Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aksjer og økonomi AksjeNorges forelesning for elever på OHG 6.3.2013 Aksjer og økonomi OHG våren 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aksjer og økonomi AksjeNorges forelesning for elever på OHG 6.3.2013 Aksjer og økonomi OHG våren 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aksjer og økonomi AksjeNorges forelesning for elever på OHG 6.3.2013 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

2 • Ikke - kommersiell Stiftelse etablert i 1993 • Skal fremme kunnskap, innsikt og forståelse for verdipapirmarkedet. • Forlesninger for høyskoler og universitet : BørsABC • Forlesninger for elever i vgs • Penger på papiret. • Partnerskapsavtaler • Elevinvestor – aksjekonkurranse for elever i vgs. Hvert semester • Makrokonkurranse: Er du Norges smarteste MAKROelev. Hvert år • Investorseminarer: AksjeNorge-dagen, aksje- og fondskvelder • Informasjonskonseptet Fra innsikt til handling2013: • Videoscribing – Gå på Youtube www.aksjenorge.no 24 11 78 60 jpt@aksjenorge.nowww.aksjenorge.no Aksjer og økonomi OHG våren 2013 …og ikke minst: konkurransen nå: Er du landets beste MAKROelev? Resultatet før påske! Gå inn på www.aksjenorge.no Følg oss på Facebook

3 Aksjer og økonomi OHG våren 2013 En av Norges best bevarte hjemmesider, men som burde være det første man våkner til hver morgen, er: ? www.nbim.no 1.02.2013 00:00 Fondets markedsverdi 3 862 124 858 836 5.03.2013 kl. 11:53:42 4 053 462 058 537

4 Aksjer og økonomi OHG våren 2013 Fondet har investert i over 8000 aksjeselskaper globalt, men ingen i Norge. Fondet er verdens største i sitt slag, og påvirker markedet og enkeltselskapene gjennom sin aktivitet som eier / aksjonær. Oljefondet, statens pensjonsfond utland, investerer i aksjer over hele verden. 60 % av verdiene skal til en hver tid være plassert i aksjer. Hvorfor gjør fondet det? Hvor er de øvrige midlene plassert? Vi bør generelt være litt mer interessert i aksjer, risiko, forventet avkastning, langsiktig sparing enn hva vi er. Ikke minst fordi det angår alle – både dirkete privat og indirekte gjennom verdien av vår felles sparekapital. For å kunne si noe fornuftig om oljefondet, må man ha et minimum av aksjemarkedsforståelse Oljefondets verdiutvikling. Som følge av endringene i aksjemarkedene, svinger fondet i verdi med over 1 million i sekundet.

5 Aksjer og økonomi OHG våren 2013 Kilde: VFF; SSB, Finansdepartementet, Holberg

6 Aksjer og økonomi OHG våren 2013 !

7 Hva kjennetegner dagens økonomiske situasjon globalt og i Norge? 1. Arbeidsledigheten øker ikke mer i Europa, faller i USA 2. Kina får en vekst på over 7 % i 2013 3. BRIKS-landene leder an (?) 4. Null-vekst i Europa, men neppe resesjon 5. Verdens matvareproduksjon stabil, men må økes kraftig. En klimamessig utfordring 6. Søkelys på energiproduksjon – fra kull til olje / gass? Hva med fornybar energi? 7. Norsk økonomi sterk, omlegging til et «bærekraftig» pensjonssystem. 8. Lav rente, sterk krone, høy sysselsetting, fokus på «hva skal vi leve av etter oljen Flere…………… Aksjer og økonomi OHG våren 2013

8 Gjeldskrisen har vokst i omfang siden utgangen av den globale finanskrisen.

9 Denne gangen er det dessverre helt sant! Historiske paralleller ei de mest oppmuntrende This time is different!

10 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

11 Krisen har fått store konsekvenser for bankene: Verdien av de store internasjonale bankene har falt dramatisk Aksjer og økonomi OHG våren 2013 DNB falt med 80 % i verdi.

12 En bedrift trenger penger (kapital) Hvordan får den det? Aksjer og økonomi OHG våren 2013 1.Den kan få det gjennom lån (fremmedkapital) •Banklån •Obligasjonslån 2.Den kan få kapital gjennom utstedelse av aksjer (egenkapital) 3.En kombinasjon av 1 og 2

13 Børsens viktigste rolle - Verdipapirmarkedet (børsen) har en samfunnsøkonomisk funksjon ved at det tilfører næringslivet kapital og stimulerer til omstilling, restrukturering og nyskaping i næringslivet Børsen som kapitalkilde: Verdiskaping i næringslivet fører til økonomisk vekst i landet, dvs. økt velferd for deg og meg Aksjer og økonomi OHG våren 2013

