Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 3 Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Conor Mc Guckin 1, Lucie Corcoran 1, Niall Crowley 1, Mona O’Moore 1, Øystein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 3 Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Conor Mc Guckin 1, Lucie Corcoran 1, Niall Crowley 1, Mona O’Moore 1, Øystein."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 3 Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Conor Mc Guckin 1, Lucie Corcoran 1, Niall Crowley 1, Mona O’Moore 1, Øystein Samnøen 2 og Rune H. Rasmussen 2 (1) Trinity College Dublin (Irland), (2) Barnevakten – Kids and Media (Norge)

2 M3.2 Tilby foreldre kunnskap knyttet til:  Hvordan oppdage digital mobbing?  Hva gjør jeg hvis barnet mitt blir utsatt for digital mobbing?  Hva gjør jeg hvis barnet mitt mobber andre?  Hvordan forebygge digital mobbing hjemme? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Målsetning og planlagt læringsutbytte © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/

3 Digital mobbing Del I: Oppdage Hvordan kan foreldre vite om deres barn er involvert i digital mobbing? Del II: Inngripen Hva kan foreldre gjøre når deres barn er innblandet? Del III: Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.3

4 Digital mobbing Oppdage: Hvordan oppdage digital mobbing Tegn som kan tyde på at et barn mobbes Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.4

5 Oppdage digital mobbing Intervju Kilde: http://old.digizen.org/cyberbullying/mum.aspxhttp://old.digizen.org/cyberbullying/mum.aspx Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? M3.5

6 Hva kan være mulige tegn på at digital mobbing foregår? Hva er dine erfaringer? Diskusjon Hva synes du? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Aktivitet Aktivitet © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.6

7 Påvise konsekvenser av mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ Oppdage digital mobbing M3.7

8  Hyppigere helseproblemer Dette kan inkludere symptomer som hodepine, magesmerter, større skolefravær, søvnproblemer og depresjon.  Endringer i oppførsel Ungdommen virker bekymret eller engstelig, men nekter å fortelle hva som er galt. Ofre for digital mobbing Påvisning av konsekvenser av mobbing Oppdage digital mobbing Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.8

9 Oppdage digital mobbing Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing?  Endringer i forhold til skolen Mistet interesse for skolen, og motvillighet til å møte opp i klasserommet. Mulig forverring av skoleprestasjoner og fallende karakterer. Ofre for digital mobbing Påvisning av konsekvenser av mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.9

10 •Negative/følelsesladde uttrykk etter bruk av sosiale medier Barnet virker sint eller opprørt etter å ha vært på nettet eller etter å ha lest en tekstmelding. Oppdage digital mobbing Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Ofre for digital mobbing Påvisning av konsekvenser av mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.10

11 ”Tenk deg at du har en følelse av at barnet ditt blir utsatt for digital mobbing”…  Hvordan kan du starte en samtale om dette med barnet ditt?  Hva kan du gjøre hvis barnet ditt nekter å snakke med deg om dette? Ofre for digital mobbing Aktivitet Aktivitet Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.11

12 Digital mobbing Oppdage: Hvordan oppdage digital mobbing Tegn som kan tyde på at et barn er involvert i å mobbe andre Oppdage digital mobbing Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.12

13  Vansker med å beholde vennskap  Skjuler mediebruk fra foreldre  Negative uttrykk mens man bruker eller etter bruk av sosiale medier  Henvendelser fra andre som mener barnet ditt er involvert i mobbing Barn og unge som mobber andre Mulige tegn på at et barn mobber andre Oppdage digital mobbing Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.13

14 Oppdage digital mobbing Intervju Kilde: http://old.digizen.org/cyberbullying/kim.aspxhttp://old.digizen.org/cyberbullying/kim.aspx Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? M3.14

15  Mobbing anses som normalt  Kjedsomhet  Interkulturelle konflikter  Konflikter i klassemiljøet (mellommenneskelige konflikter)  Vennskap endrer seg Oppdage digital mobbing Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Barn og unge som mobber andre Mulige årsaker til digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.15

