Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende aksjekurs Tekna Oslo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende aksjekurs Tekna Oslo"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende aksjekurs Tekna Oslo 12.03.2013
Tekna, våren 2013

2 Ikke - kommersiell Stiftelse etablert i 1993
Skal fremme kunnskap, innsikt og forståelse for verdipapirmarkedet. Forelesninger for høyskoler og universitet : BørsABC studentinvestor.no analysekonkurransen.no Forlesninger for elever i vgs: konkurranser Penger på papiret 7 filmer om pensjon YouTube: spare i aksjer - tegnefilm om sparing i aksjer Elevinvestor – aksjekonkurranse for elever i vgs. Makrokonkurranse Investorseminarer: StorAksjekvelden AksjeNorge-dagen, aksje- og fondskvelder Informasjonskonseptet Fra innsikt til handling 2013: AN Animate Tekna, våren 2013

3 Aksjemarkedet skal ses ut fra tre perspektiver:
INVESTOR- PERSPEKTIVET SAMFUNNS - PERSPEKTIVET NÆRINGSLIVS – PERSPEKTIVET Tekna, våren 2013

4 Hvor er sparepengene våre plassert? Gir det optimal avkastning?
Og hva putter jeg selv ned i her? Hvis noe? Tekna, våren 2013

5 Free lunch doesn’t exist!
Aksjefond En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko. Tekna, våren 2013

6 Tekna, våren 2013

7 Markedet for high yield obligasjoner er stort selv om ca 60 % av utstedte obligasjoner er innenfor olje og offshore. Tekna, våren 2013

8 Markedet og omgivelsene
Norges Fondsmeglerforbund VFF Oslo Børs VPS Finanstilsynet Alternative markeds plasser EU-direktiver ANALYTIKERE SELSKAPER Markedet Regjering Forbrukerrådet INVESTORER MEGLERE Presse Interesseorg. Norges Bank NFF Storting NFF Tekna, våren 2013

9 Tekna, våren 2013

10 Børsens oppgaver Drive handels / informasjonssystem
Kontroll og tilsyn: markedsovervåkning opplysningsplikt / informasjonskrav flagging og tilbudsplikt innsideregler prospektkontroll vilkår for notering og medlemskap Aktiv deltaker og premissleverandør for aksjemarkedsrelaterte saker som Corporate Governance, regnskapsstandarder, rapporteringer til markedet og utvikling av nye (spare)produkter. Informasjon / kontakt med media, myndigheter, investorer, selskaper og publikum Tekna, våren 2013

11 Hvorfor børsnotering? Tilgang til kapital for å finansiere utvikling og vekst Økt likviditet i aksjen Øker selskapets synlighet fra media, analytikere og investorer Mindre vilkårlig prisfastsettelse Børsnoterte aksjer kan brukes som byttemiddel i forbindelse med oppkjøp Forenkler rekruttering av ansatte og styremedlemmer Er et kvalitetsstempel …og hvem velger børsnotering? Tekna, våren 2013

12 Oslo Børs, Oslo Axess, Egenkapitalbevis* og OTC (unoterte)
Børsposter falt bort fra Egenkapitalbevis, tidligere Grunnfondsbevis Tekna, våren 2013

13 Emisjoner og utbytte Tegningsrettsemisjon Rettet emisjon
1997 – 2012: Utbytte: 550 milliarder Ny egenkapital: 440milliarder Tegningsrettsemisjon Rettet emisjon Ansatte emisjon Fondsemisjon IPO – Gjensidige, Telenor, Statoil Hvordan fastsettes prisen i en IPO? Borregaard oktober 2012 Hvorfor selger staten aksjer i Statoil og Telenor, men forblir eier i begge og i andre selskaper? Emisjoner og salg i forbindelse med børsnotering kalles førstehåndsmarkedet. Tekna, våren 2013

14 Aksjehandel - hvordan og hvor
Henvend deg til din lokale bank eller en nettmegler; enten direkte eller via 2. Opprett VPS-konto. Banken / megler ordner det 3. Pengekonto for dekning av kjøp / transaksjonskostnader 4. Konto for hvor utbytte og salgsbeløp skal overføres 5. Ordre legges inn via Internett 6. En rekke muligheter for hvordan en kjøps og salgsordre skal behandles av megleren. Børspost, odd-lot, fill-or-kill etc I dag er aksjehandel like lett som å skaffe et mobilabonnement Tekna, våren 2013

