Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! Norges bondelag hesten som næring Nils T Bjørke 2. nestleiar Norges Bondelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! Norges bondelag hesten som næring Nils T Bjørke 2. nestleiar Norges Bondelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! Norges bondelag hesten som næring Nils T Bjørke 2. nestleiar Norges Bondelag

2 Norges Bondelag •Den største fagorganisasjonen for bønder i Norge •61 500 medlemmer •580 lokallag •Partipolitisk uavhengig •Høy faglig kompetanse •Gode kontakter i forvaltningen og det politiske liv

3 Hva jobber vi med ? •Næringspolitikk •Internasjonale saker •Skatt •Verdiskapning og næringsutvikling •Eiendomsrett og ressursforvaltning •Kvalitetsproduksjon

4 Hest som næring – hest i Bondelaget? Utvalg oppnevnt av styret – innstilling lagt fram des. 07. Mandat: •Næringsbegrepet og skatte- og avgiftspolitiske spørsmål. Fra svart til hvit næring •Fôrproduksjon – muligheter for å øke norsk andel av produksjonen •Arealbruk – regulere arealbruk gjennom avtaleverk •Utdanning og kurs – behov og vurdering •Forsikring – vurdere behov og muligheter for medlemsfordeler •Forholdet til andre interesseorganisasjoner •Medlemspotensial

5 Hesteutval i Norges bondelag •Hestepolitisk utvalg har bestått av følgende medlemmer: •Nils T. Bjørke – Styremedlem i Norges Bondelag •Anne Marthe Ølstad – Leder i Lesja Bondelag •Asgeir Slåttnes – Nestleder Troms Bondelag •Ellen Ausland Dieset – Lardal Bondelag i Vestfold •Harald Velsand- Organisasjonssjef i Norges Bondelag

6 Utvikling i Norge Etter krigen238 000 70-tallet 20 000 90-tallet 35 000 I dag 50 000 Årlig vekst i antall på 3 til 4 prosent

7 Trender • Hesten på full fart inn i skolene • Hesten brukt i helse og rehabilitering • Reiseliv –Mer fokus på hest i fmb aktivitetsferie –Stadig mer populær i bedriftsmarkedet for eksempel ved ”events” • Tjenester knyttet til hest i sterk vekst –Ernæring, massasje, forsikring, utstyr • Internett en stadig viktigere arena for salg av tjenester, markedsføring og profilering av hest

8 Aktiviteter og tjenester knyttet til hest •Trav •Galopp •Turridning •Terapi •Oppstalling •Veterinær •Bøker, blader og forlag •Spill •Kompetansesentra •Utdanning •Stevner, show og messer • Kurs • For • Salg av utstyr og service knyttet til dette • Avl • Transport • Dressur • Ferie • ”Events” • Internett • Med mer Dette skaper verdier og sysselsetting. 1 milliard i verdiskapning og 4000 årsverk.

9 Hva kan norske bønder få til ved hjelp av hesten? •Reiseliv •Inn på tunet •Kulturlandskap •For •Rekruttering •Leverandør av tjenester •Rekreasjon og fritid

10 Reiseliv Reiselivet er i dag Norges tredje største næring. Landbruket representerer en viktig del av reiselivet. Hvordan bonden utnytte hesten bedre i reiselivssammenheng? • Rette seg mer mot bedriftsmarkedet. • Knytte seg opp mot bookingbyrå og firmaer som ”pakker” turer • Samarbeide mer med tradisjonelle reiselivsbedrifter • Profilere seg mer mot nasjonale og internasjonale markeder

11 Inn på tunet •Husdyr er en sentral del av tilbudet i ”Inn på tunet” •Hesten brukes blant annet i terapi for fysisk handikappede mennesker. Hesteridning krever balanse og aktiverer mange muskelgrupper. •Ansvarliggjøring er en del av pedagogikken i Inn på tunet. Brukerne får ansvar for sine egne dyr blant annet i forhold til stell, foring og trening. •Dyra representerer med andre ord en viktig ressurs på gården

12 Kulturlandskap •Hesten ivaretar viktige kulturlandskapverdier, både gjennom beiting og gjennom forbruk/forproduksjon •Husdyr i kulturlandskapet er sentralt i reiselivssammenheng •Norge kåret som verdens beste reisemål av det anerkjente magasinet ”National Geographic”. Hvorfor? - Blant annet pga flott kulturlandskap og levende bygder. Hesten er med å bidra til dette.

13 Norske bønder er en viktig bidragsyter til disse aktivitetene og tjenestene i dag, men det er fremdeles store muligheter for bonden i denne bransjen.

14 skatt og avgift •Arbeida for at hest som næring vert ein del av landbruksbegrepet •få på plass nye skattereglar • auka forståing hjå skatteetaten for hestens plass i mange tilleggs næringar. • likebehandling med andre produksjonar, tek lang tid å koma i gang.

15 Arealbruk •I samarbeid med andre, utforma avtale utkast til •Bruk av vegar, stiar •Utleige av stallplass, oppstalling • bruk av utmark m.m. • retningslinjer for tilstrekkelig areal, for etablering av hestesenter, og at det er forvaltningens ansvar å følge opp dette.

16 Fôrproduksjon og beitebruk •Rett bruk av beiter, •hesten viktig kulturlandskapspleiar •Formidla beite •Auka norsk prod. Av hestefor •Auka kompetanse om foring og prod. av hestefor •Tettare kontakt mellom produsent og brukar av for •Forpliktande avtalar

17 Utdanning, kurs og forskning •Norges Bondelag bør arbeide for å få til et kryssløp mellom VG2 heste- og hovslagerfag og VG3 landbruk og husdyrhold for å få agronomkompetanse. • arbeide for at det etter lov om fagutdanning kan etableres utdanningstilbud på nivået over videregående skole. •Norges Bondelag bør initiere hovslagerkurs av kortere varighet enn fagbrevutdanning for å imøtekomme det store behovet. • støtte opp under forskningsprosjekter som kan høyne kvaliteten på norskprodusert fôr til hest

18 Forsikring •Informasjon om viktigheten av ansvarsforsikring ved utleie av stallbokser og næringsutøvelse med bruk av hest. Dette kan det med fordel samarbeides om dette med Gjensidige. •Arbeide for gode forsikringsvilkår med Gjensidige uten for mange unntak. •Skadeforebygging i samarbeid med Gjensidige på ansvarsdelen av næringsforsikring på hest. •Informasjon om 25% rabatt på hesteforsikring til Bondelagets medlemmer

19 Rekruttering • Hesten bidrar til å sikre rekruttering til landbruket. • Flere og flere etterspør små eiendommer i forbindelse med bruk av hest • Undersøkelser viser at interesse for hest og mulighetene for å få utøvd aktiviteter i forbindelse med hest er et kriterium som teller mye i forbindelse med flytting fra byen til distriktene. • Hest får fleire jenter til vurdera å overta.

20 oppsummering •Stort vekstpotensial •Bondelaget bør anerkjenne store deler av hesteholdet som næring – •Vil definere mye av næringa som landbruk – virksomhet med utgangspunkt i gardens ressurser. => Bondelaget bør være en naturlig organisasjon for de som driver med hest i tilknytning til landbruk •Skattespørsmålet tatt opp i Statsbudsjettet – går rett vei, men fortsatt langt igjen •Ikke ambisjoner om å ”ta over” for andre organisasjoner •Skal hestenæringa nå fram ”må ein stå samla”

21 sundagstur

22

23

24


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! Norges bondelag hesten som næring Nils T Bjørke 2. nestleiar Norges Bondelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google