Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oktober 2006 Arbovirusinfeksjoner - stadig nye slagmarker FIRM Frank O. Pettersen Infeksjonsavdelingen Ullevål universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oktober 2006 Arbovirusinfeksjoner - stadig nye slagmarker FIRM Frank O. Pettersen Infeksjonsavdelingen Ullevål universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oktober 2006 Arbovirusinfeksjoner - stadig nye slagmarker FIRM Frank O. Pettersen Infeksjonsavdelingen Ullevål universitetssykehus

2 Hovedpunkter  Arbovirusinfeksjoner er blant de vanligste infeksjonene reisende får  Denguefeber er den hyppigste  Stadige epidemier av nye varianter pga endringer i arvematerialet eller spredning til nye steder  Vaksinér potensielt reiseglade middelaldrende mot GF før de blir >60 år

3 Agenda  Entomologi  Fellestrekk ved arbovirusinfeksjoner  Denguefeber  Chikungunya  Vestnilfeber  Gulfeber

4 Kasuistikk 1  1 uke Mauritius, feb. ’06 •Ikke malariarisiko iflg. info på nettet •Ingen annen reiserådgivning •Reisen bestilt på nettet •Leilighetskompleks m klimaanlegg, men ikke myggnett for vinduer eller over sengene •Mye om mygg på TV •Utendørs/innendørs spraying og myggspiraler på terrassen •Mange myggstikk •Ingen andre gjester… •Hva skjer a’?

5 Kasuistikk 1  Dag 6, begynnende ”influensasymptomer”  Hjemreisedagen, økende feber, frostrier, muskel/skjelettsmerter, redusert alm.tilstand, ryggsmerter, ikke nakkestiv, lyssky  ”Is there a Doc on board?”  En annen reisende m liknende symptomer  Pas husker lite av flyreisen  Gangvansker pga leddsmerter, rullestoltrengende  På Gardermoen 1200mg Ibux (endelig…) m noe effekt

6 Kasuistikk 1  Innlagt til observasjon 1 døgn  Chickungunya-virus sannsynlig  Sykemeldt i 8 uker pga slapphet og leddsmerter  Helt symptomfri etter 3-4 måneder  3 (kjente) importtilfeller til N. fra øyene i det Indiske hav

7 Arbovirusinfeksjoner  Arbovirus = arthropod born virus  Arthropod = insekter (mygg, fluer, lus, midd og flått)  Ca 500 ulike virus •Ca 200 myggbårne •ca 100 kan gi sjukdom hos menneske  Zoonoser = smittsomme sykdommer som under normale forhold kan smitte fra andre virveldyr til menneske  Stadig ny geografisk utbredelse pga migrasjon, transport, klimaendringer, endring av arvemaeriale til viruset osv.  Denguefeber, japansk encefalitt, gulfeber, vestnilfeber, chikungunya, skogflåttencefalitt, sinbis, Toscana feber, louping ill…

8 Litt entomologi (insektlære)  Aedes-mygg  biter ute og om dagen  tørkebestandige egg i midlertidig og rent vann  Culex-mygg  biter innendørs og om natten  legger egg i organisk forurenset vann

9 Aedes aegypti = den perfekte vektor Aedes albopictus = erstatning for det perfekte  ”Husvarm” = (peri)urban  Mindre utbredt på strand- og hotellområder og i jungel  Dagbiter  Biter flere individer i løpet av hver syklus  Legger egg i små, midlertidige vannreservoarer (Cola-bokser, bildekk, vannkanner, planter som fraktes i vann)  Egg tåler inntørking og transport (spes. Aedes albopictus i bildekk)  Økende utbredelse – eks. Sør-Europa

10 Aedes aegypti  Hva skjer når mygg- bekjempelsen neglisjeres?

11 Vektor Vert  Naturlige verter: •små, raskt reproduserende fugler og gnagere •unntak: primater (YF), menneske (DEN) •oftest mild/asymptomatisk infeksjon og mye virus i blod  Amplifiserende vert •bindeledd til menneske (gris for JE)  Blindvert •tilfeldig smitte, ofte asymptomatisk

