Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE 010612hl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE 010612hl."— Utskrift av presentasjonen:

1 INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE 010612hl

2 Husk før avreise til kunde! • Har du fått med deg riktig modell av innedel og utedel? • Alt av materiell og verktøy som trengs? • Hvordan er været / værvarslet? • Kanskje må man ha med telt/presenning? • Kanskje må jobben tas en annen dag?

3 • R-410A er tyngre enn luft og fortrenger oksygen. • Ved en gasslekkasje og sterk oppvarming dannes det farlige gasser (hydrogenfluorid); Vis aktsomhet med varmearbeider og røyking (gassen vil trekkes igjennom sigarettgloen). VIS FORSIKTIGHET Bruk alltid vernebriller, hansker, mm, der det jobbes med kuldemedium! HMS Ved utslipp i væskeform vil kuldemediet fordampe ved ca. -51,6  C. Det kan gi kraftige forfrysninger, øyeskader mm! Se HMS databladet for R-410A for mer info, ved evt. personskade mm.

4 Rørhygiene Rørhygiene er ekstremt viktig for å få et anlegg til å yte perfekt ved alle temperaturer. Og gi et langt og problemfritt varmepumpeliv. Husk: 1.Alltid tørre og rene rør. 2.Unngå å ta kalde rør inn, åpne dem og ut igjen (la dem heller alltid ligge kaldt/tørt). 3.Forsegl/blokker alltid rørkveilen etter å ha kuttet av ønsket rørlengde. 4.Hold alltid røret ned når grader fjernes før flaring. 5.Blås aldri inn i røret. 6.Fukt/partikler/smuss kan blokkere strupeventilen/4-veis ventilen. 7.Kompressoroljen er svært hygroskopisk (tiltrekker seg fukt). 8.Kompressoroljen vil ved fukt nedbrytes (syre) og kunne gi kompressorhavari. 9.Fukt/vanndråper som er frosset, får man ikke ut ved vakuumering. 10.Systemtrykket øker når luft, nitrogen eller andre ikke kondenserbare gasser er i anlegget. 11.Flushing med nitrogen fortrenger luften i rørene ( og evt. noe smuss). 12.Bruk av tørrefilter vil hjelpe til å gjøre anlegget helt «tørt». 13.Bruk telt/presenning eller utsett jobben om været er for galt. 14.Husk at jo kaldere det er ute, jo mindre fuktighet vil luften kunne inneholde.

5 Installasjon av innedel og utedel For detaljer, se installasjonsmanual/servicemanual Nødvendig utstyr: Rørsett, kanaler, drensvannslange, konsoll, flenseverktøy, kantgrader, rørkutter, momentnøkler, fastnøkler, unbrako (4 mm), div. håndverktøy, vater, tape, manometer, nitrogen, vakuumpumpe, installasjonsmanual, mm.

6 Frigjør installasjonsplaten og monter den opp Installasjonsplaten ferdig montert. Bruk 6-8 skruer, påse at den er i vater (pga. drensvannet). Frigjør installasjonsplaten Installasjonsplaten løsnes ved å trykke inn deksel på undersiden av innedelen.

7 Veggjennomføringen Veggjennomføringen lages (husk med fall ut). Hulldiameter: 65mm. Se installasjonsmanualen for den aktuelle modellens hullplassering. Noen bakplater har piler som viser hvor hullet skal være og andre ikke. Om hullet ønskes på vestre side, flyttes også drensvannslangens feste til venstre side. TIPS: hvis strietapet skjær bort tapet der hvor hullet skal være for å unngå oppriving med hullsag. Påse at flensene vil komme helt ut og ikke stoppe i veggen.

8 Løsne/åpne frontdekselet.Fjern rekkeklemmedekselet. Klargjør innedel for montering Se installasjonsmanualen for modellen hvordan frontdeksel løsnes/åpnes. Forsiktig så festene ikke skades.

9 Kabelen fra utedelen tres inn på baksiden av innedelen. Ledningene festes godt i rekklemmen og strekkavlasteren festes. Montasje innedel Klemme 1-2: 230 V nettspenning Klemme 3: Pulserende styresignal

10 Rør, kabel og kondensvannslange tapes sammen. Montasje innedel Pass på at rørene ikke blir flatklemte eller skadet ved utbøying. Rørene må bøyes varsomt ut!

