Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er DIS- Norge? En historikk om foreningen frem til i dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er DIS- Norge? En historikk om foreningen frem til i dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er DIS- Norge? En historikk om foreningen frem til i dag

2 DIS-Norge dannes •Initiativ tatt av nordiske foreninger ved 3. nordiske symposium for databehandling i Slektsforskningen, Helsingør, Danmark i 1988. •Interimstyre nedsatt 1989 •Foreningen offisielt stiftet 12. januar 1990. •Wilhelm Færden valgt som første formann. •I dag passerer vi 6700 medlemmer

3 Aktiviteter •Første nr av Slekt og Data utgitt høsten 1989. •BBS Slektsforum i drift 1989 •Arrangerte 5. nordiske symposium i databehandling ved Vestoppland Folkehøgskole, N-2760 Brandbu, 25. - 27. oktober 1991 •DIS-treff igangsatt 1993. •Slektsforskerdager fra og med 1994. •Deltok på Hobbymessen, Sjølyst 1994.

4 Lokallag •Første lokallag, DIS-Hordaland stiftet 23. september 1991 •DIS-Oslo/Akershus stiftet 19. mai 1994 •I dag har vi lokallag i alle fylker •Har overtatt ansvaret for mesteparten av aktiviteter som er direkte tilknyttet det enkelte, f.eks. møter, registreringsarbeide, lokale slektsforskerdager ol.

5 Slekt og Data •Utgitt 2 nummer i 1990, senere 4 nr pr år. •A4 format siden 1993. •Etterlysninger viktig del av tidsskriftet. •Temaer: –Bruk av EDB i slektsforskningen –Middelaldergenealogi –Nye teknikker i slektsforskningen –Orientering om kilder av interesse –Slektsstoff av generell interesse for alle medlemmer •Eget utvalg for produksjon. Ny redaktør fra 3/2000

6 Slektsforum •Startet høsten 1989 •Konferansen SLEKT satt opp i nettverk med Thunderball Cave •SLEKT tilknyttet Usenet Netnews konferanse ‘no.slekt’ via Thunderball Cave •BBS Nedlagt 1996 da vi hadde fått hjemmeside på Internett •I dag erstattet med News-konferanser som f.eks. no.fritid.slektsforsking.diverse, no.fritid.slektsforsking.etterlysing, no.fritid.slektsforsking.programmer, dk.historie.genealogi, se.hobby.genealogi og andre, samt lukkede e-postkonferanser, f.eks. DISforum og DIScafe som er åpne for alle medlemmer

7 Internett •Første hjemmeside opprettet av Johnny Berild ca. 1994 •Offisiell hjemmeside siden 1996, http://www.disnorge.no •Har oversikt over styrer, aktivitetsutvalg •Pekerressurs (GenRess) (kommer i løpet av høsten i ny utforming) •DIStreff-basen •Møteoversikt over alle lokallags arrangementer sortert kronologisk

8 Slektsforskerdager •Arrangert 1. gang ved Sør-Marka kurssenter ved Oslo høsten 1994. •Arrangert 1995 ved Kringsjå Kurssenter, Oslo •Arrangert 1996 ved InfoRama, Sandvika •Senere arrangert regionalt, evt. lokalt, f.eks. Stavanger, Bergen, Skien, Trondheim, Bodø, senest Bergen 16-17. september. Neste er Sola Kulturhus 30. september

9 Deltakelse ved hobbymesser etc. •Deltok ved Hobbymessa på Sjølyst 1994. Deltakelse ved årets messe er aktuelt, men er avhengig av frivillige til å passe stand. •Deltakelse ved hobbymesser ute i distriktene er av interesse, men avhenger av lokal interesse for å bemanne og arrangere stand.

10 Organisasjon •Mye aktiviteter koordineres i dag av utvalg som har fått delegert ansvar fra styret. Minst ett medlem er styremedlem og fungerer som kontakt. En del aktiviteter overlapper med andre utvalg. Disse forsøkes løst ved samarbeide mellom komiteene. F.eks. DIStreff på Internett og nordisk samarbeide om DIStreff videreutvikling

11 DIStreff Samarbeid og utadrettet virksomhet Lokallag Administrasjon og økonomi Kilderegistrering Slekts- programmer Slekt og Data Slektsfaglig veiledning Internett Styret

12 DIS-Oslo/Akershus •Har møter månedlig •Driver kilderegistrering i prosjektet KROA (KildeRegistrering Oslo/Akershus) –Hjemmeside http://www.kroa.net •DIStreff-fadder for Oslo og Akershus •Hjemmeside http://home.eunet.no/~hoffern/disoa/index.htm

13 DIS-Treff •Aktivitet satt i gang av Föreningen DIS på åtti-tallet. Heter opprinnelig DISBYT. •Du kan få sammenlignet ditt dataregistrerte slektsmateriale med hva andre har levert tidligere. •Slekts- og for-navn brukes, sammen med tidsrom hvor slekts- og fornavn dukker opp samt stedet (dvs. kommune eller sokn)

14 DIS-Treff •Kun data eldre enn 80 år brukes, 100 år hvis vedkommende ikke er registrert død. •Du får i retur oversikt over andre medlemmer som har registrert samme slektsnavn i samme tidsperiode og samme sted. •Kan sette deg i forbindelse med ukjente eller kjente slektninger eller andre, som forsker i samme slekt som deg.

15 DIStreff •Er stadig under utvikling. •Søkbar database på http://www.disnorge.no/distreff siden 1997 •Ny base legges ut medio september 2000 med mulighet til å klatre i slektstrær •Videre utvikling vil åpne for primærkilder som kirkebøker etc.


Laste ned ppt "Hva er DIS- Norge? En historikk om foreningen frem til i dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google