Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen
Trenerseminar Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen

2 Agenda «Pass på at møtet varer frem til litt etter leggetid»
Kolbotns visjon Angrep Forsvar Regler for verdier Barns motivasjon & behov Kjennetegn for ulike kohorter i barnefotball Trenere Å lære fotballferdighet Organisering og treningsinnhold sett i forhold til behov & kjennetegn Tips til å forbedre fokus Kolbotns Visjon i forhold til barnefotball Klaus trenger overnatting Agenda «Pass på at møtet varer frem til litt etter leggetid»

3 Kolbotns Visjon Regler for Verdier
Glede: Spillet skal glede oss. Vi skal bli stolt av og glad for at vi spiller slik som vi gjør. Vi skal mestre, og vi skal lykkes med det vi gjør. Utvikling: Vi skal spille på en måte som utvikler oss. Vi skal spille på en måte som utvikler fotballen videre, som skaper løsninger som enten ikke har eksistert før, eller som aldri har eksistert i vår forståelse av fotballen ennå. Samhold: Vi vet at fotball er et lagsspill, og summen av alle spilleres ferdigheter multiplisert med samhandlingens potens og kollektive lagfølelse skaper ettertraktede resultater. Kolbotns Visjon Regler for Verdier

4 Kolbotns Visjon Angrep
Vi skal ha ballen mye for å kontrollere spillet. Vi spiller gjennombrudd når vi er sikker på at ballen kommer fram, graden av gjennombruddshissighet økes når vi nærmer oss motstanders mål, da vil også mulighetene for å få gode gjennombrudd bli mindre, og det blir naturlig å ta flere sjanser. Vi skal utvikle og spille på en måte der vår måte å spille på gir muligheter til å kunne slå en hver motstand uansett hvordan de møter oss. Kolbotns Visjon Angrep

5 Kolbotns Visjon Forsvar
Siden vi ønsker å dominere motstanderne og spille på deres bane halvdel ønsker vi også å vinne igjen ballen umiddelbart på deres bane halvdel. Klarer vi ikke det ønsker vi å kontrollere motstanderens angrepsspill igjennom et kollektivt forsvarsspill som enten kan presse høyt, normalt eller lavt. Kolbotns Visjon Forsvar

6 Kolbotns Visjon Kriterienes hierarki
Angrep: Score mål. Skape sjanse og avslutning. Spille med kontroll i bakrom sentralt Spille med kontroll i bakrom side Spille med kontroll i mellomrom. Vri spillet og kontroller spillet. Forsvar: Hindre mål som viktigste kriterium: Hindre mål Hindre sjanse og avslutning Hindre gjennombrudd i bakrom sentralt Hindre gjennombrudd mellomrom sentralt Hindre gjennombrudd på sidene i bakrom. Hindre innlegg Vinne ball som viktigste kriterium: Gjenvinning umiddelbart Jaging Kontroll

7 Kolbotn Visjon Faser vi opplever
Fase Angrep Score mål. Skape sjanse og avslutning. Spille med kontroll i bakrom sentralt Spille med kontroll i bakrom side Spille med kontroll i mellomrom. Vri spillet og kontroller spillet. Fase: Nøytral Duell Skyggespillet: Forberedelser til både angrep og forsvar. Fase: Forsvar Gjenvinning Jaging Kontroll Reparasjon Dødball Skyggespillet: Forberedelser til angrep.

8 Foreldrevettregler «Kjør på!» «Spark ballen vekk»
Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. Respekter treneren(e)s kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller! Foreldrevettregler «Kjør på!» «Spark ballen vekk»

9 Barns motivasjon og behov «Vi må jo ha oppvarming»
Motivasjon for deltakelse For at det skal være gøy For å få være sammen med venner Fordi de fleste andre i deres sosiale miljø deltar En stor andel kan faktisk drømme om proffspill Behov Omsorg & Trygghet Tilhørighet Rettferdig behandling Spenning Oppmerksomhet Vise hva de kan og bli sett Gode opplevelser Rettledning & grensesetting Barns motivasjon og behov «Vi må jo ha oppvarming»

