Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DIS-Norge Møtestedet for slektsforskere Slektsforskerdagen 2004

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DIS-Norge Møtestedet for slektsforskere Slektsforskerdagen 2004"— Utskrift av presentasjonen:

1 DIS-Norge Møtestedet for slektsforskere Slektsforskerdagen 2004
Steinar Winnem DIS-Norge Velkommen til Slektsforskerdagen og denne presentasjonen av vår organisasjon DIS. Mitt navn er Steinar Winnem, jeg er styremedlem i DIS-Buskerud og har vært medlem i DIS-Norge siden 1999. SFD arrangeres av DIS-Norges lokallag siste lørdag i oktober hvert år.

2 DIS-Norge “Databehandling I Slektsforskning”
Etablert i 1990 Med mere enn medlemmer er vi Norges største organisasjon for slektsforskere i dag Bygge opp og støtte et nasjonalt møtested for data- og internett-assistert genealogi, spre kunnskap om og stimulere genealogi i Norge generelt Hovedaktivitet er å skaffe hjelpemidler for begynnere, ta i bruk ny teknologi, støtte kommunikasjon og interaksjon, metoder og kilder. Lavere prioritert er tradisjonell publisering av resultatene. 19 fylkeslag dekker hele Norge DIS-Norge ble etablert av noen ildsjeler som mente at man burde kunne utnytte databehandling som hjelpemiddel i slektsforskningen. Fra sin spede begynnelse har medlemstallet vokst jevnt og trutt og i dag er vi nesten medlemmer fra inn og utland. Medlemsavgiften koster kr. 300 pr år og av dette går kr. 100 tilbake til lokallagene. DIS-Norges visjon er å ”bygge opp og støtte...” Vår ”hovedaktivitet er å skaffe tilveie hjelpemidler...” Vi har i dag 19 fylkeslag med flere lokale grupper som dekker hele landet

3 Aktivitetsutvalg Administrasjon og økonomi Lokallag
Slektsfaglig veiledning Slektsprogrammer Multimedia Kilderegistrering DIStreff Slekt og Data Internett En viktig del av vår organisasjon er Aktivitetsutvalgene som har ulike oppgaver i forhold til hovedorganisasjonen, men også i forhold til lokallagene og medlemmene. Vi skal se nærmere på hvert enkelt utvalg.

4 Aktivitetsutvalg: Administrasjon og økonomi
Hovedkontor i Oslo Vedlikehold av medlemslistene Vedlikehold av internett sidene Kontakt med medlemmer, lokallag og andre genealogiske foreninger i Norge – NSF og i Norden - NORDGEN Markedsføring Medlemstilbud: Rabatterte bøker, internet utstyr, publisering, programvare Dette utvalgets ansvarsområder er ... Medlemsbladet Slekt og Data inneholder oversikt over nye medlemstilbud, og på websiden er det en fullstendig oversikt under Medlemstilbud i menyvalget til venstre

5 Aktivitetsutvalg: Lokallag
Opprettholde kontakt mellom lokallag og mellom lokallag og DIS-Norge Lokallagene er ansvarlige for de fleste aktiviteter: Medlemsmøter Aktivitetsgrupper Websider Kurs Blader Dette utvalgets ansvarsområder er å opprettholde kontakten mellom lokallagene og DIS-Norge Lokallagenes er selv ansvarlige for aktivitetene i de ulike fylkene

6 Aktivitetsutvalg: Slektsfaglig veiledning
“Genealogiskole" i Slekt og Data “Førstehjelp for genealoger", distribueres til alle nye medlemmer FAQs: Slekt og Data (medlemsblad), websider, DISchat (Diskusjonsforum) Kurs. Assosiert medlem av Folkekulturforbundet: forbund for voksenopplæring Dette utvalgets ansvarsområder er å tilby genealogisk førstehjelp i form av artikler i Slekt og Data, diskusjonsfora på internett. Fra Folkekulturforbundet kan vi få økonomisk støtte til kurs holdt i DIS’s regi.

