Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Varmepumpeteori Luft-luft inverter varmepumpe 240512hl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Varmepumpeteori Luft-luft inverter varmepumpe 240512hl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Varmepumpeteori Luft-luft inverter varmepumpe 240512hl

2 GARANTERT KVALITET Varme avgis naturlig fra høy til lav temperatur. Ved å benytte en varmepumpe kan varmen heves fra en lav til en høyere temperatur. I et kjøleskap isoleres den kalde delen av varmepumpen (fordamperen). Man tar ut varmen/energien og temperaturen inne i kjøleskapet synker/vedlikeholdes. Ved å benytte en varmepumpe og ha den varme delen inne (kondensatoren), vil varmepumpen transportere varme inn i huset. Gratis solvarme hentes ute.

3 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET En ideell varmepumpe: En maskin som ved tilførsel av høyverdig energi (elektrisk) transporterer varme fra omgivelsene til et høyere temperaturnivå, hvor varmen avgis. Det er fire hovedkomponenter i en varmepumpe: Fordamper, kompressor, kondensator og strupeventil. Varme avgis til omgivelsene Varme tas opp fra omgivelsene

4 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Fordampning: I fordamperen tas varme opp fra omgivelsene opp ved at kuldemediet fordamper ved en temperatur som ligger lavere enn utetemperaturen. På grunn av denne temperaturforskjellen vil varme tas opp i fordamperen. Fordampningen skjer ideelt ved konstant trykk. Kondensasjon: I kondensatoren vil den varme gassen under høyt trykk kondensere ved at varme avgis fra kondensatoren til omgivelsene. Kondenseringen skjer fordi trykket er så høyt at kondenseringstemperaturen er høyere enn romtemperaturen. Kondensasjon skjer også ideelt ved konstant trykk. Ved relativt høye omgivende temperaturer må kompressoren øke trykket tilsvarende mye høyere for at kondenseringen skal kunne skje. Kompresjon: Kompressoren suger av fordampet kuldemedium (gassform) og øker trykket så mye at mediet ved avkjøling vil kondensere. Kompresjonen krever at det tilføres mekanisk arbeid i form av en elektromotor. Strupning: Etter at kuldemediet er kondensert, føres væsken tilbake til fordamperen via en strupeventil hvor trykket reduseres fra kondenseringstrykk til fordampertrykk. Kuldemediet er dermed klart for nytt varmeopptak i fordamperen.

5 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Kalddampprosessen: Toshiba RAS varmepumpe med kuldemedium R-410A Varm gass Varm væske Kald væske Kald gass Kondensering Fordampning HØYT TRYKK: P høy ~ 30 bar LAVT TRYKK P lav ~ 8 bar T1 ~ 50-52C Romtemp. T rom = 20C Utetemp. T ute = 7C T2 ~ 0-3C

6 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Avriming av utedel (fordamper): •Starter ved utetemperaturer lavere enn ca. +3-4 °C. •Fordampningstemperaturen er da lavere enn 0 °C. •Behovsstyrt/automatisk avriming varer oftest fra 5-6 minutter, for så å starte i varmedrift igjen. •Innedel avgir ingen varme mens avriming foregår. •Det fører til lavere varmekapasitet (hyppigst avriming ved høy luftfuktighet og stort varmebehov). •Termostatstyrt varmekabel i utedel hindrer vann å fryse til is nede i bunnpanne og bygge seg opp på registeret. •Vann renner ned og fryser til is under utedel.

7 GARANTERT KVALITET • Driver gass rundt i varmepumpen. Skaper høyt og lavt trykk i anlegget. • Turtallsregulering (inverter) gir trinnløs kapasitet. • Bruk av to faseforskjøvete stempel: kan rotere med meget lavt turtall uten mye vibrasjon  betyr lavere minimumskapasitet og større effektområde, bedre regulering (mindre start/stopp ved lite behov) Kompressor Dobbel Singel 500 400 300 200 100 0 1209060300 Vibrasjon (mikrometer) Kompressorturtall (rps)

8 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Sylinder Sugeside Trykkside Aksling Slagvolum: V Kompressorturtall: N Virkningsgrad: γ Varmekapasitet = Konst×V×N×γ Stempel Rullestempelkompressorens virkemåte:

9 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Rullestempelkompressorens fordeler: Elektromotor:  Energibesparende (høy motorvirkningsgrad) Dobble sylindre  Lavt støynivå, lav vibrasjon  Lav varmeeffekt (lavt turtall: lavere enn 30 rps)  Høy driftssikkerhet (lav belastning på aksling)  Utviklet for R-410A

10 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Scrollkompressor: *Svært mye brukt innen aircondition, kjøle- og fryseanlegg *Lavt støynivå, lav vibrasjon *Høy effektfaktor under nominelle forhold. *Lavere effektfaktor enn rotasjonskompressor på høy og lav belastning.

