Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen.  Kolbotns visjon  Angrep  Forsvar  Regler for verdier  Barns motivasjon & behov  Kjennetegn for ulike.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen.  Kolbotns visjon  Angrep  Forsvar  Regler for verdier  Barns motivasjon & behov  Kjennetegn for ulike."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen

2  Kolbotns visjon  Angrep  Forsvar  Regler for verdier  Barns motivasjon & behov  Kjennetegn for ulike kohorter i barnefotball  Trenere  Å lære fotballferdighet  Organisering og treningsinnhold sett i forhold til behov & kjennetegn  Tips til å forbedre fokus  Kolbotns Visjon i forhold til barnefotball  Klaus trenger overnatting

3  Glede: Spillet skal glede oss. Vi skal bli stolt av og glad for at vi spiller slik som vi gjør. Vi skal mestre, og vi skal lykkes med det vi gjør.  Utvikling: Vi skal spille på en måte som utvikler oss. Vi skal spille på en måte som utvikler fotballen videre, som skaper løsninger som enten ikke har eksistert før, eller som aldri har eksistert i vår forståelse av fotballen ennå.  Samhold: Vi vet at fotball er et lagsspill, og summen av alle spilleres ferdigheter multiplisert med samhandlingens potens og kollektive lagfølelse skaper ettertraktede resultater.

4  Vi skal ha ballen mye for å kontrollere spillet.  Vi spiller gjennombrudd når vi er sikker på at ballen kommer fram, graden av gjennombruddshissighet økes når vi nærmer oss motstanders mål, da vil også mulighetene for å få gode gjennombrudd bli mindre, og det blir naturlig å ta flere sjanser.  Vi skal utvikle og spille på en måte der vår måte å spille på gir muligheter til å kunne slå en hver motstand uansett hvordan de møter oss.

5  Siden vi ønsker å dominere motstanderne og spille på deres bane halvdel ønsker vi også å vinne igjen ballen umiddelbart på deres bane halvdel.  Klarer vi ikke det ønsker vi å kontrollere motstanderens angrepsspill igjennom et kollektivt forsvarsspill som enten kan presse høyt, normalt eller lavt.

6  Forsvar:  Hindre mål som viktigste kriterium:  Hindre mål  Hindre sjanse og avslutning  Hindre gjennombrudd i bakrom sentralt  Hindre gjennombrudd mellomrom sentralt  Hindre gjennombrudd på sidene i bakrom.  Hindre innlegg  Vinne ball som viktigste kriterium:  Gjenvinning umiddelbart  Jaging  Kontroll  Angrep:  Score mål.  Skape sjanse og avslutning.  Spille med kontroll i bakrom sentralt  Spille med kontroll i bakrom side  Spille med kontroll i mellomrom.  Vri spillet og kontroller spillet.

7  Fase Angrep  Score mål.  Skape sjanse og avslutning.  Spille med kontroll i bakrom sentralt  Spille med kontroll i bakrom side  Spille med kontroll i mellomrom.  Vri spillet og kontroller spillet.  Fase: Nøytral  Duell  Skyggespillet: Forberedelser til både angrep og forsvar.  Fase: Forsvar  Gjenvinning  Jaging  Kontroll  Reparasjon  Dødball  Skyggespillet: Forberedelser til angrep.

8 1.Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. 2.Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet. 3.Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. 4.Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. 5.Respekter treneren(e)s kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. 6.Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! 7.Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

9  Motivasjon for deltakelse  For at det skal være gøy  For å få være sammen med venner  Fordi de fleste andre i deres sosiale miljø deltar  En stor andel kan faktisk drømme om proffspill  Behov  Omsorg & Trygghet  Tilhørighet  Rettferdig behandling  Spenning  Oppmerksomhet  Vise hva de kan og bli sett  Gode opplevelser  Rettledning & grensesetting

10  Kjennetegn 6-9 år:  Stor aktivitetstrang  Selvsentrert  Tar verbal instruksjon dårlig  Kort konsentrasjonstid  Idealer og forbilder står sentralt  Stort vitebegjær  Følsom for kritikk  Kjennetegn 10-12 år:  Oppsøker treneren for ”bekreftelse” ofte  Tar verbal instruksjon fremdeles dårlig  Kan forholde seg til med og motspillere  Følsom for kritikk, men kan ta rettledninger

11

12  Ved beskrivelse av kjennetegn ved barn og ungdom er Piagets teori formålstjenlig.  Teorien er egnet for å tilpasse pedagogikk og læringsinnhold til bestemte aldersgrupper.  Barn vil ved alderen 7-11 år i stand til å tenke logisk.  Operasjonell tenkning begrenset til konkrete oppgaver.  Frem mot ungdomstiden vil det foregå en vridning fra induktiv til deduktiv tankegang.  Induktiv er da en erfaringsbasert metode. infallsvinkelen er prøv og feil.  Fasen kjennetegnes også av barn som oppsøker å mestre ferdigheter som er viktige i deres umiddelbare nærhet, for eksempel skole og hjem.  Medfører at de vil bedømme seg selv som kompetente eller inkompetente. Viktig at de lykkes med en del for at de skal bedømme seg selv som kompetente.

