Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOTBALL – GUTTER 1996 - ÅSVANG FORELDREMØTE 09.02.2009. Agenda • Tilbakeblikk på 2008 - Det sportslige - Økonomi/regnskap • Planer for 2009 - Det sportslige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOTBALL – GUTTER 1996 - ÅSVANG FORELDREMØTE 09.02.2009. Agenda • Tilbakeblikk på 2008 - Det sportslige - Økonomi/regnskap • Planer for 2009 - Det sportslige."— Utskrift av presentasjonen:

1 FOTBALL – GUTTER 1996 - ÅSVANG FORELDREMØTE 09.02.2009. Agenda • Tilbakeblikk på 2008 - Det sportslige - Økonomi/regnskap • Planer for 2009 - Det sportslige - Alt det ”praktiske”

2 TILBAKEBLIKK PÅ 2008 SPORTSLIG : Treninger : • Èn trening i uken i ”vinterhalvåret” i hallen ved Festningen ( frivillig tilbud til de som ønsket det ). • To/tre treninger i uken i ”sommerhalvåret” : - En obligatorisk trening på kunstgress - En frivillig trening på kunstgress ( søndag kveld ) - 16 økter med Coerver Coaching Vektlagt på treningene : • Grunnteknikk ( både hos oss og CC ) • Spilleforståelse • Fysikk ( kondisjon, spenst ) • Engasjement og glede hos spillerne • Holdninger ( ikke god alene men sammen med andre !!) Vår ( trenernes ) evaluering : • Godt oppmøte av spillerne • I hovedsak svært bra engasjement fra spillerne ! • Klare forbedringer i teknikk og forståelse ( det meste utvikles utenfor trening ) • Må fortsatt jobbe med holdninger til ( medspillere, motspillere, dommere, ….)

3 TILBAKEBLIKK PÅ 2008 SPORTSLIG : ”Seriekamper” : • Deltatt med tre lag i serien • Har til sammen på de tre lagene spilt ca 60 kamper • Intensjonen har vært at alle spillerne skal spille like mye • Har benyttet ”faste lag” gjennom hele sesongen • Har lånt spillere fra de andre lagene ved behov Turneringer : • Vi har deltatt i fire turneringer : - Trygg/Lade-cup - Skandia-cup - Tunga-cup - Malvik-cup

4 TILBAKEBLIKK PÅ 2008 ØKONOMISK : Regnskap for 2008 : Inntekter Overført fra 2007kr 12.217 Refunderte dommerutgifter kr 1.000 Refunderte påmeldingsutgifter til cuperkr 6.750 Egenandel ved Skandia-cupkr 10.200 Egenandel ved Malvikcupkr 3.750 Kakesalg på kamperkr 4.333 Renter på kontokr 130 Overført fra Strindheim Yngres Avdelingkr 2.800 Sum inntekterkr 41.180 Utgifter Leie av gymsal ( Festningen ) hele 2008kr 12.500 Betaling av dommerekr 1.000 Påmelding av 3 lag til Malvik-cupkr 2.850 Påmelding av 2 lag til Scandia-cupkr 10.200 Påmelding av 2 lag til Trygg/Lade-cupkr 1.200 Mat og drikke på ”avslutningsfest”kr 3.106 Sum utgifterkr 30.856 Overføres til 2009kr 10.324

5 TILBAKEBLIKK PÅ 2008 DUGNADER : Gjennomførte dugnader i 2008 : • Kakesalg på kampene på Lillemyra • Tunga Cup ( i regi av Strindheim Yngres avdeling )

6 TILBAKEBLIKK PÅ 2008 TRENERE : Hans Kristian Endresen Jan Jahren Knut Arve Arntzen Jan Egil Strand Bård Fredrik Linge Arne Bonde ADMINISTRASJON : Geir Vatne Morten Troøyen

7 TILBAKEBLIKK PÅ 2008 EVENTUELT : Hvordan har dere som foreldre opplevd fotballsesongen 2008 ? Hva har vært bra ? Hva kan vi bli bedre på ?

8 PLANER FOR 2009 SPORTSLIG : Tar utgangspunkt i Sportsplan for Strindheim Yngres Avdeling. Ut fra ovennevnte plan har vi laget dokumentet ”Årsplan for 2009”. - Uttrekk av beskrivelsene i ”Sportsplanen” som gjelder vår aldersgruppe. ( se utdelte dokumenter ). Går nå over fra ”barnefotball” til ”ungdomsfotball”. - Fra 7-er til 11-er fotball. - Mer differensiering enn tidligere. - Aktuelt med hospitering. - Sone- / kretstiltak. - Mer fokus på prestasjoner ( og resultater ).