11 Alt føres ut av hullet i veggen.Montér innedel på vegg/ installasjonsplate. Montasje innedel Gjennomføringen tettes fra inn- og utsiden. Gjerne montasjeskum. Rør, drensvannslange og kabel er tapet sammen. Innedelen henges på plass og klemmes/låses fast til installasjonsplaten. Tenk på fuktsperre og mulig demontering, ved evt. senere behov.

12 Filter settes inn, om den aktuelle modellen er beregnet for det. Montasje innedel Monter/lukk frontdekselet. Kald trekk gjennom hullet vil kunne påvirke romluftsføleren (TA). Resultatet er unøyaktig temperaturregulering.

13 Kutting av rør Kutt rørene som skal til innedelen. Husk at gassrøret (tykke) skal være lengst. Skjær bort nødvendig isolasjon.

14 Flaring / flensing innedelen Skru av begge flaremutterene på innedelen. Innvendige grader i røret fjernes med en kantgrader. Lag ikke riper innvendig i røret hvor flaren blir.

15 Flaring / flensing Tre på flaremutteren Veldig viktig: • Rørene må være tørre og rene. • Hold alltid rørets åpning ned når grader fjernes. • Påse at det ikke ligger spon igjen i røret (bankes ut). • Blås aldri inn i røret! • Mutteren skal presse isolasjonen tilbake på røret.

16 Flaring / flensing Sett røret inn i flareverktøyet.Lås ”verktøyet” på sliden over røret. En perfekt flare er ekstremt viktig for et lekkasjefritt anlegg! Riktig størrelse, skade- og ripefri! Utstikkende rørlengde: 1.0-1.5 mm. Håndtaket roteres til det ikke tar mer, flaren er da ferdig. 1.0-1.5mm

17 Skru til flaremutterene med håndkraft. Rørene tilkobles innedelen Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren. Trekk til med moment (husk mothold). Momentnøkkel må holdes riktig vei! Følgende moment skal brukes: 1/4” (6,35mm): 14‐18Nm 3/8” (9,52mm): 33‐42Nm 1/2” (12,7mm): 50‐62Nm

18 Husk å skjøte drensvannslangen og sjekk at det er fall hele veien. Alt tapes sammen etter trykktesting. Hullet tettes godt. Legg alt i kanal til utedelen. Montasjeavslutning innedel og kanaler Husk: Lekkasjesøk før Rør og kanal lukkes.

19 • Varmekabel, er den ferdiglagt av fabrikken? Om ikke, må det monteres. Legges ved/under registeret for å unngå frostsprengning. Med avslutning i midten ved drenshullet. Bruk gjerne aluminiumstape. • Termostaten plasseres over rekkeklemme-tilkoblingen og ikke ut av utedelen.. • Benytt kjølespray for å sjekke at termostat legger inn varmekabel. Husk før montasje av utedel: NEI! JA!

20 • Utedelen vatres opp. Men høyre side bør være ca 1 cm høyere og evt. helle svakt noe utover. Dette reduserer risikoen for at vann/is legger seg under kompressoren og registeret. • Avstand > 50 cm over bakkenivå (is etter avriming). • Snø: Hvor fokker det seg og hvor raser det fra taket. • Hovedstrømforsyningen tilføres utedelen. Innedelen strømforsynes fra utedelen. Kabelen mellom inne- og utedel (3 + j) tilkobles respektive rekkeklemmer (inne og ute). Jord må kobles for berøringssikkerheten (lovpålagt). • Multianlegg med 2 (eller flere) innedeler. Rørføring og kabling må ikke kryssbyttes mellom innedelene. Merk gjerne rør og kabler. Husk før montasje av utedel:

21 Utedel festes til konsoll (trevegg unngås om mulig). Bruk vibrasjonsdempere. Montasje utedel Husk å fjerne beskyttelsesgitteret på baksiden av utedelen.

22 Fjern deksel over rørtilkoblinger. Montasje utedel Fjern deksel over elektriske tilkoblinger.

23 Skru av begge flaremutterne. Rørene kuttes i riktig lengde (min. 2m). Legg slakk på rørene. Rørene til utedelen flares ferdig. Flaring / flensing utedelen Husk mothold!