12 Bruk av entomologisk kunnskap i vurderingen av risiko for gulfeber  Aedes aegypti - indikatorer for epidemier  Hus index > 37% •% av husene/eiendommene der man finner mygglarver  Kontainer index > 20% •% av vannkontainere med mygglarver  Breteau index > 49% •totalt antall av vannkontainere med mygglarver per 100 hus)

13 Arbovirus-syndromer  FAR = ”fever, arthralgia, rash”  CNS = meningoencefalitt  VHF = viral hemorragisk feber

14 Arbovirus-syndromer ColtivirusBunyavirus RheoviridaeBunyaviridae* Alphavirus Togaviridae Phlebovirus Bunyaviridae Nairovirus Bunyaviridae Flavivirus Flaviviridae VHF CNS FAR RVF DHF YF OHFCCHF KFD CHK ONN RRF ORO SINSF DF CTF TOS VEE EEE LAC* WEE JE WNF TBE SLE LI MVE POW

15 Copyright restrictions may apply. Bottieau, E. et al. Arch Intern Med 2006;166:1642-1648. Importfeber pga. arbovirus  Denguefeber 3%  Andre infeksjoner ?%  Ukjent årsak ?% •Ikke påvist fokus

16 Copyright restrictions may apply. Bottieau, E. et al. Arch Intern Med 2006;166:1642-1648. Importfeber etter siste oppholdssted

17 Copyright restrictions may apply. Bottieau, E. et al. Arch Intern Med 2006;166:1642-1648. Prevalens av tropesjukdom og tid etter hjemkomst før debut av feber

18 ARBOVIRUS - de tre store Japansk Dengue Gulfeber encefalitt ------------------------------------------------------------------- VektorCulexAedesAedes Naturlig vertFugl -> grisMenneskePrimater -> menneske HabitatRuralUrbanRural-> urban KlinikkCNSFAR -> VHFVHF GeografiS-SØ AsiaDF: ”tropisk”S-Amerika og V-PacificDHF: SØ-Asiaog Afrika V-Pacific S og M-Am

19 Denguefeber (DF)  Mest utbredte arbovirus hos mennesket (23,27 ° N og S)  ~100 mill. tilfeller/år  2,5 mrd. bor i risikoområde  Mennesket naturlig vert  ”Breakbone fever” i Philadelphia i 1780  Dagbitende mygg (Aedes spp.)  ~3% av reisende/utearbeidende

20 DENGUE - utbredelse

21 Dengue-utbrudd 2004-06  Aktuelle utbrudd: •Fiji, Taiwan, Trinidad, New Dehli  Indiske subkontinent, SØ-Asia  Midt-Østen  Hong Kong og Singapore  Nord-Australia, lokal spredning i Queensland  Brasil, Equador, Venezuela  1 fatalt tilfelle i USA, smittet på Haiti

22 Denguefeber - klinikk  Inkubasjonstid 3-8 dager (<14 dgr)  Mild uspesifikk, febril sykdom hos barn  FAR-syndrom hos ungdom og voksne •Ak. innsettende høy feber og ≥2 av:  muskel- og leddsmerter, hodepine, smerte bak øynene, lysskyhet, forstørrede lymfeknuter, utslett (50%), blødninger  Selvbegrensende innen 7-10 dager  Langvarig slapphet, depresjon, håravfall

23 Denguefeber kan likne på…  Andre arbovirusinfeksjoner  Andre virussjukdommer  Enkelte bakterielle infeksjoner  Malaria

24 Dengue Hemorragisk Feber (DHF) og Dengue Sjokk Syndrom (DSS)  SØ-Asia fram til 1980, nå indiske subkontinent, Kina, Stillehavsøyene, S-Amerika og Karibia  250-500 000 tilfeller/år, barn < 15 år  Økende antall siste tiår. Hvorfor?  Etter re-infeksjon med annen serotype (4 stk)  Dødelighet: •ubehandlet 10-50%, behandlet < 1%

25 DF/DHF – behandling og forebygging  Symptomatisk behandling  Beskyttelse mot myggstikk : •Personlig beskyttelse •Tildekking av vannbeholdere •Temephos ® i drikkevannsbeholdere •Spraying uten-/innendørs  Vaksine •Foreløpig utilgjengelig, klinisk utprøving pågår

26 DF/DHF - forebygging insektkontroll program: Renovasjon og spraying av insekticider ute og inne

27 Reisemedisinsk forespørsel  Kvinne gravid uke 15  Bryllupsreise Mauritius v påsketider  Pris 40.000 NOK  ”Jeg har hørt det er utbrudd av en myggoverført sykdom der. Er det trygt for meg å reise dit mens jeg er gravid?”