15 Annenhåndsmarkedet er selve omsetningen av aksjer gjennom Oslo Børs’ handelssystem.
Tekna, våren 2013

16 Tekna, våren 2013

17 Nøkkelinformasjon fra aksjemarkedet er tilgjengelig for alle som ønsker det.
Tekna, våren 2013

18 Fundamentalanalyse ANALYSE Fundamental Teknisk
Adresserer økonomiske forhold Makro Bransje Selskap Adresserer psykologi i markedet Forutsi fremtidige kursbevegelser basert på historiske kurser Chart / formasjoner etc. Tekna, våren 2013

19 Ulike strategier for tilnærming til markedet og selskapsutvelgelse
Tekna, våren 2013

20 Hvilke aksjer skal jeg velge? (fritt etter Warren Buffett)
Kriterier for valg selskapet er enkelt og forståelig det har en konsistent operativ historie det har fortjeneste over gjennomsnittet gir årlig utbytte det har gode fremtidsutsikter invester kun i områder du har kjennskap til (med mindre du bruker teknisk analyse og er svært kortsiktig) invester som en selskapsanalytiker, ikke som en aksjeanalytiker klar deg uten sofistikert kunnskap om markeder og finans vær langsiktig, vær villig til å sitte på aksjen i minst 10 år En eller flere aksjer som peker seg ut? Tekna, våren 2013

21 Buffett har kjøpt IBM-aksjer for 60 mrd.
Et selskap med varige fortrinn Buffett har kjøpt IBM-aksjer for 60 mrd. ”Stocks are simple. All you do is buy shares in a great business for less than the business is intrinsically worth, with managers of the highest integrity and ability. Then you own those shares forever”* Tekna, våren 2013

22 Tilbud og etterspørsel Selskapene verdiskaping
Hva påvirker aksjemarkedet, indekser ved de ulike børsene og selskapene. Dow Jones over 112 år Tilbud og etterspørsel Selskapene verdiskaping Inntjening og verdier i selskapet Bransjemessige forhold Generell økonomisk vekst Globale og regionale trender Alternativ avkastning (sparing i andre aktiva) Utbytte Politiske forhold …din og min subjektive oppfatning av hvordan det går i økonomien, for selskapet og ikke minst hvordan vi tror det vil gå fremover …og en rekke andre forhold Alcoa American Express AT&TT Boeing Caterpillar Coca-Cola Citigroup Disney DuPont Eastman Kodak Exxon Mobil General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell IBMI IntelI International Paper Johnson & Johnson McDonald's Merck Microsoft 3M JP Morgan Philip Morris Proctor & Gamble SBC Communications United Tech Wal-Mart Tekna, våren 2013

23 Oslo Børs har i et historisk perspektiv svingt rundt en trendlinje, årlig gjennomsnitt, som har gitt ca 10 % årlig avkastning. I tillegg kommer utbytte. Tekna, våren 2013

24 Tekna, våren 2013

25 Kursutvikling for Marine Harvest
Ikke overraskende er det nær sammenheng mellom prisutviklingen for laks (markedspris pr kilo) og aksjekursene for lakseaksjer. Kursutvikling for Marine Harvest Tekna, våren 2013

26 Oslo Børs - Prising (47)

27 På kort sikt er det konjunkturen som styrer!

28 Hvordan får du avkastning?
Gevinst ved salg ”Oppkjøpspremie”: Aker Drilling + 97 % Utbytte Fisjon / Fusjon (Hydro: Hydro / Yara, Hydro/Statoil/Hydro) Tekna, våren 2013

29 Kan risiko i aksjemarkedet fjernes?
NEI! Kilde: Finansielle emner, Cappelen Forlag Tekna, våren 2013

30 Hvilke trender ser du for deg de neste 10 – 15 årene?
Konsekvenser / Tema Demografi Global middelklassevekst Globalisering Fornybar energi Infrastruktur Matvareproduksjon Teknologiutvikling Helse Frobruksvekst (?) Fremvoksende markeder Teknologi Energiforbruk Kommunikasjon & Media Miljø Matvareproduksjon, vannforsyning Sikkerhet Hvilke konsekvenser får dette for valg av spareområde / aksje- og fondsvalg? Tekna, våren 2013 30

