Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010

2 2 1.VelkommenPer Bjergli 2.Informasjon fra TS –Hvem er vi og hva gjør vi Ingelin Evensen –Elsmart - nyheter og brukerinformasjonEspen Ranum –Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjonIren Olsen 3.Pause 4.Informasjon fra DLELene Løkkeberg –Hvem er vi og hva gjør vi –Instruksen fra DSB for 2010 med fokus på nyanlegg 5.Informasjon fra Nettpartner ArenaHans Rokke –Hva som vektlegges ved revisjon av installatører –Kort om ny NEK 400 Agenda

3 333 Fortum - et ledende energiselskap i Norden • Fokus på Norden, Russland och rundt Østersjøen • Fortum finnes i 11 land • 11 500 ansatte i konsernet • Dersom Fortum var på Oslo Børs, ville vi ha vært selskap nr 2 i børsverdi (mellom StatoilHydro og Telenor) • 1,2 millioner strømkunder • 1,6 millioner nettkunder • Forsyner 90 byer i 8 land med fjernvarme • Tredje største strømprodusenten i Norden

4 4 Fortum Distribution i Norge •Antall nettkunder100 053 •Overført mengde 1.8 TWh •Områdekonsesjon i 13 av Østfolds (18) kommuner •Vi er 70 ansatte i Fortum Distribution Norge •Felles driftsentral på Grålum med Fredrikstad EnergiNett og Energi 1 (Askøy og Hurum)

5 5 Distribution Ari Koponen AMR Nordisk Johan Lindehag Regulering Bengt Johansson, act Kunde Riikka Hirvisalo-Oja Drift Mats Ählberg Netteier Erik Jansen Business Control Panu Kamaja Entreprenører Distribution fra 1.6.2010 5 Kommunikasjon Personal Staber Finans IT & Prosess Utvikling

6 6 Kunde Riikka Hirvisalo-Oja Inntekt og risiko håndtering Joachim Högberg Kunde Finland Timo Jutila Kunde Norge Per Bjergli Kunde Sverige Cecilia Hedqvist Prosess & Prosjekt Lowina Lundström

7 7 Kunde, Norge Kunde Per Bjergli TS Ingelin Evensen DLE og tariffer Lene Løkkeberg Reklamasjoner Bjørn Krosvik Kundeansvarlig Anita Smedstuen DLE Fortum Distribution AS Erik Jansen

8 88 Informasjon fra TS - Hvem er vi og hva gjør vi - Elsmart - nyheter og brukerinformasjon - Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjon Ingelin Evensen

9 99 Ingelin Evensen Jann Simonsen Espen Ranum Teamleder Iren Ø. Olsen Kristian Skullerud Sead Mulaosmanovic Frank Helmersen (Thor-Martin Lundmark Innleid ut mai 2010) Technical service (TS teamet)

10 10 TS teamet - ansvarsområde •Beregning av anleggsbidrag –Tilknytning •Teknisk kundebehandling –Kundehenvendelser på telefon og mail •Meldingsbehandling –Tilknytning •Kundeinitierte oppgaver –linjerydding, lavt strekk, overgang fra luft til jordkabel, flytting av strekk

11 11 TS teamet - fakta •Antall registrerte installatører i vårt forsyningsområde: ca 86 •Antall meldinger som ble behandlet i 2009: 3300 •Antall nytilknytninger 2008:1177 2009:669 Hittil i 2010: 138 •Gjennomsnittlig behandlingstid på forhåndsmeldinger: 2008: 20,9 dager 2009: 9,7 dager 2010: 4,1 dager •Stikkledningsavtalen inkl. målemontasje er inngått for 2009 og 2010 med Infratek Entreprenør AS

12 12 TS teamet - målsetninger –Fokus på sikkerhet –Godt samarbeid med installatører, entreprenører og kunder –Effektivisere prosessene med fokus på god flyt mellom aktørene –Behandlingstid forhåndsmeldinger 5 virkedager

