Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE"— Utskrift av presentasjonen:

1 INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE
010612hl

2 Husk før avreise til kunde!
Har du fått med deg riktig modell av innedel og utedel? Alt av materiell og verktøy som trengs? Hvordan er været / værvarslet? Kanskje må man ha med telt/presenning? Kanskje må jobben tas en annen dag?

3 HMS VIS FORSIKTIGHET Bruk alltid vernebriller, hansker, mm, der det jobbes med kuldemedium! Ved utslipp i væskeform vil kuldemediet fordampe ved ca. -51,6C. Det kan gi kraftige forfrysninger, øyeskader mm! Se HMS databladet for R-410A for mer info, ved evt. personskade mm. R-410A er tyngre enn luft og fortrenger oksygen. Ved en gasslekkasje og sterk oppvarming dannes det farlige gasser (hydrogenfluorid); Vis aktsomhet med varmearbeider og røyking (gassen vil trekkes igjennom sigarettgloen).

4 Rørhygiene Rørhygiene er ekstremt viktig for å få et anlegg til å yte perfekt ved alle temperaturer. Og gi et langt og problemfritt varmepumpeliv. Husk: Alltid tørre og rene rør. Unngå å ta kalde rør inn, åpne dem og ut igjen (la dem heller alltid ligge kaldt/tørt). Forsegl/blokker alltid rørkveilen etter å ha kuttet av ønsket rørlengde. Hold alltid røret ned når grader fjernes før flaring. Blås aldri inn i røret. Fukt/partikler/smuss kan blokkere strupeventilen/4-veis ventilen. Kompressoroljen er svært hygroskopisk (tiltrekker seg fukt). Kompressoroljen vil ved fukt nedbrytes (syre) og kunne gi kompressorhavari. Fukt/vanndråper som er frosset, får man ikke ut ved vakuumering. Systemtrykket øker når luft, nitrogen eller andre ikke kondenserbare gasser er i anlegget. Flushing med nitrogen fortrenger luften i rørene ( og evt. noe smuss). Bruk av tørrefilter vil hjelpe til å gjøre anlegget helt «tørt». Bruk telt/presenning eller utsett jobben om været er for galt. Husk at jo kaldere det er ute, jo mindre fuktighet vil luften kunne inneholde.

5 Installasjon av innedel og utedel
Nødvendig utstyr: Rørsett, kanaler, drensvannslange, konsoll, flenseverktøy, kantgrader, rørkutter, momentnøkler, fastnøkler, unbrako (4 mm), div. håndverktøy, vater, tape, manometer, nitrogen, vakuumpumpe, installasjonsmanual, mm. For detaljer, se installasjonsmanual/servicemanual

6 Frigjør installasjonsplaten og monter den opp
Installasjonsplaten ferdig montert. Installasjonsplaten løsnes ved å trykke inn deksel på undersiden av innedelen. Bruk 6-8 skruer, påse at den er i vater (pga. drensvannet).

7 Veggjennomføringen Veggjennomføringen lages (husk med fall ut).
Hulldiameter: 65mm. Se installasjonsmanualen for den aktuelle modellens hullplassering. Noen bakplater har piler som viser hvor hullet skal være og andre ikke. Om hullet ønskes på vestre side, flyttes også drensvannslangens feste til venstre side. TIPS: hvis strietapet skjær bort tapet der hvor hullet skal være for å unngå oppriving med hullsag. Påse at flensene vil komme helt ut og ikke stoppe i veggen.

8 Klargjør innedel for montering
Løsne/åpne frontdekselet. Fjern rekkeklemmedekselet. Se installasjonsmanualen for modellen hvordan frontdeksel løsnes/åpnes. Forsiktig så festene ikke skades.

9 Montasje innedel Kabelen fra utedelen tres inn på baksiden av innedelen. Ledningene festes godt i rekklemmen og strekkavlasteren festes. Klemme 1-2: 230 V nettspenning Klemme 3: Pulserende styresignal

10 Rør, kabel og kondensvannslange tapes sammen.
Montasje innedel Rør, kabel og kondensvannslange tapes sammen. Pass på at rørene ikke blir flatklemte eller skadet ved utbøying. Rørene må bøyes varsomt ut!

