Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 «Hva sier du etter at du har sagt hallo» - om bruk av kommunikativ etikk i praktisk barnevernsarbeid Magid Al-Araki Oslo and Akershus University College.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 «Hva sier du etter at du har sagt hallo» - om bruk av kommunikativ etikk i praktisk barnevernsarbeid Magid Al-Araki Oslo and Akershus University College."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 «Hva sier du etter at du har sagt hallo» - om bruk av kommunikativ etikk i praktisk barnevernsarbeid Magid Al-Araki Oslo and Akershus University College of Applied Sciences [HiOA] Postbox 4, St. Olavs plass NO-0130 Oslo, Norway. Tel: (+47) Reference: Kulturanalyse: et verktøy for god kommunikasjon mellom mennesker. Cappelen 2009, 2. opplag. Araki, HiOA: Bordeaux

2 Hva starter det hele med?
2 «Det gode møte i barnevernet – refleksjoner om etikk, teori, ferdigheter og praxis i barnevernets hverdag» Hva starter det hele med? + + [P] Meningsutveksling & Delaktighet + ÷ [A] Mye prat & lite delaktighet + + + ÷ ÷ ÷ ÷ + ➛ Tilvenning & Anerkjennelse ➛ Å trives i hverandres selskap og dekke behov ÷ ÷ [K] Hverken MU eller Delaktighet ÷ + [E] Lite prat & mye delaktighet ➛ Disputter & Munnhuggeri ➛ Unngåelse & Friksjon/antipati Mu’ālafah + ṣadāqah (Familiarity & Recognition) Munāzaˤah + Mushājarah: (Dispute & Altercation) Munāfarah-ˤadāwah [Avoidance & Friction] Araki, HiOA: Bordeaux 2

3 TERTIÆRSOSIALISERING
3 TERTIÆRSOSIALISERING Hva kan jeg som kvinnelig barnevernkonsulent gjøre for å få respekt og bli hørt på, være en diskusjonspartner i forhold til fedre av ungdommer som er ”ute og kjøre”, der hvor fedrene ikke ”ser” at sønnen gjør noe galt, og trenger hjelp og støtte. Hva er årsaken til at foreldre ofte tar barnets ”parti” og nekter å innse at barnet har utført kriminelle handlinger? Forklaringer er ofte at de utsettes for rasisme… Hva må man unngå av fallgruver i en barnevernsak og hva er lurt å gjøre? Mange mener at familien blir utstøtt fra miljøet p.g.a. kontakt med barnevernet. Er det spesielle ting en skal vektlegge når vi undersøker en barnevernsak? PRIMÆRSOIALISERING Hvorfor har storbror bestemmelsesrett over likesøster? Er det en oppdragelsesmetode å slå barn? Hvorfor brytes kommunikasjonen på foreldresamtale når man kommer inn på bleieskifte, hygiene, dogoing osv? Mangler forståelse av funksjonelle klær på barna - de vil heller pynte barna (og da kan de ikke leke). Hvordan få foreldre til å gå med på aktiviteter som bidrar til integrering av barn utenom skoletid? SEKUNDÆRSOSIALISERING Hvorfor prioriterer bil, oppvaskmaskin og videokamera (statussymboler), mens barna ikke får næringsrik mat nok og får mangelsykdommer? Hvorfor mener mange innvandrerforeldre at de ikke har ansvar i fht barnas skolegang? Hvordan skal man nå frem til innvandrer-familier for å få dem til å komme på foreldremøter, dugnader i idrett osv? Hvordan få foreldre mer engasjerte, involverte i deres barn/ungdom som bor på institusjon/fosterhjem?

4 Tertiærsosialisering
4 Tertiærsosialisering Kognisjon & emosjon Sekundærsosialisering Primærsosialisering Stereotyper og fordommer Roller & rang Alder & modenhet Kjønn & personprofil Slektskapsforhold Etikk & religion Sosiale erfaringer Språkmestring og historie Makt & myndighet Økonomisk resonnement Atferd & ferdigheter Selvstendighet Myter & symboler Klima & naturforhold Redskaper & artefakter Oppfattelsesmodeller Disiplineringspotensialer Sosialt anlegg Stridslyst og selhevdelse Solidaritetsfølelser Iboende predisposisjoner og sosiomotoriske evner Araki, HiOA: Bordeaux 4

5 Tertiærsosialisering
5 Er-identitet… Ser-identitet2 Gjør-identitet Bør-identitet Integrerende stil Tilpassende stil Beregnende stil Avvisende stil Akkulturasjons- stiler Samhandlings- identiteter Tertiærsosialisering Kognisjon & emosjon I hver sammenheng agerer «magefølelsen» gjennom identiteter og stiler. «Bør»: Det moralske og etiske ligger alltid i møtet med den andre. Forutsetninger for dialog ? «Samarbeid» Sekondærsosialisering Primærsosialisering Araki, HiOA: Bordeaux 5

6 1. Orientering gjennom ryggsekkviten
6 5. Forståelse 6. Netverksbygging 4. Oppmerksomhet 3. Trygghet 2. Selvaktelse N. Luhmann, G. Kelly, W. Bion, Ibn Khaldun osv 1. Orientering gjennom ryggsekkviten L: Sakens kjerne, involverte parter I: Identifisering S: Lignende saker A: Analyse, råd og anbefalinger Forutsetninger for k-dialog Araki, HiOA: Bordeaux 6

7 ➛ Å trives i hverandres selskap og dekke behov
7 «Anvendt etikk» er om hvordan vi bør forholde oss til hverandre og samarbeide for å skape forpliktelser, særlig mht våre «bør-identiteter». Meningsutveksling Delaktighet ➛ Å trives i hverandres selskap og dekke behov

8 8 Takk for meg Deciderata Araki, HiOA: Bordeaux

9

10


Laste ned ppt "1 «Hva sier du etter at du har sagt hallo» - om bruk av kommunikativ etikk i praktisk barnevernsarbeid Magid Al-Araki Oslo and Akershus University College."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google