16  Utløp Mobbing gir utløp for oppbygget aggresjon.  Anerkjennelse Mobbing brukes for å få et spesielt rykte, for eksempel “kul”.  Styrke fellesskapsfølelse Mobbing utføres som regel av en gruppe, blant annet for å skape følelsen av at “sammen er vi sterke”.  Fremvisning av styrke Mobbing kan brukes for å vise ”hvem som er sjefen”.  Frykt Frykt for selv å bli mobbeoffer. Barn og unge som mobber andre Den digitale mobbingens funksjoner Oppdage digital mobbing Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.16

17 Del I: Oppdage digital mobbing Konklusjon Oppdage digital mobbing Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.17 Tegn som kan tyde på at et barn utsettes for mobbing: Tegn som kan tyde på at et barn er involvert i å mobbe andre:  Mistet interesse for eller tapte vennskap  Hyppigere helseproblemer  Endringer i oppførsel  Endringer i forhold til skolen  Negative og følelsesmessige uttrykk etter bruk av sosiale medier  Vansker med å beholde vennskap  Skjule mediebruk fra foreldre  Negative uttrykk mens man bruker sosiale medier, eller like etterpå  Henvendelser fra andre

18 Digital mobbing Del II: Inngripen Hva kan foreldre gjøre når deres barn er innblandet? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.18

19 Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet; Hva skal jeg gjøre? Tips og råd – Mulige kortsiktige/umiddelbare handlinger Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.19

20 Hva kan foreldre gjøre hvis deres barn blir utsatt for mobbing? Diskusjon Hva synes du? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Aktivitet Aktivitet © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.20

21 Umiddelbare handlinger • Lytt oppmerksomt til barnet ditt • Opptre rolig ovenfor barnet ditt • Blokker ”nettmobberen” • Ikke svar på vedkommendes henvendelser • Sikre deg bevis Ressurs: • www.slettmeg.no Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Tips og råd Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.21

22  Skape en atmosfære av trygghet Gjør det klart for barnet ditt at du alltid vil være der for å hjelpe dem dersom de føler at de ikke klarer å få slutt på mobbingen på egenhånd. Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.22

23  Hvis du har en spesiell mistanke, er det nødvendig med stor tålmodighet og man må bruke flere anledninger til å snakke sammen.  Vær tålmodig! Det er vanlig at mobbeoffer ikke nevner noe om hva som foregår den første gangen de snakker med voksne. Ofte trenger de litt tid før de begynner å kommunisere. o ”Stillhetens kode”: redd for å si noe til læreren o Snakk med barnet ditt om forskjellen mellom å si noe til læreren og det å leite etter hjelp! Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.23

24  Finne ut hva som er galt Prøv å få oversikt over situasjonen: o Hva har skjedd? o Hvem er involvert? o Hva er barnet ditt sin rolle i det som foregår? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.24

25  Forsikre barnet ditt om at ethvert offer har rett til å få hjelp og støtte  Ingen kan håndtere noe slikt på egenhånd  Forsikre barnet ditt om at det er mobberen som har et problem, ikke offeret  Gjør det klart for barnet at ansvaret ligger hos overgriperen, ikke hos offeret Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.25

26  Ikke ”helle bensin på bålet ”: Understrek at det ikke er riktig å ta igjen – verken fysisk eller verbalt. Det er best ikke å gi noen respons i det hele tatt. Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.26

27  Bygge opp selvtillit Bruk tid på å styrke motstandskraften mot de negative konsekvensene av mobbing ved å bygge opp en positiv selvtillitt i barnet. Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.27

28  Rapporter problemet o Gjør deg kjent med lovgivningen knyttet til digital mobbing. o Du kan kontakte skolen, politiet osv. Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå for å støtte sitt barn © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.28

29 Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Hvordan kontakte tjenestetilbydere Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.29 Sosiale nettverk Ignorere brukere, rapporteringsfunksjoner, kontakt tjenestetilbyder, blokker mobberen Nettsteder for videodeling Få fjernet videoklipp, bruk rapporteringsfunksjon Lynmeldingstjenester Bruk funksjonene for å “ignorere” en bruker Chatterom/Forum/Blogger Bruk rapporteringsfunksjon, slett upassende meldinger og kommentarer Mobiloperatører Spor nummer; be om å få nytt/hemmelig nummer fra tjenestetilbyder E-post Plassér overgripers e-postadresse i spamliste, slett upassende meldinger

