Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.nhh.no SPAREBANKFORENINGEN 27.10 2011 Finans|Bergen Et faglig samarbeid mellom finansmiljøet på Norges Handelshøyskole og finansnæringen i Bergen Professor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.nhh.no SPAREBANKFORENINGEN 27.10 2011 Finans|Bergen Et faglig samarbeid mellom finansmiljøet på Norges Handelshøyskole og finansnæringen i Bergen Professor."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.nhh.no SPAREBANKFORENINGEN 27.10 2011 Finans|Bergen Et faglig samarbeid mellom finansmiljøet på Norges Handelshøyskole og finansnæringen i Bergen Professor Guttorm Schjelderup

2 FINANS|BERGEN •Visjon: Styrke finansforskningen og finansnæringen i Bergen –Trinn to; nasjonalt tilsnitt •Er utviklet med en arbeidsgruppe som består av - Maria B. Helsengreen (Argentum) - Inga Lise L. Moldestad (Holberg Forvaltning) - Hallgeir Isdahl (Sparebanken Vest) - Anders Skjævestad (Vital/DnB Nor) - Jørund Vandvik (Nordea) - Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest) - Aksel Mjøs (NHH) - Guttorm Schjelderup (NHH) (samt Carsten Bienz, NHH, innledningsvis) •Finans|Bergen organiseres rundt nettsiden: http://finansbergen.no http://finansbergen.no 2

3 FINANS|BERGEN - perspektiv •Historisk relasjon mellom Norges Handelshøyskole og Bergen! –Forretningsstanden i Bergen skapte NHH! –Lite systematisk samarbeid mellom NHH og næringslivet så langt •Finansvirksomhet er kompetansekrevende –Veldig mye vi ikke vet! –Men forskerne vet mer enn næringslivet om noe (og vice versa) –Kompetanseoverføring krever tett kommunikasjon •Ambisjon: NHH tilfører lokalt næringsliv kompetanse utover det som har vært utdanningsinstitusjonenes tradisjonelle rolle 3

4 Hva slags faglig relasjon •Masteroppgaver •Jobbmarked •Seminarer •Skreddersøm – begge veier! •Faglig nettverk 4

5 MASTERMARKED •Gjennom egen webportal kobles studenter, bedrifter og faglig stab •Utveksle ideer om masterutredninger på problemstillinger og/eller data knyttet til bedriften • Bedriftene får tilgang til faglige utredninger som de ellers ikke har tid eller kompetanse til å gjennomføre • Studentene får anledning til å bruke faget sitt på praktiske problemstillinger •Hele prosessen er kvalitetssikret av staben på NHH på samme måte som for alle masterutredninger fra NHH 5

6 Mulige masteroppgavetema •Måling/risikostyring av verdipapirporteføljer – benchmarks og allokering •Vurdering av asset/liability-utfordringer •Porteføljeanalyser •Analyse av rådgivningskonsistens •Kredittanalysemetodikk •Avlønningsmodeller •Covenants o.a. i lånekontrakter •Verdsettelse av selskaper og porteføljer •Konkurrentanalyser •Prisingsmetodikk •++ Søknad: 15.3 & 15.10-Innlevering: 20.12 & 20.6 6

7 JOBBMARKED •Finans|Bergen tilbyr gjennom webportalen et jobbmarked –Sommerjobber/deltidsjobber til NHH studenter –Spesifikke oppgaver/prosjekter for NHH studenter –Heltidsjobber •Studentjobb-relasjoner reduserer risikoen ved nyansettelse –Kjent med hverandre gjennom masterutredninger og prosjekter –Reduserer fallhøyden for begge parter •Jobbmarkedet/mastermarkedet bygger relasjoner og kompetanse –Styrker finansnæringen –Øker andelen studenter som velger å bli værende i Bergen 7

8 SEMINARER •Finansseminarserien på NHH hadde 34 seminarer året 2010/11: –15 ”job market talks” fra nyutdannede internasjonale forskere –7 forskere fra de fremste amerikanske universiteter –12 europeiske toppforskere •Pluss andre finansrelaterte konferanser og NHH-seminarer •Toppforskere har stor formidlingsevne –Faglig påfyll for både stab og medlemsbedrifter –Kontakt med utenlandske forskere til bruk i kundesammenheng •To store nettverksmøter for Finans|Bergen på NHH i året –Faglig relevante –Tema knyttet til hva næringen er opptatt av –De beste foredragsholderne 8

