Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aksjekurs for Tekna – studenter NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aksjekurs for Tekna – studenter NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aksjekurs for Tekna – studenter NTNU 5.11.2012
Aksjekurs Tekna NTNU 2012

2 Ikke - kommersiell Stiftelse etablert i 1993
Skal fremme kunnskap, innsikt og forståelse for verdipapirmarkedet. Forelesninger for høyskoler og universitet : BørsABC studentinvestor.no analysekonkurransen.no Forlesninger for elever i vgs: konkurranser Penger på papiret 7 filmer om pensjon YouTube spareiaksjer - tegnefilm om sparing i aksjer Elevinvestor – aksjekonkurranse for elever i vgs. Makrokonkurranse Investorseminarer: StorAksjekvelden AksjeNorge-dagen, aksje- og fondskvelder Informasjonskonseptet Fra innsikt til handling 2012: AN Animate Aksjekurs Tekna NTNU 2012

3 Aksjemarkedet skal ses ut fra tre perspektiver:
INVESTOR- PERSPEKTIVET SAMFUNNS - PERSPEKTIVET NÆRINGSLIVS – PERSPEKTIVET Aksjekurs Tekna NTNU 2012

4 Hvordan eier man aksjer?
Direkte Indirekte gjennom fond En kombinasjon av de to foregående. Aksjefond Aksjekurs Tekna NTNU 2012

5 Free lunch doesn’t exist!
Aksjefond En tommelfingerregel er 1 prosentpoeng opp, 5 prosentpoeng økt risiko. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

6 En konsekvens av dette er at bankene i mindre grad har evnen og viljen til å låne selskaper kapital. Den kapitalen må de finne et annet sted. Hvor? Aksjekurs Tekna NTNU 2012

7 Markedet for high yield obligasjoner er stort selv om ca 60 % av utstedte obligasjoner er innenfor olje og offshore. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

8 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

9 Markedet og omgivelsene
Norges Fondsmeglerforbund VFF Oslo Børs VPS Finanstilsynet Alternative markeds plasser EU-direktiver ANALYTIKERE SELSKAPER Markedet Regjering Forbrukerrådet INVESTORER MEGLERE Presse Interesseorg. Norges Bank NFF Storting NFF Aksjekurs Tekna NTNU 2012

10 Børsens oppgaver Drive handels / informasjonssystem
Kontroll og tilsyn: markedsovervåkning opplysningsplikt / informasjonskrav flagging og tilbudsplikt innsideregler prospektkontroll vilkår for notering og medlemskap Aktiv deltaker og premissleverandør for aksjemarkedsrelaterte saker som Corporate Governance, regnskapsstandarder, rapporteringer til markedet og utvikling av nye (spare)produkter. Informasjon / kontakt med media, myndigheter, investorer, selskaper og publikum Aksjekurs Tekna NTNU 2012

11 Oslo Børs, Oslo Axess, Egenkapitalbevis* og OTC (unoterte)
Børsposter falt bort fra Egenkapitalbevis, tidligere Grunnfondsbevis Aksjekurs Tekna NTNU 2012

12 Emisjoner og utbytte Tegningsrettsemisjon Rettet emisjon
1997 – 2011: Utbytte: 590 milliarder Ny egenkapital: 460milliarder Tegningsrettsemisjon Rettet emisjon Ansatte emisjon Fondsemisjon IPO – Gjensidige, Telenor, Statoil Hvordan fastsettes prisen i en IPO? Borregaard oktober 2012 Hvorfor selger staten aksjer i Statoil og Telenor, men forblir eier i begge og i andre selskaper? Emisjoner og salg i forbindelse med børsnotering kalles førstehåndsmarkedet. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

13 For en vanlig privat investor eller aksjesparer, er det noen spørsmål man må ta stilling til:
Skal jeg være langsiktig i min aksjesparing, eller skal jeg satse på det kortsiktige og spekulative? Skal jeg bygge en portefølje av flere selskaper over tid, eller skal jeg konsentrere meg om et par, tre selskaper? Hvilke avkastning skal jeg kunne forvente å få, eller hva bør jeg være fornøyd med? Eller skal jeg satse på at andre gjør jobben for meg og heller (bare) spare i aksjefond)? I så fall, hos hvilken forvalter, i hvilken type fond, hvordan skal sparingen foregå? Aksjekurs Tekna NTNU 2012

14 Hvordan plukke børsvinnere? Fem gode råd.
Sats på tydelig underprisede aksjer Finn selskaper med varige fortrinn som: Markedslederskap Kostnadslederskap Attraktiv markedsstruktur Megatrender representerer store langsiktige gevinstmuligheter. Hva gjør innsiderne eller store aksjonærer med antatt tett relasjon til ledelsen? Sannsynligheten for feilprising er omvendt proporsjonal med hvor mange som følger med på aksjen. Kilde: Terra Markets Aksjekurs Tekna NTNU 2012