31 Tekna, våren 2013

32 Hva er et aksjefond? En kollektiv investering Begrensninger
Eies av andelseierne Forvaltes og administreres av forvaltningsselskapet Begrensninger Minst 16 forskjellige aksjeselskaper. Maksimalt ti prosent av fondets kapital kan plasseres i ett selskap Underlagt streng regulering og kontroll Deles inn i grupper etter investeringsunivers Geografisk avgrenset Bransjeavgrenset Tekna, våren 2013 32

33 Hvor og hvordan vil du spare i fond?
Risikoprofil Hvor og hvordan vil du spare i fond? Type forvalter: Aktiv – indeksuavhengig Passiv – indeksavhengig Hvordan vil du investere? Alt med en gang Månedlig Hvor vil du investere: Tekna, våren 2013

34 Tekna, våren 2013

35 Norden er et eget investeringsunivers
Tekna, våren 2013

36 Hun valgte månedlig sparing i fond!
Å tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det…. Sigrid, 22 år. Har begynt å tenke på fremtiden og ikke minst alt hun skal gjøre når hun 40-årskrisen melder seg. Skal hun velge bank, indeksfond, aktivt forvaltet fond? Hun tipper ikke og spillerheller ikke på lotto, hest el. Hun valgte månedlig sparing i fond! Tekna, våren 2013 36

37 Hvorfor spareavtale? Regelmessig kjøp av andeler gir god langsiktig avkastning Høyere avkastning enn andre spareinstrument over tid En spareavtale reduserer de totale svingningene En spareavtale er perfekt tilpasset din lommebok Ingen bindingstid Du kan (om du vil) følge utviklingen for sparingen daglig Du Aksjemarkedene kan svinge fra måned til måned, samtidig som kursfall eller oppturer kan være over noen år. Men hvis du sparer gjennom hele perioden, så unngår du å være spesielt uheldig eller heldig med den kursen man får. I tillegg hjelper spareavtalen deg til å spare motsyklisk og overvinne aksjemarkedets psykologi. Med mindre du går inn aktivt å stopper avtalen så vil du også spare i perioder hvor aksjemarkedet ser dystert ut og man får mange billige andeler. Det er klart – man vil få større avkastning med å gå inn med et større beløp nå ift å spre beløpet utover fremtiden ifa spareavtale. Tekna, våren 2013 37

38 Langsiktig sparing: 1000 kroner hver måned i 130 måneder siden starten av fondet, hva vokser det til? Hva med alternativet, tilsvarende sparing i bank? Årlig vekst på 15,5 %. Tekna, våren 2013

39 Hva om jeg setter 130.000 inn med en gang? Er det mer lønnsomt enn
å spare 1000 kroner hver måned i 130 måneder? Ja, etter alle disse årene er sluttsummen over dobbelt så stor. Årlig avkastning er 16,8 % Tekna, våren 2013

40 Nå går jeg tilbake til 2002 og setter inn sluttsum nr 1 ( ) og ber forvalteren ta ut 0,5 % av fondets verdi hver måned. Min ekstra pensjon! Hvordan blir det regnestykket? Rekker det til 130 uttak? Ja, jeg har tatt ut mer enn jeg satt inn. Og saldoen er 175 % høyere enn startbeløpet. Tekna, våren 2013

41 Alternativt går jeg tilbake til 2002 og setter inn sluttsum nr 2 (695
Alternativt går jeg tilbake til 2002 og setter inn sluttsum nr 2 ( ) og ber forvalteren ta ut 0,5 % av fondets verdi hver måned. Min ekstra pensjon! Hvordan blir det regnestykket nå? Hva er utfordringen? Skaffe deg kroner! Tekna, våren 2013

42 Tekna, våren 2013

43 Tekna, våren 2013

44 Tekna, våren 2013

45 Sparing i aksjefond gir skattemessige fordeler.
Kilde: VFF Tekna, våren 2013

46 Investors 7 grunnregler
Sett opp mål for aksjesparingen din – vær langsiktig Invester regelmessig Spre risiko Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger Hold deg informert og følg ikke råd ukritisk Gjør dine egne analyser ut fra ditt behov Sett opp regler for når du skal omplassere – og følg disse Kilde: Aksjonærforeningen Tekna, våren 2013

47 Tekna, våren 2013 Kilde: Holberg

48 jpt@aksjenorge.no Følg oss på facebook, blogg og twitter
Delta i investeringskonkurransen og skriv aksjeanalyse @twitter Tekna, våren 2013


Laste ned ppt "Grunnleggende aksjekurs Tekna Oslo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google