Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En historikk om foreningen frem til i dag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En historikk om foreningen frem til i dag"— Utskrift av presentasjonen:

1 En historikk om foreningen frem til i dag
Hva er DIS-Norge? En historikk om foreningen frem til i dag Åpne med at innkallingen lovet mer om foredragsholderen enn hva virkeligheten innebærer. Ikke formann.

2 DIS-Norge dannes Initiativ tatt av nordiske foreninger ved 3. nordiske symposium for databehandling i Slektsforskningen, Helsingør, Danmark i 1988. Interimstyre nedsatt 1989 Foreningen offisielt stiftet 12. januar 1990. Wilhelm Færden valgt som første formann. I dag passerer vi 6700 medlemmer Eldre distingvert herre på besøk på kontoret i 1987. Ønsket å få demosntrert et program jeg brukte til databaseutvikling Fortalte om Disgen som han hadde vært på kurs om rett før Vi diskuterte muligheter for en forening som kunne bringe sammen alle som var interessert i å bruke EDB som verktøy i slektsforskningen Styringen av Roots-L og medlem av DIS medførte at ejg holdt foredrag i 1988 i Helsingør og fikk med hjem henstilling om å ta initiativ til å starte forening i Norge. Etter korrespondanse med en rekke personer ble det innkalt til møte våren 1989 og høsten 1989 ble en interimkomite nedsatt med Wilhelm Færden som leder. 12. januar 1990 ble første årsmøte med valg avholdt og foreningen offisielt stiftet. Wilhelm Færden valgt som formann.

3 Aktiviteter Første nr av Slekt og Data utgitt høsten 1989.
BBS Slektsforum i drift 1989 Arrangerte 5. nordiske symposium i databehandling ved Vestoppland Folkehøgskole, N-2760 Brandbu, oktober 1991 DIS-treff igangsatt 1993. Slektsforskerdager fra og med 1994. Deltok på Hobbymessen, Sjølyst 1994.

4 Lokallag Første lokallag, DIS-Hordaland stiftet 23. september 1991
DIS-Oslo/Akershus stiftet 19. mai 1994 I dag har vi lokallag i alle fylker Har overtatt ansvaret for mesteparten av aktiviteter som er direkte tilknyttet det enkelte, f.eks. møter, registreringsarbeide, lokale slektsforskerdager ol.

5 Slekt og Data Utgitt 2 nummer i 1990, senere 4 nr pr år.
A4 format siden 1993. Etterlysninger viktig del av tidsskriftet. Temaer: Bruk av EDB i slektsforskningen Middelaldergenealogi Nye teknikker i slektsforskningen Orientering om kilder av interesse Slektsstoff av generell interesse for alle medlemmer Eget utvalg for produksjon. Ny redaktør fra 3/2000

6 Slektsforum Startet høsten 1989
Konferansen SLEKT satt opp i nettverk med Thunderball Cave SLEKT tilknyttet Usenet Netnews konferanse ‘no.slekt’ via Thunderball Cave BBS Nedlagt 1996 da vi hadde fått hjemmeside på Internett I dag erstattet med News-konferanser som f.eks. no.fritid.slektsforsking.diverse, no.fritid.slektsforsking.etterlysing, no.fritid.slektsforsking.programmer, dk.historie.genealogi, se.hobby.genealogi og andre, samt lukkede e-postkonferanser, f.eks. DISforum og DIScafe som er åpne for alle medlemmer

7 Internett Første hjemmeside opprettet av Johnny Berild ca. 1994
Offisiell hjemmeside siden 1996, Har oversikt over styrer, aktivitetsutvalg Pekerressurs (GenRess) (kommer i løpet av høsten i ny utforming) DIStreff-basen Møteoversikt over alle lokallags arrangementer sortert kronologisk

8 Slektsforskerdager Arrangert 1. gang ved Sør-Marka kurssenter ved Oslo høsten 1994. Arrangert 1995 ved Kringsjå Kurssenter, Oslo Arrangert 1996 ved InfoRama, Sandvika Senere arrangert regionalt, evt. lokalt, f.eks. Stavanger, Bergen, Skien, Trondheim, Bodø, senest Bergen september. Neste er Sola Kulturhus 30. september

9 Deltakelse ved hobbymesser etc.
Deltok ved Hobbymessa på Sjølyst Deltakelse ved årets messe er aktuelt, men er avhengig av frivillige til å passe stand. Deltakelse ved hobbymesser ute i distriktene er av interesse, men avhenger av lokal interesse for å bemanne og arrangere stand.

10 Organisasjon Mye aktiviteter koordineres i dag av utvalg som har fått delegert ansvar fra styret. Minst ett medlem er styremedlem og fungerer som kontakt. En del aktiviteter overlapper med andre utvalg. Disse forsøkes løst ved samarbeide mellom komiteene. F.eks. DIStreff på Internett og nordisk samarbeide om DIStreff videreutvikling

11 DIStreff Internett Samarbeid og utadrettet virksomhet Slektsfaglig veiledning Lokallag Styret Slekt og Data Administrasjon og økonomi Slekts-programmer Kilderegistrering

12 DIS-Oslo/Akershus Har møter månedlig
Driver kilderegistrering i prosjektet KROA (KildeRegistrering Oslo/Akershus) Hjemmeside DIStreff-fadder for Oslo og Akershus Hjemmeside

13 DIS-Treff Aktivitet satt i gang av Föreningen DIS på åtti-tallet. Heter opprinnelig DISBYT. Du kan få sammenlignet ditt dataregistrerte slektsmateriale med hva andre har levert tidligere. Slekts- og for-navn brukes, sammen med tidsrom hvor slekts- og fornavn dukker opp samt stedet (dvs. kommune eller sokn)

14 DIS-Treff Kun data eldre enn 80 år brukes, 100 år hvis vedkommende ikke er registrert død. Du får i retur oversikt over andre medlemmer som har registrert samme slektsnavn i samme tidsperiode og samme sted. Kan sette deg i forbindelse med ukjente eller kjente slektninger eller andre, som forsker i samme slekt som deg.

15 DIStreff Er stadig under utvikling.
Søkbar database på siden 1997 Ny base legges ut medio september 2000 med mulighet til å klatre i slektstrær Videre utvikling vil åpne for primærkilder som kirkebøker etc.


Laste ned ppt "En historikk om foreningen frem til i dag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google