Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 2 Introduksjon til digital mobbing Conor Mc Guckin 1, Lucie Corcoran 1, Niall Crowley 1, Mona O'Moore 1, Juan Calmaestra 2, Rosario del Rey 2, Rosario.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 2 Introduksjon til digital mobbing Conor Mc Guckin 1, Lucie Corcoran 1, Niall Crowley 1, Mona O'Moore 1, Juan Calmaestra 2, Rosario del Rey 2, Rosario."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 2 Introduksjon til digital mobbing Conor Mc Guckin 1, Lucie Corcoran 1, Niall Crowley 1, Mona O'Moore 1, Juan Calmaestra 2, Rosario del Rey 2, Rosario Ortega 2 og Joaquín A. Mora-Merchán 3 (1) Trinity College Dublin (Irland), (2) Universitetet i Cordoba (Spania), (3) Universitetet i Sevilla (Spania) Modul 2: Introduksjon til digital mobbing

2 M2.2 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Målsetning og planlagt læringsutbytte Modul 2: Introduksjon til digital mobbing  Forståelse av sammenhengen mellom tradisjonell mobbing og digital mobbing  Definisjon av digital mobbing  Forståelse av fenomenet digital mobbing  Overblikk over ulike metoder som tas i bruk for å mobbe andre via digitale medier  Gjenkjennelse av de potensielle virkningene av digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/

3 Digital mobbing Definisjon av digital mobbing og lik-/ulikheter i forhold til tradisjonell mobbing Fakta om digital mobbing Typer mobbing (Internett / Mobil) Virkning / potensielle konsekvenser Ofre, mobbere og tilskuere Modul 2: Introduksjon til digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.3

4 Tradisjonell mobbing Definisjon Vi sier at en elev blir mobbet når en annen elev, eller en gruppe elever: •Sier slemme eller ubehagelige ting eller gjør narr av noen eller gir noen slemme eller sårende kallenavn •Fullstendig ignorerer eller ekskluderer noen fra vennegjengen eller bevisst lar være å inkludere noen i ulike aktiviteter med vilje •Slår, sparker, skubber og herser med, eller truer noen •Sprer løgner eller falske rykter om noen, eller sender slemmer lapper, eller prøver å få andre elever til å mislike noen (Olweus, 1993) Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.4

5 Tradisjonell mobbing Definisjon For at en viss oppførsel skal kunne kalles mobbing, så må det ligge minst tre betingelser til grunn:  intensjon om å skade offeret  repetisjon av den misbrukende oppførselen over en viss tidsperiode  maktubalanse mellom offeret og overgriper(e) Likevel kan ett spesielt alvorlig tilfelle som skaper en vedvarende følelse av ydmykelse anses som mobbing. Tradisjonell mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.5

6 Tradisjonell mobbing Definisjon Systematisk viktimisering  Fysisk aggresjon  Verbalt misbruk  Gestikulering – ofte truende  Ekskludering  Utpressing Tradisjonell mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.6

7 Finnes det et typisk offer? Alle kan bli offer for mobbing! Risikofaktorer:  et engstelig, følsomt, sky, usikkert og forsiktig sinnelag  få gode venner  lav selvtillitt  en passiv, lite aggressiv eller lite selvsikker væremåte  reagerer følelsesmessig  klumsete oppførsel når man prøver å bli med i eller delta i en gruppe med jevnaldrende  gjenspeiler en ulikhet, f.eks. aksent, religion, kultur, rase, spesielle behov Tradisjonell mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.7

8 Karakteristiske egenskaper ved en typisk mobber Den typiske mobberen beskrives som å ha:  en trang til å dominere andre  dårlig selvkontroll  impulsiv personlighet  lite angst  en tendens til å klandre offeret for sin egen dårlige oppførsel  tøff kroppsholdning  et positivt syn på aggresjon  mangel på følsomhet og empati  tendens mot annen antisosial oppførsel  høylytt væremåte  og noen ganger har de vært mobbeoffer selv Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.8

