Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnleggende aksjekurs Tekna Oslo 12.03.2013 Tekna, våren 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnleggende aksjekurs Tekna Oslo 12.03.2013 Tekna, våren 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnleggende aksjekurs Tekna Oslo 12.03.2013 Tekna, våren 2013

2 • Ikke - kommersiell Stiftelse etablert i 1993 • Skal fremme kunnskap, innsikt og forståelse for verdipapirmarkedet. • Forelesninger for høyskoler og universitet : BørsABC • studentinvestor.no • analysekonkurransen.no • Forlesninger for elever i vgs: konkurranser • Penger på papiret 7 filmer om pensjon • YouTube: spare i aksjer - tegnefilm om sparing i aksjer • Elevinvestor – aksjekonkurranse for elever i vgs. Makrokonkurranse • Investorseminarer: StorAksjekvelden AksjeNorge-dagen, aksje- og fondskvelder • Informasjonskonseptet Fra innsikt til handling2013: www.aksjenorge.no 24 11 78 60 jpt@aksjenorge.nowww.aksjenorge.no Tekna, våren 2013 AN Animate

3 Aksjemarkedet skal ses ut fra tre perspektiver: INVESTOR- PERSPEKTIVET NÆRINGSLIVS – PERSPEKTIVET SAMFUNNS - PERSPEKTIVET Tekna, våren 2013

4 Hvor er sparepengene våre plassert? Gir det optimal avkastning? Tekna, våren 2013 Og hva putter jeg selv ned i her? Hvis noe?

5 Free lunch doesn’t exist! En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko. Aksjefond Tekna, våren 2013

6

7 Markedet for high yield obligasjoner er stort selv om ca 60 % av utstedte obligasjoner er innenfor olje og offshore.

8 Markedet og omgivelsene Markedet Presse Regjering Finanstilsynet Norges Bank Oslo Børs VPS Forbrukerrådet Interesseorg. Storting Norges Fondsmeglerforbund VFF NFF SELSKAPER INVESTORER ANALYTIKERE MEGLERE EU-direktiver Tekna, våren 2013 Alternative markeds plasser

9 http://www.hydro.com/en/ Tekna, våren 2013

10 Børsens oppgaver • Drive handels / informasjonssystem • Kontroll og tilsyn: – markedsovervåkning – opplysningsplikt / informasjonskrav – flagging og tilbudsplikt – innsideregler – prospektkontroll – vilkår for notering og medlemskap • Aktiv deltaker og premissleverandør for aksjemarkedsrelaterte saker som Corporate Governance, regnskapsstandarder, rapporteringer til markedet og utvikling av nye (spare)produkter. • Informasjon / kontakt med media, myndigheter, investorer, selskaper og publikum Tekna, våren 2013

11 Hvorfor børsnotering? • Tilgang til kapital for å finansiere utvikling og vekst • Økt likviditet i aksjen • Øker selskapets synlighet fra media, analytikere og investorer • Mindre vilkårlig prisfastsettelse • Børsnoterte aksjer kan brukes som byttemiddel i forbindelse med oppkjøp • Forenkler rekruttering av ansatte og styremedlemmer • Er et kvalitetsstempel …og hvem velger børsnotering? Tekna, våren 2013

12 Oslo Børs, Oslo Axess, Egenkapitalbevis* og OTC (unoterte) • Egenkapitalbevis, tidligere Grunnfondsbevis Tekna, våren 2013 Børsposter falt bort fra 1.3.2010

13 Emisjoner og utbytte • Tegningsrettsemisjon • Rettet emisjon • Ansatte emisjon • Fondsemisjon • IPO – Gjensidige, Telenor, Statoil • Hvordan fastsettes prisen i en IPO? Borregaard oktober 2012 • Hvorfor selger staten aksjer i Statoil og Telenor, men forblir eier i begge og i andre selskaper? 1997 – 2012: Utbytte: 550 milliarder Ny egenkapital: 440milliarder Emisjoner og salg i forbindelse med børsnotering kalles førstehåndsmarkedet. Tekna, våren 2013

