Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010

2 Agenda Velkommen Per Bjergli Informasjon fra TS Pause
Hvem er vi og hva gjør vi Ingelin Evensen Elsmart - nyheter og brukerinformasjon Espen Ranum Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjon Iren Olsen Pause Informasjon fra DLE Lene Løkkeberg Hvem er vi og hva gjør vi Instruksen fra DSB for 2010 med fokus på nyanlegg Informasjon fra Nettpartner Arena Hans Rokke Hva som vektlegges ved revisjon av installatører Kort om ny NEK 400

3 Fortum - et ledende energiselskap i Norden
Fokus på Norden, Russland och rundt Østersjøen Fortum finnes i 11 land ansatte i konsernet Dersom Fortum var på Oslo Børs, ville vi ha vært selskap nr 2 i børsverdi (mellom StatoilHydro og Telenor) 1,2 millioner strømkunder 1,6 millioner nettkunder Forsyner 90 byer i 8 land med fjernvarme Tredje største strømprodusenten i Norden 3 3

4 Fortum Distribution i Norge
Antall nettkunder Overført mengde 1.8 TWh Områdekonsesjon i 13 av Østfolds (18) kommuner Vi er 70 ansatte i Fortum Distribution Norge Felles driftsentral på Grålum med Fredrikstad EnergiNett og Energi 1 (Askøy og Hurum)

5 Distribution fra 1.6.2010 Entreprenører Staber Distribution
Ari Koponen Kommunikasjon Personal Regulering Bengt Johansson, act AMR Nordisk Johan Lindehag Finans IT & Prosess Utvikling Business Control Panu Kamaja Netteier Erik Jansen Drift Mats Ählberg Kunde Riikka Hirvisalo-Oja Entreprenører 5 5

6 Kunde Kunde Inntekt og risiko håndtering Prosess & Prosjekt Kunde
Riikka Hirvisalo-Oja Inntekt og risiko håndtering Joachim Högberg Prosess & Prosjekt Lowina Lundström Kunde Sverige Cecilia Hedqvist Kunde Finland Timo Jutila Kunde Norge Per Bjergli

7 Fortum Distribution AS
Kunde, Norge Fortum Distribution AS Erik Jansen Kunde Per Bjergli DLE TS Ingelin Evensen DLE og tariffer Lene Løkkeberg Kundeansvarlig Anita Smedstuen Reklamasjoner Bjørn Krosvik

8 Informasjon fra TS - Hvem er vi og hva gjør vi - Elsmart - nyheter og brukerinformasjon - Nye internettsider - hvor dere finner nyttig informasjon Ingelin Evensen 8

9 Technical service (TS teamet)
Ingelin Evensen Jann Simonsen Espen Ranum Teamleder Iren Ø. Olsen Kristian Skullerud Sead Mulaosmanovic Frank Helmersen (Thor-Martin Lundmark Innleid ut mai 2010) 9

10 TS teamet - ansvarsområde
Beregning av anleggsbidrag Tilknytning Teknisk kundebehandling Kundehenvendelser på telefon og mail Meldingsbehandling Kundeinitierte oppgaver linjerydding, lavt strekk, overgang fra luft til jordkabel, flytting av strekk

11 TS teamet - fakta Antall registrerte installatører i vårt forsyningsområde: ca 86 Antall meldinger som ble behandlet i 2009: 3300 Antall nytilknytninger 2008: 1177 2009: 669 Hittil i 2010: 138 Gjennomsnittlig behandlingstid på forhåndsmeldinger: 2008: 20,9 dager 2009: 9,7 dager 2010: 4,1 dager Stikkledningsavtalen inkl. målemontasje er inngått for 2009 og 2010 med Infratek Entreprenør AS

12 TS teamet - målsetninger
Fokus på sikkerhet Godt samarbeid med installatører, entreprenører og kunder Effektivisere prosessene med fokus på god flyt mellom aktørene Behandlingstid forhåndsmeldinger 5 virkedager

13 Elsmart – håndtering av meldinger
Installatør Kunde Elsmart FD Entreprenør

14 TS teamet - kontaktinformasjon
Hvor ringer du og hvor sender du mail Telefon: Sentralbord: Direkte til TS teamet sin telefonkø: Mail:

15 Elsmart Elsmart benyttes for å melde meldingspliktig arbeid
Ny installasjon brukes for Nye installasjoner med ett anlegg Nytt anlegg i eksisterende installasjon Benyttes i de tilfeller der det allerede er en installasjon Det kreves felles OV Midlertidig installasjon Byggestrøm Endring av OV/HS Benyttes der eksisterende anlegg bygges om Arbeid i målepunkt Benyttes i de tilfeller der et måleranlegg skal fjernes Og alle andre tilfeller der måler eller trafoer berøres

16 Elsmart Alle saksbehandlere skal ha egen bruker i Elsmart
Popup brukes for å informere installatørene Vi krever følgende informasjon på meldingene Vedlegg i PDF format Situasjonskart med ønsket inntakspunkt Målernummer Riktig nettkundedata med orgnr/fødselsnr.