9 Nettverksmøtene •Lanseringsmøtet/Nettverksmøte juni 2011: –TEMA: Finansiell stabilitet i Norge –Hans Henrik Scheel, direktør, Statistisk Sentralbyrå –Birger Vikøren, direktør, finansiell stabilitet, Norges Bank Nettverksmøte 18 November, 2011: –TEMA: Euroen; hva vil skje – Professor Kai Konrad, – Leder Max Plack Instituttets ”Public policy avdeling” – Rådgiver til den tyske finansministeren 9

10 Seminartema - eksempler •Financing Major Investments: Information about Capital Structure Decisions •Why do listed firms pay for market making in their own stock? •What drives the value of analysts’ recommendations: Earnings estimates or discount rate estimates •Monetary policy and risk-shifting: Evidence from the subprime market •Do national and international venture capitalists play well together? A study of international venture capital investments 10

11 Skreddersøm •Unike forskningsdata –Feks forsikringsdata fra Tryg(Vesta) som koblet med arbeidsmarkedsdata har blitt brukt til å analysere risikoaversjon •Diskusjon av problemer, relevans og praksis –Diskusjon av interbankmarkedet i Norge med innlånsenheten i Sparebanken Vest •Bransje - /bedriftsspesifikke møter –Ressurser fra NHH og våre gjester kan inviteres til aktuelle fora (ikke inkludert i medlemskontingenten  ) •Generelle forskningsoppdrag –SNF (www.snf.no) utfører omfattende oppdragsforskning også for bedrifterwww.snf.no 11

12 Organisering av Finans|Bergen •Finans|Bergen koordineres gjennom en representativ styringsgruppe med deltagere fra finansnæringen og NHH •Rapportering for å sikre løpende utvikling av samarbeidet. – Oversikt over hvordan forskningstilskuddet benyttes. •Finans|Bergen gir et bidrag til forskningen i finans på NHH gjennom en medlemskontingent for medlemsbedriftene •Medlemskontingenten finansierer –Aktivitetene i Finans|Bergen –Forskningsseminarer, datakjøp, gjesteforskere, forskningsaktiviteter 12

13 Aktiviteter ut 2011 •Fullt funksjonell webside: –Oversikt –Seminarer –Masteroppgaver –Jobbmarked –Studenter registrerer seg/medlemsbedrifter registreres •Konkretisert medlemsverving •Markedsføring av mulighetene overfor studenter •Høstseminar Finans|Bergen:Prof. Kai Konrad 13

14 Medlemskontingen •Medlemskontingenten er skalert etter bedriftenes antall ansatte i Bergen sist år, og utgjør årlig: –kr. 25 000 for bedrifter med under 25 ansatte (≈ 34 stk) –kr. 50 000 for bedrifter med fra 25 til 50 ansatte (≈ 5 stk) –kr. 95 000 for bedrifter med over 50 ansatte (≈ 20 stk) –Kontingentene gjelder i utgangspunktet per legal enhet, men konserner kan ved å betale en tilleggs kontingent på kr 100 000 inkludere alle sine juridiske enheter i samme medlemskap –Kontingenten for 2011 er 50 % av satsene 14

15 So what? •Studenter og ansatte ved NHH har innlogging til Finans|Bergen via sine jobb-innlogginger –http://finansbergen.nofinansbergen.no •Bedrifter oppfordres til å registrere seg på utdelt innmeldingsskjema og enten levere det nå, eller sende det inn i etterkant. •Dette er et ”vinn – vinn” konsept – men det krever også kreativt engasjement på tvers! 15


Laste ned ppt "Www.nhh.no SPAREBANKFORENINGEN 27.10 2011 Finans|Bergen Et faglig samarbeid mellom finansmiljøet på Norges Handelshøyskole og finansnæringen i Bergen Professor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google