11 Montasje innedel Alt føres ut av hullet i veggen.
Montér innedel på vegg/ installasjonsplate. Gjennomføringen tettes fra inn- og utsiden. Gjerne montasjeskum. Rør, drensvannslange og kabel er tapet sammen. Innedelen henges på plass og klemmes/låses fast til installasjonsplaten. Tenk på fuktsperre og mulig demontering, ved evt. senere behov.

12 Montasje innedel Monter/lukk frontdekselet.
Filter settes inn, om den aktuelle modellen er beregnet for det. Kald trekk gjennom hullet vil kunne påvirke romluftsføleren (TA). Resultatet er unøyaktig temperaturregulering.

13 Kutting av rør Skjær bort nødvendig isolasjon.
Kutt rørene som skal til innedelen. Husk at gassrøret (tykke) skal være lengst.

14 Flaring / flensing innedelen
Innvendige grader i røret fjernes med en kantgrader. Lag ikke riper innvendig i røret hvor flaren blir. Skru av begge flaremutterene på innedelen.

15 Flaring / flensing Tre på flaremutteren Veldig viktig:
Rørene må være tørre og rene. Hold alltid rørets åpning ned når grader fjernes. Påse at det ikke ligger spon igjen i røret (bankes ut). Blås aldri inn i røret! Mutteren skal presse isolasjonen tilbake på røret.

16 Flaring / flensing Sett røret inn i flareverktøyet.
Lås ”verktøyet” på sliden over røret. Håndtaket roteres til det ikke tar mer, flaren er da ferdig. mm Utstikkende rørlengde: mm. En perfekt flare er ekstremt viktig for et lekkasjefritt anlegg! Riktig størrelse, skade- og ripefri!

17 Skru til flaremutterene med håndkraft.
Rørene tilkobles innedelen Skru til flaremutterene med håndkraft. Trekk til med moment (husk mothold). Momentnøkkel må holdes riktig vei! Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren. Følgende moment skal brukes: 1/4” (6,35mm): 14‐18Nm 3/8” (9,52mm): 33‐42Nm 1/2” (12,7mm): 50‐62Nm

18 Montasjeavslutning innedel og kanaler
Husk å skjøte drensvannslangen og sjekk at det er fall hele veien. Alt tapes sammen etter trykktesting. Hullet tettes godt. Legg alt i kanal til utedelen. Husk: Lekkasjesøk før Rør og kanal lukkes.

19 Husk før montasje av utedel:
Varmekabel, er den ferdiglagt av fabrikken? Om ikke , må det monteres. Legges ved/under registeret for å unngå frostsprengning. Med avslutning i midten ved drenshullet. Bruk gjerne aluminiumstape. Termostaten plasseres over rekkeklemme-tilkoblingen og ikke ut av utedelen.. Benytt kjølespray for å sjekke at termostat legger inn varmekabel. NEI! JA! JA!

20 Husk før montasje av utedel:
Utedelen vatres opp. Men høyre side bør være ca 1 cm høyere og evt. helle svakt noe utover. Dette reduserer risikoen for at vann/is legger seg under kompressoren og registeret. Avstand > 50 cm over bakkenivå (is etter avriming). Snø: Hvor fokker det seg og hvor raser det fra taket. Hovedstrømforsyningen tilføres utedelen. Innedelen strømforsynes fra utedelen. Kabelen mellom inne- og utedel (3 + j) tilkobles respektive rekkeklemmer (inne og ute). Jord må kobles for berøringssikkerheten (lovpålagt). Multianlegg med 2 (eller flere) innedeler. Rørføring og kabling må ikke kryssbyttes mellom innedelene. Merk gjerne rør og kabler.

21 Montasje utedel Utedel festes til konsoll (trevegg unngås om mulig).
Bruk vibrasjonsdempere. Husk å fjerne beskyttelsesgitteret på baksiden av utedelen.

22 Montasje utedel Fjern deksel over rørtilkoblinger.
Fjern deksel over elektriske tilkoblinger.

23 Flaring / flensing utedelen
Skru av begge flaremutterne. Rørene kuttes i riktig lengde (min. 2m). Legg slakk på rørene. Rørene til utedelen flares ferdig. Husk mothold!

