Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.ntl.no/forskning Konferanse 16.-17.2.2010.. Hensikten med konferansen Kartlegge om det er utfordringer med tariffavtalen NTL/Abelia Informasjon om.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.ntl.no/forskning Konferanse 16.-17.2.2010.. Hensikten med konferansen Kartlegge om det er utfordringer med tariffavtalen NTL/Abelia Informasjon om."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.ntl.no/forskning Konferanse 16.-17.2.2010.

2 Hensikten med konferansen Kartlegge om det er utfordringer med tariffavtalen NTL/Abelia Informasjon om aktuelle saker Faglig påfyll

3 Overenskomsten NTL/Abelia Ble ”født” 1.4.2002 Har vært gjennom to meklinger 2010 er det et hovedoppgjør, møte i LOs representantskap den 23.2 avgjør oppgjørsformen (forbundsvise oppgjør eller samordnet) For å være godt forberedt til oppgjøret har landsforeningen gjennomført en spørreundersøkelse i dette tariffområdet Men først en liten repetisjon av hva som tidligere har skjedd…

4

5 Resultatene fra de sentrale forhandlingene - lønn 2002: Etter mekling 3,00% (LO/NHO KR. 2,75,-) 2004: Brudd, men mekling ble unngått 1,00% + føringer på de lokale forhandlingene 65/35 (LO/NHO kr. 1,-) 2006: Etter mekling 0,70% + føringer på de lokale forhandlingene 55/45 (LO/NHO kr. 1,-) 2008: Ingen forhandlinger om lønn med Abelia (brudd og seks av våre virksomheter måtte forberede seg på konflikt)

6 Organisasjonsmessig behandling 2002-2009 2002: SINTEF og Rogalandsforskning (tarifftvist) 2003: NBI og NIBR (overgang til HA LO/NHO) 2004: NKI 2005: Ingen 2006: NINA, NILU, NA og NKI (tariffbrudd) 2007: SINTEF brannlabb, Fiskeriforskning 2008: IFE og Nofima 2009: NILU og SINTEF

7 Overenskomsten mellom NHO/Abelia og LO/NTL Nye forhandlingsbestemmelser fra 2007

8 Mandat for utvalget I henhold til Riksmeklingsmannens møtebok datert 19. og 20. september 2006: ”Utvalget skal i tariffperiode utarbeide et forslag til varig løsning mht. gjennomføringen av den lokale lønnsdannelsen. Utvalget skal legge vekt på bedriftens behov for lønnsdannelse for funksjonærer i privat sektor og NTLs behov for rettferdig lønnspolitikk for sine medlemmer. Finner ikke partene en slik løsning har utvalget mandat til å foreslå endring/avvikling av partenes avtaleforhold”.

9 Strykninger i § 23: Pkt I. Sentrale/forbundsvise forhandlinger Merknad: De lokale forhandlingene settes i gang når det sentrale/forbundsvise oppgjøret er vedtatt

10 Ny tekst i § 23 Tidsfrist for gjennomføring av de lokale forhandlingene er 15. september.

11 § 23 Årlige forhandlinger Forhandlingene starter på bedriften etter at LO-NHO oppgjøret er sluttført Tidsfrist for gjennomføring av de lokale forhandlinger er 15. September Resultatet (både enighets- og utenighetsprotokoller) av de lokale forhandlinger sendes innen fristens utløp til de sentrale parter

12 Føringer for lokale forhandlinger(uendret) En gang hvert å skal de lokale partene forhandle om rammen og profilen for oppgjøret innen virksomheten. Det skal føres reelle forhandlinger. Før forhandlingene skal NTLs forhandlere har tilgang til alle lønnsdata for egne medlemmer. Forhandlingene skal føres med bakgrunn i den enkelte virksomhets økonomiske stilling, produktivitetsmessige utvikling, framtidsutsikter og konkurranseevne. Forhandlinger mellom virksomheten og NTLs lokale tillitsvalgte føres i henhold til de lokale parters lønnssystem, stillings- og lønnsvurderinger, fastsatt i særavtale.

13 Revisjon av overenskomsten Revisjon av overenskomsten starter etter at fristen for gjennomføring av lokale forhandlinger er utløpt. Dersom de sentrale parter ikke oppnår enighet om tekst i overenskomsten og eventuelt gjenstående lokale uenigheter i de sentrale forhandlinger, kan NTL og Abelia si opp plassene etter reglene i HA § 3-1.