10 Kjennetegn 6-9 år: Stor aktivitetstrang Selvsentrert Tar verbal instruksjon dårlig Kort konsentrasjonstid Idealer og forbilder står sentralt Stort vitebegjær Følsom for kritikk Kjennetegn år: Oppsøker treneren for ”bekreftelse” ofte Tar verbal instruksjon fremdeles dårlig Kan forholde seg til med og motspillere Følsom for kritikk, men kan ta rettledninger Kjennetegn for ulike kohorter i barnefotball «Hva er du stolt av i dag? Jeg holdt på å score.» Kjennetegn år: Tar verbal instruksjon fremdeles dårlig Følsom for kritikk, men kan ta rettledninger

11 Kjennetegn for ulike kohorter i barnefotball «Jeg vant noen, tapte mange. Men det gjør ikke noe fordi det var veldig gøy.»

12 Ved beskrivelse av kjennetegn ved barn og ungdom er Piagets teori formålstjenlig.
Teorien er egnet for å tilpasse pedagogikk og læringsinnhold til bestemte aldersgrupper. Barn vil ved alderen 7-11 år i stand til å tenke logisk. Operasjonell tenkning begrenset til konkrete oppgaver. Frem mot ungdomstiden vil det foregå en vridning fra induktiv til deduktiv tankegang. Induktiv er da en erfaringsbasert metode. infallsvinkelen er prøv og feil. Fasen kjennetegnes også av barn som oppsøker å mestre ferdigheter som er viktige i deres umiddelbare nærhet, for eksempel skole og hjem. Medfører at de vil bedømme seg selv som kompetente eller inkompetente. Viktig at de lykkes med en del for at de skal bedømme seg selv som kompetente. Kjennetegn for ulike kohorter i barnefotball «Jeg er en fotballdanser. Jeg danser mens jeg spiller fotball»

13 Rent biologisk utvikler barn seg ulikt
Til tross for ulike biologisk utvikling vil generelt barn født tidlig på året være lengre fremme. Fotballsesong er i hele kalenderår vil de som er født tidlig på året i utgangspunktet favoriseres. Dette kalles relativ alderseffekt. En kretslagssamling for yngre grupper observere fordelingen: 40 % født januar-mars 30 % født april-juni 20 % født juli-september 10 % født oktober-desember Kjennetegn for ulike kohorter i barnefotball «Kunne du gjort noe annerledes her? Jeg hadde ikke trengt å sparke bort ballen» «Kunne du gjort noe annerledes her? Jeg kunne gått mot det andre målet» «Jeg vil ikke ha hale. Bare ta de» Tidlig utviklet blir sett på som større talenter av trenere og foreldre pga sine fysiske fortrinn. Per dags dato tas yngre kretslag ut i 1. og 2. halvår. Selv Ajax opererer innenfor disse rammen på lavere nivåer.

14 Rolle Å legge forhold til rette for god spillerutvikling, ferdighetsmessig og mellommenneskelig. Ingredienser man kan kontrollere for å skape en god utviklingskultur. Trenere «Åhh er det sånn du gjør det. Da skjønte jeg det» «To berøringer det er jo vanskelig»

15 Trenere «Er det noen grep vi kan ta for å skape bevegelse hos barna»
Hva skal man vektlegge? Hva har tradisjonelt vært vektlagt? Trenere «Er det noen grep vi kan ta for å skape bevegelse hos barna»

16 Trenere «Du sa jeg skal bruke hodet. Jeg mente til å tenke med. Okey!»
Fra sosiologisk forskning har man påvist sammenheng mellom sosial påvirkningskraft og hvordan man uttrykker meninger.

17 Å lære fotballferdighet «Ballen vil ikke dit jeg vil.»
Per definisjon er læring varig endring i adferd Viktig å fokusere på læringsteorier Dersom fotballferdighet tar utgangspunkt i: en spillers valg og handling på banen der og da, er resultatet et samspill mellom: oppgave omgivelsene spillerens egenskaper\ferdigheter. Dette er en spillsentrert tilnærming for læring i fotball Kombineres med mange gjentakelser, prøving og feiling under endrede betingelser og omgivelser. Tilnærmingen blir da erfaringsbasert spillsentrert Å lære fotballferdighet «Ballen vil ikke dit jeg vil.»

