Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energi AS 1 Michael Drescher SINTEF Energi AS SINTEF’s Mini LNG Konsept Kryogenisk teknologi for småskala applikasjoner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energi AS 1 Michael Drescher SINTEF Energi AS SINTEF’s Mini LNG Konsept Kryogenisk teknologi for småskala applikasjoner."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energi AS 1 Michael Drescher SINTEF Energi AS Michael.Drescher@sintef.no SINTEF’s Mini LNG Konsept Kryogenisk teknologi for småskala applikasjoner

2 SINTEF Energi AS Innhold 2 • Bakgrunn • Hva er biogass? • Hva er naturgass? • Hva er LNG? • SINTEF’s Mini LNG konsept • Konsept • Prosessen • Fra pilotplant til storskala • Sammenliknet med andre prosesser • Konklusjon

3 SINTEF Energi AS Hva er biogass 3 • Produkt fra anaerob nedbryting av organisk material • Komposisjon fra landbruksavfall • Metan 60 - 75 % • CO 2 33 - 19 % • Noe vann ~6 % • H 2 S (korrosiv) sporer • Kreves rensing til å oppnå ”pipeline kvalitet” til å kunne selges http://www.biogas-renewable-energy.info/biogas_composition.html

4 SINTEF Energi AS Hva er naturgass 4 • Funnet i gassfelt eller sammen med oljefelt (associated gas) • Typisk komposisjon • Methane 70 - 90 % • Ethane, Propane, Butane 0 - 20 % • CO 2 0 - 8 % • N 2 0 - 5 % • Annet • Ved omgivelsestemperatur lettere enn luft. Ved ca. -100 °C tyngre enn luft • Kan utnyttes direkte til som energikilde • Elektrisitet • Oppvarming, matlaging • Transport (gassbusser, gassferger) http://www.gassmagasinet.no/article/20100823/NYHETER/100829997/1010&ExpNodes=1003

5 SINTEF Energi AS Hva er LNG (liquefied natural gas) 5 • Naturgass fraktes økonomisk enten via pipeline eller flytendegjort over lengre avstander • LNG-skip • LNG-tankbil • Flytendegjøring typisk ved nedkjøling til ca. –160 °C • Volumet ca. 600 ganger mindre i væskeform enn i gassform • Tetthet: 0.41 kg/literLNG • Krav til komposisjon til NG til flytendegjøring (ellers utfrysning) • CO 2 maks. 50 ppm • H 2 O maks. 1 ppm http://www.lngpedia.com/lng-tanker-charter-rates-fall-17/ http://www.domain- b.com/companies/companies_I/Indian_Oil_Corporation/2008 0417_lng_at_doorstep.html

6 SINTEF Energi AS SINTEF’s Mini LNG konsept 6 • Påtenkt til lokal innsats til flytendegjøring av naturgass, hvor det ikke finnes tilknytning til sentral gassdistribusjonsnett • Gass fra pipeline eller lokal reservoar • Kapasitet fra 1 – 20 tonns/døgn

7 SINTEF Energi AS SINTEF’s Mini LNG konsept 7 • Bruk av standard kjøletekniske komponenter til å redusere investeringskostnader • Oljesmørt skruekompressor • Kobberloddede platevarmevekslere • Bruk av flerkomponentkuldemedium (MR – mixed refrigerant) til å oppnå høy virkningsgrad • Blanding av hydrokarboner og nitrogen • Oppbygging på en modulær måte til å oppnå effektiv konstruksjon, transport og installasjon http://www.aircoolertechnology.com/screw_compressor.jpg http://www.usinenouvelle.com/industry/heat- exchangers-o1286.html

8 SINTEF Energi AS Mini LNG prosess 8 • Kraftforbruk ca. 0,5 kWh / 1kgLNG ved: • MR forkjøling til -10 °C • Gass inn: 30 bara, -10 °C • LNG ut: 1,5 bara, -160 °C

9 SINTEF Energi AS Mini LNG anlegg med renseanlegg og lagringstank 9 Gas treatment and pre-cooling Compressor Liquefaction unit Storage Truck terminal

10 SINTEF Energi AS Mini LNG pilotanlegg i SINTEF lab 10 • Full instrumentert pilot plant • Flytendegjøring av metan i et lukket krets • I drift siden 2003 • Kapasitet: 1 tonns/døgn • Mer enn 500 timer i kontinuerlig drift • Mer enn 1000 timer i total drift • Flere enn 50 suksessrike oppstart og stopp • Mindre enn 30 min. fra oppstart til full produksjon

11 SINTEF Energi AS Mini LNG storskala anlegg 11 • Prosjekt sammen med I. M. Skaugen • Kapasitet: 20 tonns/døgn • Testet hos SINTEF Flerfaselab på Tiller • Suksessrik funksjons- og ytelsestest i 2008 • Installert om bord et IMS Multigas carrier til å rekondensere boil-off gas

12 SINTEF Energi AS 12 The small scale LNG challenge Size Price (LNG) Mini LNGPeak shaveBase Load Magnetic cycle Acoustic cycle Expansion cycle SMR cycle Cascade cycle C3-MR cycle DMR cycle Linde cycle SINTEF MiniLNG MFCP cycle

13 SINTEF Energi AS 13 Comparison of difference cycles Size Energy efficency Mini LNGPeak shavingBaseload Magnetic cycle Acoustic cycle Expansion cycle SMR cycle Cascade cycle C3-MR cycle DMR cycle Linde cycle SINTEF MiniLNG MFCP cycle

14 SINTEF Energi AS Konklusjon 14 • Hvor det ikke finnes noe tilknytting til gassdistribusjonsnettet flytendegjøring av naturgass og frakting per tankbil er et alternativ til brenning • SINTEF Mini LNG konsept er en innovativ og effektiv løsning til flytendegjøring av naturgass • Gir en kostnadseffektiv og robust løsning • Utprøvd teknologi opp til 20 tonns/døgn • Lab-skala og storskala til LNG carrier løsning

15 SINTEF Energi AS 15 SINTEF Energi AS Takk!


Laste ned ppt "SINTEF Energi AS 1 Michael Drescher SINTEF Energi AS SINTEF’s Mini LNG Konsept Kryogenisk teknologi for småskala applikasjoner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google