14 Fordeler og ulemper Forhandlings-resultatet er kjent når avstemning foretas. Kan forhandle samtidig med andre forbund lokalt. Streike-/meklings- grunnlag blir satt på spissen. Kan tape mye lønn uten etterbetaling av lønn ved streik. Vurdering av streik/mekling foretas når mange bedrifter er i havn. Vanskeligere å få drahjelp av virksomheter som er i havn.

15 Ny forhandlingsmodell Forhandlinger om lønn på ett nivå (lokalt) Etter at disse er gjennomført innen en gitt frist, forhandler man sentralt om de uløste lokale saker, og om tekst i overenskomsten Deretter sendes resultatet ut til uravstemning eller området går til mekling

16 Resultat fra spørreundersøkelsen Svarprosent 65 % Utfordringer: –10.5 % av alle særavtalene har ikke sikring av pensjon –38,9 % forhandler ikke på bakgrunn av bedriftens lønnsmasse –26,3 % av arbeidsgiverene gir NTL en lavere lønnsramme enn andre organisasjoner –15,8 % av lønnssystemene er ikke i særavtalen –36,8 % mener at organisasjonsmessig behandling ikke fører frem til noe bedre resultat –33,3 % av arbeidsgiverne følger ikke HA § 9.3

17 Veien videre Møte i LOs representantskap 23.2 Dagskurs for tillitsvalgte og forhandlingsutvalg 18.3 Forhandlinger mellom LO og NHO Krav til endringer i overenskomsten sendes landsforeningen innen 14. mars Forbundsstyret nedsetter forhandlingsutvalg etter forslag fra landsforeningen (fire fra landsforeningen med tre vara) Tariffkonferanse

18 Hva skjer framover 5.-6. mai – nettverkssamling for tillitsvalgte Representantskapsmøte 22.-23.9 Landsmøte 1.-5.11

19 Representantskapsmøte Er landsforeningens høyeste myndighetsorgan Foreløpig innkalling sendes ut før påske Alle avdelingene kan sende forslag om saker de ønsker behandlet på møtet, frist vil bli 9. juni Styret i landsforeningen skal i møte 16.-17.6 behandle eventuelle innkomne forslag og utarbeide egne forslag

20 Dagsorden i hht vedtektene Beretning Regnskaper Retningslinjer for landsforeningens virksomhet og målsettinger for kommende periode Behandle innkomne forslag Valg Behandle sakene til landsmøtet Velge landsforeningens representanter til landsmøtet Vedta fordeling på landsforening og avdeling av den kontingentandel som tilbakeføres fra forbundet

21 NTLs organisasjonsstruktur

22 Landsmøte Innkalling er sendt ut via A-rundskriv 1/2010 7.1.2010 Forslag fra avdelingene må sendes landsforeningen innen 10.3 Styret arbeider med konkrete forslag til landsmøte i disse dager. Styret vedtar alle forslag på møtet 15.-16.3

23 Årsmøter Brev er sendt ut, landsforeningen deltar gjerne dersom det er ønskelig Husk å sende protokoll, beretning og regnskap til både forbundet og landsforeningen

24 Muligheter for virksomhetene Muligheter for våre virksomheter: Aktivitetskonto –Søknadsskjema og regnskapsskjema ligger på vår nettside, søk om midler! Kurs og konferanser lokalt –Vi kan hjelpe dere med å gjennomføre dette, ta kontakt

25 Uendrede forhold Særavtalenes status er den samme Organisasjonsmessig behandling Konfliktadgang på overenskomsten Sosiale reformer forhandlet fram mellom LO/NHO eller frontfaget vil bli tatt inn i overenskomsten

26 www.ntl.no/forskning Ny hjemmeside med enhetlig profil fra forbundet Vi arbeider kontinuerlig med ajourhold og forbedre innholdet Kom gjerne med innspill til saker vi kan publisere

27 Verving 968 betalende medlemmer i dag Veldig bra verveinnsats Vervemateriell sendes dere kostnadsfritt fra landsforeningen, ta kontakt Det finnes vervepremier både fra forbundet og landsforeningen


Laste ned ppt "Www.ntl.no/forskning Konferanse 16.-17.2.2010.. Hensikten med konferansen Kartlegge om det er utfordringer med tariffavtalen NTL/Abelia Informasjon om."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google