9 Hvorfor mobber (tradisjonelt/digitalt) barn andre? Professor O'Moore hevder at mobbing er et forsøk på å manipulere et forhold med en målsetning om å tilfredsstille ens egne psykologiske behov. Eksempler på slike behov:  å ha kontroll  sikre egen dominans  søke oppmerksomhet  “tøffe seg”  forbedre sin egen sosiale status Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.9

10 Hvilke virkninger har mobbing?  Mobbing skaper stress o Hvis stress vedvarer over en lengre tidsperiode er sykdom en vanlig konsekvens  Mobbing har vært knyttet til en rekke negative virkninger, så som: o lav selvtillitt o akademisk underprestering o angst, sengevæting, magesmerter og anspenthet o depresjon, selvskading og selvmordstanker Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.10

11 Fordelingen av roller i mobbing Salmivalli og kolleger (1996) har identifisert tydelige roller i mobbeprosessen for 88 prosent av skolebarna som deltok i deres studie. Resultatene ble replikert i en tysk studie i 2004 (Schäfer & Korn). Medelever spiller en viktig rolle i mobbeprosessen. Av den grunn er det hensiktsmessig å begynne en inngripen på klassenivå. Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.11

12 Tilskuerrollen Forbipasserende som er vitne til digital mobbing reagerer på ulike måter:  Noen tar del i mobbingen  Noen heier på overgriperen  Andre observerer, men deltar ikke  Noen forlater nettmiljøet  Noen protesterer til andre men ikke til overgriperen  Noen prøver å hjelpe offeret  Andre varsler noen som kan hjelpe Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.12

13 1.Har ditt barn noen gang blitt utsatt for tradisjonell eller digital mobbing? (ja/nei) 2.Har du noen sinne blitt utsatt for mobbing? (ja/nei) 3.Forestill deg at ditt barn blir utsatt for digital mobbing. Hvem kontakter du først? o Skole/lærer o Skolens sosialarbeider o Informasjonssentral o Andre 4.Mener du mobbere bør straffeforfølges / synes du vi trenger spesifikke lover knyttet til digital mobbing (ja/nei) Å komme i gang Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Tradisjonell mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.13

14 Digital mobbing - Definisjon Digital mobbing Definisjon av digital mobbing og lik-/ulikheter i forhold til tradisjonell mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.14

15 “Digital mobbing er en hvilken som helst handling utført via elektroniske eller digitale medier av individer eller grupper som gjentagende kommuniserer fiendtlige eller aggressive meldinger som har til hensikt å påføre skade eller skape ubehag for andre.“ (Tokunaga 2010) Digital mobbing - Definisjon Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.15

16  Overgangen mellom “skolemobbing” og digital mobbing er flytende.  Overgripere som bruker digitale medier kan også bruke tradisjonelle, direkte metoder.  Digital mobbing innebærer at mobbing ikke lenger er begrenset til skoleområdet – det kan fortsettes hvor og når som helst.  Forskning viser at det er overlapping mellom tradisjonell og digital mobbing. Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.16 Digital mobbing – Problemer:

17 Digital mobbing kan i noen tilfeller være svært alvorlig:  Selv om en overgriper publiserer et ydmykende bilde/videoklipp bare én gang, så kan det likevel bli sett av et enormt publikum.  Makt inntar ulike former i den digitale verden, der andre faktorer spiller inn, så som anonymitet og overlegne teknologiske ferdigheter.  Teknologi gir en overgriper tilgang til sine offer 24 timer i døgnet uavhengig av tilholdssted.  Overgripere er ofte ikke i stand til å se ofrene sine reaksjoner til overgrepet. Dette kan forårsake redusert følelse av empati og skyld, noe som kunne ha medført til at mobbingen opphørte i den virkelige verden. Digital mobbing – Problemer: Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.17

