Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordisk ”High Yield” Alfred Berg Høyrente April 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordisk ”High Yield” Alfred Berg Høyrente April 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordisk ”High Yield” Alfred Berg Høyrente April 2011

2 2 Agenda – Alfred Berg Høyrente 1.Kort om oss 2.Hvorfor kjøpe Høyrente nå? 3.Hvorfor Høyrente? 4.Hvorfor Alfred Berg?

3 3 Alfred Bergs ”High Yield” forvaltningsteam Kilde: Alfred Berg. Fokusert og erfarent renteforvaltningsteam Leif Eriksrød (F) Petter Tusvik (F) Stig Arild Syrdal (A) Alfred Bergs norske aksjeteam Svenske renteteamet Finske renteteamet Danske renteteamet TAA teamet Alfred Berg i Norden Over 1 000 investerings- spesialister globalt BNP Paribas Investment Partners Meglerhus Offentlige inst. Uavh. Analyseselskap Selskapsinfo. Eksterne kilder Norsk renteforvaltningsteam Mette Rørvik Rutgerson Porteføljeforvalter Startet i Alfred Berg: 2008 Bransjeerfaring: 2 år Morten Steinsland Leder for norsk renteforvaltning Startet i Alfred Berg: 2010 Bransjeerfaring: 25 år Ansvarlig for Alfred Berg Høyrente Lisbet Flugsrud Finansanalytiker Startet i Alfred Berg: 2000 Bransjeerfaring: 21 år Arne W. Eidshagen, CFA Porteføljeforvalter Startet i Alfred Berg: 2010 Bransjeerfaring: 16 år

4 4 Våre rente- og obligasjonsfond Yield per 31. mars 2011 KREDITT Lav Medium Høy 4,9 % 4,7 % 5,0 % 8,5 % 4,2 % 2,4 % 3,2 % 3,6 % 2,5 % 3,8 % DURASJON 1 år 3 år 5 år Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 28. februar 2011. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart.

5 5 Makro - oppsummering Hovedsyn:  Globale vekstutsikter overrasker positivt.  med Kina som lite unntak, går det nå bedre i alle regioner  Klare tegn til bedring i USA  også i arbeidsmarkedet  Europa fortsatt i to spor  Sterk utvikling i Tyskland og Nord-Europa  Tegn til stabilisering og bedring i kriserammede økonomier  Norge går bra, men utviklingen om lag som ventet Risikofaktorer:  Innstramning i Kina  Inflasjon  Global uro og oljepris  PIIGS og konsekvenser for Euro  Boligboble i Norge?  For sterk NOK !

6 6 Markedssyn- Renter Risiko dimensjon PosisjonStyrkeKommentar Rentenøytral Markedsprising gir et fornuftig uttrykk for våre forventningene. KurveKjøp 10års obligasjoner, selg 2år moderat Korte renter kan stige med mer aggressiv sentralbank, mens lange renter er fullt priset Swap spreadSpread inngang mellom stat og swaprente sterk Norsk stat er for dyrt KredittOvervekt både investment grade og high yield sterk Kreditt er fortsatt på historisk høye nivåer

7 Hvorfor Høyrente nå?

8 8 Makrobildet - misligholdsfrekvenser Moodys anslår:  Lavere misligholdsfrekvenser  Moderat pessimistisk scenario Kilde: Moodys per 28. februar 2011. Mislighold

9 9 Mislighold i norske ”High Yield” selskapsobligasjoner Fra 2000 til januar 2011 Kilde: Nordea Markets.

10 10 Makrobildet - kredittdrivere Makrobildet:  Kreditt flyter lettere  Lavere volatilitet  Mislighold trender lavere Kilde: Bloomberg/Moodys per 28. februar 2011. Mislighold

11 11 Global High Yield - Spreads

12 12 Makrobildet - Norden Makrobildet:  Nasjonal gjeldskrise – ikke her  Høye oljepriser svekker kreditt – ikke her Kilde: Bloomberg per 28. februar 2011.

