Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emnekurs gynekologi •Bioteknologiloven •Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) •Tidlig ultralyd •NIPD •Sortering •Fravalg vs. tilvalg •Kjønnsseleksjon •Gruppearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emnekurs gynekologi •Bioteknologiloven •Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) •Tidlig ultralyd •NIPD •Sortering •Fravalg vs. tilvalg •Kjønnsseleksjon •Gruppearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Emnekurs gynekologi •Bioteknologiloven •Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) •Tidlig ultralyd •NIPD •Sortering •Fravalg vs. tilvalg •Kjønnsseleksjon •Gruppearbeid Designerbaby

2 Bioteknologiloven 2003 PGD ”Mehmet”saken Ultralyd

3 Bioteknologilovens problemområder •Ultralyd som fosterdiagnostikk –Retningslinjer godkjent i Stortinget i 2004 –Brev om innstramming i 2007 •Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) –Forbudt 2003, men dispensasjonsnemd fra 2004 –Behandling i utlandet tillatt i 2005 –Tillatt i Norge i 2008 (og to sykehus har søkt konsesjon per nov 2010) •Eggdonasjon og surrogati –Forbudt i Norge

4 Hva betyr PGD? •Preimplantatorisk genetisk diagnostikk (PGD) –Anbefalt i Tidsskriftet 2007, nr 19 –Samsvar Sverige, Danmark, UK •Preimplantasjonsdiagnostikk –Bioteknologiloven, HOD

5 Hva er PGD? •Genetisk testing av befruktede egg før de settes tilbake i livmoren •Sortering i ordets rette forstand

6 PGD = Embryobiopsi •En eller to celler blir tatt ut av det befruktede egget •”Biopsering” •Kritisk fase av prosessen

7 Utvikling av befruktede egg hos mennesker Blastocyst ~100 celler 5/6 dager 8 celler 3 dager 4 celler 2 dagerZygote 20 timerBefruktning 60-70% av befruktede egg har store genetisk avvik som er uforenlig med tidlig utvikling Bare ca 30% av de befruktede eggene kan bli til et barn

8 Embryobiopsi •Blastomerbiopsi •8 celler - 3 dager •1-2 celler undersøkes •Blastocystbiopsi •70-200 celler - 5 dager •3-10 celler undersøkes •Pollegemebiopsi •2 pollegemer undersøkes

9 Grunner til å foreta PGD ESHRE PGD Consortium 2001

10 Single Trans- geneX-linkedlocationsTotal Stimulated 385 174 4411000 Cycles to biopsy 333 147 402 845 Cycles to ET 296 130 286 712 Clinical pregnancy Per egg collection 33% 33% 27% 30% Per embryo transfer 38% 39% 38% 38% Courtesy Allison Lashwood PGD - Guys hospital, UK Sept 1997 – Aug 2010

11 PGD i Norge •Som ledd i et medisinsk genetisk tilbud - behandling for de få •Vil utgjøre en liten del av alle prenatal diagnostiske analyser •Behov i Norge –Ca. 20 - 30 par i året? (Danmark: 60 i året – 2 sentre) –Kanskje vi ikke skal gjøre det i Norge?

12 PGD - indikasjoner og formål •X-bunden og monogen sykdom –Duchenne muskeldystrofi, Cystisk fibrose •Kromosomavvik –Inversjoner, translokasjoner •Bestemmelse av vevstype –”Mehmet-saken” - redningssøsken •Genetisk screening (PGS) –Ikke kjent genetisk sykdom, IVF •Genmutasjoner –Alzheimer, arvelig kreft •Kjønnssbestemmelse Etiske problemer øker

13 Designerbaby - PGD •Kan PGD brukes til å lage barn med forutbestemte komplekse egenskaper? •Er PGD et skritt i retning av ”The Brave New World” ?

14 Først en selvfølgelighet som glemmes –Du kan ikke velge ut noe som ikke er der

15 Grenser for sortering •La oss se på antall egg (embryo) som begrensende faktor

16 Vi starter med 30 egg

17 Så mange ble befruktet

18 Disse har utviklingspotensiale

19 Dette er de embryoene det er noen vits i å teste genetisk

20 PGD – daglig liv  Enkeltgen sykdom – dominant •Vanlig i PGD •Frisk 50% •Syk 50%

21 PGD – daglig liv  Enkeltgen sykdom - recessiv •Frisk – ikke bærer 25% •Frisk bærer 50% •Syk 25%

22 To gener samtidig •  -Thalasemi recessivt •HLA recessivt, ~25% match, X X X X XXX sykbærerfriskbærer X ok XX Ett embryo tilbake !

