Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strukturelle muligheter i Midt-Norge Ståle Gjersvold 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strukturelle muligheter i Midt-Norge Ståle Gjersvold 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strukturelle muligheter i Midt-Norge Ståle Gjersvold 1

2 • TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Midt-Norge • Er et av de største lokalt eide kraftselskap (10 mrd. i verdier) • Overskuddet føres tilbake til eierkommunene Røttene!

3 ► Statlig ekspertstyring (OED, NVE, Statnett) ► Energi -> økononisk vekst ► Forsyningssikkerhet kostnadseffektivitet ► Forvaltning og offentlig styring konkurranse ► Distriktspolitikk sentralisering ► Offentlig eierskap privatisering ► Monopol (nettleie) fri konkurranse (kraftsalg) ► Kommunal formue og (frie) inntekter statlig (over)styring ► Klimapolitikk naturvern ► Samfunnsansvar lønnsomhet/utbytte ► Fordelings-/utviklingspolitikk -> eks. Uganda ► Solid ingeniørkultur -> finansielle instrumenter ► Fra kobberlinje til smartphone ► Ansatte: Trygghet, stolthet og soliditet -> innovativ ► Lys og varme en selvfølge – men lite kunnskap om industrien ► Stor vekst i innenlandsinvesteringene (+100 mrd. frem mot 2020) TEKNOKRATI POLITIKK^ 10 KULTUREVOLUSJON INGENIØR->MARKED KJEDELIG PRODUKT med STORT POTENSIAL Hva kjennetegner kraftindustrien?

4 Agenda 4 ► Kort om TrønderEnergi ► Hva har vi gjort hittil ► Rasjonale for sammenslåing av nettselskap ▬ Nytt modellverk fra 2013 ▬ Egne erfaringer ▬ Skalafordeler i nettselskap ► TrønderEnergi’s posisjon

5 Kort om TrønderEnergi ► Etablert i 1950 – da halvparten av innbyggerne i Trøndelag var uten strøm ► Hovedkontor i Trondheim ► Ca 500 ansatte ► 123 000 nettkunder ► 26 500 bredbåndskunder ► 39 500 kraftkunder (1,5 TWh) ► 2 TWh produksjon (ca. 10% vind) ► Konsernet omsetter for ca 1,7 mrd. kr årlig 5

6 Milepæler distribusjon 1950Etablering av TrønderEnergi 1986-88Distribusjon inn i S-TK 1986: Osen og Roan Kraftlag 1987: Byfjorden Kraftlag (Agdenes), Hitra og Frøya Kraftlag, Skaun Elverk, 1988: Åfjord komm. Elverk Meldal komm. Kraftforsyning 2001Fusjon med Melhus Energi 2001Kjøp av 49 % i NEAS 2010Kjøp av Trondheim Energi Nett 2012Kjøp av Malvik Everk 2013 Kjøp av Tydal Komm. Energiverk

7 7 Fra og med 3.september også Malvik Nettvirksomhet TrønderEnergis regionalnett: ▬ 400 km med 132 kV ▬ 800 km med 66 kV ▬ 48 transformatorstasjoner Vi forsyner ca 300 000 innbyggere i Sør-Trøndelag gjennom vårt regionalnett Vårt distribusjonsnett utgjør: ▬ 2 800 km med 24 kV, 12kV og 6 kV ▬ 5 500 km lavspent ▬ 3 800 nettstasjoner ▬ Områdekonsesjon i 11 kommuner Vi forsyner alle innbyggere i 13 kommuner gjennom vårt distribusjonsnett. > 120.000 kunder Fra og med 1.januar også Tydal

8 Nytt modellverk fra 2013 ► Bakgrunn for endringsforslagene (NVE) ▬ Mer stabile inntektsrammer over tid ▬ Fjerne hindringer for rasjonell strukturendring «Det er videre viktig at utformingen av de økonomiske reguleringsmodellene ikke bidrar til å hindre en hensiktsmessig strukturendring i bransjen. Mye av arbeidet som er gjort siden 2007 er motivert ut fra disse hensyn» -NVE ► Kompensasjon for inntektsbortfall ved fusjoner ▬ Harmonieffekten i DEA-modellene fører til reduserte inntektsrammer når to eller flere selskaper fusjonerer, noe som kan bidra til at ønskede fusjoner ikke gjennomføres ▬ Ny modell øker nåverdiberegningen av engangskompensasjon fra 10 til 30 år  Mer attraktivt å fusjonere selskap ► Kompetanseforskrift ▬ Høyere krav til kompetanse og bemanning av nettselskap  Enda dyrere å drive små nettselskap 8

