Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLASSERING AV INNEDEL OG UTEDEL

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLASSERING AV INNEDEL OG UTEDEL"— Utskrift av presentasjonen:

1 PLASSERING AV INNEDEL OG UTEDEL
170413hl Toshiba varmepumper

2 FORSLAG TIL PLASSERING AV INNEDEL

3 PLASSERING AV INNEDEL (1)
Dette er minimumsavstander for gulv-modellen og Premium-modellen. Se installasjonsmanual for den aktuelle modellen som skal monteres. Velg gjerne større plass for bedre luftsirkulasjon, fremtidig service og rengjøring.

4 PLASSERING AV INNEDEL (2)
Plasseres sentralt i oppholdsrom, det gir best temperaturregulering i rommet hvor innedelen står. Utblåsningsluft ønskes fordelt mest mulig effektivt i boligen. Avstand til oppholdssoner (lyd, trekk).

5 PLASSERING AV INNEDEL (3)
Høyt på vegg, under vinduspost, gulvmodell eller minikassett (multimodeller)? Kan innedel plasseres i trappeoppgang ? Bør aldri settes i gangen eller på kjøkkenet. Trenges det en eller flere innedeler? Styring av luftstrømmen horisontalt og vertikalt? Bekreft at signalet fra fjernkontrollen treffer innedelen.

6 MONTASJE HØYT PÅ VEGG Gir vanligvis den mest effektive fordelingen av luften i boligen. Møbler blokkerer ikke så lett luftfordelingen i boligen. Best kastelengde i husets lengderetning. Varm luft blåses ned mot gulvet og utover i rommet. Beste løsning i kjøledrift: kald luft blåses ut langs tak og sirkulerer godt. Forsiktig med skap, hyller, bilder og annet som kan sperre for luftsirkulasjonen. Tak Innedel Tverrsnitt av bolig Gulv

7 MONTASJE LAVT PÅ VEGG Diskré plassering. Fungerer bra, men husk:
Luftstrømmen fra innedelen krever fri passasje (ingen møbler!). Noe kortere kastelengde for utblåsningsluften, treffer gulvet og bremses opp. Parkettgulv kan tørke ut. Lite gunstig i airconditiondrift, siden kaldluften blåses ut langs gulvet. Spjeldmotor bør utkobles. Premium bør unngås ved lav montering. Tak Tverrsnitt av bolig Innedel Gulv

8 MONTASJE AV GULVMODELL
Diskré plassering og veldig støysvak. Kan stå på gulv eller henge på vegg. Utstansing for gulvlist. Innfelling ved behov, men tenk på servicebehov senere. Luftstrømmen fra innedelen krever fri passasje (ingen møbler!). Fungerer godt i kjøledrift. Plassering VARMEDRIFT KJØLEDRIFT

9 MONTASJETEKNISK FOR INNEDEL
Plasser innedel på yttervegg det forenkler montasjen: Kort rørstrekk, ingen synlige rør og kondensvannet føres oftest rett ut. Ved lav montasje (eller over skap) skal det alltid være en avstand på >30cm og ned fra undersiden av innedelen (gjelder ikke gulv-modellen). Montasje på innervegg krever bruk av plastkanaler. Kondensvann skal alltid dreneres. Med fall til sluk eller kondensvannpumpe!

10 TILGANG TIL INNEDELEN Grovfilter og evt. elektrostat-filter, bør være lett tilgjengelig for ukentlig rengjøring. Adkomst for fremtidig service: Rengjøring av coil og viftetrommel vil det etter en tids drift være behov for, sørg for plass til det. Bruk aluminiumsvask (FA 30) for rengjøring av coilen. Kanskje et kretskort, motor el. må byttes en gang (så sørg for plass til å gjøre jobben).