7 Aktivitetsutvalg: Slektsprogrammer
Evaluere slektsprogrammer Publisere resultatene på weben og i Slekt og Data Veiledning i bruk av slektsprogrammer Dette utvalgets ansvarsområder er å evaluere slektsprogrammer og publisere resultatene av dette. På DIS-Norges websider finnes den fullstendige dokumentasjonen av dette i form av en evalueringsrapport. Dessuten har Ole Bjørn Darrud laget en presentasjon av utvalgets arbeide.

8 Aktivitetsutvalg: Multimedia
Etablert i 2002 Veiledning i hvordan bruke ulike muligheter innen genealogiarbeidet Bilder (fotografier, skanning), video, audio, kart (GPS), digital lagring, arkivering og presentasjon Dette utvalgets ansvarsområder er å gi veiledning i bruke av multimedia under slektsforskningen. Dette er det nyeste utvalget og det ble etablert i 2002. Slekt og Data, som finnes tilgjengelig i elektronisk format for medlemmer, har flere artikler om dette emnet, bl.a om skanning

9 Aktivitetsutvalg: Kilderegistrering
Skriftlig avtale mellom Riksarkivaren og DIS-Norge 3. January 2001 Statsarkivene stiller kopier av kildemateriale til rådighet DIS-Norges medlemmer registerrer materialet i henhold til standarder og korrekturleser resultatet De første resultatene av samarbeidet ble publisert på Digitalarkivet 26. Oktober 2001 Dette utvalgets ansvarsområder er som navnet sier Kilderegistrering. DIS-Norge har inngått avtale med Riksarkivaren om registrering av kirkebøker på elektronisk format for at disse skal gjøres tilgjengelig på internett. Kilderegistrering utføres ved hjelp av et dataprogram som distribueres via DIS-Norge. Det er et krav at to og to personer må utføre dette arbeidet, en registrator og en korrekturleser. Resultatet presenteres på Digitalarkivet når det er ferdig.

10 Aktivitetsutvalg: Kilderegistrering
De første resultatene av samarbeidet ble publisert på Digitalarkivet 26. Oktober 2001 Her er et bilde av hvordan programmet ser ut på din PC.

11 Aktivitetsutvalg: DIStreff
Gir medlemmene mulighet til å komme i kontakt med andre medlemmer som forsker på samme familie Ved å legge inn ditt GEDCOM ekstrakt i DIStreff-databasen vil du motta en liste med potensielle kontakt sammen med en feilliste, etc. Disse GEDCOM-ekstraktene danner basis for DIStreff-databasen, som er søkbare på vår webside. Ikke medlemmer tillates begrenset søk Dette utvalgets ansvarsområder er å bygge opp og vedlikeholde DIS’s slektsdatabase. Databasen bygges opp av bidrag i form av GEDCOM ekstrakter fra medlemmenes egne databaser. Bidragene sendes inn og gjennomgår en kontroll før de legges inn i den sentrale databasen. Bidragsyteren får en rapport med navn på mulige kontakter, dvs andre medlemmer som forsker på samme familier. Som medlem og bidragsyter får man full tilgang til søkefunksjonen på DIStreff, andre har begrenset tilgang, dvs at de ikke får ut like mange detaljer.

12 Aktivitetsutvalg: Slekt og Data
DIS-Norges medlemsblad Utgis 4 ganger pr. år Medlemsinformasjon Annonsering av arrangementer Lokalhistorie Presentasjon av interessante kilder Data i slektsforskning Etterlysninger Dette utvalgets ansvarsområder er ...

13 Slekt og Data Populært medlemsblad
Alle utgaver av bladet er skannet og finnes i elektronisk format tilgjengelig for medlemmer.

14 Aktivitetsutvalg: Internett 1
E-postlister: DISforum, DIScafe etc Egen server som kjører Linux with Apache, MySQL og PHP. “LinDIS” URL: med et antall subdomener E-post server (f.eks.: Virus- og spamkontroll IRC "chat" (DISchat) Mailman epostlister SSH Dette utvalgets ansvarsområder er alt som har med utvikling, vedlikehold osv for DIS-Norges websider og andre elektroniske fora.