28 Chikungunya (CHK) (kimakonde: å tørke opp, å bli krokete)  Spredning til øyene i Det indiske hav vinteren 2005-06 •Komorene, Madagaskar, Mauritius, Mayotte, Seychellene, la Réunion (3 mill reisende ’04) •Kjent i Afrika og Asia  La Réunion •Vektor A. albopictus? •244.000 (1/3) smittet •205 dødsfall •Hepatitt •Meningoencefalitt

29 Klinikk  Klassisk FAR-syndrom •100% feber, 100% leddsmerter, 97% muskelsmerter, 84% hodepine, 33% utslett (Robinsen MC. Trans R Soc Trop Med Hyg 1955;49:28-32) (Robinsen MC. Trans R Soc Trop Med Hyg 1955;49:28-32) •12% har vedvarende leddsmerter e 3 år!  Økt virulens? •12 tilfeller av meningoencefalitt •6/12 blant nyfødte der mor ble smittet 48 timer før fødsel •6/12 blant eldre •Indirekte dødsårsak hos eldre med komorbiditet?

30 Virusevolusjon?  Har viruset tilpasset seg en ny vektor? •A. aegypti sjelden, men A. albopictus vanlig på la Réunion •90% av virusisolater fra la Réunion har mutert •Økt evne til å reprodusere seg i celler m lite kolesterol? •Økt neurotropi?  Spredningsmåter •Viremiske flypassasjerer •Mygglarveegg i bildekk •Naiv befolkning •Ingen vektorkontroll

31 CHK-utbrudd  Sporadiske utbrudd  Afrika •Primater som vert  Asia •Menneske som vert •India > 100.000 tilfeller siden des 05  Underdiagnostisert?  Mistolket som denguefeber?

32 Vertikal smitteoverføring  160 gravide m CHK-inf på la Réunion •3/9 uprov ab før uke 22 pga CHK •118/151 virus-neg v fødsel => ingen nyfødtsmitte •33/151 virus-pos v fødsel => 16 (33%) fikk neonatal CHK Lenglet,Y et al, J Gynecol Obstet Biol Reprod. 2006 Oct;35(6):578-583.  84 gravide kvinner med CHK-infeksjon på la Réunion •74 av de nyfødte var asymptomatiske •10 nyfødte hadde alvorlig sjukdom •4 meningoecefalitt, 3 intravaskulær koagulasjon •6 på intensivavd m assistert ventilasjon/intubasjon •1 alvorlig intracerebral blødning gr trombocytopeni •Mødrene hadde viremi og feber i intrapartumperioden Robillard,PY et al, Presse Med. 2006 May;35(5 Pt 1):785-8

33 Lokale og importerte tilfeller av CHK CountryNo. of cases Suspected (S) or confirmed (C) Reporting period Indian Ocean and Asia Réunion255 000S28 Feb 05 – 30 Apr 06 Mayotte5834S1 Jan 06 – 16 Apr 06 Seychelles8818S1 Jan 06 - 26 Feb 06 Seychelles158S29 Mar 06 – 2 Apr 06 Comoros8C20 – 26 Mar 06 Madagascar2C6 – 12 Mar 06 Mauritius60004800 S + 1200 C1 Jan 06 – 5 Mar 06 India> 100 000SDec 05 - 23 Apr 06 Malaysia200S1 Jan 06 - 21 Apr 06 Europe (imported cases) France307C1 Apr 05 – 28 Feb 06 Germany17C1 Jan 06 – 21 Apr 06 United Kingdom92 C + 7 S1 Dec 05 – 20 Apr 06 Belgium12CDec 05 – 26 Apr 06 Czech Republic1C1 Jan 06 – 20 Apr 06 Norway1C1 Jan 06 – 19 Apr 06 Eurosurveillance 2006

34 Reisemedisinsk forespørsel  Kvinne gravid uke 15  Bryllupsreise Mauritius v påsketider  Pris 40.000 NOK  ”Jeg har hørt det er utbrudd av en myggoverført sykdom der. ER det trygt for meg å reise dit mens jeg er gravid?”

