Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aksjekurs for Tekna – studenter NTNU 5.11.2012 Aksjekurs Tekna NTNU 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aksjekurs for Tekna – studenter NTNU 5.11.2012 Aksjekurs Tekna NTNU 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aksjekurs for Tekna – studenter NTNU 5.11.2012 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

2 • Ikke - kommersiell Stiftelse etablert i 1993 • Skal fremme kunnskap, innsikt og forståelse for verdipapirmarkedet. • Forelesninger for høyskoler og universitet : BørsABC • studentinvestor.no • analysekonkurransen.no • Forlesninger for elever i vgs: konkurranser • Penger på papiret 7 filmer om pensjon • YouTube spareiaksjer - tegnefilm om sparing i aksjer • Elevinvestor – aksjekonkurranse for elever i vgs. Makrokonkurranse • Investorseminarer: StorAksjekvelden AksjeNorge-dagen, aksje- og fondskvelder • Informasjonskonseptet Fra innsikt til handling2012: www.aksjenorge.no 24 11 78 60 post@aksjenorge.nowww.aksjenorge.no Aksjekurs Tekna NTNU 2012 AN Animate

3 Aksjemarkedet skal ses ut fra tre perspektiver: INVESTOR- PERSPEKTIVET NÆRINGSLIVS – PERSPEKTIVET SAMFUNNS - PERSPEKTIVET Aksjekurs Tekna NTNU 2012

4 Hvordan eier man aksjer? • Direkte • Indirekte gjennom fond • En kombinasjon av de to foregående. Aksjefond Aksjekurs Tekna NTNU 2012

5 Free lunch doesn’t exist! En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko. Aksjefond Aksjekurs Tekna NTNU 2012

6 En konsekvens av dette er at bankene i mindre grad har evnen og viljen til å låne selskaper kapital. Den kapitalen må de finne et annet sted. Hvor?

7 Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Markedet for high yield obligasjoner er stort selv om ca 60 % av utstedte obligasjoner er innenfor olje og offshore.

8 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

9 Markedet og omgivelsene Markedet Presse Regjering Finanstilsynet Norges Bank Oslo Børs VPS Forbrukerrådet Interesseorg. Storting Norges Fondsmeglerforbund VFF NFF SELSKAPER INVESTORER ANALYTIKERE MEGLERE EU-direktiver Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Alternative markeds plasser

10 Børsens oppgaver • Drive handels / informasjonssystem • Kontroll og tilsyn: – markedsovervåkning – opplysningsplikt / informasjonskrav – flagging og tilbudsplikt – innsideregler – prospektkontroll – vilkår for notering og medlemskap • Aktiv deltaker og premissleverandør for aksjemarkedsrelaterte saker som Corporate Governance, regnskapsstandarder, rapporteringer til markedet og utvikling av nye (spare)produkter. • Informasjon / kontakt med media, myndigheter, investorer, selskaper og publikum Aksjekurs Tekna NTNU 2012

11 Oslo Børs, Oslo Axess, Egenkapitalbevis* og OTC (unoterte) • Egenkapitalbevis, tidligere Grunnfondsbevis Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Børsposter falt bort fra 1.3.2010

12 Emisjoner og utbytte • Tegningsrettsemisjon • Rettet emisjon • Ansatte emisjon • Fondsemisjon • IPO – Gjensidige, Telenor, Statoil • Hvordan fastsettes prisen i en IPO? Borregaard oktober 2012 • Hvorfor selger staten aksjer i Statoil og Telenor, men forblir eier i begge og i andre selskaper? 1997 – 2011: Utbytte: 590 milliarder Ny egenkapital: 460milliarder Emisjoner og salg i forbindelse med børsnotering kalles førstehåndsmarkedet. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

13 For en vanlig privat investor eller aksjesparer, er det noen spørsmål man må ta stilling til: 1.Skal jeg være langsiktig i min aksjesparing, eller skal jeg satse på det kortsiktige og spekulative? 2.Skal jeg bygge en portefølje av flere selskaper over tid, eller skal jeg konsentrere meg om et par, tre selskaper? 3.Hvilke avkastning skal jeg kunne forvente å få, eller hva bør jeg være fornøyd med? 4.Eller skal jeg satse på at andre gjør jobben for meg og heller (bare) spare i aksjefond)? I så fall, hos hvilken forvalter, i hvilken type fond, hvordan skal sparingen foregå?