9 Skalafordeler i et nettselskaps kjerneprosesser 9 KjerneprosesserSkalafordelerMulig å sentralisere Kostnadene påvirkes av kundevekst, mengde levert energi eller geografisk utstrekning Beslutte struktur og bygging av nettanlegg BetydeligeJaLite Designe anleggBetydeligeJaLite Planlegge, bestille og kontrahere tiltak og bygging av anlegg BetydeligeJaLite Utføre tiltak og bygge anleggFåNeiStor grad Kontrollere og verifisere anleggFåNeiStor grad Styre vedlikeholdBetydeligeJaBetydelig Opprettholde funksjonalitet og optimalisere drift Både og MAFI og kundeserviceBetydeligJaLite, men noe av kundevekst StøtteprosesserBetydeligeJaLite Delvis hentet fra analyse utført av PWC og delvis basert på erfaringer fra TrønderEnergi Nett

10 Egne erfaringer ► TrønderEnergi har i løpet av det siste året inngått to avtaler om kjøp av mindre nettselskap ► Malvik Everk AS: ▬ Høye driftskostnader ▬ For stort bygg ▬ Malvik Everk har over flere år levd av minsteavkastning på 2% ▬ Store investeringsbehov har tredoblet lån de siste 4 år  Lav avkastning på investert kapital og økte lånekostnader gir økonomiske utfordringer ► Tydal Kommunale Everk KF ▬ Store utfordringer med bemanning (oppfyller ikke krav iht. kompetanseforskrift) ▬ Bekymret for leveringssikkerhet ▬ Store fremtidige investeringer  Utfordrende for kommunen å videreføre forsvarlig drift 10

11 Sammenligning med tidligere salgsprosesser/tilbud ► Verdi for eier i Malvik og Tydal gått ned fra forrige bud ▬ Rammebetingelser ▬ Driftsmessige forhold ► Malvik - 2007 og 2012: ▬ Endelig bud basert på en virksomhetsverdi på 97 millioner ▬ Tilsvarer omtrentlig 85 millioner i EK verdi ▬ Endelig pris september 2012: ca 42 millioner i EK verdi ▬ Differanse 43 millioner ▬ Verdinedgang: 51 % ► Tydal –2008 og 2012 ▬ Endelig bud ca 17 millioner  (bokført verdi ca 13 millioner) ▬ Endelig pris januar 2013: 8 millioner  (bokført verdi ca 20 millioner) ▬ Differanse 9 millioner ▬ Verdinedgang: 69 % ► Konklusjon ? 11

12 Fordeling av synergier – årlige besparelser ► Diagrammene viser hvordan kostnadsreduksjon i et nettselskap fordeles mellom ▬ Redusert inntektsramme og dermed redusert nettleie for kundene ▬ Økt selskapsskatt som følge av økt resultat ▬ Synergigevinst som er det som blir igjen og som tilsvarer økningen av resultat etter skatt i selskapet ► Det øverste diagrammet er generelt og vil alltid gjelde ved reduksjon av kostnader i nettselskap 12 Kjøper Selger

13 Fordeling av synergier – nåverdi av totale besparelser «Kun for illustrasjon» ► TKE har siste år hatt driftskostnader på ca 6 millioner ► Dette diagrammet illustrerer fordelingen av nåverdien av å redusere kostnadene med 2 millioner pr år. ► Nåverdien er beregnet til totalt 52 millioner! ► I tillegg vil Tydals nettkunder få lavere nettleie når nettleien i TEN og Tydal harmoniseres, men dette har ingen samfunnsmessig nåverdi 13 Kjøper Selger Samfunn Kunder Samfunnsøkonomisk gevinst ved kostnadssynergier er en Vinn-Vinn-Vinn fordeling mellom Eiere, Samfunn og Nettkundene

14 TrønderEnergi Netts ambisjon – å bli det mest effektive nettselskapet i Norge innen utgangen av 2016 … å være en ønsket samarbeidspartner – lokalt, nasjonalt og nordisk – knyttet til nytenkende kraftdistribusjon … å være den foretrukne integrasjonspartneren i Midt-Norge • Fremstå som en attraktiv integrasjonspartner gjennom fokus på effektivitet og nytenking • Vi tar ikke egne initiativ – sammenslåinger må være ønsket fra begge sider og strekke oss mot… Innta posisjonen som det mest effektive nettselskapet i Norge • Skape økonomisk gevinst for våre eiere, kunder og samfunnet gjennom å bli det mest effektive nettselskapet i Norge 14


Laste ned ppt "Strukturelle muligheter i Midt-Norge Ståle Gjersvold 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google