14 Aksjehandel - hvordan og hvor 1.Henvend deg til din lokale bank eller en nettmegler; enten direkte eller via www.oslobors.no/ob/meglerfirmaer www.oslobors.no/ob/meglerfirmaer 2. Opprett VPS-konto. Banken / megler ordner det 3. Pengekonto for dekning av kjøp / transaksjonskostnader 4. Konto for hvor utbytte og salgsbeløp skal overføres 5. Ordre legges inn via Internett 6. En rekke muligheter for hvordan en kjøps og salgsordre skal behandles av megleren. Børspost, odd-lot, fill-or-kill etc I dag er aksjehandel like lett som å skaffe et mobilabonnement Tekna, våren 2013

15 Annenhåndsmarkedet er selve omsetningen av aksjer gjennom Oslo Børs’ handelssystem.

16 Tekna, våren 2013

17 Nøkkelinformasjon fra aksjemarkedet er tilgjengelig for alle som ønsker det.

18 Fundamentalanalyse ANALYSE FundamentalTeknisk •Adresserer psykologi i markedet •Forutsi fremtidige kursbevegelser basert på historiske kurser •Chart / formasjoner etc. •Adresserer økonomiske forhold •Makro •Bransje •Selskap Tekna, våren 2013

19 Ulike strategier for tilnærming til markedet og selskapsutvelgelse Tekna, våren 2013

20 Hvilke aksjer skal jeg velge? (fritt etter Warren Buffett) Kriterier for valg • selskapet er enkelt og forståelig • det har en konsistent operativ historie • det har fortjeneste over gjennomsnittet • gir årlig utbytte • det har gode fremtidsutsikter • invester kun i områder du har kjennskap til (med mindre du bruker teknisk analyse og er svært kortsiktig) • invester som en selskapsanalytiker, ikke som en aksjeanalytiker • klar deg uten sofistikert kunnskap om markeder og finans • vær langsiktig, vær villig til å sitte på aksjen i minst 10 år En eller flere aksjer som peker seg ut?

21 Buffett har kjøpt IBM-aksjer for 60 mrd. Tekna, våren 2013 Et selskap med varige fortrinn ”Stocks are simple. All you do is buy shares in a great business for less than the business is intrinsically worth, with managers of the highest integrity and ability. Then you own those shares forever”*

22 Tekna, våren 2013 Hva påvirker aksjemarkedet, indekser ved de ulike børsene og selskapene. Alcoa American Express AT&TT Boeing Caterpillar Coca-Cola Citigroup Disney DuPont Eastman Kodak Exxon Mobil General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell IBMI IntelI International Paper Johnson & Johnson McDonald's Merck Microsoft 3M JP Morgan Philip Morris Proctor & Gamble SBC Communications United Tech Wal-Mart •Tilbud og etterspørsel •Selskapene verdiskaping •Inntjening og verdier i selskapet •Bransjemessige forhold •Generell økonomisk vekst •Globale og regionale trender •Alternativ avkastning (sparing i andre aktiva) •Utbytte •Politiske forhold •…din og min subjektive oppfatning av hvordan det går i økonomien, for selskapet og ikke minst hvordan vi tror det vil gå fremover •…og en rekke andre forhold Dow Jones over 112 år

23 Oslo Børs har i et historisk perspektiv svingt rundt en trendlinje, årlig gjennomsnitt, som har gitt ca 10 % årlig avkastning. I tillegg kommer utbytte. Tekna, våren 2013

24

25 Ikke overraskende er det nær sammenheng mellom prisutviklingen for laks (markedspris pr kilo) og aksjekursene for lakseaksjer. Kursutvikling for Marine Harvest Tekna, våren 2013

26 Oslo Børs - Prising kristian.tunaal@dnb..no (47) 22 94 88 73

27 På kort sikt er det konjunkturen som styrer!

28 Hvordan får du avkastning? • Gevinst ved salg • ”Oppkjøpspremie”: Aker Drilling + 97 % • Utbytte • Fisjon / Fusjon (Hydro: Hydro / Yara, Hydro/Statoil/Hydro) Tekna, våren 2013