14 Hvordan plukke børsvinnere? Fem gode råd. 1.Sats på tydelig underprisede aksjer 2.Finn selskaper med varige fortrinn som: –Markedslederskap –Kostnadslederskap –Attraktiv markedsstruktur 3.Megatrender representerer store langsiktige gevinstmuligheter. 4.Hva gjør innsiderne eller store aksjonærer med antatt tett relasjon til ledelsen? 5.Sannsynligheten for feilprising er omvendt proporsjonal med hvor mange som følger med på aksjen. Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Kilde: Terra Markets

15 Finansteori (Kapitalverdimodellen – CAPM)  Aksjer med høy risiko (beta) vil over tid gi bedre avkastning enn aksjer med lav risiko 15% Risiko 10% 8% 10% 0% Construction Aksjemarkedets risikopremie CAPM Risikofri rente Avkastning 15 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

16 Buffett’s Alpha Andrea Frazzini, David Kabiller, and Lasse H. Pedersen * Berkshire’s returns can thus largely be explained by the use of leverage combined with a focus on cheap, safe, quality stocks. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

17 Lav risiko +10,2% årlig Høy risiko -9,3% årlig Lavrisikoaksjer har gitt best avkastning over hele verden i de siste tiårene! Aksjekurs Tekna NTNU 2012

18 Buffett har kjøpt IBM-aksjer for 60 mrd. Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Et selskap med varige fortrinn

19 Fundamentalanalyse ANALYSE FundamentalTeknisk •Adresserer psykologi i markedet •Forutsi fremtidige kursbevegelser basert på historiske kurser •Chart / formasjoner etc. •Adresserer økonomiske forhold •Makro •Bransje •Selskap Aksjekurs Tekna NTNU 2012

20 Ulike strategier for tilnærming til markedet og selskapsutvelgelse Aksjekurs Tekna NTNU 2012

21 Hva påvirker aksjemarkedet, indekser ved de ulike børsene og selskapene. Alcoa American Express AT&TT Boeing Caterpillar Coca-Cola Citigroup Disney DuPont Eastman Kodak Exxon Mobil General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell IBMI IntelI International Paper Johnson & Johnson McDonald's Merck Microsoft 3M JP Morgan Philip Morris Proctor & Gamble SBC Communications United Tech Wal-Mart •Tilbud og etterspørsel •Selskapene verdiskaping •Inntjening og verdier i selskapet •Bransjemessige forhold •Generell økonomisk vekst •Globale og regionale trender •Alternativ avkastning (sparing i andre aktiva) •Utbytte •Politiske forhold •…din og min subjektive oppfatning av hvordan det går i økonomien, for selskapet og ikke minst hvordan vi tror det vil gå fremover •…og en rekke andre forhold Dow Jones over 112 år

22 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

23 Oslo Børs har i et historisk perspektiv svingt rundt en trendlinje, årlig gjennomsnitt, som har gitt ca 10 % årlig avkastning. I tillegg kommer utbytte. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

24

25 Oslo Børs - Prising kristian.tunaal@dnb..no (47) 22 94 88 73

26 På kort sikt er det konjunkturen som styrer!

27 Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Aksjemarkedet er ikke lenger så urolig for morgendagen som det for et år siden var

28 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

29 Hvordan får du avkastning? • Gevinst ved salg • ”Oppkjøpspremie”: Aker Drilling + 97 % • Utbytte • Fisjon / Fusjon (Hydro: Hydro / Yara, Hydro/Statoil/Hydro) Aksjekurs Tekna NTNU 2012

30 Statoilaksjen eks utbytte fra børsnotering i 2001 til idag Etter 11 år på børs, har det årlige utbyttet fra selskapet vært nok til tilbakebetale hele kjøpet av aksjene i sin tid. Resten blir ren netto minus skatt av evt gevinst. 10.000 investert her.. …har vokst til 35.834 inkl reinvestert utbytte Aksjekurs Tekna NTNU 2012

31 Aviser, enten fysisk eller på nettet, vil alltid ha nyttig informasjon å gi spareren.

32 Aksjehandel - hvordan og hvor 1.Henvend deg til din lokale bank eller en nettmegler; enten direkte eller via www.oslobors.no/ob/meglerfirmaer www.oslobors.no/ob/meglerfirmaer 2. Opprett VPS-konto. Banken / megler ordner det 3. Pengekonto for dekning av kjøp / transaksjonskostnader 4. Konto for hvor utbytte og salgsbeløp skal overføres 5. Ordre legges inn via Internett 6. En rekke muligheter for hvordan en kjøps og salgsordre skal behandles av megleren. Børspost, odd-lot, fill-or-kill etc I dag er aksjehandel like lett som å skaffe et mobilabonnement Aksjekurs Tekna NTNU 2012