11 REGULERING (INNEDELEN)
TA-sensoren (romluftsføleren) gjør nesten «hele» jobben av reguleringen. Blir den for kald pga. trekk igjennom veggen? Treffer lufta ut i fra innedelen: en vegg, rekkverk, pipe eller andre møbler/gardiner mm? Står innedelen alt for nære taket, veggen eller et skap? Disse sakene gjør at TA-sensoren ikke nødvendigvis føler rett temperatur og anlegget ikke vil regulere perfekt. Termometer med «tråd-føler» brukes til å kontrollere hva TA-sensoren måler.

12 DÅRLIG PLASSERING AV INNEDEL (1)

13 DÅRLIG PLASSERING AV INNEDEL (2)

14 DÅRLIG PLASSERING AV INNEDEL (3)

15 DÅRLIG PLASSERING AV INNEDEL (4)

16 DÅRLIG PLASSERING AV INNEDEL (5)
Hvor er Innedelen gjemt?

17 PLASSERING AV UTEDEL Dette er minimumsavstander for Premium modellen.
Se installasjonsmanual for den aktuelle modellen som skal monteres. Velg gjerne bedre plass, for fremtidig service og rengjøring. Husk: Kastelengden ut fra utedelen bør være (uendelig-) lang. Fra utedelen ned til bakken må det være mer enn 50 cm. Dette kommer av at vist skisse er laget når den går i kjøledrift.

18 PLASSERING AV UTEDEL (1)
Skjermes mest mulig mot vær og vind. Monteres minst 50 cm opp fra bakken pga. is etter avriming. Snøfall/sludd kan hindre luftstrømmen og skape driftsproblemer. Utedel skal hele tiden ha fri luftstrøm gjennom fordamperbatteriet. Unngå montasje direkte på trevegg om mulig. Plassering i solveggen øker ikke virkningsgraden. Bruk riktig stativ; veggstativ, bakkestativ, lav grunnmur mm.

19 PLASSERING AV UTEDEL (2)
Ikke plasser for nære soverom, «godsofaen» eller nabo. Økt belastning gir økt lyd fra utedelen. Husk å legge slakk på rør for å unngå lyd/vibrasjoner til innedelen fra utedelen. Klamring på rør kan også forplante lyd/vibrasjoner. Ved plassering på terrasse eller tilsvarende må drensvannet fra utedelen føres bort. Bruk gjerne PP-avløpsrør (stiv Ø40mm, samme som benyttes under vasken) og ikke medfølgende avløpsnippel. Det må her brukes varmekabel til dreneringen, den må være selvregulerende (den vanlige blir altfor varm).

20 DÅRLIG PLASSERING AV UTEDEL (1)
Pass på så luften ut ikke «kortslutter». Pass på så det ikke legger seg vann/is der man går. Pass på så vannet ikke kan renne inn i huset og lage fuktskader.

21 DÅRLIG PLASSERING AV UTEDEL (2)
På trevegg lager lett for mye lyd. Her er bakkestativ det rette.

22 PLASSERING AV UTEDEL PÅ: kaldloft / kjeller / fryserom / garasje / car-port?
Utedel må alltid plasseres ute! Opptatt fordampereffekt er høy og vil hurtig senke temperaturen i rommet hvor den er plassert: Ved 6,1 kW varme hentes 4,5 kW fra uteluften, 1,6 kW er tilført kompressoreffekt. Besparelsene vil bli betydelig dårligere enn ved plassering ute. Kondensvann må dreneres fra utedel og ut av bygget. Maks. luftmengde igjennom fordamperbatteri: m3/h (RAS-13PAVP-ND, oppvarming).

23 TILGANG TIL UTEDELEN Må ha tilgang til fordamperbatteri for renhold (forsiktig bruk av børste, trykkluft, spyling eller aluminiumsvask). Må ha tilgang til utedelen for service ved evt. feil (kretskort, rør/kraner, målinger med mer.) Tenk på at kanskje må inndel eller utedel tas ned en gang, legg rørene og annet så det vil være mulig.

24 FERDIG! Spørsmål?


Laste ned ppt "PLASSERING AV INNEDEL OG UTEDEL"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google