24 Skru til flaremutteren for gassrøret (tykke)
Montasje av gassrør til utedelen Skru til flaremutteren for gassrøret (tykke) med håndkraft. Trekk til med moment. Sjekk at momentet er riktig innstilt. Husk å hold nøkkel riktig vei. Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren. Husk mothold!

25 Flushing med nitrogen. Skru av mutterhettene, sjekk at gass-/væskekran er ordentlig lukket. Flush (blås) rørene og inndelen fri for luft, fukt og smuss (ca. 5 sek). Nitrogen er tørr og fortrenger luften i rørene og innedelen. Den tiltrekker også seg fuktighet.

26 Skru til flaremutteren for væskerøret (tynne) med håndkraft.
Montasje av væskerør til utedelen Trekk til med moment. Sjekk at momentet er riktig innstilt. Husk å hold nøkkel riktig vei. Skru til flaremutteren for væskerøret (tynne) med håndkraft. Husk mothold! Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren.

27 Trykktesting av anlegget med nitrogen
Reduksjonsventilen settes til 35 bar. Kran åpnes forsiktig, anlegget trykksettes (rør og innedel), prøvetrykket avleses og bekreft at det blir uforandret.

28 Lekkasjesøk Bruk egnet lekkasjespray som tåler minusgrader (zalovann kan evt. også benyttes). Sjekke koblingene til innedelen og utedelen. Steng/frakoble nitrogenflaske når ferdig. Rørene fra innedelen tapes nå i sammen og kanalen lukkes. Sjekk også at veggjennomføringen er tett.

29 Prinsippskisse vakuumering
Vakuumering utføres med : Innedel montert (så rør og innedel vakuumeres). Gass- og væskekran stengt. Manometeret tilkoblet serviceventilen.

30 Vakuumering utføres for å fjerne:
Fuktighet: Kompressoroljen (esterolje) er svært hygroskopisk. Oljen nedbrytes, blir sur og kompressoren vil kunne havarere. Vann kan fryse i strupeventilen. Luft: Består av ikke-kondenserbare gasser som vil øke systemtrykket. Partikler/smuss: Kobberspon, støv, sand kan blokkere strupeventilen med mer. Påse at slangen åpner serviceventilen, så ikke bare slangen vakuumeres! Merk: Vannpartikler som er frosset i røret, vil ikke fjernes ved vakuumering. Så hold rørene tørre.

31 Vakuumering Viktig: Vakuumer i minimum 1 time (så all fukt får tid til å ”koke” ut). Skal under 500 micron, bør helt ned til micron. Oppnås ikke vakuumnivået sjekk: flarer, kraner, manometer, slanger, vakuumpumpeolje mm. Husk når ferdig vakuumert (denne rekkefølge!): Steng manometeret. Stopp vakuumpumpe. Slange til serviceventilen må ikke løsnes, luft vil da komme inn i systemet! Frakoble kun vakuumpumpen og vakuum-metret! Til orientering: Vakuumpumpeoljen skal byttes etter 5-10 montasjer.

32 TØRREFILTER Utdrag fra forhandlerbrev (23.11.11) om fuktproblemer
Teknisk info Tips om kjølerørsmontering for luft/luft varmepumper og utfordringer knyttet til fuktighet Vår supportavdeling har registrert en del tilfeller hvor Toshiba luft/luft varmepumper har regulert ujevnt eller ikke virket, spesielt ved lave utetemperaturer. Etter resetting av hovedstrøm og en ny oppstart virker anlegget godt en periode igjen.   Vi har erfart at disse problemene i stor grad er knyttet opp mot fukt i kjølesystem. Fukt kommer gjerne inn i rørstrekket som vanndamp i luft. Fukt /vann kan også komme inn i kjølesystem ved montering en regnværsdag eller som snø ved montering på kalde dager. Fukt kan fryse til is i PMV-ventilen eller i 4-veisventilen og vil helt eller delvis blokkere systemet. Fukt vil også kunne reagere med smøremiddel i kompressor (Polyol esterolje) og ved hydrolyse danne syrer som korroderer metaller og nedsetter smøreevnen til oljen. Bruk av tørrfilter mot eventuell fukt For å eliminere usikkerheten for at fukt som eventuelt kommer inn i systemet skaper driftsproblem, anbefaler ABK at man ved alle nyinstallasjoner av luft/luft varmepumper monterer inn tørrefilter.   Vi anbefaler også at filteret benyttes i ethvert tilfelle hvor det gjøres ombygning eller arbeid som medfører punktering av kjølekretsen. Filteret skal helst monteres vertikalt på ¼"-røret (væske-røret). Filteret er sterkt hygroskopisk (trekker til seg vann), så ikke fjern hettene før umiddelbart før innsetting i rørstrekket.

