uke 39  Lag en ny webside til ukeoppgavene.  Tenk på layout og estetikk. Bruk det du har lært om farger og css til å lage en ’pen’ og tiltalende side.  Besvar følgende:  Forklar hvordan e-post virker. Hva er forskjell på SMTP, POP3 og IMAP?  Hva er klient/tjener teknologi?  Hva er FTP og hvordan virker det?  Hva er hovedproblemet med Telnet?  Hvorfor er det viktig å velge en god tittel på HTML- dokumentet?  Hva er et ’anker’ (anchor) i et HTML dokument?

44 LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 44 Neste gang  Bilder  Tabeller  HTML kap. 6-7, + kap. 14


Laste ned ppt "LO130A - Webpublisering - Kirsten Ribu - HiO 2004 1 Tjenester i Internett E-post, HTTP, FTP, Telnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google