Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Løsning hos RSH Norge En gjennomgang av løsning hos Reitan Servicehandel Norge Edvard Gundersen – ProfitBase AS Løsningsarkitekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Løsning hos RSH Norge En gjennomgang av løsning hos Reitan Servicehandel Norge Edvard Gundersen – ProfitBase AS Løsningsarkitekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Løsning hos RSH Norge En gjennomgang av løsning hos Reitan Servicehandel Norge Edvard Gundersen – ProfitBase AS Løsningsarkitekt

2 Agenda Visuell gjennomgang av –Serverne –Databasene i bruk –Prosessene –Skalering Utfordringer vi har støtt på: –Datakvalitet –Transaksjonsvolum og optimalisering –Skalering –Sikkerhet Oppsummering

3 Målsetning Etter gjennomgangen skal dere sitte igjen med overordnet løsningsskisse. De problemstillingene som vi hadde og hvordan disse er løst. Viser løsningsalternativer som dere kan vurdere i egen organisasjon.

4 Installasjonen - Serverstruktur

5 Installasjon - Databasene

6 Installasjon - Prosesser

7 Installasjon - Skalering Brukerne: –Minst 14 sentrale brukergrupper med variabel tilgang til data. Ca 100 bruker – noen avanserte –4 kjeder med opp til 1500 salgsledd med tilgang til egne data Applikasjon / WEB-server farm med Hardware Load Balancing –Noen applikasjoner er stateless andre ikke. Henting og prosessering av data fra minst 5 kilder

8 Utfordring - Datakvalitet 1.Samme informasjon vedlikeholdes flere steder i en stor organisasjon 1.Vi har registrert over 10 kilder med samme informasjon innen en organisasjon! 2.Dimensjoner endres til forskjellig tid i de ulike systemer og brukes ulikt i deler av organisasjoner 1.Hvem kan vi stole på? 3.Transaksjonskontroll? 1.Er alt kommet over? 1.Vi henter inn alle kildene, finner likhet (PBMS 2007) og viser alle – inkludert ulikheter 2.Som følge av forrige punkt tilfredsstiller vi nesten alle. 3.Her har vi valgt å gå blindt på dato – på et tidspunkt må dataene bokføres!

9 Transaksjonsvolum - Optimalisering Gjennomgikk hva den enkelte aktør forventet av informasjon Overførte dette til hver kilde og analyserte følgende: –Overføringshastighet –Volum – hvilke mengder snakker vi om? –Hardware som kilden lå på Var det raskere å akkumulere her? Hadde den ledig tid/ressurser? –Mistet vi fremtidig analysegrunnlag?

10 Transaksjonsvolum – Optimalisering forts Overføringsteknikker 1.PBMS 2007 – SQL Ekstrakt 2.PBMS 2007 – SQL Server Integration Services packages 3.Dato / Transaksjon 1.Fordel med transaksjon 1.Her benyttes SQL for å hente ønsket data. 1.Optimalisering gjøres her for distribusjon til kilde 2.SSIS 1.Foreløpig import av flate filer 2.Husk mulighet for distribusjon av SSIS 1.www.myspace.com distribuerer SSIS pakker til mer enn 40 forskjellige servere som kjører disse separatwww.myspace.com 3.Vi testet transaksjonskontroll via SQL (SQL Server 2000 og 2005 sp 1) 1.Fungerte perfekt på mindre datamengder – hurtig og med 100 % kontroll 2.Større datamengder ga utfordring med unødvendig mye locking 1.Testet på en server og 2 separate servere. 3.Ingen innflytelse på kilden og konstruksjonen

11 Skalering - Innsamling Avhengig av jobbens karakter – kan disse velges å starte i parallell. –Jobbene gjøres ferdig på kilden –Overføring kan optimaliseres All informasjon samles i samme database – for å gi mulighet for flest mulige sammenhenger Prosessering av datavarehuset utnytter skaleringen i SQL Server 2005 –Prosessering av kuber er redusert fra 4 t til 26 min

12 Skalering - presentasjon Utfordring: Rapporter ferdig kl 12:00! –Vår erfaring fra tidligere er at minnet går fullt før DW-server blir overbelastet Utfordringen er spesielt state-baserte applikasjoner –Skalering til det nødvendige Krav til responstid? –Veldig variabel bruksmønster –De største kubene optimalisert Presentasjonsverktøy –Ad hoc / hovedverktøy (Arcplan) –Reporting Services – for mer ”rapportlignende” oppgaver –MOSS 2007 – Noen få WEB-parts med spørring mot kube –Proclarity WEB/Desktop Profesional – avansert adhoc spørreverktøy

13 Sikkerhet Krav: –Salgsleddene skal kun se sine data –Region og drift skal ha tilgang til sine data –Kjederelaterte grupper skal kun se sin kjede Valg: –Utnytte MS Windows integrert brukersikkerhet gjennom SQL 2005 Analysis Service Også for spørringer mot SQL Server 2005 Engine –Tidligere benyttet vi egen brukerhåndtering integrert i spørringene Har brukt følgende teknikker –Knytte brukergrupper til noder i organisasjon hierarki –Dynamisk link mellom brukernavn og en node i org hierarki –Dynamisk link mellom brukernavn og valgfri noder i org hierarki

14 Oppsummering PBMS 2007 – gir oss oversikt og kontroll SQL Server 2005 sammen med x64 gir betydelig bedre skalering Demo PBMS 2007


Laste ned ppt "Løsning hos RSH Norge En gjennomgang av løsning hos Reitan Servicehandel Norge Edvard Gundersen – ProfitBase AS Løsningsarkitekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google