Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Magid Al-Araki Oslo and Akershus University College of Applied Sciences [HiOA] Postbox 4, St. Olavs plass NO-0130 Oslo, Norway. Tel: (+47) 22 45 35 63.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Magid Al-Araki Oslo and Akershus University College of Applied Sciences [HiOA] Postbox 4, St. Olavs plass NO-0130 Oslo, Norway. Tel: (+47) 22 45 35 63."— Utskrift av presentasjonen:

1 Magid Al-Araki Oslo and Akershus University College of Applied Sciences [HiOA] Postbox 4, St. Olavs plass NO-0130 Oslo, Norway. Tel: (+47) 22 45 35 63 «Hva sier du etter at du har sagt hallo» - om bruk av kommunikativ etikk i praktisk barnevernsarbeid Reference: Kulturanalyse: et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker. Cappelen 2009, 2. opplag. 1

2 2 + ++ + + ÷+ ÷ ÷ ÷÷ ÷÷ + ÷ + [E] Lite prat & mye delaktighet + ÷ [A] Mye prat & lite delaktighet «Det gode møte i barnevernet – refleksjoner om etikk, teori, ferdigheter og praxis i barnevernets hverdag» + + [P] Meningsutveksling & Delaktighet ➛ Tilvenning & Anerkjennelse ➛ Å trives i hverandres selskap og dekke behov ÷ ÷ [K] Hverken MU eller Delaktighet ➛ Disputter & Munnhuggeri ➛ Unngåelse & Friksjon/antipati Hva starter det hele med?

3 3 PRIMÆRSOIALISERING • Hvorfor har storbror bestemmelsesrett over likesøster? • Er det en oppdragelsesmetode å slå barn? • Hvorfor brytes kommunikasjonen på foreldresamtale når man kommer inn på bleieskifte, hygiene, dogoing osv? • Mangler forståelse av funksjonelle klær på barna - de vil heller pynte barna (og da kan de ikke leke). • Hvordan få foreldre til å gå med på aktiviteter som bidrar til integrering av barn utenom skoletid? SEKUNDÆRSOSIALISERING • Hvorfor prioriterer bil, oppvaskmaskin og videokamera (statussymboler), mens barna ikke får næringsrik mat nok og får mangelsykdommer? • Hvorfor mener mange innvandrerforeldre at de ikke har ansvar i fht barnas skolegang? • Hvordan skal man nå frem til innvandrer- familier for å få dem til å komme på foreldremøter, dugnader i idrett osv? • Hvordan få foreldre mer engasjerte, involverte i deres barn/ungdom som bor på institusjon/fosterhjem? TERTIÆRSOSIALISERING • Hva kan jeg som kvinnelig barnevernkonsulent gjøre for å få respekt og bli hørt på, være en diskusjonspartner i forhold til fedre av ungdommer som er ”ute og kjøre”, der hvor fedrene ikke ”ser” at sønnen gjør noe galt, og trenger hjelp og støtte. • Hva er årsaken til at foreldre ofte tar barnets ”parti” og nekter å innse at barnet har utført kriminelle handlinger? Forklaringer er ofte at de utsettes for rasisme… • Hva må man unngå av fallgruver i en barnevernsak og hva er lurt å gjøre? Mange mener at familien blir utstøtt fra miljøet p.g.a. kontakt med barnevernet. • Er det spesielle ting en skal vektlegge når vi undersøker en barnevernsak? 3

4 Myter & symboler Klima & naturforhold Redskaper & artefakter Oppfattelsesmodeller Slektskapsforhold Etikk & religion Sosiale erfaringer Språkmestring og historie Tertiærsosialisering Kognisjon & emosjon Sekundærsosialisering Primærsosialisering Iboende predisposisjoner og sosiomotoriske evner Stereotyper og fordommer Roller & rang Alder & modenhet Kjønn & personprofil Makt & myndighet Økonomisk resonnement Atferd & ferdigheter Selvstendighet Stridslyst og selhevdelse Solidaritetsfølelser Disiplineringspotensialer Sosialt anlegg 4

5 Tertiærsosialisering Kognisjon & emosjon I hver sammenheng agerer «magefølelsen» gjennom identiteter og stiler. «Bør»: Det moralske og etiske ligger alltid i møtet med den andre. Integrerende stil Tilpassende stil Beregnende stil Avvisende stil Er-identitet… Ser-identitet 2 Gjør-identitet Bør-identitet Akkulturasjons- stiler Samhandlings- identiteter Sekondærsosialisering Primærsosialisering 5 Forutsetninger for dialog ? «Samarbeid»

6 6. Netverksbygging N. Luhmann, G. Kelly, W. Bion, Ibn Khaldun osv Forutsetninger for k-dialog 1. Orientering gjennom ryggsekkviten 2. Selvaktelse 3. Trygghet 4. Oppmerksomhet 5. Forståelse 6 L: Sakens kjerne, involverte parter I: Identifisering S: Lignende saker A: Analyse, råd og anbefalinger

7 • Meningsutveksling • Delaktighet «Anvendt etikk» er om hvordan vi bør forholde oss til hverandre og samarbeide for å skape forpliktelser, særlig mht våre «bør-identiteter». 7 ➛ Å trives i hverandres selskap og dekke behov

8 Takk for meg 8 Deciderata

9 9

10 10


Laste ned ppt "Magid Al-Araki Oslo and Akershus University College of Applied Sciences [HiOA] Postbox 4, St. Olavs plass NO-0130 Oslo, Norway. Tel: (+47) 22 45 35 63."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google