35 Kasuistikk 2  Kvinne ca 50 år  Farm i Montana, USA, juli 06  Vanningsanlegg, mange myggstikk på dagtid  Fra dag 12 gradvis økende hodepine, lave ryggsmerter, leddsmerter og feber  Forverring ila 1 uke, synssvekkelse, frostanfall, ekstrem hodepine, sjukdomsføflelse, oppkast  D: Virusencefalitt m hjerneødem

36 Kasuistikk 2  Vedvarende, morfintrengende hodepine, utmattet, ekstremt lav arbeidskapasitet  Sengeliggende i flere uker  Nå 3mndr e symptomdebut (!!) aktiv sykemelding •Maks 3-4 t studentrådgivning pr dag •Undervisning uaktuelt foreløpig  Pasientens råd: •Husk myggstikkbeskyttelsen!

37 Vestnilfeber (West Nile Fever)  Flavivirus angriper hjernen  Afrika, SØ-Europa, Midt-Østen tom. Pakistan, USA, Canada, Mexico, Karibia  Overføres mellom fugl av Culex-mygg  Klassisk FAR-syndrom +/- CNS-infeksjon  Økende risiko for hjerne(hinne)betennelse +/- følgetilstander med økende alder  Ingen spes. terapi (antivirale midler?) eller vaksine

38 Den epidemiologiske pyramiden USA 4156 meldte tilfeller 2002  284 dødsfall  3000 WNME - CFR 9%  100 000 WNF - CFR 0.3%  400 000 asymptomatiske  1 WNME per 150 smittede

39 Vestnilfeber - USA 1999 0 5 10 15 20 25 30 7/7 4/8 1/9 29/9 27/10 Ukeslutt-dato Antall tilfeller Juni: Fugler m nevrologiske symptomer Mygg- bekjempelse startet Tilfeller m WNF etter innsykningsdato WNV påvist Første humane tilfelle av encefalitt ukjent årsak

40 Geografisk utbredelse av WNV, USA 1999-2002 Fugler, dyr, mygg eller mennesker

41 WNF alle tilfeller USA 1999-2005 DØDSFALL 2002:277 2003:? 2004:88 2005:97 2006:112

42 WNF Canaada 2006 Totalt 123

43 Nye smitteveier i 2002  Transplantasjon av organer, vev og blod (8)  Smitte ila. svangerskap/fødsel(10)  Amming(9)  Stikk gjennom huden m. kanyler ol.(7)

44 Viremiske blodgivere USA 2005 299 viremiske blodgivere i 2006 mot 199 i 2004

45 0 5 10 15 20 25 30 7/7 8/4 9/1 9/29 10/27 11/24 12/23 Week ending Number of cases 2001 2000 1999 Dato for symptomdebut WNF, USA 1999-2001 99% av tilfellene 01.07.-31.10.

46 Norske retningslinjer Donor på besøk i WNV risikoområde i løpet av risikoperioden: Avstå fra blodgiving i 4 uker fra utreisedato Donor på besøk i risiko- område i riskikoperioden og sykehistorie som v WNF under oppholdet el etter hjemkomst: Avstå fra blodgiving i 28 dgr fra symptomdebut (brit.) Risikoområde: Hele USA og Canada Risikoperiode: 01.06.-30.11. Tilsv britiske retn.linjer: www.eurosurveillance.org/ew/2003/030821.asp

47 Skogflåttencefalitt - tick borne encephalitis (TBE)  Flått-båren virusencefalitt  Smitte i N fra 1998  Arendal til Mandal  13 tilfeller tom. 2005  Sverige 150+/år  Østersjøen, Sentral- og Øst-Europa, Russland

48 TBE  IKKE det samme som borreliose  Vaksine til: •Friluftsferierende •Yrkeseksponerte •2 doser m 1-3 mndrs intervall + 1 dose e 5-12 mndr. •Revaksinering e 1 år, deretter hvert 5. år

49 Gul feber (GF)  Epidemier kjent fra 1500-tallet (Panamakanalen)  S- og M-Amerika og Afrika  2500 meldte tilfeller/år, dødelighet 25-50%  Aedes-mygg, i S-Am også andre myggarter  Prinsipielt en zoonose m primater som vert  Hvorfor ikke i Asia? •ulik Aedes-art? •kryss-immunitet pga DF? •geografiske hindringer?

