Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tankekart FreeMind Thomas, oktober 2010. Når kan vi bruk FreeMind/tankekart til hva? Jeg er litt rotete av meg, har mange idéer som forsvinner like fort.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tankekart FreeMind Thomas, oktober 2010. Når kan vi bruk FreeMind/tankekart til hva? Jeg er litt rotete av meg, har mange idéer som forsvinner like fort."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tankekart FreeMind Thomas, oktober 2010

2 Når kan vi bruk FreeMind/tankekart til hva? Jeg er litt rotete av meg, har mange idéer som forsvinner like fort som de dukker opp. Mine ”IKT-greier” ligger enten på den bærbare, på den nye stasjonære, på den gamle stasjonære, på ei av minnepennene, på én av de eksterne harddiskene, på maskinen på jobb, på nettet? As with other mind mapping software packages, FreeMind allows the user to edit a hierarchical set of ideas around a central concept. The non-linear approach assists in brainstorming new outlines and projects as ideas are added around the mind map. FreeMind is a free mind mapping application written in Java. FreeMind is licensed under the GNU General Public License. It provides extensive export capabilities. It runs on Microsoft Windows, Linux and Mac OS X via the Java Runtime Environment.freemind mapping JavaGNU General Public LicenseMicrosoft WindowsLinuxMac OS XJava Runtime Environment FreeMind was a nominee for Best Project in SourceForge.net's Community Choice Awards for 2008, which featured Open Source software projects. SourceForge.netOpen Source Fra http://en.wikipedia.org/wiki/FreeMindhttp://en.wikipedia.org/wiki/FreeMind

3 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

4

5 Oppdrag som metode og arbeidsmåte har i seg gamle og kjente elementer fra undervisning og læringsarbeid. Oppgaven, verktøyene og arbeidsmåten er bakt inn i oppgaveteksten. I tillegg kreves en dialog om kvalitetskriterier. De som skal utføre oppdraget må vite hva som skal være med i det de skal produsere og presentere – og så langt mulig hvordan dette blir vurdert. Oppdrag Oppdraget vil ofte bli løst med en eller flere multimodale tekster. Slik vil elevenes arbeid med digitale verktøy gi flere og varierte tilnærminger. Dette vil for mange virke motiverende. Fire av de fem basisferdighetene er i alle fall med: lese, skrive, snakke, bruke digitale verktøy (integrert i fag). De multimodale produktene egner seg utmerket i elevens digitale portefølje med tilhørende videre foredling. Gode produkter vil fremstå som pedagogisk tekst for økt læring.

6  står faglige emner i sentrum, bruk av digitale verktøy skal fremme læring  får elevene oppdrag med strukturerte og definerte arbeidsoppgaver, tidsramma er oppgitt  jobbes det både individuelt og sammen  legges det til rette for idémyldring gjennom tankekart på papir eller digitalt  skal elevene levere digitale produkt, f. eks. avis, plakat, hørespill, video, nettside  kan produktet ledsages av visning og muntlig formidling  er mange digitale verktøy tilgjengelige  foreligger det veiledninger til hjelp for å løse oppdraget  lagres produktene digitalt, åpent på web eller lukket i LMS  skal arbeidsmåten kunne overføres til alle fag og emner  satser vi på gratis programvare som kan lastes ned og installeres (på skolens og egne maskiner)  brukes IKT-verktøyene etter behov, man må ikke kunne ”alt” for å nyttiggjøre seg ulike program  samarbeid løfter hele gruppas digitale kompetanse gjennom legitim perifer deltakelse (Fra Høiland & Wølner: Fra digital ferdighet til kompetanse, s. 113 – 116.) I oppdragsjobbing

7

8

9 Hva lærer studentene/elevene med en slik oppgave? finne frem til kilder i bøker og på nett (http://www.vox.no/soklurt/)http://www.vox.no/soklurt/ korrekt bruk av kilder (i hht lov om åndsverk og opphavsrett, http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl) http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl bildebehandling ”avansert” tekstbehandling/desktop publishing layout å skrive bedre? bli glad i å gå på tur? annet?

10 Wikipedia: Tankekarthttp://no.wikipedia.org/wiki/Tankekart Norsk Nettskole: Norsksidene, Prosessorientert skriving, Tankekart http://www.norsknettskole.no/fag/view.cgi?&lin k_id=0.1269.3644&session_id=-2 Norsk Nettskole: Tankekart – en hjelp til å bearbeide og tilegne seg kunnskap http://www.norsknettskole.no/web/view.cgi?&li nk_id=0.130838.163371 Naturfag.no: Digitale verktøy - tankekarthttp://www.naturfag.no/_alle/artikkel/vis.html? tid=1106472 Eva 2.0: Visuelt tankelandskap… (tankekart)http://evabra.wordpress.com/2009/10/27/visue lt-tankelandskap-tankekart/ Skolenettet: Om tankekart – ”en enkel bruksanvisning” http://www.skolenettet.no/nyUpload/Moduler/S tatped/Enheter/Overby/Tekstfiler/Materiell/FraV egringTilMestring/Vedlegg%20nr.%2022.pdf Ung.no: Sliter du med å finne motivasjon til lekser? http://www.ung.no/art/artikkel.inc.php?id=249 8&print=yes Selvrealisering.no: Tankekart som notatteknikk http://selvrealisering.no/studieteknikk/tankekar t/tankekart-som-notatteknikk Bergenskolen.no: Periodeplan for 6. trinnhttp://www.bergensskolen.no/kjokkelvik/multim edia/archive/00291/Periodeplan_norsk_6_2915 77a.doc Nordre Modum ungdomsskole: Lesing av fagtekster http://www.modum.kommune.no/getfile.php/10 32473.1254.tueyvtpuqt/St%C3%A5le+Br%C3 %A5then+NMU++spredningskonferansen.ppt Ressurser

11

12 Hva skal du tankekarte? Det beste med hjemplassen din? Kvelden i kveld? Installere og prøve ut? http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download


Laste ned ppt "Tankekart FreeMind Thomas, oktober 2010. Når kan vi bruk FreeMind/tankekart til hva? Jeg er litt rotete av meg, har mange idéer som forsvinner like fort."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google