Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen. versjon 1.03 (RAS) 130511hl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen. versjon 1.03 (RAS) 130511hl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen. versjon 1.03 (RAS) 130511hl

2 • Nedpumping er aktuelt ved flytting av innedel, utedel eller demontering av anlegg. • Viktig før nedpumping: Er det kuldemedium på anlegget, eller ikke? (Manometeret avleses om det er trykk på anlegget). • FARE! Hvis nedpumping foretas på et anlegg hvor flensekoblingene, rørene eller innedelen lekker er det fare for eksplosjon! Kompressor kan da suge inn luft som komprimeres i utedel! • Så altså: Aldri nedpumping av et tomt anlegg eller et som har lekkasje! Nødvendig verktøy: Manometersett 4mm unbrako Momentnøkler Div. håndverktøy

3

4 • Start anlegget i kjøledrift (evt. tvangskjør i kjøledrift : Reset-knapp (front innedel) holdes inne i 10 sek). • Starter ikke kompressoren kan det være for kaldt ute. Varm i så fall opp uteluftføler (TO) på utedelen (vann, hårtørrer e.l.). Eller har ikke innedelen et kjølebehov ? Varm i så fall opp romluftsføleren (TA) på innedelen. • Skru av mutterhettene for gass-/væskekranene og serviceventilen (Husk mothold!). Skru av mutterhettene Mothold! (hold stille) TO-sensor TA-sensor

5 • Tilkoble manometeret (trykket er nå normalt 7-9 bar med kompressor i drift). • Væskekranen stenges (minste kranen hvor det tynneste røret ¼” er tilkoblet). Skru helt i bunn og ganske fast. Væsketilførsel til innedel blir da stengt og kompressoren suger ut gassen av innedel/rørsystem.

6 • Observer at trykket faller fra 7-9 bar til 0 bar. • Gasskranen stenges (største kranen hvor det tykkeste røret er tilkoblet (3/8” eller ½”). Skru helt i bunn og ganske fast. Nå er alt av kuldemedium kommet inn på utedelen. • Slå nå anlegget av (fjernkontrollen eller sikringskursen). Viktig: Anlegget må ikke kjøres med stengte kraner mer enn maks 1 minutt! • Observer at trykket forblir 0 bar, om ikke gjentas prosessen. • MERK! Det er normalt at trykket etter noen minutter kan stige litt. Dette skyldes at det ligger kuldemedium løst i oljen som ligger i rørene. Gassen koker ut og gir en liten trykkøkning, men mengden er relativt liten.

7 • Manometeret frakobles og alle 3 mutterhettene skrus til med moment (Husk mothold!). • Kobberrørene frakobles på den enheten som skal byttes/flyttes (Husk mothold!). • Kraner/rør forsegles så fukt/smuss ikke kan trenge inn (blindhetter eller kapp/klem rørene). • Ny plassering eller bytte til ny enhet gjøres som i en vanlig montasje/idriftsettelse. • Ved nedpumping av et multisplittanlegg RAS-M18GAV-E (eller tilsvarende), gjøres alt helt likt som i denne veiledningen. Man velger om: Pumpe ned en og en innedel eller begge to samtidig. Den/de innedelen(e) som skal nedpumpes tilkobles manometeret serviceventilen(e). Mothold! (hold stille) Mothold! (hold stille) Skru til mutterhettene med moment Kobberrørene frakobles utedel (evt. innedel) Følgende moment skal brukes: 1/4” -6,35mm14-18N.m 3/8” -9,52mm33-42N.m 1/2” -12,7mm50-62N.m Ferdig! (utedel frakoblet)


Laste ned ppt "Veiledning: Nedpumping av kuldemedium til utedelen. versjon 1.03 (RAS) 130511hl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google