13 13 Elsmart – håndtering av meldinger FD Installatør Entreprenør Kunde Elsmart

14 14 TS teamet - kontaktinformasjon Hvor ringer du og hvor sender du mail •Telefon: –Sentralbord: 815 44 499 –Direkte til TS teamet sin telefonkø: 69 97 36 30 •Mail: –res.installasjonsmeldinger@fortum.com –res.vedlikeholdsmailerTS@fortum.com

15 15 Elsmart •Elsmart benyttes for å melde meldingspliktig arbeid •Ny installasjon brukes for –Nye installasjoner med ett anlegg •Nytt anlegg i eksisterende installasjon –Benyttes i de tilfeller der det allerede er en installasjon •Det kreves felles OV •Midlertidig installasjon –Byggestrøm •Endring av OV/HS –Benyttes der eksisterende anlegg bygges om •Arbeid i målepunkt –Benyttes i de tilfeller der et måleranlegg skal fjernes –Og alle andre tilfeller der måler eller trafoer berøres

16 16 Elsmart •Alle saksbehandlere skal ha egen bruker i Elsmart •Popup brukes for å informere installatørene •Vi krever følgende informasjon på meldingene –Vedlegg i PDF format –Situasjonskart med ønsket inntakspunkt –Målernummer –Riktig nettkundedata med orgnr/fødselsnr.

17 17 Elentreprenørens side på Fortumnett.no •Elentreprenørens side er ment for installatører, entreprenører og kunder •Slik kommer du til ”elentreprenørens side”: –Fortumnett.noFortumnett.no –Trykk ”utbyggerens side” i menyen til venstre –Finn og trykk ”Elentreprenørens side” i bunnen på denne menyen •Interessante sider for installatører som skal sende melding om installasjonsarbeid: –Elsmart. Litt om Elsmart og link til Elsmart sine hjemmesider –Meldingsprosess. Her finnes veiledning for utfylling av meldinger –Nettstandarder. Regler for hvordan nettet vårt skal bygges og om vilkår for tilknytning –Arkiv. Informasjonsbrev som er sendt ut tidligere •Utbyggerens side er mer beregnet på å veilede kunder og utbyggere •Vi ønsker å forbedre oss - gi oss et hint om hva dere savner på våre internettsider! –Send tips til res.installasjonsmeldinger@fortum.com

18 18 Informasjon fra DLE - Hvem er vi og hva gjør vi - Instruksen fra DSB for 2010 med fokus på nyanlegg Lene Løkkeberg

19 19 DLE i Fortum DLE-koordinator Lene Løkkeberg Sakkyndig selskap DLE saksbehandler Bjørn T. Kristiansen Fortum Distribution AS Erik Jansen DLE-ansvarlig Per Bjergli

20 20 DLE er en offentlige tilsynsmyndighet Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) Sakkyndig selskap Offentlig myndighet

21 21 Sakkyndig selskap •Definisjon i Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier: –Sakkyndige = offentlige eller private virksomheter/personer som etter forskriftens bestemmelser kan utføre oppgaver for netteier •De sakkyndige utfører DLE-oppgaver frem til et evt. vedtak –Foretar utplukk i samarbeid med DLE –Gjennomfører kontroll og sender forhåndsvarsel til kunden –Sender evt. påminnelse før saken oversendes til DLE som fatter vedtak •Andre oppgaver som de sakkyndige utfører på vegne av DLE: –Brannetterforskning i samarbeid med politiet –Skoleundervisning for 6. og 9. trinn –Informasjon om elsikkerhet

22 22 Vår historikk med sakkyndig selskap 1. sept 2005: Fortum Elsikkerhet ble solgt til Hafslund Elsikkerhet 1. jan 2009: Hafslund Elsikkerhet byttet navn til Infratek Elsikkerhet Høsten 2009:Fortum sendte ut forespørsel om levering av DLE-tjenester 1. jan 2010: Nettpartner Arena ble Fortums nye leverandør av DLE- tjenester

