Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk ”High Yield” Alfred Berg Høyrente April 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk ”High Yield” Alfred Berg Høyrente April 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk ”High Yield” Alfred Berg Høyrente April 2011

2 Agenda – Alfred Berg Høyrente
Kort om oss Hvorfor kjøpe Høyrente nå? Hvorfor Høyrente? Hvorfor Alfred Berg?

3 Alfred Bergs ”High Yield” forvaltningsteam
Fokusert og erfarent renteforvaltningsteam Leif Eriksrød (F) Petter Tusvik (F) Stig Arild Syrdal (A) Alfred Bergs norske aksjeteam Svenske renteteamet Finske renteteamet Danske renteteamet TAA teamet Alfred Berg i Norden Over 1 000 investerings- spesialister globalt BNP Paribas Investment Partners Meglerhus Offentlige inst. Uavh. Analyseselskap Selskapsinfo. Eksterne kilder Norsk renteforvaltningsteam Mette Rørvik Rutgerson Porteføljeforvalter Startet i Alfred Berg: Bransjeerfaring: år Morten Steinsland Leder for norsk renteforvaltning Startet i Alfred Berg: Bransjeerfaring: år Ansvarlig for Alfred Berg Høyrente Lisbet Flugsrud Finansanalytiker Startet i Alfred Berg: Bransjeerfaring: år Arne W. Eidshagen, CFA Startet i Alfred Berg: Bransjeerfaring: år Kilde: Alfred Berg.

4 Våre rente- og obligasjonsfond
Yield per 31. mars 2011 KREDITT Lav Medium Høy 4,9 % 4,7 % 5,0 % 8,5 % 4,2 % 2,4 % 3,2 % 3,6 % 2,5 % 3,8 % DURASJON 1 år 3 år 5 år Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 28. februar 2011. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart.

5 Makro - oppsummering Hovedsyn:
Globale vekstutsikter overrasker positivt. med Kina som lite unntak, går det nå bedre i alle regioner Klare tegn til bedring i USA også i arbeidsmarkedet Europa fortsatt i to spor Sterk utvikling i Tyskland og Nord-Europa Tegn til stabilisering og bedring i kriserammede økonomier Norge går bra, men utviklingen om lag som ventet Risikofaktorer: Innstramning i Kina Inflasjon Global uro og oljepris PIIGS og konsekvenser for Euro Boligboble i Norge? For sterk NOK !

6 Markedssyn- Renter Risiko dimensjon Posisjon Styrke Kommentar Rente
nøytral Markedsprising gir et fornuftig uttrykk for våre forventningene. Kurve Kjøp 10års obligasjoner, selg 2år moderat Korte renter kan stige med mer aggressiv sentralbank, mens lange renter er fullt priset Swap spread Spread inngang mellom stat og swaprente sterk Norsk stat er for dyrt Kreditt Overvekt både investment grade og high yield Kreditt er fortsatt på historisk høye nivåer

7 Hvorfor Høyrente nå?

8 Makrobildet - misligholdsfrekvenser
Moodys anslår: Lavere misligholdsfrekvenser Moderat pessimistisk scenario Kilde: Moodys per 28. februar 2011.

9 Mislighold i norske ”High Yield” selskapsobligasjoner
Fra 2000 til januar 2011 Kilde: Nordea Markets.

10 Makrobildet - kredittdrivere
Kreditt flyter lettere Lavere volatilitet Mislighold trender lavere Mislighold Kilde: Bloomberg/Moodys per 28. februar 2011.

11 Global High Yield - Spreads

12 Makrobildet - Norden Makrobildet: Nasjonal gjeldskrise – ikke her
Høye oljepriser svekker kreditt Kilde: Bloomberg per 28. februar 2011.

13 Et marked i vekst Hvorfor nå?
– Kredittspreadene er fortsatt attraktive og misligholdsratene for norske high yield selskapsobligasjoner er lave – 13

14 Hvorfor ”High Yield”?

15 Sammenligning av aktivaklasser – amerikanske serier
Høyrente har levert bedre enn andre aktivaklasser Kilde: Bloomberg.

16 Sammenligning med andre aktivaklasser
God avkastning også sammenlignet med andre aktivaklasser Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 31. januar 2011. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

17 Risiko sammenlignet med andre aktivaklasser
Relativt høy volatilitet historisk Moderate og delvis negative korrelasjoner med andre aktivaklasser ABHR ST1X ST5X OSEBX 11.21 % 0.57 % 4.19 % 31.57 % ABHR ST1X ST5X OSEBX 1 BMK -0.63 -0.16 0.44 0.32 -0.48 -0.60 Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 31. januar 2011. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. 17

18 Gir investorer en god risikojustert avkastning
Hvorfor ”High Yield”? Gir investorer en god risikojustert avkastning – over tid overstiger høyrente bankrenten og har lavere risiko enn aksjemarkedet – Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. 18

19 Hvorfor Alfred Berg Høyrente?

20 REN kreditteksponering
Kredittspreadene og kreditthendelser bestemmer avkastningen 20

21 Alfred Berg Høyrente har gitt god avkastning siden oppstart
Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 28. februar 2011 (etter honorarer). Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

22 Hva forvaltningen tilfører - verdiskapning
Aktivaseleksjon, diversifisering og likviditet 22

23 Investeringsprosess - helhetlig kredittforvaltning
Vi søker å identifisere verdi i investeringsalternativer – tre pillarer Kreditt- modellering Sannsynlighet for mislighold Gjenvinning Kontraktsverdi Sikkerhet Klausuler Opsjonalitet Risiko- posisjonering Taktisk allokering Aktivaseleksjon VERDI

24 Porteføljeoversikt Per 31. januar 2011
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kilde: Alfred Berg per 31. januar 2011.

25 Utvikling i misligholdssannsynlighet vs. peers
Eksempel: Norske Skog Utvikling i misligholdssannsynlighet vs. peers Input til modellen: Total gjeld negativt Cash på bok positivt Aksjemarkedsperformance + Kilde: CreditSights

26 Eksempel: Norske Skog Prissignaler Kilde: Moodys analytics

27 Hvorfor Alfred Berg Høyrente?
Veldifferensiert portefølje som gav over 12 % i avkastning i 2010 – hittil i år er fondet opp 3,1% – Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 21. mars 2011 (etter honorarer). Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. 27

28 Oppsummering – Alfred Berg Høyrente
Hvorfor nå? Rentenivået skal opp Spreadene skal ned Misligholdsfrekvensen skal ned Hvorfor Høyrente? Høste risikopremier Nordisk høyrente isolert fra problemene i verden Attraktiv byggekloss i en portefølje Hvorfor Alfred Berg? Ren kreditteksponering Helhetlig kredittforvaltning Allokerte ressurser Daglig likviditet

29 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.


Laste ned ppt "Nordisk ”High Yield” Alfred Berg Høyrente April 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google