14 Spiller aksjemarkedet noen rolle? • På Oslo Børs vil det omsettes for vel 1,8 billioner i aksjer i 2013. I tillegg kommer omsetning i rentepapirer på tilsvarende beløp. • Aksjeomsetningen på Oslo Børs utgjør ca 0,4 % av verdens aksjehandel • I de siste 20 årene er det hentet inn vel 450 milliarder i ny kapital til selskapene. Aksjemarkedets oppgave nr. 1. • I samme periode har eierne / aksjonærene fått direkteavkastning (utbytte)tilsvarende ca 500 mrd • Privatpersoner har plassert sparepenger til en verdi av ca 75 milliarder i enkeltselskaper. Oppgave nr. 2. • Den norske stat gjennom Oljefondet / Statens Pensjonsfond - utland (og mange andre stater gjennom Sovereign Wealth Funds) plasserer billioner i det globale aksjemarkedet. • Aksjemarkedet er en effektiv omfordeling av eierskap i næringslivet. Kjenner du til noen nylige eksempler. Aksjer og økonomi OHG våren 2013

15 Finn to sentralbanker, et ratingbyrå, to ratingnivåer, en internasjonal «penge»organisasjon og en fellesnevner for en gruppe land! Hvilke to begreper forbindes med Norges Bank?

16 Som sparer har du mange muligheter. Den fremtidige avkastningen avhenger i stor grad av hvilken risiko du akseptere, sparehorisonten og «timing». AKSJE FOND GRUNN FOND GRAFIKK: HOLBERG / AKSJENORGE Aksjer og økonomi OHG våren 2013

17 Vi deler aksjemarkedet i to: Førstehåndsmarkedet Annenhåndsmarkedet Aksjer og økonomi OHG våren 2013

18 Hva er en aksje Hva er en aksje? AS og ASA Sett fra selskapets side: • Sett fra aksjonæren / investors side: • Aksjer og økonomi OHG våren 2013

19 Noen selskaper velger børsnotering, andre ikke. Ikke børsnoterte selskaper. •Rema Gruppen •Color Line •IKEA •Statnett •Statkraft •Rica Hotel •Viken Energi •SpareBank1 Drøbak •BIK BOK as •Tanum bokhandel as •Narvesen •7eleven •+ 100.000 andre as’er Børsnoterte selskaper

20 Emisjoner, kapitalendringer og utbytte • Når selskaper henter penger i aksjemarkedet, kaller vi det for en emisjon. • IPO – Gjensidige,Telenor, Statoil • Hvordan fastsettes prisen i en IPO? • Hvorfor selger staten aksjer i Statoil og Telenor, men forblir eier i begge og i andre selskaper? 1997 – 2013: Utbytte: 620 milliarder Ny egenkapital: 460milliarder Emisjoner, IPOer er det vi kaller førstehåndsmarkedet. Aksjer og økonomi OHG våren 2013

21 Annenhåndsmarkedet er selve omsetningen av aksjer gjennom Oslo Børs’ handelssystem.

22 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

23 Nøkkelinformasjon fra aksjemarkedet er tilgjengelig for alle som ønsker det.

24 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

25

26 Clavis Pharma (CLAVIS) Latest news 13 November 2012 Clavis Pharma to present at Jefferies 2012 Global Healthcare Conference in London, UK Clavis Pharma ASA announces that the CEO, Olav Hellebø, will give a company presentation to investors at Jefferies.. 12 November 2012 Clavis Pharma announces negative outcome of pivotal LEAP Trial with CP-4126 in Patients with Metastatic Pancreatic Cancer Clavis Pharma ASA (OSE: CLAVIS) announces results of the LEAP study of CP-4126.. 9 November 2012 Clavis Pharma's Financial Calendar 2013 Clavis Pharma ASA (OSE: CLAVIS announces its Financial Calendar for 2013. 25 October 2012 Clavis Pharma - Third Quarter 2012 Results Clavis Pharma ASA (OSE: CLAVIS), the Norwegian cancer drug development company, announces today its results for the third quarter results 2012. More news

27 Det var en gang….. det er i dag… Norsk Hydro Norsk Hydro har gått fra å være et integrert energi, olje, gass, aluminium og landbruks(agri) selskap til et rent energi og aluminiumsselskap. Alt annet er fisjonert ut. Hvorfor? Kjenner du andre selskaper som er såkalte konglomerater? Aksjer og økonomi OHG våren 2013