11 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Rullestempel kontra scrollkompressor:

12 GARANTERT KVALITET Det mest effektive kuldemedium for små/mellomstore varmepumper og aircondition. Høy varmeeffekt ved lav utetemperatur. HFK kuldemedium: væske med lavt kokepunkt. Normalkokepunkt ved atmosfæretrykk (1 barA): -51,6  C. -Kokepunkt bestemmes av trykk. Krever bruk av esterolje, ikke mineralolje. Svært hygroskopisk (trekker til seg fuktighet). -viktig å holde rør tørre, vakuumere tilstrekkelig mm. To-komponent blanding: må fylles i væskeform. - Sikre at blandingsforholdet er riktig. R-410A har 1,6 ganger høyere damptrykk enn R-22. Opp til 60% høyere kapasitet enn utstyr for R-22 / R-407C. Kompressor- og rørdimensjoner kan reduseres for samme kapasitet. Lav gasshastighet i rør gir lite trykktap. HFK R-410A R-410A: (R-32+R-125) Om kuldemedium R-410A

13 GARANTERT KVALITET R-410A er klassifisert som et lett løsemiddel, fortrenger oksygen, ikke brennbar eller giftig. Men hydrogenfluorid dannes ved sterk varme (veldig giftig gass!). R410A er en sterk drivhusgass som bidrar til global oppvarming, men har ingen ozonnedbrytende virkning. GWP-verdi (Global Warming Potential): 1890 (1kg utslipp av R410A tilsvarer 1890kg CO 2 ) Vil ved utslipp i væskeform fordampe ved -51,6  C. Kan gi svært kraftige forfrysninger: VIS FORSIKTIGHET -bruk alltid briller og hansker! HMS - sikkerhet: Se HMS databladet for R-410A for mer info, ved evt. personskade mm.

14 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Sammenheng mellom temperatur [  C] og trykk [bar] Eksempel med R-410A: Ved15 bars trykk på manometer har vi en kondenseringstemperatur på ca. 24ºC.

15 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET COP= Coefficient of performance (effektfaktor) COP er avgitt effekt delt på tilført elektrisk effekt. Bruk av kuldemedium R-410A og avansert inverterstyring(turtallregulering av kompressor) gir oss nå COP på godt over 5. (F.eks: 200 W tilført gir 1000 W avgitt, ved en COP på 5). Premium modellen RAS-10PAVP-ND har COP på hele 6,52 (50% kompressorhastighet, 7 ºC utetemp.). Regneeksempel: 230 W tilført gir 1500 W avgitt (230x6,52=1500).

16 GARANTERT KVALITET Sammenligning COP – R-410A klart mest effektivt

17 GARANTERT KVALITET Temperaturløftets betydning for effektfaktoren COP • Varmepumpen er mest effektiv når løftet fra fordampertemp. til kondenseringstemp. er lavest mulig (minst mulig temperatur differanse mellom inne- og utedel). • Er det kaldt ute blir løftet større, fordampertemperaturen lavere og COP-verdien faller.

18 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Hybrid Inverter Inverter PAM PWM Konvensjonell Hybrid inverter (turtallsregulert kompressor): tilpassing av effekt etter det reelle behovet. Trinnløs varme- eller kjøleeffekt: bestemmes av sirkulert mengde gass. Settpunkt Høy effektHøy effektivitet Temperatur Tid Toshiba

19 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET • 325V spenningspulser benyttes for å lage en tilnærmede sinusformed 3-fase spenning som tilføres kompressorens elektromotor (3-fase vekselstrøms kompressor). • Spenningspulsene kan moduleres i bredden (PWM) og i amplituden (PAM), og den øker til 380V for maksimalt kompressorturtall. Hvordan foregår turtallsreguleringen ?

20 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Forvrengning av driftsstrømmen gir lavere virkningsgrad. For en vanlig inverter er forvrengningen stor, virkningsgrad for inverteren er ca. 85%. Toshiba`s hybrid Inverter lager en mer ideell sinusformet strømkurve, og effektfaktoren økes opp til 95%. Toshiba varmepumper er utstyrt med 6/7 stk, temperaturfølere som innhenter informasjon for regulering av strømmen til bla. kompressor. Hybrid InverterNormal Inverter Spenning Strøm Spenning Strøm Virkningsgrad : 95%Virkningsgrad : 85% PAM &PWM kontroll

21 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Varmedriftsmodus Kurven viser hvordan varmeeffekten og effektforbruk ved en bestemt utetemperatur varierer med kompressorens turtall. For andre utetemperaturer vil kurvene ha et annet forløp. Avvik mellom settpunkt og romtemperatur registreres fortløpende av varmepumpens mikroprosessor, som ut fra avvik og andre variable beregner kompressorens turtall. Avgitt varmeeffekt Tilført effekt (watt)

22 GARANTERT KVALITET Kapasitetskontroll: Primær kontroll Innedel Sekundær kontroll/vern I.U.C. (=Innedelens kapasitet) Beregning av Ta–Tset Beregning av nødvendig Kompressorturtall (=C.S) C.S = f(I.U.C. og Ta–Tset) Overføring av C.S til utedel. Utedel endrer kompressorens turtall. Tidsforsinkelse C.S=C.S+ ▲C.S Innedel 1 Frostsikring/hindre for høy temp. på innedelens varmeveksler/batteri. 2 Begrensning av maks. turtall ved: 1) Driftsmodus 2) Innedelens viftehastighet Utedel 1 Turtallskontroll ved oppstart (for stabilitet) 2 Kontroll av driftsstrøm 3 Kontroll av trykkrørs- temperatur 4 Kontroll av maks. turtall Temp. endring inne ? JA NEI Se servicemanual for mer informasjon om kapasitetskontroll og virkemåte.

23 Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Spørsmål ?


Laste ned ppt "Varmepumpe / Aircondition GARANTERT KVALITET Varmepumpeteori Luft-luft inverter varmepumpe 240512hl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google