18 Digital mobbing - Typer Digital mobbing Typer (Internett / Mobil) Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.18

19 Digital mobbing kan klassifiseres basert på type oppførsel:  Sinte krangler (“flaming”)  Trakassering  Baktaling  Gi seg ut for å være andre  Avsløring av privat informasjon (“outing”)  Lureri  Ekskludering  Forfølgelse (“cyber stalking”) Mobbingen kan også klassifiseres i følge type medium … (se neste slide) Former for digital mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.19

20 Digital mobbing - Typer Mobil  Gjentatte anonyme oppringninger  SMS (trusler, skremsler, fornærmelser)  Ydmykende bilder/videoklipp som distribueres via nettet Lynmeldinger (Instant Messenger) •Sende ondskapsfulle meldinger, bilder, videoklipp •Bruke en annens konto til å sende ubehagelige meldinger osv. Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.20

21 Chatterom  Sende ondskapsfulle, truende meldinger  Ignorere en eller flere personer i en gruppe  Opprette vennskap på falske premisser E-post  Sende ondskapsfulle, truende meldinger  Sende upassende innhold (videoklipp, bilder)  Gå inn på en personlig konto (for f.eks. å videresende eller slette personlige e-poster) Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Typer © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.21

22 Webkamera  Ta opp upassende innhold  Publisere private opptak på nettet (f.eks. etter at et forhold er slutt) Sosiale nettverk  Publisere ondskapsfulle bilder, kommentarer  Logge seg inn på andres konto og misbruke denne  Hatgrupper  Opprette en falsk profil i offerets navn og gi seg ut for å være vedkommende Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Typer © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.22

23 Nettsider for video- og fotodeling  Publisere pinlige og ydmykede videoer eller bilder  Publisere private opptak på nettet, f.eks. etter et forhold er slutt Spillsider (f.eks., World of Warcraft)  Erfarne spillere finner svakere spillere og dreper spillkarakteren deres gjentatte ganger  Målrettet ekskludering av individer fra gruppeaktiviteter og arrangement Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing - Typer © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.23

24 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Aktivitet Aktivitet Kilde: http://old.digizen.org/cyberbullying/fullfilm.aspx M2.24

25 Hvilke tanker/følelser sitter du med etter å ha sett dette klippet? Hva er førsteinntrykket ditt? Kjapp tilbakemelding: Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Aktivitet Aktivitet © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.25

26 Video: Let‘s fight it together  Hvilke former for digital mobbing ble benyttet?  Hva følte Joe?  Ville du ha gjort noe annerledes dersom du var moren eller faren til Joe? Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Aktivitet Aktivitet © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.26

27 Digital mobbing Fakta om digital mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.27

28 Fakta om digital mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing Kilde: Medietilsynets Trygg bruk-rapport, 2010 © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.28 9 – 16 år: 55.000 (10 %) har selv opplevd å bli mobbet på nettsamfunn 22.500 (5 %) sier at de selv har mobbet andre på nettsamfunn.

29 Digital mobbing Virkning / potensielle konsekvenser Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.29

30  Dårlig selvtillitt  Frustrasjonsfølelser  Sinne  Tristhet, håpløshet  Ensomhet og depresjon  Manglende konsentrasjonsevne på skolen  Logger seg ikke på nettet  Ofre føler mistanke til andre  Selvskading  Selvmordstanker Konsekvenser av digital mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.30

31 Konsekvenser av digital mobbing Digital mobbing er ingen lek - noen eksempler - Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.31

32 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.32. Stygge kommentarer: ”Jævla stygge jente (…). Forresten, lær deg å prate, du prater som en baby. Jævla inntrakasserte kukksuger, gå og dø.” Tekstmelding skrevet av 12 år gammel gutt til jente i samme klasse. Kilde: Barnevakten, 2011