17 Elentreprenørens side på Fortumnett.no
Elentreprenørens side er ment for installatører, entreprenører og kunder Slik kommer du til ”elentreprenørens side”: Fortumnett.no Trykk ”utbyggerens side” i menyen til venstre Finn og trykk ”Elentreprenørens side” i bunnen på denne menyen Interessante sider for installatører som skal sende melding om installasjonsarbeid: Elsmart. Litt om Elsmart og link til Elsmart sine hjemmesider Meldingsprosess. Her finnes veiledning for utfylling av meldinger Nettstandarder. Regler for hvordan nettet vårt skal bygges og om vilkår for tilknytning Arkiv. Informasjonsbrev som er sendt ut tidligere Utbyggerens side er mer beregnet på å veilede kunder og utbyggere Vi ønsker å forbedre oss - gi oss et hint om hva dere savner på våre internettsider! Send tips til

18 Informasjon fra DLE - Hvem er vi og hva gjør vi - Instruksen fra DSB for 2010 med fokus på nyanlegg
Lene Løkkeberg 18

19 Fortum Distribution AS
DLE i Fortum DLE-koordinator Lene Løkkeberg Sakkyndig selskap DLE saksbehandler Bjørn T. Kristiansen Fortum Distribution AS Erik Jansen DLE-ansvarlig Per Bjergli 19

20 DLE er en offentlige tilsynsmyndighet
Offentlig myndighet Det Lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) Sakkyndig selskap

21 Sakkyndig selskap Definisjon i Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier: Sakkyndige = offentlige eller private virksomheter/personer som etter forskriftens bestemmelser kan utføre oppgaver for netteier De sakkyndige utfører DLE-oppgaver frem til et evt. vedtak Foretar utplukk i samarbeid med DLE Gjennomfører kontroll og sender forhåndsvarsel til kunden Sender evt. påminnelse før saken oversendes til DLE som fatter vedtak Andre oppgaver som de sakkyndige utfører på vegne av DLE: Brannetterforskning i samarbeid med politiet Skoleundervisning for 6. og 9. trinn Informasjon om elsikkerhet

22 Vår historikk med sakkyndig selskap
1. sept 2005: Fortum Elsikkerhet ble solgt til Hafslund Elsikkerhet 1. jan 2009: Hafslund Elsikkerhet byttet navn til Infratek Elsikkerhet Høsten 2009: Fortum sendte ut forespørsel om levering av DLE-tjenester 1. jan 2010: Nettpartner Arena ble Fortums nye leverandør av DLE- tjenester 22

23 Instruksen for 2010 Instruksen med vedlegg og sjekklister etc er tilgjengelig på DSB sine hjemmesider 23

24 Instruksen for 2010 - hva er nytt
Sterkt fokus på nyanlegg, dvs anlegg som er ett år eller nyere Alle nyanlegg skal i utgangspunktet kontrolleres Definisjon på nyanlegg fra DSB Nyanlegg = nytilknytninger, totalrehabiliteringer og "nytt" kjøkken eller bad i eneboliger. Innredning av kjeller er et annet eksempel på nyanlegg Nyanlegg kan også være endring/utvidelser av eksisterende anlegg som medfører nye krav Økt fokus på ”gamle” nyanlegg Kontroll av anlegg som er inntil 10 år gamle DSB ønsker å vite om anlegg som er bygd etter at internkontrollforskriften trådte i kraft, holder den kvaliteten man må forvente Rapport fra kundesystem/Elsmart vs lister fra installatørene 24 24

25 Eksempel på kontrollerte nyanlegg 2008
100% 41% 44% 15% 500 1000 1500 2000 2500 Antall kontroller Antall kontroller med fysiske feil Antall kontroller uten feil Antall kontroller kun dok. feil

26 Instruksen for 2010 - hva er som før
Tilsyn foretas som tidligere etter en risikovurdering Anlegg med mistanke om høy risiko blir prioritert Virksomheter revideres opp mot internkontrollforskriften som tidligere Eksempler: Helsesentre, Hoteller, Barnehager og skoler revideres i gjennomsnitt hvert 5. år Bilverksteder og mekaniske verksteder revideres i gjennomsnitt hvert 12. år Systemrevisjoner av elektroentreprenører gjennomføres som tidligere Elektroentreprenører revideres i gjennomsnitt hvert 3. år Ved mistanke om høy risiko vil elektroentreprenørene revideres oftere

27 Installatøren som elsikkerhetsaktør
Selger av elsikkerhet Ikke billigst mulig anlegg Markedsføre og selge timer, komfyrvakt, jordfeilbryter Sørge for tilstrekkelig inntak, kurser, stikkontakter osv Markedsfører av elsikkerhet Gjennom informasjon Skape gode elsikkerhetsholdninger hos de ansatte Vårt felles mål er å øke elsikkerheten i Norge!