33 FEILSØKING OG DRIFT «Alt» annet er gjort av feilsøking; utedel iser ned for mye eller utedel stopper/går altfor sakte eller o-ring (gasskran) er skadet? Kanskje «alt» virker bra etter man har tatt strømmen en viss tid? Kan det være fukt i anlegget? Monter et tørrefilter på væskerøret (vertikalt). Det vil trekke ut fukt fra anlegget og nøytraliserer oljen om den har blitt litt sur (syre). Filteret skal bli stående resten av levetiden til VP (om ikke ytterligere behov). ABK har dette på lager for flaring og lodding (varenr: /103708).

34 Mutterhetter Skru av mutterhette for væskekran (tynt rør).
Skru av mutterhette for gasskran (tykt rør). Husk mothold!

35 Åpne væskekran og gasskran (faktorenes orden er likegyldig)
Varm kranene forsiktig opp til 30-35°grader med en varmluftspistol eller varmekabel. Skru kranene veldig sakte helt ut til de stopper. Ikke bruk makt! Lukk så kranene en 1/2 turn (med urviseren).

36 Hovedstrøm- og innedelskabelen tilkobles.
Montasje utedel Hovedstrøm- og innedelskabelen tilkobles. Dekselet over rekkeklemmer monteres. Kabel til innedel Hovedstrømkabel 1-2-3-j tilkobles tilsvarende klemmer på innedel.

37 Sluttkontroll Testkjør anlegget i kjøledrift og varmedrift.
Ved førstegangs oppstart: Sjekk at strømmen er satt på. Om ikke anlegget starter i varmedrift, tvangskjør det i kjøledrift (trykk innedelens resetknapp i 10 sek). Forventet driftstrykk (maks belastning): Varmedrift bar. Kjøledrift 7-9 bar.

38 Avslutning Start anlegget i kjøledrift for å senke driftstrykket.
Skru hurtig av manometerslangen på serviceventilen. Skru til alle mutterene med moment. (gass- / væskekran og serviceventil). Følgende moment skal brukes: 1/4” (6,35mm): 14‐18Nm 3/8” (9,52mm): 33‐42Nm 1/2” (12,7mm): 50‐62Nm Bruk briller og hansker!

39 Alltid MOMENT! RAS-25SAVP2-ND/SKVP2-ND Rør dimensjon
Flaremutter moment Mutterhette størrelse (H) Mutterhette moment Φ6.35mm 14-18Nm( Kgfm) 19mm 1/4" Φ9.52mm 33-42Nm( kgfm) 3/8" Φ12.7mm 50-62Nm( Kgfm) 27mm 1/2" Service ventil 17mm

40 Fest dekselet over rørtilkoblingene.
Avslutning Sjekk for mulige lekkasjer med en ”sniffer”. Merk at ”sniffer” reagerer på bruk av lekkasjespray om det er benyttet. Fest dekselet over rørtilkoblingene.

41 Ferdig Fjernkontrollen monteres opp og forhåndsprogrammeres (”MY COMFORT/PRESET ”). Aktiver oppstart etter strømbrudd (Resetknapp på innedel, 3 sek, kvitterings pip). Gi kunden opplæring i drift, vedlikehold og ettersyn av anlegget (inne og ute). Gi kunden brukermanualen. Gi kunden tilbud på servicekontrakt. Fyll ut garantiskjema.

42 Servicesjekkliste


Laste ned ppt "INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google