33 Kan risiko i aksjemarkedet fjernes? Kilde: Finansielle emner, Cappelen Forlag NEI! Aksjekurs Tekna NTNU 2012

34 Trender Demografi Global middelklassevekst Globalisering Fornybar energi Infrastruktur Matvareproduksjon Teknologiutvikling Helse Frobruksvekst (?) Fremvoksende markeder Teknologi Energiforbruk Kommunikasjon & Media Miljø Matvareproduksjon, vannforsyning Sikkerhet TrenderKonsekvenser / Tema Hvilke trender ser du for deg de neste 10 – 15 årene? Hvilke konsekvenser får dette for valg av spareområde / aksje- og fondsvalg? Aksjekurs Tekna NTNU 2012

35

36 Hva er et aksjefond? • En kollektiv investering – Eies av andelseierne – Forvaltes og administreres av forvaltningsselskapet • Begrensninger – Minst 16 forskjellige aksjeselskaper. – Maksimalt ti prosent av fondets kapital kan plasseres i ett selskap • Underlagt streng regulering og kontroll • Deles inn i grupper etter investeringsunivers – Geografisk avgrenset – Bransjeavgrenset Aksjekurs Tekna NTNU 2012

37 • Type forvalter: – Aktiv – indeksuavhengig – Passiv – indeksavhengig • Hvordan vil du investere? – Alt med en gang – Månedlig • Hvor vil du investere: Hvor og hvordan vil du spare i fond? Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Risikoprofil

38 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

39 30.12.2011

40 Hun valgte månedlig sparing i fond! Sigrid, 22 år. Har begynt å tenke på fremtiden og ikke minst alt hun skal gjøre når hun 40-årskrisen melder seg. Skal hun velge bank, indeksfond, aktivt forvaltet fond? Hun tipper ikke og spillerheller ikke på lotto, hest el. Å tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det…. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

41 Hvorfor spareavtale? • Regelmessig kjøp av andeler gir god langsiktig avkastning • Høyere avkastning enn andre spareinstrument – over tid • En spareavtale reduserer de totale svingningene • En spareavtale er perfekt tilpasset din lommebok • Ingen bindingstid • Du kan (om du vil) følge utviklingen for sparingen daglig Aksjekurs Tekna NTNU 2012

42 ODIN Maritim Fondet investerer i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget med global maritim transport. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn aksjemarkedet for maritim transport (referanseindeks: MSCI World Gross Marine Index) Fakta •Etablert: 31.10.94 •Minimum sparebeløp pr måned: kr 300,- •Minimum engangssparing: kr 3 000,- •Forvalter: Jarle Sjo Risiko - og avkastningsprofil •Avkastning pr. år Spørsmål: 1. Hvor mye har hun spart akkumulert? 51 300 2. Hva er verdien i dag? 173 526 3. Hva er årlig avkastning i perioden?9,55 %

43 Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Månedlig sparing i lang tid er noe av det mest fornuftige og lønnsomme man kan drive med. Det vil lønne seg å regulere beløpet hvert år med forventet prisutvikling eller lønnsvekst slik at inflasjonen ikke spiser opp verdien.

44 Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Er uttaksavtale en moderne form for Sareptas krukke? Hva skal til for at fondet aldri går tomt?

45 Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Sparing i aksjefond gir skattemessige fordeler. Kilde: VFF

46 Investors 7 grunnregler 1.Sett opp mål for aksjesparingen din – vær langsiktig 2.Invester regelmessig 3.Spre risiko 4.Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5.Hold deg informert og følg ikke råd ukritisk 6.Gjør dine egne analyser ut fra ditt behov 7.Sett opp regler for når du skal omplassere – og følg disse Kilde: Aksjonærforeningen Aksjekurs Tekna NTNU 2012

47 jpt@aksjenorge.no Aksjekurs Tekna NTNU 2012 Følg oss på facebook, blogg og twitter Delta i investeringskonkurransen og skriv aksjeanalyse www.studentinvestor.no www.studentinvestor.no @twitter


Laste ned ppt "Aksjekurs for Tekna – studenter NTNU 5.11.2012 Aksjekurs Tekna NTNU 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google