13 13 Hvorfor nå? 13 Et marked i vekst – Kredittspreadene er fortsatt attraktive og misligholdsratene for norske high yield selskapsobligasjoner er lave –

14 Hvorfor ”High Yield”?

15 15 Sammenligning av aktivaklasser – amerikanske serier Høyrente har levert bedre enn andre aktivaklasser Kilde: Bloomberg.

16 16 Sammenligning med andre aktivaklasser God avkastning også sammenlignet med andre aktivaklasser Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 31. januar 2011. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

17 17 Risiko sammenlignet med andre aktivaklasser 17 ABHRST1XST5XOSEBX 11.21 %0.57 %4.19 %31.57 % ABHRST1XST5XOSEBX ABHR1 BMK-0.631 ST5X-0.160.441 OSEBX0.32-0.48-0.601 Relativt høy volatilitet historisk Moderate og delvis negative korrelasjoner med andre aktivaklasser Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 31. januar 2011. Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

18 18 Hvorfor ”High Yield”? 18 Gir investorer en god risikojustert avkastning – over tid overstiger høyrente bankrenten og har lavere risiko enn aksjemarkedet – Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

19 Hvorfor Alfred Berg Høyrente?

20 20 REN kreditteksponering 20 Kredittspreadene og kreditthendelser bestemmer avkastningen

21 21 Avkastning Alfred Berg Høyrente har gitt god avkastning siden oppstart Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 28. februar 2011 (etter honorarer). Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

22 22 Hva forvaltningen tilfører - verdiskapning 22 Aktivaseleksjon, diversifisering og likviditet

23 23 Investeringsprosess - helhetlig kredittforvaltning Vi søker å identifisere verdi i investeringsalternativer – tre pillarer Kreditt- modellering • Sannsynlighet for mislighold • Gjenvinning Kontraktsverdi • Sikkerhet • Klausuler • Opsjonalitet Risiko- posisjonering • Taktisk allokering • Aktivaseleksjon VERDI

24 24 Porteføljeoversikt Per 31. januar 2011 Kilde: Alfred Berg per 31. januar 2011. 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 0123456 7 8 9

25 25 Input til modellen: – Total gjeld negativt – Cash på bok positivt – Aksjemarkedsperformance + Eksempel: Norske Skog Utvikling i misligholdssannsynlighet vs. peers Kilde: CreditSights 04.04.2011

26 26 Eksempel: Norske Skog Kilde: Moodys analytics 04.04.2011 Prissignaler

27 27 Hvorfor Alfred Berg Høyrente? 27 Veldifferensiert portefølje som gav over 12 % i avkastning i 2010 – hittil i år er fondet opp 3,1% – Kilde: Alfred Berg. Tall i NOK per 21. mars 2011 (etter honorarer). Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.

28 28 Oppsummering – Alfred Berg Høyrente Hvorfor nå? Hvorfor nå? 1.Rentenivået skal opp 2.Spreadene skal ned 3.Misligholdsfrekvensen skal ned 1.Rentenivået skal opp 2.Spreadene skal ned 3.Misligholdsfrekvensen skal ned Hvorfor Høyrente? 1.Høste risikopremier 2.Nordisk høyrente isolert fra problemene i verden 3.Attraktiv byggekloss i en portefølje 1.Høste risikopremier 2.Nordisk høyrente isolert fra problemene i verden 3.Attraktiv byggekloss i en portefølje Hvorfor Alfred Berg? Hvorfor Alfred Berg? 1.Ren kreditteksponering 2.Helhetlig kredittforvaltning 3.Allokerte ressurser 4.Daglig likviditet 1.Ren kreditteksponering 2.Helhetlig kredittforvaltning 3.Allokerte ressurser 4.Daglig likviditet

29 29 Ansvarsbegrensing Historisk avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvalting og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet, dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll. Materialet kan være delvis eller helt basert på informasjon fra tredjepart. Vi anser denne informasjonen som pålitelig, men det kan ikke garanteres at den er korrekt eller komplett. Innholdet i dette materialet er gyldig for den dato som er oppgitt. Materialet skal kun brukes av den som er påtenkt dette, og skal ikke videreformidles, reproduseres eller helt eller delvis kopieres for noe formål uten samtykke fra Alfred Berg. Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden.


Laste ned ppt "Nordisk ”High Yield” Alfred Berg Høyrente April 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google