15 Finansteori (Kapitalverdimodellen – CAPM)
Aksjer med høy risiko (beta) vil over tid gi bedre avkastning enn aksjer med lav risiko 15% Risiko 10% 8% 0% Construction Aksjemarkedets risikopremie CAPM Risikofri rente Avkastning 15 Aksjekurs Tekna NTNU 2012 15

16 Berkshire’s returns can thus largely be explained by the use of leverage combined with a focus on cheap, safe, quality stocks. Buffett’s Alpha Andrea Frazzini, David Kabiller, and Lasse H. Pedersen* Aksjekurs Tekna NTNU 2012

17 Lavrisikoaksjer har gitt best avkastning over hele verden i de siste tiårene!
Lav risiko +10,2% årlig Høy risiko -9,3% årlig Aksjekurs Tekna NTNU 2012

18 Buffett har kjøpt IBM-aksjer for 60 mrd.
Et selskap med varige fortrinn Buffett har kjøpt IBM-aksjer for 60 mrd. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

19 Fundamentalanalyse ANALYSE Fundamental Teknisk
Adresserer økonomiske forhold Makro Bransje Selskap Adresserer psykologi i markedet Forutsi fremtidige kursbevegelser basert på historiske kurser Chart / formasjoner etc. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

20 Ulike strategier for tilnærming til markedet og selskapsutvelgelse
Aksjekurs Tekna NTNU 2012

21 Tilbud og etterspørsel Selskapene verdiskaping
Hva påvirker aksjemarkedet, indekser ved de ulike børsene og selskapene. Dow Jones over 112 år Tilbud og etterspørsel Selskapene verdiskaping Inntjening og verdier i selskapet Bransjemessige forhold Generell økonomisk vekst Globale og regionale trender Alternativ avkastning (sparing i andre aktiva) Utbytte Politiske forhold …din og min subjektive oppfatning av hvordan det går i økonomien, for selskapet og ikke minst hvordan vi tror det vil gå fremover …og en rekke andre forhold Alcoa American Express AT&TT Boeing Caterpillar Coca-Cola Citigroup Disney DuPont Eastman Kodak Exxon Mobil General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell IBMI IntelI International Paper Johnson & Johnson McDonald's Merck Microsoft 3M JP Morgan Philip Morris Proctor & Gamble SBC Communications United Tech Wal-Mart Aksjekurs Tekna NTNU 2012

22 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

23 Oslo Børs har i et historisk perspektiv svingt rundt en trendlinje, årlig gjennomsnitt, som har gitt ca 10 % årlig avkastning. I tillegg kommer utbytte. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

24 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

25 Oslo Børs - Prising (47)

26 På kort sikt er det konjunkturen som styrer!

27 Aksjemarkedet er ikke lenger så urolig for morgendagen som det for et år siden var
Aksjekurs Tekna NTNU 2012

28 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

29 Hvordan får du avkastning?
Gevinst ved salg ”Oppkjøpspremie”: Aker Drilling + 97 % Utbytte Fisjon / Fusjon (Hydro: Hydro / Yara, Hydro/Statoil/Hydro) Aksjekurs Tekna NTNU 2012

30 Statoilaksjen eks utbytte fra børsnotering i 2001 til idag
Etter 11 år på børs, har det årlige utbyttet fra selskapet vært nok til tilbakebetale hele kjøpet av aksjene i sin tid. Resten blir ren netto minus skatt av evt gevinst. …har vokst til inkl reinvestert utbytte investert her.. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

31 Aviser, enten fysisk eller på nettet, vil alltid ha nyttig informasjon å gi spareren.
Aksjekurs Tekna NTNU 2012

32 Aksjehandel - hvordan og hvor
Henvend deg til din lokale bank eller en nettmegler; enten direkte eller via 2. Opprett VPS-konto. Banken / megler ordner det 3. Pengekonto for dekning av kjøp / transaksjonskostnader 4. Konto for hvor utbytte og salgsbeløp skal overføres 5. Ordre legges inn via Internett 6. En rekke muligheter for hvordan en kjøps og salgsordre skal behandles av megleren. Børspost, odd-lot, fill-or-kill etc I dag er aksjehandel like lett som å skaffe et mobilabonnement Aksjekurs Tekna NTNU 2012