50 GF - epidemiologi Amerika vs Afrika AFRIKASØR-AMERIKA (peri)urban, skog/savanne, isolert Skog/jungel Endemisk hos barn Sporadiske tilfeller (epidemisk i alle aldre) Oftere subklinisk Oftere klinisk sykdom Lavere dødelighet Høyere dødelighet Am/Afr = 1/10

51 Risiko for GF vs risiko for bivirkninger av vaksinen Afrika, 2 uker under pågående epidemi Brasil, 2 uker under pågående epidemi Risiko for sjukdom Risiko for død Risiko for sjukdom Risiko for død 1:2501:1.3001:20.0001:100.000  2 dagers krusbåt-tur til Amazonas => 1:140.000 risiko for GF-sjukdom  Risiko for bivirkninger av GF-vaksinen hvis >60 år: 1:50.000 Oversikt (review) over GF av Monath & Cetron, CID, 2002;34:1369

52 GF - klinikk, diagnostikk, profylakse  FAR-syndrom, kvalme, oppkast og leversvikt ved alvorlig sykdom (VHF)  Levende, svekket, effektiv, trygg vaksine (hvis < 60 år)  Har du fått første GF-dose før fylte 60 år, er sjansen for alvorlige bivirkninger av senere påfyll mindre enn hvis du får første dose etter fylte 60 år!

53 GF-vaksinen og graviditet  ”Levende, svekket vaksine skal ikke gis til personer med immunsvikt eller gravide med mindre svært god grunn”  GF-vaksinen i graviditet til 480 kvinner gravide i uke 5,7  20% milde symptomer  Ikke høyere frekvens av fødselsdefekter enn gjennomsnittet Vaccine, 2006;24:1421-26

54 GF-vaksinen  Må dateres senest 10 dager før innreise  Husk mellomlandinger  Påbudt i enkelte land www.who.int/ith  ”Weaver” = legeerklæring, www.fhi.no/artikler/?id=28878

55 GF – utbrudd  Peru, Bolivia, Venezuela og Colombia (nasjonalparker og turistområder)  Brasil •Amazonas state ’06 •Manaus, 1 amerik. † ’02  Vest-Afrika •Elfenbenskysten ’06, Burkina Faso, Liberia, Mali, Guinea  Sudan ’06

56 Hovedpunkter  Arbovirusinfeksjoner er blant de vanligste infeksjonene reisende får  Denguefeber er den hyppigste  Stadige epidemier av nye varianter pga. endringer i arvematerialet eller spredning til nye steder  Vaksinér potensielt reiseglade middelaldrende mot GF før de blir >60 år

57 Råd på reisen  Don’t get bit  Don’t get hit  Don’t get lit  Don’t get ”it”  Don’t eat shit!

58 Referanser  Gould, E.A., Review article: Implications for Northern Europe of the emergence of West Nile virus in the USA. Epideiol Infect (2003), 131, 583-589  www.eurosurveillance.org/ew/2003/030821.asp  http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/index.htm  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm52d918 a1.htm  www.aabb.org/pressroom/in_the_news/wnab03-8.htm  http://www.hc-sc.gc.ca/english/westnile/index.html http://www.hc-sc.gc.ca/english/westnile/index.html  www.phac-aspc.gc.ca/new_e.html www.phac-aspc.gc.ca/new_e.html  www.promedmail.org


Laste ned ppt "Oktober 2006 Arbovirusinfeksjoner - stadig nye slagmarker FIRM Frank O. Pettersen Infeksjonsavdelingen Ullevål universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google