9 PLANER FOR 2009 Kamper : • Vi har meldt på 2 lag i 11-er serie. • Seriespill ( hver kamp er 2*35 minutter ). • Per i dag er vi 27 spillere. • Rullering på hvem som spiller på lagene. • Avhengig av noen ”drivere” på lagene, vil gi noe forskjell i spilletid. • Spilletid vurderes også ut fra treningsoppmøte !

10 PLANER FOR 2009 I hvilke posisjoner på banen skal guttene spille ?? Vi kan ikke lære opp alle spillerne til å takle alle posisjoner på banen ( i alle fall ikke i løpet av noen uker ). Spillermøte 10.2. der vi gjennomgår de ulike rollene og ønskede kvalifikasjoner for å spille i de enkelte rollene. Vi viderefører dette i spillersamtaler i løpet av februar : På hvilke to plasser ønsker guttene helst å få spille : 1) Keeper 2) Forsvar 3) Midtbane 4) Angrep Ingen garanti for at alle skal få sine ønsker oppfylt, men vi skal forsøke så godt vi kan å ta hensyn til dette.

11 PLANER FOR 2009 SPORTSLIG : Treninger : • To/tre treninger i uken i vinterhalvåret ( fram til påske ) • To utetreninger i uka : - Tirsdager fra kl 18.00 – 19.30 ( ofte spillemøter i forkant av treningene ) - Torsdager fra kl 16.30 – 18.00 ( tips rundt spising ) • Frivillig trening i hallen på Luftkrigsskolen søndager fra kl 16.30 – 18.00 Sommerhalvåret : • Samme antall treninger som i vinterhalvåret ( kommer tilbake til tidspunkter ) • Coerver Coaching en dag i uka ( 8 uker på våren og 8 uker på høsten ). Vektlegge på treningene : • Grunnteknikk • Rolleforståelse innenfor 11-er fotball • Samspill/forståelse ( i forsvar og i angrep ) • Spill èn mot èn • Keepertrening • Fysikk ( kondisjon, styrke/spenst, uttøying ) • Engasjement og glede hos spillerne • Holdninger ( ikke god alene men sammen med andre !!)

12 PLANER FOR 2009 Hva forventer vi av spillerne : • Møt opp til riktig tid ( minimum 10 minutter før trening eller spillemøte ). • Ønske å lære. • Ha respekt for gruppen ( treningskamerater og trenere ). • Gjøre sitt beste ( ingen kan forlange mer !! ). Hva forventer vi av dere foreldre ? : • Hjelpe til å sørge for at guttene møter i riktig tid til kamper og treninger. • Gjerne komme på kamper ( guttene setter utrolig pris på det ! ). • Stille på dugnader ( så langt det lar seg gjøre ). • Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller kommentarer. • Legg til rette for at guttene kan få en god opplevelse på treninger og kamper ( søvn, mat, …….. ).

13 PLANER FOR 2009 SPORTSLIG : Turneringer ( cuper ) : Kåre informerer !

14 PLANER FOR 2009 ØKONOMI / ( budsjett ) : Overført fra 2008 kroner 10.324,- Inntekter Dugnaderkr 20.000 Kakesalg ( på kamper )kr 5.000 Sponsormidler( Agnethe og Wenche )kr ? Egenandeler ved deltakelse i cuperkr ? Overføring fra Strindheim Yngres Avdelingkr 3.000 Utgifter Utgifter ved cuper kr ? Andre sosiale tiltakkr ? Overtrekksjakkerkr ? Innkjøp av utstyr ( hekker, porter, keeperutstyr etc )kr ?

15 PLANER FOR 2009 TRENERE : Jan Jahren Knut Arve Arntzen Jan Egil Strand Bård Fredrik Linge Arne Bonde ADMINISTRASJON : • Svein Tinnen • Kåre Skarsvåg • Bjørn Kvamvold Mer detaljer fra Svein og Kåre.

16 PLANER FOR 2009 EVENTUELT : Hva synes dere om opplegget for 2009 ? Ordet fritt !!!!!!!


Laste ned ppt "FOTBALL – GUTTER 1996 - ÅSVANG FORELDREMØTE 09.02.2009. Agenda • Tilbakeblikk på 2008 - Det sportslige - Økonomi/regnskap • Planer for 2009 - Det sportslige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google