23 23 Instruksen for 2010 Instruksen med vedlegg og sjekklister etc er tilgjengelig på DSB sine hjemmesiderhjemmesider

24 24 Instruksen for 2010 - hva er nytt •Sterkt fokus på nyanlegg, dvs anlegg som er ett år eller nyere –Alle nyanlegg skal i utgangspunktet kontrolleres –Definisjon på nyanlegg fra DSB •Nyanlegg = nytilknytninger, totalrehabiliteringer og "nytt" kjøkken eller bad i eneboliger. Innredning av kjeller er et annet eksempel på nyanlegg –Nyanlegg kan også være endring/utvidelser av eksisterende anlegg som medfører nye krav •Økt fokus på ”gamle” nyanlegg –Kontroll av anlegg som er inntil 10 år gamle –DSB ønsker å vite om anlegg som er bygd etter at internkontrollforskriften trådte i kraft, holder den kvaliteten man må forvente •Rapport fra kundesystem/Elsmart vs lister fra installatørene

25 25 Eksempel på kontrollerte nyanlegg 2008 100% 41% 44% 15% 0 500 1000 1500 2000 2500 Antall kontrollerAntall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feilAntall kontroller kun dok. feil

26 26 Instruksen for 2010 - hva er som før •Tilsyn foretas som tidligere etter en risikovurdering –Anlegg med mistanke om høy risiko blir prioritert •Virksomheter revideres opp mot internkontrollforskriften som tidligere •Eksempler: –Helsesentre, Hoteller, Barnehager og skoler revideres i gjennomsnitt hvert 5. år –Bilverksteder og mekaniske verksteder revideres i gjennomsnitt hvert 12. år •Systemrevisjoner av elektroentreprenører gjennomføres som tidligere –Elektroentreprenører revideres i gjennomsnitt hvert 3. år –Ved mistanke om høy risiko vil elektroentreprenørene revideres oftere

27 27 Installatøren som elsikkerhetsaktør •Selger av elsikkerhet –Ikke billigst mulig anlegg –Markedsføre og selge timer, komfyrvakt, jordfeilbryter –Sørge for tilstrekkelig inntak, kurser, stikkontakter osv •Markedsfører av elsikkerhet –Gjennom informasjon •Skape gode elsikkerhetsholdninger hos de ansatte Vårt felles mål er å øke elsikkerheten i Norge!

28 28 DLE - Kontaktinformasjon •Fortum: –E-post:dle@fortum.com –Telefon:815 444 99 –DLE Saksbehandler:948 843 46 •Nettpartner Arena: –E-post:post@nettpartner.no –Telefon:400 048 00

29 29 Informasjon fra Nettpartner Arena - Hva som vektlegges ved revisjon av installatører - Kort om ny NEK 400 Hans Rokke

30 30 Hva er vår oppmerksomhet spesielt rettet mot under en revisjon •Faglige kvalifikasjoner (spesielt faglig ansvarlig) •Nødvendige prosedyrer i henhold til FSE-forskriften (sikker jobbing) •Rutiner for å levere sikre anlegg i forhold til FEL, 5 sikre for standard boliginstallasjon 30

31 31 Hjemmel for krav •Internkontrollforskriften •Registreringsforskriften •Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg •Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk •Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg •5 sikre eller tilsvarende er beskrevet i instruks fra DSB.

32 32 Internkontrollforskriften § 5 § 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal:Dokumentasjon 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten - 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer - 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes - 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt må dokumenteres skriftlig 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene må dokumenteres skriftlig 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen må dokumenteres skriftlig 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt må dokumenteres skriftlig