15 Aktivitetsutvalg: Internett 2
Database servicer: DIStreff (“hvem søker etter hvem") DISadmin (medlemsadministrasjon) Genealogiske Ressurser (portal) Genealogisens indeks (“hvem søker hvor") Programtesting Gravstedsregister Kildedatabaser Geografisk portal

16 DIS-Buskerud Etablert i 1999 Ca. 290 medlemmer
Våre månedlige medlemsmøter i Drammen annonseres i “Ut i dag” i Drammens Tidende 2 lokale grupper er etablert – Drammen og Kongsberg DIS-Buskerud er fylkeslaget i Buskerud. DIS-Buskerud ble stiftet den xx. Organisasjonen er xxxxx I dag har fylkeslaget ca. 290 medlemmer. Laget har to lokale grupper, DIS-Buskerud-Drammen og DIS-Buskerud-Kongsberg. DIS-Buskerud-Drammen dekker kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum. Vi avholder årsmøte i begynnelsen av hvert år, samt månedlige medlemsmøter.

17 Møtevirksomhet Medlemsmøter annonseres på og under ”Ut i dag” i Drammens Tidende. Avholdes på Galterud Skole og starter kl. 18:30. Møtene er åpne for alle. Gratis adgang. 2. November ”GEDCOM-filer/kildehenvisninger/klatre i trær” 11. Januar 2005 – tema ikke fastlagt enda 1. Februar 2005 – tema ikke fastlagt enda 1. Mars 2005 – Årsmøte 12. April tema ikke fastlagt enda 10. Mai 2005 – tema ikke fastlagt enda DIS-Buskerud er fylkeslaget i Buskerud av DIS-Norge. DIS-Buskerud ble stiftet den 11. Mars Pr. 23. Oktober 2004 har vi 294 medlemmer. Laget har to lokale grupper, DIS-Buskerud-Drammen og DIS-Buskerud-Kongsberg. DIS-Buskerud-Drammen dekker kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Hurum. DIS-Buskerud-Drammen samarbeider med Frivillighetssentralen Danvik-Fjell Vi avholder årsmøte i begynnelsen av hvert år, samt månedlige medlemsmøter. DIS-Buskerud-Drammen har ca. 999 medlemmer pr i dag.

18 Hva kan vi tilby deg Veiledning av kyndige ressurspersoner
Diverse internettbaserte fora DIS-Norges bibliotek i Oslo Kurs og møtevirksomhet Som medlem får du tilgang til alle ressursene på våre websider, medlemsbladet, samarbeide med andre som driver med slektsforskning, tilbud om kurs gjennom DIS, månedlige medlemsmøter, etc.

19 Hva kan du tilby oss Dine kunnskaper Hjelp med Kilderegistrering
Bedre økonomi – jo flere medlemmer desto mer penger i banken

20 Kontakt oss Sende epost til drammen@bu.disnorge.no
Gå til Møt opp på neste medlemsmøte Meld deg inn her og nå

21 Dagens Program kl. 11:30 DIS-treff – klatre i slektstrær
kl. 12:30 Biblioteket informerer kl. 13:30 Bygdehistorie / kirkebøker Diverse stands her oppe og nede i Biblioteket Det var hyggelig at du kunne ta deg tid til å komme hit i dag. Takk for det. Hvis du synes det kunne være interessant å bli bedre kjent med oss er du hjertelig velkommen på våre møter og selvfølgelig som medlem i DIS. Du kan til og med melde deg inn her og nå dersom du er klar for det. Med informasjon om oss finner du på Så er du hjertelig velkommen til en av våre stands som finnes her oppe og nede i biblioteket.

22 Takk for meg Besøk gjerne våre stands her oppe og nede i biblioteket.
Mer informasjon finner du på Vår hovedside på nettet er her Det var hyggelig at du kunne ta deg tid til å komme hit i dag. Takk for det. Hvis du synes det kunne være interessant å bli bedre kjent med oss er du hjertelig velkommen på våre møter og selvfølgelig som medlem i DIS. Du kan til og med melde deg inn her og nå dersom du er klar for det. Med informasjon om oss finner du på Så er du hjertelig velkommen til en av våre stands som finnes her oppe og nede i biblioteket.


Laste ned ppt "DIS-Norge Møtestedet for slektsforskere Slektsforskerdagen 2004"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google