24 Skru til flaremutteren for gassrøret (tykke) med håndkraft. Trekk til med moment. Sjekk at momentet er riktig innstilt. Husk å hold nøkkel riktig vei. Montasje av gassrør til utedelen Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren.Husk mothold!

25 Flushing med nitrogen. Flush (blås) rørene og inndelen fri for luft, fukt og smuss (ca. 5 sek). Skru av mutterhettene, sjekk at gass-/væskekran er ordentlig lukket. Nitrogen er tørr og fortrenger luften i rørene og innedelen. Den tiltrekker også seg fuktighet.

26 Montasje av væskerør til utedelen Skru til flaremutteren for væskerøret (tynne) med håndkraft. Husk mothold! Påfør først et tynt sjikt vakuumpumpeolje på flaren. Trekk til med moment. Sjekk at momentet er riktig innstilt. Husk å hold nøkkel riktig vei.

27 Trykktesting av anlegget med nitrogen Reduksjonsventilen settes til 35 bar.Kran åpnes forsiktig, anlegget trykksettes (rør og innedel), prøvetrykket avleses og bekreft at det blir uforandret.

28 Lekkasjesøk • Sjekke koblingene til innedelen og utedelen. • Steng/frakoble nitrogenflaske når ferdig. • Bruk egnet lekkasjespray som tåler minusgrader (zalovann kan evt. også benyttes). • Rørene fra innedelen tapes nå i sammen og kanalen lukkes. Sjekk også at veggjennomføringen er tett.

29 Prinsippskisse vakuumering Vakuumering utføres med : • Innedel montert (så rør og innedel vakuumeres). • Gass- og væskekran stengt. • Manometeret tilkoblet serviceventilen.

30 • Fuktighet: Kompressoroljen (esterolje) er svært hygroskopisk. Oljen nedbrytes, blir sur og kompressoren vil kunne havarere. Vann kan fryse i strupeventilen. • Luft: Består av ikke-kondenserbare gasser som vil øke systemtrykket. • Partikler/smuss: Kobberspon, støv, sand kan blokkere strupeventilen med mer. Merk: Vannpartikler som er frosset i røret, vil ikke fjernes ved vakuumering. Så hold rørene tørre. Vakuumering utføres for å fjerne: • Påse at slangen åpner serviceventilen, så ikke bare slangen vakuumeres!

31 Viktig: • Vakuumer i minimum 1 time (så all fukt får tid til å ”koke” ut). • Skal under 500 micron, bør helt ned til 100-200 micron. • Oppnås ikke vakuumnivået sjekk: flarer, kraner, manometer, slanger, vakuumpumpeolje mm. Husk når ferdig vakuumert (denne rekkefølge!): • Steng manometeret. • Stopp vakuumpumpe. • Slange til serviceventilen må ikke løsnes, luft vil da komme inn i systemet! • Frakoble kun vakuumpumpen og vakuum-metret! Vakuumering Til orientering: Vakuumpumpeoljen skal byttes etter 5-10 montasjer.

32 TØRREFILTER Teknisk info Tips om kjølerørsmontering for luft/luft varmepumper og utfordringer knyttet til fuktighet Vår supportavdeling har registrert en del tilfeller hvor Toshiba luft/luft varmepumper har regulert ujevnt eller ikke virket, spesielt ved lave utetemperaturer. Etter resetting av hovedstrøm og en ny oppstart virker anlegget godt en periode igjen. Vi har erfart at disse problemene i stor grad er knyttet opp mot fukt i kjølesystem. Fukt kommer gjerne inn i rørstrekket som vanndamp i luft. Fukt /vann kan også komme inn i kjølesystem ved montering en regnværsdag eller som snø ved montering på kalde dager. Fukt kan fryse til is i PMV-ventilen eller i 4-veisventilen og vil helt eller delvis blokkere systemet. Fukt vil også kunne reagere med smøremiddel i kompressor (Polyol esterolje) og ved hydrolyse danne syrer som korroderer metaller og nedsetter smøreevnen til oljen. Bruk av tørrfilter mot eventuell fukt For å eliminere usikkerheten for at fukt som eventuelt kommer inn i systemet skaper driftsproblem, anbefaler ABK at man ved alle nyinstallasjoner av luft/luft varmepumper monterer inn tørrefilter. Vi anbefaler også at filteret benyttes i ethvert tilfelle hvor det gjøres ombygning eller arbeid som medfører punktering av kjølekretsen. Filteret skal helst monteres vertikalt på ¼"- røret (væske-røret). Filteret er sterkt hygroskopisk (trekker til seg vann), så ikke fjern hettene før umiddelbart før innsetting i rørstrekket. Utdrag fra forhandlerbrev (23.11.11) om fuktproblemer