30 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Hjelpe unge mennesker som er blitt mobbet Håndteringsstrategier Hvilke håndteringsstrategier er effektive, og hvilke fungerer ikke? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.30

31 Håndteringsstrategier  Sosial håndtering Søke hjelp fra venner, familie, lærere osv.  Aggressiv håndtering Hevn, fysiske angrep, verbale trusler  Hjelpeløshet Håpløshet, hjelpeløshet, passivitet  Kognitiv håndtering Prøver å forstå overgripernes oppførsel og motiv Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.31

32 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Håndteringsstrategier Lite effektive håndteringsstrategier Hjelpeløshet  Passiv aksept: Forteller ingen hva som foregår (f.eks. pga. frykt)  Den digitale mobbingen fortsetter  Unngår situasjonen:  Setter verken stopp for mobbingen eller utfordrer overgriper © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.32

33 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Håndteringsstrategier Lite effektive håndteringsstrategier Aggressiv håndtering  Hevn, fysiske angrep, verbale trusler  ofte upassende og kan skape farlige situasjoner © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.33

34 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Håndteringsstrategier Effektive håndteringsstrategier Sosial håndtering Søke hjelp fra venner, familie, lærere osv.  Snakke med noen  Vennskap  Involvere seg aktivt i grupper med støttende jevnaldrende © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.34

35 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Håndteringsstrategier Effektive håndteringsstrategier Kognitiv håndtering Prøver å forstå overgripernes oppførsel og motiv  Tar det hele med fatning  Blir venner med overgriper © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.35

36  Omitted

37 Relevante linker Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen www.slettmeg.nowww.slettmeg.no - på denne nettsiden får du informasjon om hvordan du kan slette uønsket innhold på nettet. www.tips.kripos.nowww.tips.kripos.no - politiets tipstjeneste: Rasisme, grov digital mobbing og nettbaserte overgrep www.konfliktraadet.nowww.konfliktraadet.no - Konfliktrådets hjemmeside www.tryggbruk.nowww.tryggbruk.no - her finner du tips og informasjon om digital mobbing Mobilleverandører: www.telenor.no www.netcom.no www.chess.no www.tele2.no © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.37

38 Hjelp til unge mennesker som har mobbet andre Hvordan foreldre kan gå frem dersom barnet deres har vært involvert i mobbing av andre Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen  Skap en forståelse av hva digital mobbing innebærer ovenfor barnet ditt  Finn ut hva som ligger til grunn for den digitale mobbingen  Diskuter regler for ansvarlig bruk av datamaskiner og Internett © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.38

39 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen  Følg opp barnets nett- og mobilbruk på en hensiktsmessig måte  Gi barnet eller tenåringen opplæring i empati (medfølelse)  Bygg opp barnets egen selvtillit  Legg til rette for energiske barns “katarsis” (dvs. la dem få utløp for energi og aggresjon på en positiv måte).  Snakk om menneskerettigheter samt hva norsk lov sier om grenser for adferd © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ Hjelp til unge mennesker som har mobbet andre Hvordan foreldre kan gå frem dersom barnet deres har vært involvert i mobbing av andre M3.39

40 Hjelp til ungdom som har vært vitne til digital mobbing: ‘Hvordan skal jeg handle?’ Inngripen Inngripen Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.40

41 Oppdage digital mobbing Oppdage digital mobbing Intervju Kilde: http://old.digizen.org/cyberbullying/rob.aspxhttp://old.digizen.org/cyberbullying/rob.aspx Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? M3.41

42  Hvordan vil du beskrive det som skjedde?  Hvem mener du var mobber(ne)?  Hva synes du om hendelsen som fant sted?  Hvordan tror du følelsene til offeret er etter denne hendelsen?  Hva gjorde du? Hjelp til unge som har vært vitne til digital mobbing Eksempler på spørsmål foreldre kan stille barnet sitt Detection of cyberbullying Detection of cyberbullying Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.42