28

29 30.12.2011

30 Aksjer og økonomi OHG våren 2013 Hva påvirker aksjemarkedet, indekser ved de ulike børsene og selskapene. Alcoa American Express AT&TT Boeing Caterpillar Coca-Cola Citigroup Disney DuPont Eastman Kodak Exxon Mobil General Electric General Motors Hewlett-Packard Home Depot Honeywell IBMI IntelI International Paper Johnson & Johnson McDonald's Merck Microsoft 3M JP Morgan Philip Morris Proctor & Gamble SBC Communications United Tech Wal-Mart •Tilbud og etterspørsel •Selskapene verdiskaping •Inntjening og verdier i selskapet •Bransjemessige forhold •Generell økonomisk vekst •Globale og regionale trender •Alternativ avkastning (sparing i andre aktiva) •Utbytte •Politiske forhold •…din og min subjektive oppfatning av hvordan det går i økonomien, for selskapet og ikke minst hvordan vi tror det vil gå fremover •…og en rekke andre forhold

31 Trender Demografi Global middelklassevekst Globalisering Fornybar energi Infrastruktur Matvareproduksjon Teknologiutvikling Helse Frobruksvekst (?) Fremvoksende markeder Teknologi Energiforbruk Kommunikasjon & Media Miljø Matvareproduksjon, vannforsyning Sikkerhet TrenderKonsekvenser / Tema Hvilke trender ser du for deg de neste 10 – 15 årene? Hvilke konsekvenser får dette for valg av spareområde / aksje- og fondsvalg? Aksjer og økonomi OHG våren 2013

32 Hvorfor er veksten så høy i EMEAs fremvoksende økonomier En rekke megatrender understøtter den høye veksten Attraktiv Demografi Produktivitetsvekst Industrialisering UrbaniseringGlobalisering Attraktiv befolkningsprofil 80% av verdens olje- og gassressurser Verdens ressurskammer Store metall- og mineralreserver Høy økonomisk vekst! Sterk befolkningsvekst

33 Aksjer og økonomi OHG våren 2013

34

35 ”Jeg skulle så gjerne hatt LITT ekstra”. Typisk ungdom fra alle andre skoler enn OHG. Har begynt å tenke litt på fremtiden og ikke minst alt de skal gjøre når de blir ferdig med skolen Aksjer og økonomi OHG våren 2013

36 Hva er et aksjefond? • En kollektiv investering – Eies av andelseierne – Forvaltes og administreres av forvaltningsselskapet • Begrensninger – Minst 16 forskjellige aksjeselskaper. – Maksimalt ti prosent av fondets kapital kan plasseres i ett selskap • Underlagt streng regulering og kontroll • Deles inn i grupper etter investeringsunivers – Geografisk avgrenset – Bransjeavgrenset Kilde: Odin forvaltning Aksjer og økonomi OHG våren 2013

37 • Type forvalter: – Aktiv – indeksuavhengig – Passiv – indeksavhengig • Hvordan vil du investere? – Alt med en gang – Månedlig • Hvor vil du investere: Hvor og hvordan kan man spare i fond? Aksjer og økonomi OHG våren 2013

38 Kilde: Norden er et eget investeringsunivers Aksjer og økonomi OHG våren 2013

39 Hvorfor spareavtale? • Regelmessig kjøp av andeler gir god langsiktig avkastning • Høyere avkastning enn andre spareinstrument – over tid • En spareavtale reduserer de totale svingningene • En spareavtale er perfekt tilpasset din lommebok • Ingen bindingstid • Du kan (om du vil) følge utviklingen for sparingen daglig Aksjer og økonomi OHG våren 2013

40 Spareavtale 250 kroner pr måned i ODIN Norden – fra og med 05.03.1996 Alle tall er netto – etter årlig forvaltningshonorar, før tegnings- og innløsningskostnader. Avkastning utover 12 måneder er annualisert © ODIN Forvaltning / Kildedata: OBI og Norges Bank Aksjer og økonomi OHG våren 2013 Pengevektet avkastning Innskudd totalt: 51.000 http://www.odinfond.no/no/kalkulatorer/avk astningskalkulator

41 Uttaksavtale 0,5 % av innestående til en hver tid Hver måned siden januar 1996 © ODIN Forvaltning / Kildedata: OBI Alle tall er netto – etter årlig forvaltningshonorar, før tegnings- og innløsningskostnader Aksjer og økonomi OHG våren 2013

42 Prøv deg som investor! www.elevinvestor.no •Start med 200 000 fiktive kroner •Få formuen til å vokse ved å investere deN i aksjer på Oslo Børs Startet 25.2 – avsluttes til påske Aksjer og økonomi OHG våren 2013

43 Les leksene, barn! Det er stor konkurranse I verden i dag. Du må lese på spreng! Hvis landet skal bedre sin handelsbalanse, må din karakterbok ha mange poeng. Bli nyttig for samfunnet! Barndommen kaster jo svært lite av seg. Så skynd deg! Det haster! Ja se å få barndommen unnagjort fort, fort! Et dikt av André Bjerke Det haster…


Laste ned ppt "Aksjer og økonomi AksjeNorges forelesning for elever på OHG 6.3.2013 Aksjer og økonomi OHG våren 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google