33 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.33. Stygge kommentarer:  15% av alle 11-16-åringer har mottatt seksuelle meldinger [i betydningen å snakke om å ha sex eller se bilder av nakne mennesker eller mennesker som har sex] fra jevnaldrende  Kilde: EU Kids Online

34 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.34 Stygge kommentarer:  Kilde: Barnevakten / Bruk hue

35 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.35 Kommentarer på sosiale nettsider:

36  Omitted

37 Hvordan takle digital mobbing Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.37

38  Aggressivitet : f.eks. ‘Jeg truer med å banke ham/henne’  Hjelpeløshet : f.eks. ‘Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre’  Kognitiv håndtering: Ofre prøver å gripe fatt i problemet selv ved hjelp av en diplomatisk fremgangsmåte. De prøver å snakke fornuftig med overgriperen eller få forståelse for overgriperens motiv.  Teknisk håndtering: f.eks. ‘Jeg slår av datamaskinen’, ‘Jeg endrer e-posten min og/eller kallenavnet mitt og gir det nye bare til personer jeg stoler på’, ‘Jeg viser meldingene til en voksen.’ Håndteringsstrategier (Riebel, Jäger & Fischer, 2009) Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.38

39 Andre håndteringsstrategier Reaktiv håndtering  Unnvikelse  Aksept  Rettferdiggjørelse  Søke støtte Preventiv håndtering  Snakke ansikt til ansikt  Økt sikkerhet og bevissthet Det finnes ikke noen enkel måte å hindre digital mobbing på Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.39

40 Unnvikelse  Slette meldinger  Blokkere kontakter  Ignorere problemet fullstendig Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing Eksempler Reaktiv håndtering © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.40

41 Aksept  Akseptere digital mobbing som en del av livet og fokusere på det positive Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing Eksempler Reaktiv håndtering © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.41

42 Rettferdiggjørelse  Offeret fokuserer på grunner til at overgriperen ikke bør gjøre dem opprørt  Disse elevene føler ofte at digital mobbing ikke bør tas alvorlig Eksempler Reaktiv håndtering Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.42

43 Søke støtte  Oppsøke andre for hjelp  Be andre om råd  Spørre en autoritetsperson om de kan stoppe mobbingen Eksempler Reaktiv håndtering Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.43

44 Snakke ansikt til ansikt  Elevene oppsøker en person fysisk, i motsetning til å kommunisere via digitale medier  Dette hjelper dem med å unngå misforståelser på grunn av mangel på intonasjon, noe som ofte oppstår i den digitale verden Eksempler Preventiv håndtering Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.44

45 Økt sikkerhet og bevissthet  Digital mobbing kan hindres når elever tar noen sikkerhetsmessige forholdsregler (f.eks. beskytter passordet sitt)  Når elever har generell god holdning i forhold til sikkerhet (f.eks. kunnskap om hvilke nettsider som kan være utrygge). Eksempler Preventiv håndtering Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.45

46 Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Konklusjoner  Digital mobbing er et relativt nytt fenomen og forskere har ennå ikke kommet til enighet om en rekke aspekter knyttet til dette problemområdet.  Det finnes likheter og ulikheter mellom tradisjonell mobbing og digital mobbing.  Digital mobbing kan klassifiseres på to måter: Ut fra mediet overgrepet foregår gjennom (SMS, MMS, telefonsamtaler osv.) og basert på selve overgrepets natur (trakassering, baktaling, gi seg ut for å være en annen osv.).  Utbredelsen av digital mobbing i Europa er anslagsvis ti prosent.  Digital mobbing har vært knyttet til negative konsekvenser. Modul 2: Introduksjon til digital mobbing Digital mobbing Digital mobbing © CyberTraining-4-Parents, 2012 http://cybertraining4parents.org/ M2.46


Laste ned ppt "Modul 2 Introduksjon til digital mobbing Conor Mc Guckin 1, Lucie Corcoran 1, Niall Crowley 1, Mona O'Moore 1, Juan Calmaestra 2, Rosario del Rey 2, Rosario."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google