13  Rent biologisk utvikler barn seg ulikt  Til tross for ulike biologisk utvikling vil generelt barn født tidlig på året være lengre fremme.  Fotballsesong er i hele kalenderår vil de som er født tidlig på året i utgangspunktet favoriseres.  Dette kalles relativ alderseffekt.  En kretslagssamling for yngre grupper observere fordelingen:  40 % født januar-mars  30 % født april-juni  20 % født juli-september  10 % født oktober-desember

14  Rolle  Å legge forhold til rette for god spillerutvikling, ferdighetsmessig og mellommenneskelig.  Ingredienser man kan kontrollere for å skape en god utviklingskultur.

15  Hva skal man vektlegge?  Hva har tradisjonelt vært vektlagt?

16  Fra sosiologisk forskning har man påvist sammenheng mellom sosial påvirkningskraft og hvordan man uttrykker meninger.

17  Per definisjon er læring varig endring i adferd  Viktig å fokusere på læringsteorier  Dersom fotballferdighet tar utgangspunkt i: en spillers valg og handling på banen der og da, er resultatet et samspill mellom:  oppgave  omgivelsene  spillerens egenskaper\ferdigheter.  Dette er en spillsentrert tilnærming for læring i fotball  Kombineres med mange gjentakelser, prøving og feiling under endrede betingelser og omgivelser.  Tilnærmingen blir da erfaringsbasert spillsentrert

18  Men for de yngste i seg selv ikke nok.  Teknisk trening  Ballføring, vendinger etc er det hensiktsmessig at barn får prøve seg frem i øvelser uten en motstander først.  Egnet for selve mestringen  Supplement i treningene for barn  Under en hensiktsmessig funksjonalitetsskala

19  For å utvikle fotballferdighet står vi da igjen med:  Spillsentrert tilnærming, ulike spillvarianter  Teknisk treningsøvelser  For å evaluere sammensetning legger man til grunn en progresjonsmatrise.

20  Stor aktivitet – ikke kø – små grupper  Ikke for lange aktivitetssekvenser  Introduser nye læringsmomenter og delferdigheter  Læring gjennom aktiviteten, regler i spillformer  Lær regelverket gjennom spill  Rose både valg(taktikk) og utførelse(handling)  Unngå for mye konkurranser der du skaper vinnere og tapere.  Konkurranseformen: slå seg selv  Vri konkurranseaspektet i kamp til å berømme spesifikke ferdigheter  Scoring etter 3 pasninger gir 3 poeng  Innside-Utside finte før scoring gir 2 poeng.  Prioriter lek, touchøvelser og smålagsspill.  1v1,2v1,2v2,3v2  Suppler med koordinasjon  Benytt en erfaringsbasert læringsteori  Bruk motto, regler og rim  Få mange repetisjoner  Forenkle, forenkle, forenkle  Øvelser man enkelt kan bygge videre på i forhold til vanskelighetsgrad\momenter  Se alle  Varier betingelser og differensier.  Klare regler for oppførsel.  Fair Play prinsipper på sikt

21  Tydelige rammer og regler for trening og kamp  God og effektiv organisering  Mye smålagsspill  Bruk fløyte  Samlingspunkt  Ved ved vannstasjon  Oppfordre foreldre til å oppmuntre og følge opp barna deres i forhold til å prøve så godt de kan på trening.  Barna lære seg: Ikke gjøre for å prøve og ferdig. Men gjøre en øvelse eller spill for å øve.

22  Zero fotball  Snille hender  Gode ord  Alltid gjøre så godt vi kan sammen.  Basert på Oppegård Kommunes nulltoleranse i skolen.

23  Angrep, når laget har ballen  Er kompis på plass, pass og gi gass (Pasning og bevegelse)  Ingen (vil) på plass, bare gi gass (Ballføring\finter og bevegelse)  Gir kompis gass, kom deg på plass (Observasjon og bevegelse)  Hele laget med

24  Forsvar, når laget ikke har ballen  Vi vil fjerne gass. Nærmeste kompis tar førsteplass. (Første linje: press\jag og ta ut fart)  For å fjerne gass må vi også ta andreplass (Andre linje: press\jag, støtte og sikring)  «Sjef i forsvar» tar tredjeplass klar for å fange langpass. (Tredje linje: press og ta ut rom)  Hele laget med

25

26


Laste ned ppt "Klaus Pettersen & Bjørn Erik Korum Hansen.  Kolbotns visjon  Angrep  Forsvar  Regler for verdier  Barns motivasjon & behov  Kjennetegn for ulike."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google