43  Hva innebærer det å være tilskuer til mobbing?  Hvilket ansvar har en som er tilskuer til mobbing?  Er det noe som kunne ha vært gjort annerledes i forhold til barnet som var vitne til mobbeepisoden?  Er det noe foreldrene til barnet som var tilskuer, eller barnet selv, mener det bør ordnes opp i, sies eller gjøres, enten i forhold til offeret eller overgriperen? Detection of cyberbullying Detection of cyberbullying Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ Hjelp til unge som har vært vitne til digital mobbing Eksempler på spørsmål foreldre kan stille barnet sitt M3.43

44 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen Del II: Inngripen Konklusjon (I) Umiddelbare handlinger  Lytt oppmerksomt til barnet ditt  Opptre rolig  Blokker “nettmobberen”  Ikke svar  Sikre deg bevis Hva foreldre kan gjøre på et dypere nivå  Skap en atmosfære av trygghet  Finn ut hva som er galt  Ikke hell bensin på bålet  Forsikre barnet om at det er overgriperen som har et problem, ikke offeret  Bygge opp selvtillit  Rapporter problemet © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.44

45 Hvordan foreldre kan gå frem dersom barnet deres mobber andre  Skape et nøyaktig bilde av hva digital mobbing innebærer  Finne ut hva som ligger til grunn for den digitale mobbingen  Diskutere reglene for ansvarlig bruk av datamaskiner og Internett  Snakke om menneskerettigheter og norsk lov Del II: Inngripen Konklusjon (II) Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Inngripen Inngripen © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.45

46 Digital mobbing Del III: Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.46

47 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Diskusjon Hva synes du? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Aktivitet Aktivitet © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.47

48 Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Bygg et hjem der familien snakker sammen  Ved å skape en hjemmekultur der foreldre og barn blir vant til å snakke sammen om personlige ting, vil foreldrene øke sjansen for at barnet vil ta opp problemer på et tidlig stadium. © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.48

49  Overdreven overvåkning kan utgjøre et alvorlig brudd på barnets rett til privatliv.  Hvis barnet skaper innhold som er tilgjengelig for offentligheten, er det rimelig at foreldre bør få lov til å se på dette innholdet nå og da.  Det er bedre for tillitsforholdet dersom dette er blitt avtalt med barnet på forhånd, og at man understreker at man ikke vil lese hver eneste melding barnet legger ut. Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Fordeler og ulemper ved å overvåke Internettbruk © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.49

50 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Snakk med barnet om trygg og bevisst bruk av digitale medier  Beskytt din personlige informasjon  Uttrykk deg med forsiktighet  Hjelp andre som blir utsatt for upassende innhold  Behandle andre som du vil at de skal behandle deg © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.50

51 Forbered barnet ditt på mulige utfordringer  Hva er digital mobbing?  Hva kan være grunnen til at noen mobber andre via sosiale medier?  Hva gjør du hvis noen mobber deg via Internett eller mobil? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.51

52 Oppførsel i sosiale medier:  Hvor går grensen mellom erting og mobbing?  Hva synes du om å spre rykter om andre?  Hva gjør du hvis noen du kjenner behandles dårlig på nett eller via mobil?  Hvorfor kan det være vanskelig å fortelle noen andre at du blir mobbet? Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Forslag til samtaletema - foreldre og barn (I) Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.52

53 Digital mobbing  Hva gjør du hvis noen mobber deg på Internett eller via mobiltelefon?  Hva innebærer det å være en tilskuer?  Hva gjør du hvis noen du kjenner blir utsatt for digital mobbing?  Hva gjør du hvis noen mobber deg?  Hva gjør du dersom du har gjort noe mot andre på Internett eller via mobil som du angrer på? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Forslag til samtaletema - foreldre og barn (II) © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.53