29 Kan risiko i aksjemarkedet fjernes? Kilde: Finansielle emner, Cappelen Forlag NEI! Tekna, våren 2013

30 Trender Demografi Global middelklassevekst Globalisering Fornybar energi Infrastruktur Matvareproduksjon Teknologiutvikling Helse Frobruksvekst (?) Fremvoksende markeder Teknologi Energiforbruk Kommunikasjon & Media Miljø Matvareproduksjon, vannforsyning Sikkerhet TrenderKonsekvenser / Tema Hvilke trender ser du for deg de neste 10 – 15 årene? Hvilke konsekvenser får dette for valg av spareområde / aksje- og fondsvalg? Tekna, våren 2013

31

32 Hva er et aksjefond? • En kollektiv investering – Eies av andelseierne – Forvaltes og administreres av forvaltningsselskapet • Begrensninger – Minst 16 forskjellige aksjeselskaper. – Maksimalt ti prosent av fondets kapital kan plasseres i ett selskap • Underlagt streng regulering og kontroll • Deles inn i grupper etter investeringsunivers – Geografisk avgrenset – Bransjeavgrenset Tekna, våren 2013

33 • Type forvalter: – Aktiv – indeksuavhengig – Passiv – indeksavhengig • Hvordan vil du investere? – Alt med en gang – Månedlig • Hvor vil du investere: Hvor og hvordan vil du spare i fond? Tekna, våren 2013 Risikoprofil

34 Tekna, våren 2013

35 Norden er et eget investeringsunivers Tekna, våren 2013

36 Hun valgte månedlig sparing i fond! Sigrid, 22 år. Har begynt å tenke på fremtiden og ikke minst alt hun skal gjøre når hun 40-årskrisen melder seg. Skal hun velge bank, indeksfond, aktivt forvaltet fond? Hun tipper ikke og spillerheller ikke på lotto, hest el. Å tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det…. Tekna, våren 2013

37 Hvorfor spareavtale? • Regelmessig kjøp av andeler gir god langsiktig avkastning • Høyere avkastning enn andre spareinstrument – over tid • En spareavtale reduserer de totale svingningene • En spareavtale er perfekt tilpasset din lommebok • Ingen bindingstid • Du kan (om du vil) følge utviklingen for sparingen daglig Tekna, våren 2013

38 Langsiktig sparing: 1000 kroner hver måned i 130 måneder siden starten av fondet, hva vokser det til? Hva med alternativet, tilsvarende sparing i bank? Årlig vekst på 15,5 %.

39 Tekna, våren 2013 Hva om jeg setter 130.000 inn med en gang? Er det mer lønnsomt enn å spare 1000 kroner hver måned i 130 måneder? Ja, etter alle disse årene er sluttsummen over dobbelt så stor. Årlig avkastning er 16,8 %

40 Tekna, våren 2013 Nå går jeg tilbake til 2002 og setter inn sluttsum nr 1 (312 802) og ber forvalteren ta ut 0,5 % av fondets verdi hver måned. Min ekstra pensjon! Hvordan blir det regnestykket? Rekker det til 130 uttak? Ja, jeg har tatt ut mer enn jeg satt inn. Og saldoen er 175 % høyere enn startbeløpet.

41 Tekna, våren 2013 Alternativt går jeg tilbake til 2002 og setter inn sluttsum nr 2 (695.992) og ber forvalteren ta ut 0,5 % av fondets verdi hver måned. Min ekstra pensjon! Hvordan blir det regnestykket nå? Hva er utfordringen? Skaffe deg 695.992 kroner!

42 Tekna, våren 2013

43

44

45 Sparing i aksjefond gir skattemessige fordeler. Kilde: VFF

46 Investors 7 grunnregler 1.Sett opp mål for aksjesparingen din – vær langsiktig 2.Invester regelmessig 3.Spre risiko 4.Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5.Hold deg informert og følg ikke råd ukritisk 6.Gjør dine egne analyser ut fra ditt behov 7.Sett opp regler for når du skal omplassere – og følg disse Kilde: Aksjonærforeningen Tekna, våren 2013

47 Kilde: Holberg Tekna, våren 2013

48 jpt@aksjenorge.no Tekna, våren 2013 Følg oss på facebook, blogg og twitter Delta i investeringskonkurransen og skriv aksjeanalyse www.studentinvestor.no www.studentinvestor.no @twitter


Laste ned ppt "Grunnleggende aksjekurs Tekna Oslo 12.03.2013 Tekna, våren 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google