Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Nettpresentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Nettpresentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Nettpresentasjon
FFO Mjøndalen Fotball Presentasjon Nettpresentasjon

2 Utgangspunkt MIF har tilgjengelige anlegg og personale som kan utnyttes i større grad. Øke aktivisering av fotballinteresserte barn Tilby fotballøkter med god kvalifiserte trenere

3 Tenkte rammer for MIFs Fotballfritidsordning (FFO)
1. FFO i MIF er et tilbud til alle barn ved Åsen og Mjøndalen skole fra 4. tom 7. klasse. 2. Åpningstiden: Tirsdag og Torsdag kl Vi sikter mot å følge skoleruta i Nedre Eiker kommune, utenom januar og februar da FFO vil være stengt. FFO har åpent uansett vær. Skulle været bli riktig dårlig vil skolen bli benyttet til lek, spill, lekselesing etc. 3. Deltakelse: FFO har plass til maks 30 deltakere hver dag. FFO er for treningsvillige og motiverte gutter og jenter. Interesse for fotball er en forutsetning for deltakelse. Viser ikke deltakeren interesse, motivasjon og treningsvillighet kan plassen sies opp av begge parter.

4 FFO Mjøndalen Fotball 4. Påmelding: 5. Betaling: 1 dag: 400
”Først-til-mølla”- prinsippet gjelder. Påmeldingen er bindende. Ved underskrevet påmelding aksepteres betingelsene som er skissert i retningslinjer for Mifs FFO. 5. Betaling: Prisene er pr måned: 1 dag: 400 2 dager: 800- Faktura sendes ur pr mail. Man betaler forskuddsvis for to måneder av gangen. Uregelmessigheter i betalingen fører til at barnet mister plassen i FFO. 6. Oppsigelse av plass i FFO: Det er bindende påmelding i FFO. Det betyr at plassen må sies opp skriftlig hvis den ikke skal benyttes lenger. Skriftlig oppsigelse sendes Oppsigelsestiden er 1. måned regnet fra den 1. i påfølgende måned

5 FFO Mjøndalen Fotball 7. Dagsplan:
FFO åpner kl Mat kl Leksehjelp Fotballtrening FFO slutter kl (Om barn skal hentes må det skje seinest 1630) 8. FFO-ledere: FFO vil bli ledet av Lærerutdannet og fotballutdannet leder. En/to assistenttrener vil delta i treningsarbeidet. 9. Mat: Det serveres et sundt brødmåltid med frukt. Gi informasjon ved spesielle matbehov. 10. Sportslig innhold: -Grunnleggende delferdigheter som finter, skudd, pasning, ballkontroll fokuseres i første del av treningen. I andre del fokuseres grunnleggende spilleprinsipper – tilpasset alder, interesse og ferdighetsnivå. -Jevnbyrdighet og tilpasning til forutsetninger etterstrebes ved lag/gruppeinndelinger i forbindelse med kamp og øvelser

6 FFO Mjøndalen Fotball 11. Skader/sykdom:
Ved lengre tids sykdom/skader kan betalingslettelser gis. Forutsetningen er informasjon om sykdommen/skaden til FFO leder og kopi av legeerklæring. 12. Transport: Spiller/foresatte har ansvaret for å komme til og fra FFO. 13. Uakseptabel adferd: FFO skal være et sted hvor spillerne trives og har det gøy. Medarbeiderne i FFO jobber aktivt for at spillerne skal oppføre seg positivt mot hverandre og trenerne. Foresatte kontaktes hvis uheldige episoder finner sted. Hvis endring av uakseptabel adferd ikke finner sted kan spillere miste plassen i FFO. 14. Endringer: Endringer i FFO opplegget kan skje som følge av få påmeldinger, forlengelse av skoletiden og andre forhold av vesentlig karakter.

7 FFO Mjøndalen Fotball MIFs fotballfritidsordning (FFO) Påmeldingsskjema høsten 2013 MIF FFO er et fotballtreningstilbud rett etter skoletid for treningsvillige og motiverte jenter og gutter fra klasse. Tilbudet inkluderer et sundt måltid mat og fotballtrening i to timer. Ta gjerne kontakt med FFO-leder Jann Rindsem…for mer informasjon. Hvis spørsmål kontakt eller Jann Rindsem eller Kjetil A. Bergh Innmelding skjer via skjema på MIF breddefotball sine hjemmesider!

8 FFO Mjøndalen Fotball MIF FFO VÅRE TRENINGER del 1-2
I del 1 kan innholdet til individuell ballbehandling være; 1. Transportere - en føreøvelse med innlagte vendinger 2. Beherske - en sjongleringsøvelse - en individuell dempe/kontrolløvelse - en parøvelse med kombinasjonen dempe/kontroll - pasning - en parøvelse med kombinasjonen dempe/kontroll – føring/vending og/eller skudd 3. Et skudd-på-mål-spill I del 2 kan innholdet til "spille-sammen-med" aktiviteter være; a)En aktivitet med pasning - mottak/kontroll – pasning b) En aktivitet med direkte spill c) En aktivitet med spesiell vektlegging på samarbeidsfaktorene: invitasjon -pasning/bevegelse MIF FFO VÅRE TRENINGER del 3-4 I del 3 kan innholdet til individuell ballbehandling være; 1. Et ”mot ett mål spill” og / eller 2. Et ”mot to mål spill” I del 4 kan innholdet til "spille-sammen-med" aktiviteter være; a) Et ” spill i firkant spill” eller b) Et ferdighetsspill

9 FFO Mjøndalen Fotball FOR Å SIKRE BARNA BEST MULIG UTBYTTE AV FFO
• Unngå kø ved øvelser. La barna få mange repetisjoner • Få spillere på hvert lag i spillsituasjoner gir mange ballberøringer • Gå gjennom det fotballfaglige opplegget og legg vekt på at alle barn skal stimuleres og gis oppmerksomhet! • Bruk enkle øvelser med ball. Ingen vits i å gjøre ting komplisert • Instruktørene skal instruere - ikke bare organisere for så å stå og se på. Viktig at barna lærer noe • Fokuser på leken og fotballgleden, miljøet og samholdet! • Viktig at det ikke er for mange spillere på en bane. Det gir ikke god aktivitet. Vurder antall deltakere opp mot banekapasiteten! • La barna score mange mål, la dem mestre ulike øvelser og aktiviteter. Ting bør med andre ord ikke gjøres for vanskelig • 14-åringer trenger andre utfordringer enn 8-åringer • Del inn i grupper ut fra alder, kanskje også ut fra kjønn • Slå hardt ned på antydninger til mobbing, utestenging og lignende • VI SKAL VÆRE GODE FORBILDER FOR BARNA • Alle kan ikke bli best, men bedre.


Laste ned ppt "Presentasjon Nettpresentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google