23 ”Redningssøsken” + ”rett” kjønn •Hva om du ville ha –Ei frisk jente, HLA kompatibel »sykdomsgen »Y-kromosom »HLA –Du kan teste for alt, men har ingen å sette tilbake …… dumt

24 Tankeeksperiment •Den genetiske testen er binær (virkeligheten er mye mer kompleks) »Ja eller nei til nærvær av en bestemt egenskap »Ingen interaksjon mellom gener »Ingen forskjell i styrken av hvert gen •Antall egg som trengs for å samtidig velge ut på grunnlag av n-gener 2n2n •Bare halvparten av eggene blir til embryo som kan testes 2 x 2 n

25 Antall egg som trengs En stimulert eggløsningAntall egg i en kvinneAntall egg hos alle kvinner i verden

26 Matematiske grenser •Du vil trenge alle eggene hos en kvinne for å teste for 15-16 gener samtidig •Du vil trenge alle egg hos alle kvinner i hele verden for å teste for 40-50 gener samtidig

27 Virkelige Designer babies dvs. laget etter spesifikasjon med komplekse egenskaper forutbestemt •Dette kan ALDRI skje ved bare å velge ut embryo •Du må være en god geningeniør –Hele genomet må bygges fra bunnen av –Det er i sannhet gensnekring •Og helt Science fiction

28 Sortering -Velge noe framfor noe annet ut fra egenskaper og gener -Gradering av menneskeverdet? -Trussel mot et samfunn med plass til alle?

29 Ultralyd som fosterdiagnostikk •Ultralyd tilbys alle gravide ved 18 uker og til utvalgte grupper ved 11-14 uker •Fostre aborteres ut fra funn ved ultralyd –Etter 18 uker: kun alvorlige utviklingsavvik –Ved 11-14 uker (KUB test + invasiv prøve) •Abortlover setter grenser, men er ulike fra land til land

30 Tilbud til gravide i Danmark Blodprøver ved 9 uker •Beta-HCG •PAPP-A Ultralyd ved 12 uker •Nakkeoppklaring Mål: Ikke at det fødes færre barn med Down syndrom, men at kvinner har et valg

31 Autonomi -Et uomtvistelig gode! -Konsekvensene for samfunnet må være betydelige dersom individets autonomi skal begrenses i tilfeller der det ikke har klart negative konsekvenser for andre mennesker

32 Tankekors Hvorfor er tidlig ultralyd eksempel på •autonomi i Danmark •sortering av mennesker i Norge

33 Non-invasiv prenatal diagnose - NIPD •Føtalt DNA finnes i mors blod •Forsvinner fra mors blod < 30 min •I klinisk bruk i England •Kjønnsdiagnose ved alvorlige arvelige sykdommer (DMD og CAH) •Rhesus negative – profylakse i graviditeten •Forskning i England •Ved skjelettdysplasier (tanatofor dvergvekst) og Apert syndrom

34 NIPD i praksis (London 2010) •Gjøres ved 7 - 9 uker (to prøver med en ukes mellomrom) •Ultralyd nødvendig: utelukke tvillinger •EDTA prøveglass – transport < 24 t •Føtalt DNA ekstraheres, PCR amplifiseres og analyseres •Prøvesvar innen 3 dager

35 NIPD i fremtiden? NIPD for trisomier (Downs syndrom) •Teknisk vanskelig •Muligens i klinisk bruk om 3-5 år NIPD for kjønnsseleksjon (dvs. ikke medisinsk begrunnet) •Gjøres ikke i England •Averteres på internett i USA

36 Kjønnsseleksjon

37 Hva er etisk akseptabel sortering?

38 Fravalg vs. tilvalg Fravalg: Velge bort uønsket egenskap ved hjelp av abort Tilvalg: Velge ønsket egenskap ved hjelp av behandling av sæd eller PGD

39 Kjønnsseleksjon Verden i 2001 -993 jenter per 1000 gutter New Dehli, India i 2001 -780 jenter per 1000 gutter I India har ti millioner jentefostre blitt abortert de siste 20 årene! Kilder: Lancet, A- magasinet: aug 2009

40 Fravalg av kjønn •I Norge er det forbudt å opplyse om kjønn før 12 uker (bioteknologiloven) – unntak ved alvorlig kjønnsbunden arv •Ultralyd kan verifisere kjønn først etter 12 uker (ved 13-14 uker) •NIPD kan påvise kjønn etter 7 uker •Kan man forhindre kvinner å ta blodprøver til NIPD i utlandet og søke abort < 12 uker?

41 Tilvalg av ønsket kjønn Familier som har ett eller flere barn av en type kjønn, kan gjennomgå IVF+PGD for å få barn av motsatt kjønn ”Familiebalansering”

42

43 Kjønnsseleksjon Behandling av sæd før inseminering kan øke sannsynligheten for å oppnå ønsket kjønn fra 50% til x%

44 Spørsmål Er det moralsk galt å ønske seg barn av begge kjønn? Er det moralsk galt å ønske seg barn av bare en type kjønn? Er det forskjell på fravalg og tilvalg ved kjønnsseleksjon?

45 Spørsmål •Bør samfunnet forby metoder som kan hjelpe mennesker til å oppnå barn av en bestemt type kjønn? •Hvis ja, hvordan kan samfunnet kontrollere at metodene ikke brukes?

46 Spørsmål til gruppearbeid •Er det prinsippiell forskjell på sæddonasjon og eggdonasjon? •Bør eggdonasjon tillates i Norge? •Bør surrogati være tillatt? •Kan norske myndigheter nekte statsborgerskap og innreise for barn født ved surrogati i utlandet?


Laste ned ppt "Emnekurs gynekologi •Bioteknologiloven •Preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) •Tidlig ultralyd •NIPD •Sortering •Fravalg vs. tilvalg •Kjønnsseleksjon •Gruppearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google