18 Å lære fotballferdighet «Det er vanskelig å få barna til å spille pasninger»
Men for de yngste i seg selv ikke nok. Teknisk trening Ballføring, vendinger etc er det hensiktsmessig at barn får prøve seg frem i øvelser uten en motstander først. Egnet for selve mestringen Supplement i treningene for barn Under en hensiktsmessig funksjonalitetsskala

19 Å lære fotballferdighet «I dag skal vi bare spille. Yes!!»
For å utvikle fotballferdighet står vi da igjen med: Spillsentrert tilnærming, ulike spillvarianter Teknisk treningsøvelser For å evaluere sammensetning legger man til grunn en progresjonsmatrise.

20 Stor aktivitet – ikke kø – små grupper
Ikke for lange aktivitetssekvenser Introduser nye læringsmomenter og delferdigheter Læring gjennom aktiviteten, regler i spillformer Lær regelverket gjennom spill Rose både valg(taktikk) og utførelse(handling) Unngå for mye konkurranser der du skaper vinnere og tapere. Konkurranseformen: slå seg selv Vri konkurranseaspektet i kamp til å berømme spesifikke ferdigheter Scoring etter 3 pasninger gir 3 poeng Innside-Utside finte før scoring gir 2 poeng. Prioriter lek, touchøvelser og smålagsspill. 1v1,2v1,2v2,3v2 Suppler med koordinasjon Benytt en erfaringsbasert læringsteori Bruk motto, regler og rim Få mange repetisjoner Forenkle, forenkle, forenkle Øvelser man enkelt kan bygge videre på i forhold til vanskelighetsgrad\momenter Se alle Varier betingelser og differensier. Klare regler for oppførsel. Fair Play prinsipper på sikt Organisering og treningsinnhold sett i forhold til behov & kjennetegn «Skal ikke barna få bestemme?»

21 Tips til å forbedre fokus «Jeg følger med»
Tydelige rammer og regler for trening og kamp God og effektiv organisering Mye smålagsspill Bruk fløyte Samlingspunkt Ved ved vannstasjon Oppfordre foreldre til å oppmuntre og følge opp barna deres i forhold til å prøve så godt de kan på trening. Barna lære seg: Ikke gjøre for å prøve og ferdig. Men gjøre en øvelse eller spill for å øve. Tips til å forbedre fokus «Jeg følger med»

22 Zero fotball Snille hender Gode ord Alltid gjøre så godt vi kan sammen. Basert på Oppegård Kommunes nulltoleranse i skolen. Kolbotns Visjon «Vi går alltid ut på banen for å spille hverandre gode! Ikke for å være en diva!

23 Angrep, når laget har ballen
Er kompis på plass, pass og gi gass (Pasning og bevegelse) Ingen (vil) på plass, bare gi gass (Ballføring\finter og bevegelse) Gir kompis gass, kom deg på plass (Observasjon og bevegelse) Hele laget med Kolbotns Visjon «Vi skal ha ballen mye for å kontrollere spillet.» «Vi skal utvikle og spille på en måte der vår måte å spille på gir muligheter til å kunne slå en hver motstand uansett hvordan de møter oss.»

24 Forsvar, når laget ikke har ballen
Vi vil fjerne gass. Nærmeste kompis tar førsteplass. (Første linje: press\jag og ta ut fart) For å fjerne gass må vi også ta andreplass (Andre linje: press\jag, støtte og sikring) «Sjef i forsvar» tar tredjeplass klar for å fange langpass. (Tredje linje: press og ta ut rom) Hele laget med Kolbotns Visjon «Siden vi ønsker å dominere motstanderne og spille på deres bane halvdel ønsker vi også å vinne igjen ballen umiddelbart på deres bane halvdel.» «Klarer vi ikke det ønsker vi å kontrollere motstanderens angrepsspill igjennom et kollektivt forsvarsspill som enten kan presse høyt, normalt eller lavt. »

25 Noen eksempler fra DBU «Sjovt»

26 Noen eksempler fra DBU «Smugt»


Laste ned ppt "Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google