54 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Forlag til samtaletema - foreldre og barn (III) Hva sier norsk lov om vanlige utfordringer som  Ryktespredning?  Trakassering?  Publisering av bilder uten tillatelse?  Trusler?  Identitetstyveri? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.54

55 Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Hva sier loven? (I) Digital mobbing er i seg selv ikke en straffbar handling. Likevel kan en rekke aktiviteter som utgjør en del av digital mobbing være straffbare:  Publisering av bilder uten samtykke: Brudd på personvernet i henhold til Åndsverkloven (§ 45c)  Ærekrenkelser i forum, blogger eller sosiale nettverk: Det er straffbart å krenke en annens æresfølelse, enten ved beskyldninger eller forhåninger fremsatt gjennom ord eller handling.  Å krenke en annens fred via e-post, lynmeldinger eller SMS: Straffeloven (§ 390a) sier at ”Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.” © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.55

56 Straffeloven og Åndsverkloven rammer de vanligste grove overtrampene på nett og mobil, eksempelvis ærekrenkelser, bildepublisering, trusler og identitetstyveri Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Hva sier loven? (II)  Dersom man har mistanke om at andre har sagt eller gjort noe som er ulovlig, bør det som hovedregel meldes til politiet. Foreldre bør overlate til politiet å vurdere hvorvidt en handling er straffbar eller ikke. Politiet vil også kunne bistå med å vurdere videre saksgang.  Dersom gjerningspersonen er under den kriminelle lavalder, kan politiet eksempelvis henvise saken til konfliktrådet. Politiet kan også pålegge barn under 15 år og deres foreldre å møte til bekymringssamtale. © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.56

57 Utvikling av en sunn selvtillitt  Anerkjenn barnet: “Jeg ser deg. Du har mange evner. Du kan!“  Bygg tillit: Understrek at du vil hjelpe og støtte barnet og at han/henne kan stole på deg Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.57

58  Hva ser du på som gaver/evner/styrker hos ditt barn?  Hvordan kan du som forelder oppmuntre og sette ditt barn i stand til å utvikle sine evner?  Hvordan kan du som forelder uttrykke din kjærlighet til barnet ditt? Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? Aktivitet: Oppmuntring av sterke sider Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Aktivitet Aktivitet © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.58

59 Forsterk barnets evne til å vise empati  På grunn av den generelle oppførsel/kultur i sosiale medier er barn i mange tilfeller ikke klar over at handlingene deres kan såre andre. Det er derfor fornuftig å styrke barns bevissthet om at dette kan være tilfelle. Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.59

60 Lære å respektere og verdsette andre – samtalepunkter foreldre – barn:  Hva vil det si å vise respekt for andre?  Hva er forskjellen mellom å “respektere” og å “like” en person? Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.60

61 Gi positive tilbakemeldinger  Ved å gi barn tilbakemeldinger med et positivt preg kan foreldre påvirke oppførsel uten å ta motet fra barnet.  ”Det jeg synes er bra er….” fremfor ”Jeg liker ikke at du…” Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging Hva kan foreldre gjøre for å forebygge digital mobbing? © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.61

62 Del III: Forebygging Konklusjon Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Forebygging Forebygging  Bygg et hjem der familien snakker sammen  Snakk med barn om trygg og bevisst bruk av digital medier  Forbered barnet ditt på mulige utfordringer  Utvikle en sunn selvtillit hos barnet  Forsterk barnets evne til å vise empati  Lære å verdsette og respektere andre  Gi barnet positive tilbakemeldinger © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M3.62

63 Intervju Kilde: http://old.digizen.org/cyberbullying/scd.aspxhttp://old.digizen.org/cyberbullying/scd.aspx Modul 3: Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? M3.63

64 www.cybertraining4parents.org This project has been founded with support form the European Commission. This communication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. CT4P 510162-LLP-1-2010-1-DE-GRUNDTVIG-GMP © CT4P 2010-2012


Laste ned ppt "Modul 3 Hvordan kan foreldre oppdage, gripe inn og forebygge digital mobbing? Conor Mc Guckin 1, Lucie Corcoran 1, Niall Crowley 1, Mona O’Moore 1, Øystein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google