28 DLE - Kontaktinformasjon
Fortum: E-post: Telefon: DLE Saksbehandler: Nettpartner Arena: E-post: Telefon:

29 Informasjon fra Nettpartner Arena - Hva som vektlegges ved revisjon av installatører - Kort om ny NEK 400 Hans Rokke 29

30 Hva er vår oppmerksomhet spesielt rettet mot under en revisjon
Faglige kvalifikasjoner (spesielt faglig ansvarlig) Nødvendige prosedyrer  i henhold til FSE-forskriften (sikker jobbing) Rutiner for å levere sikre anlegg i forhold til FEL,  5 sikre for standard boliginstallasjon 30

31 Hjemmel for krav Internkontrollforskriften Registreringsforskriften
Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 5 sikre eller tilsvarende er beskrevet i instruks fra DSB. 31

32 Internkontrollforskriften § 5
§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten - 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen 8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt 32

33 Registreringsforskriften § 4
§ 4. Registreringsplikt - opplysninger om virksomheten - dokumentasjonskrav Virksomheten skal sende registreringsmelding til sentral tilsynsmyndighet. Registreringsmeldingen skal innholde opplysninger om: 1. Virksomhetens navn, adresse, selskapsform, avdelinger (som ikke er selvstendige virksomheter), foretaksnummer 2. Navn på faglig ansvarlig(e), dvs. den/de som iht. gjeldende kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk forestår utførelse og vedlikehold 3. Faglig virkeområde 4. Antall ansatte elektrofagarbeidere 5. Antall lærlinger og hjelpearbeidere innen virkeområdet til forskriften. Det totale antall ansatte elektrofagarbeidere i den registreringspliktige virksomheten skal oppgis innenfor intervaller på 5 ansatte (eks. 0-5, 6-10, osv.), hvis antallet ansatte er over 30 skal de oppgis innenfor intervaller på 15 ansatte (eks , osv.). Det samme gjelder for det totale antall ansatte lærlinger og hjelpearbeidere innenfor det registrerte virkeområdet til virksomheten. For prosjekterende skal det på tilsvarende måte opplyses om det totale antallet ansatte med elektrokompetanse. Virksomheten skal uten opphold melde fra til sentral tilsynsmyndighet om enhver endring i innmeldte opplysninger som er nevnt i annet og tredje ledd. Likeledes skal det meldes fra om opphør av virksomhet. Sentral tilsynsmyndighet skal overfor avsender bekrefte at registreringsmelding er mottatt. 33

34 Sikkerhet ved arbeid i eller ved drift av elektriske anlegg
I FSL er det oppmerksomhet om: § 7 - Overordnet planlegging § 8 – Melding av ulykker / uhell § 10 - Planlegging av arbeid § 16 – Arbeid under spenning 34

35 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk
I FKE er det oppmerksomhet om §7 Pliktsubjekter – Plikt til å sørge for at kvalifikasjonskrav overholdes § 8 Dokumentasjon § 11 Kvalifikasjoner for den som skal forestå utførelse og vedlikeholde herunder reparasjon av elektriske anlegg § 13 Kvalifikasjoner for den som skal arbeide selvstendig med utførelse og reparasjon av elektriske anlegg § 17 Kvalifikasjoner for elektrofagfolk med utdanning fra utlandet 35

36 FEL I FEL er det oppmerksomhet om
§ 12 - Kontroll. Erklæring om samsvar. Dokumentasjon § 13 - Oppbevaring av dokumentasjon § 14 - Melding § 16 - Planlegging og vurdering av risiko § 36 – Anlegg og tilkoblinger (følges monteringsanvisninger) 36

37 Hva er nytt i NEK 400: 2010 NEK 400 – 8 – 823 : 2010 NEK 400 : 2010
Kilde DSB. 37

38 NEK 400-8-823:2010 Installasjoner i boliger
Ved utarbeidelsen av NEK :2010 har NK64 hatt fokus på tre elementer hvor elrisikoen etter komiteens mening er større enn hva som bør være tillatelig boliger. Langvarige høye belastninger og varmgang i kontaktpunkter Boligbranner med elektrisk årsak, enten det er feil i installasjon/utstyr eller som følge av feil bruk, utgjør en stor andel av det totale antall boligbranner Utstrakt bruk av skjøteledninger er et elsikkerhetsmessig problem, både med hensyn til varmgang/overbelastning, men også i forhold til andre følgeskader. 38

39 NEK 400-2010, gjeldende fra 01.07.2010, nyheter
Fokus: Redusere branner Redusere muligheten for overbelastning Nye tiltak Overspenningsvern Komfyrvakt som del av fastinstallasjonen Definisjon av antall stikkontakter i rom Strengere krav til merkestrøm for overbelastningsvern ( mindre sannsynlighet for å overbelaste kabler) 39

40 Dokumentasjon (NEK:400 2010) Standard boligdokumentasjon
5 sikre eller tilsvarende Erklæring om samsvars Rapport fra risikovurdering Kursfortegnelse Rapport fra sluttkontroll Utstyrsdokumentasjon (Tegninger over installasjonen) 40

41 Oppsummering og evaluering
Tidspunkt for møte Innenfor arbeidstid? Utenfor arbeidstid? Varigheten på møtet Passe varighet For langt Evaluering med forslag til forbedring tas på neste samarbeidsmøte med Nelfo Østfold Takk for fremmøte!


Laste ned ppt "Velkommen til Informasjonsmøte for installatører onsdag 19. mai 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google