33 33 Registreringsforskriften § 4 § 4. Registreringsplikt - opplysninger om virksomheten - dokumentasjonskrav Virksomheten skal sende registreringsmelding til sentral tilsynsmyndighet. Registreringsmeldingen skal innholde opplysninger om: 1.Virksomhetens navn, adresse, selskapsform, avdelinger (som ikke er selvstendige virksomheter), foretaksnummer 2.Navn på faglig ansvarlig(e), dvs. den/de som iht. gjeldende kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk forestår utførelse og vedlikehold 3.Faglig virkeområde 4.Antall ansatte elektrofagarbeidere 5.Antall lærlinger og hjelpearbeidere innen virkeområdet til forskriften. Det totale antall ansatte elektrofagarbeidere i den registreringspliktige virksomheten skal oppgis innenfor intervaller på 5 ansatte (eks. 0-5, 6-10, 11-15 osv.), hvis antallet ansatte er over 30 skal de oppgis innenfor intervaller på 15 ansatte (eks. 31-45, 46-60 osv.). Det samme gjelder for det totale antall ansatte lærlinger og hjelpearbeidere innenfor det registrerte virkeområdet til virksomheten. For prosjekterende skal det på tilsvarende måte opplyses om det totale antallet ansatte med elektrokompetanse. Virksomheten skal uten opphold melde fra til sentral tilsynsmyndighet om enhver endring i innmeldte opplysninger som er nevnt i annet og tredje ledd. Likeledes skal det meldes fra om opphør av virksomhet. Sentral tilsynsmyndighet skal overfor avsender bekrefte at registreringsmelding er mottatt.

34 34 Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg I FSL er det oppmerksomhet om: § 7 - Overordnet planlegging § 8 – Melding av ulykker / uhell § 10 - Planlegging av arbeid § 16 – Arbeid under spenning

35 35 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk I FKE er det oppmerksomhet om §7 Pliktsubjekter – Plikt til å sørge for at kvalifikasjonskrav overholdes § 8 Dokumentasjon § 11 Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikeholde herunder reparasjon av elektriske anlegg § 13 Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg § 17 Kvalifikasjoner for elektrofagfolk med utdanning fra utlandet

36 36 FEL I FEL er det oppmerksomhet om § 12 - Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon § 13 - Oppbevaring av dokumentasjon § 14 - Melding § 16 - Planlegging og vurdering av risiko § 36 – Anlegg og tilkoblinger (følges monteringsanvisninger)

37 37 Hva er nytt i NEK 400: 2010 •NEK 400 – 8 – 823 : 2010 •NEK 400 : 2010 Kilde DSB. 37

38 38 NEK 400-8-823:2010 Installasjoner i boliger Ved utarbeidelsen av NEK 400-8-823:2010 har NK64 hatt fokus på tre elementer hvor elrisikoen etter komiteens mening er større enn hva som bør være tillatelig boliger. –Langvarige høye belastninger og varmgang i kontaktpunkter –Boligbranner med elektrisk årsak, enten det er feil i installasjon/utstyr eller som følge av feil bruk, utgjør en stor andel av det totale antall boligbranner –Utstrakt bruk av skjøteledninger er et elsikkerhetsmessig problem, både med hensyn til varmgang/overbelastning, men også i forhold til andre følgeskader.

39 39 NEK 400-2010, gjeldende fra 01.07.2010, nyheter •Fokus: –Redusere branner –Redusere muligheten for overbelastning •Nye tiltak –Overspenningsvern –Komfyrvakt som del av fastinstallasjonen –Definisjon av antall stikkontakter i rom –Strengere krav til merkestrøm for overbelastningsvern ( mindre sannsynlighet for å overbelaste kabler)

40 40 Dokumentasjon (NEK:400 2010) Standard boligdokumentasjon 5 sikre eller tilsvarende •Erklæring om samsvars •Rapport fra risikovurdering •Kursfortegnelse •Rapport fra sluttkontroll •Utstyrsdokumentasjon •(Tegninger over installasjonen)

41 41 Oppsummering og evaluering •Tidspunkt for møte –Innenfor arbeidstid? –Utenfor arbeidstid? •Varigheten på møtet –Passe varighet –For langt •Evaluering med forslag til forbedring tas på neste samarbeidsmøte med Nelfo Østfold •Takk for fremmøte!


Laste ned ppt "1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google