33 Kan risiko i aksjemarkedet fjernes?
NEI! Kilde: Finansielle emner, Cappelen Forlag Aksjekurs Tekna NTNU 2012

34 Hvilke trender ser du for deg de neste 10 – 15 årene?
Konsekvenser / Tema Demografi Global middelklassevekst Globalisering Fornybar energi Infrastruktur Matvareproduksjon Teknologiutvikling Helse Frobruksvekst (?) Fremvoksende markeder Teknologi Energiforbruk Kommunikasjon & Media Miljø Matvareproduksjon, vannforsyning Sikkerhet Hvilke konsekvenser får dette for valg av spareområde / aksje- og fondsvalg? Aksjekurs Tekna NTNU 2012 34

35 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

36 Hva er et aksjefond? En kollektiv investering Begrensninger
Eies av andelseierne Forvaltes og administreres av forvaltningsselskapet Begrensninger Minst 16 forskjellige aksjeselskaper. Maksimalt ti prosent av fondets kapital kan plasseres i ett selskap Underlagt streng regulering og kontroll Deles inn i grupper etter investeringsunivers Geografisk avgrenset Bransjeavgrenset Aksjekurs Tekna NTNU 2012 36

37 Hvor og hvordan vil du spare i fond?
Risikoprofil Hvor og hvordan vil du spare i fond? Type forvalter: Aktiv – indeksuavhengig Passiv – indeksavhengig Hvordan vil du investere? Alt med en gang Månedlig Hvor vil du investere: Aksjekurs Tekna NTNU 2012

38 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

39 Aksjekurs Tekna NTNU 2012

40 Hun valgte månedlig sparing i fond!
Å tenke det, ville det, ønske det med, men gjøre det…. Sigrid, 22 år. Har begynt å tenke på fremtiden og ikke minst alt hun skal gjøre når hun 40-årskrisen melder seg. Skal hun velge bank, indeksfond, aktivt forvaltet fond? Hun tipper ikke og spillerheller ikke på lotto, hest el. Hun valgte månedlig sparing i fond! Aksjekurs Tekna NTNU 2012 40

41 Hvorfor spareavtale? Regelmessig kjøp av andeler gir god langsiktig avkastning Høyere avkastning enn andre spareinstrument over tid En spareavtale reduserer de totale svingningene En spareavtale er perfekt tilpasset din lommebok Ingen bindingstid Du kan (om du vil) følge utviklingen for sparingen daglig Du Aksjemarkedene kan svinge fra måned til måned, samtidig som kursfall eller oppturer kan være over noen år. Men hvis du sparer gjennom hele perioden, så unngår du å være spesielt uheldig eller heldig med den kursen man får. I tillegg hjelper spareavtalen deg til å spare motsyklisk og overvinne aksjemarkedets psykologi. Med mindre du går inn aktivt å stopper avtalen så vil du også spare i perioder hvor aksjemarkedet ser dystert ut og man får mange billige andeler. Det er klart – man vil få større avkastning med å gå inn med et større beløp nå ift å spre beløpet utover fremtiden ifa spareavtale. Aksjekurs Tekna NTNU 2012 41

42 1. Hvor mye har hun spart akkumulert? 51 300
ODIN Maritim Fondet investerer i selskaper som hovedsakelig er beskjeftiget med global maritim transport. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn aksjemarkedet for maritim transport (referanseindeks: MSCI World Gross Marine Index) Fakta Etablert: Minimum sparebeløp pr måned: kr 300,- Minimum engangssparing: kr 3 000,- Forvalter: Jarle Sjo Risiko - og avkastningsprofil                                                                                        Avkastning pr. år                                 Spørsmål: 1. Hvor mye har hun spart akkumulert? 51 300 2. Hva er verdien i dag? 3. Hva er årlig avkastning i perioden? 9,55 % Aksjekurs Tekna NTNU 2012

43 Månedlig sparing i lang tid er noe av det mest fornuftige og lønnsomme man kan drive med. Det vil lønne seg å regulere beløpet hvert år med forventet prisutvikling eller lønnsvekst slik at inflasjonen ikke spiser opp verdien. Aksjekurs Tekna NTNU 2012

44 Er uttaksavtale en moderne form for Sareptas krukke?
Hva skal til for at fondet aldri går tomt? Aksjekurs Tekna NTNU 2012

45 Sparing i aksjefond gir skattemessige fordeler.
Kilde: VFF Aksjekurs Tekna NTNU 2012

46 Investors 7 grunnregler
Sett opp mål for aksjesparingen din – vær langsiktig Invester regelmessig Spre risiko Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger Hold deg informert og følg ikke råd ukritisk Gjør dine egne analyser ut fra ditt behov Sett opp regler for når du skal omplassere – og følg disse Kilde: Aksjonærforeningen Aksjekurs Tekna NTNU 2012

47 jpt@aksjenorge.no Følg oss på facebook, blogg og twitter
Delta i investeringskonkurransen og skriv aksjeanalyse @twitter Aksjekurs Tekna NTNU 2012


Laste ned ppt "Aksjekurs for Tekna – studenter NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google