33 • «Alt» annet er gjort av feilsøking; utedel iser ned for mye eller utedel stopper/går altfor sakte eller o-ring (gasskran) er skadet? • Kanskje «alt» virker bra etter man har tatt strømmen en viss tid? • Kan det være fukt i anlegget? • Monter et tørrefilter på væskerøret (vertikalt). • Det vil trekke ut fukt fra anlegget og nøytraliserer oljen om den har blitt litt sur (syre). • Filteret skal bli stående resten av levetiden til VP (om ikke ytterligere behov). • ABK har dette på lager for flaring og lodding (varenr: 103707/103708). FEILSØKING OG DRIFT

34 Skru av mutterhette for væskekran (tynt rør).Skru av mutterhette for gasskran (tykt rør). Husk mothold! Mutterhetter

35 Åpne væskekran og gasskran (faktorenes orden er likegyldig) Varm kranene forsiktig opp til 30-35°grader med en varmluftspistol eller varmekabel. Skru kranene veldig sakte helt ut til de stopper. Ikke bruk makt! Lukk så kranene en 1/2 turn (med urviseren).

36 •1-2-3-j tilkobles tilsvarende klemmer på innedel. Dekselet over rekkeklemmer monteres.Hovedstrøm- og innedelskabelen tilkobles. Kabel til innedel Hovedstrømkabel Montasje utedel

37 Testkjør anlegget i kjøledrift og varmedrift. Sluttkontroll Ved førstegangs oppstart: • Sjekk at strømmen er satt på. • Om ikke anlegget starter i varmedrift, tvangskjør det i kjøledrift (trykk innedelens resetknapp i 10 sek). Forventet driftstrykk (maks belastning): • Varmedrift 25-35 bar. • Kjøledrift 7-9 bar.

38 Skru til alle mutterene med moment. (gass- / væskekran og serviceventil). Avslutning Start anlegget i kjøledrift for å senke driftstrykket. Skru hurtig av manometerslangen på serviceventilen. Følgende moment skal brukes: 1/4” (6,35mm): 14‐18Nm 3/8” (9,52mm): 33‐42Nm 1/2” (12,7mm): 50‐62Nm Bruk briller og hansker!

39 Alltid MOMENT! Rør dimensjonFlaremutter moment Mutterhette størrelse (H)Mutterhette moment Φ6.35mm 14-18Nm(1.4-1.8Kgfm) 19mm 14-18Nm(1.4-1.8Kgfm) 1/4" Φ9.52mm 33-42Nm(3.3-4.2kgfm) 19mm 14-18Nm(1.4-1.8Kgfm) 3/8" Φ12.7mm 50-62Nm(5.0-6.2Kgfm) 27mm 33-42Nm(3.3-4.2kgfm) 1/2" Service ventil 14-18Nm(1.4-1.8Kgfm) 17mm 14-18Nm(1.4-1.8Kgfm) RAS-25SAVP2-ND/SKVP2-ND

40 Fest dekselet over rørtilkoblingene. Avslutning Sjekk for mulige lekkasjer med en ”sniffer”. Merk at ”sniffer” reagerer på bruk av lekkasjespray om det er benyttet.

41 • Fjernkontrollen monteres opp og forhåndsprogrammeres (”MY COMFORT/PRESET ”). • Aktiver oppstart etter strømbrudd (Resetknapp på innedel, 3 sek, kvitterings pip). • Gi kunden opplæring i drift, vedlikehold og ettersyn av anlegget (inne og ute). • Gi kunden brukermanualen. • Gi kunden tilbud på servicekontrakt. • Fyll ut garantiskjema. Ferdig

42 Servicesjekkliste


Laste ned ppt "INSTALLASJON OG IDRIFTSETTELSE AV LUFT/LUFT VARMEPUMPE 010612hl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google