Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn Tennøe Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus Intraarteriell behandling av iskemisk hjerneslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn Tennøe Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus Intraarteriell behandling av iskemisk hjerneslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn Tennøe Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus Intraarteriell behandling av iskemisk hjerneslag

2 Hjerneslag i Norge •15.000 hjerneslag pr. år –Iskemisk 85 % (emboli, trombose) –Blødning 15 % •5.500 dør av slag årlig (3. hyppigste dødsårsak) •60.000 har gjennomgått hjerneslag 2/3 med funksjonssvikt

3 Hjerneslag i Norge 2. tertial 2011 Intravenøs trombolyse gitt til 9,4 % < 81 år –Nord 5,9 % –Midtnorge 9,7 % –Vest17,6 % –Sørøst 7,1 %

4 Intravenøs trombolyse (r-tPA) •NINDS (1995) r-tPA > 39 % ”good outcome” •ECASS 3 (2008) r-tPA 3 – 4.5t 45 % >> 52 % ”good outcome” •NNT (number needed to treat) 0 – 1,5t 4,5 1,5 – 3t 9 3 – 4,5 14

5 Intraarteriell hjerneslagbehandling •Manglende effekt av iv. behandling (eks. stor sentral trombe) •Kontraindikasjon mot iv. behandling •I.a. behandling dårligere dokumentert enn iv. behandling •Det mangler randomiserte studier

6 Intraarteriell slagbehandling Antall pas.Rekanal. mRS 0-2 90d Mortalitet 90d Multi Merci (2008) 16469 %36 %34 % Penumbra trial (2009) 12582 %33 %25 % Solitaire stent pilot (2010) 2090 %45 %20 %

7 Intraartriell slagbehandling i Norge •Tromsø •Trondheim •Bergen •Stavanger •Oslo Trondheim Stavanger Tromsø

8 Intraarteriell hjerneslagbehandling Rikshospitalet - OUS •< 8 timer fremre kretsløp (M1, A1, carotistopp) < 12 timer bakre kretsløp (vertebralis, basilaris) …veiledende •Ikke absolutt øvre aldersgrense •NIHSS ingen absolutt grense •Hurtig radiologisk utredning •Bildefunn viktigere enn tidsgrenser •Samsvar symptomer og bildefunn

9 Radiologi ved akutt hjerneslag •Blødning •Evt. påvise infarkt

10 Radiologi ved akutt hjerneslag •Blødning •Evt. påvise infarkt •Karobstruksjon •Irreversibelt infarkt •Truet, viabelt vev

11 Radiologi ved iskemisk hjerneslag •CT caput –angiografi –perfusjon •MR caput –diffusjon –angiografi –perfusjon •Konvensjonell angiografi med intervensjon

12 CT caput •God tilgjengelighet og raskt •Høy sensitivitet for påvisning av blødning •Lav sensitivitet for tidlige iskemi-tegn –18 - 46 % etter 6 timer –< 60 % etter 24 timer •Tidlige iskemitegn vanskelig tolkbare

13 CT caput – tidlige iskemitegn •Hyperdens (lys) arterie •Utvisket skille grå og hvit substans •Hypodensitet (mørkt) i affisert vev

14

15

16 MR caput, standardsekvenser Høyere sensitivitet enn CT for tidlige iskemitegn –Inntil 45 % etter 6 timer –Inntil 82 % etter 24 timer MR diffusjon: Sensitivitet for tidlige iskemitegn (6 timer): 94 %

17 Mann 60, akutt afasi, 5 timer sykehistorie T2b1000 (diffusjon)

18 Diffusjon tilfeldig molekylær bevegelighet på grunn av termisk energi

19 Akutt iskemi: Vannopphopning intracellulært = cytotoxisk ødem Intracellulært vann er mindre bevegelig enn vann ekstracellulært = redusert diffusjon Diffusjons-MR: Signalet funksjon av diffusjon i vevet

20 b1000: HøysignalADC-map: Lavsignal Akutt iskemi, cytotoksisk ødem b1000 ADC-map

21 Iskemisk lesjon med cytotoksisk ødem predikerer irreversibelt infarkt

22 Slaglignende tilstander og diffusjons-MR •Ikke-iskemiske, normal diffusjon –migrene, perifer vertigo, krampetilstander, funksjonelt •Iskemiske – TIA og TGA •Vasogent ødem –PRES, post-carotiskirurgi –vensinustrombose  diffusjons-MR kan skille cytotoksisk og vasogent ødem

23 Kvinne 32 år Forløst 6 dager tilbake 3 uker prematurt pga preeklampsi Hodepine, krampeanfall 1 b50 b1000ADC

24 Mann 47 år, 6 t sykehistorie med ve.sidig mediaokklusjon 16 t senere

25 Radiologi ved akutt hjerneslag •Blødning •Evt. påvise infarkt •Karobstruksjon •Irreversibelt infarkt •Truet, viabelt vev

26 CT-angiografi MR-angiografi Konvensjonell angiografi kun ved intervensjon

27 MRA uten kontrast (TOF)

28 CT-angiografi •Moderne multidetektor-CT: Arteriell fremstilling fra arcus aorta og forbi circulus Willisi •En iv. kontrastinjeksjon og ett opptak: Påviser stenoser og okklusjon intrakranielt og på halsen

29 Siste CT-teknologi •320 detektorrader dekker 16 cm - for eksempel hele hjernen •Opptakstid ca. 1/2s •1 minutt: Dynamisk angiografi og perfusjon av hele hjernen

30 Mann 76 år, 4 timer sykehistorie, venstresidig paralyse og afasi

31

32 Radiologi ved akutt hjerneslag •Blødning •Irreversibelt infarkt •Karobstruksjon •Truet, viabelt vev  Perfusjon

33 Perfusjon •Blodtilførsel til hjerneparenchym (kapillærnivå) •Karokklusjon – regionalt redusert perfusjon •MR eller CT •Bruk av kontrast

34 MR – Gadolineum – T2* CT – iodkontrast - tetthet

35 PENUMBRA

36

37

38 Perfusjon – hemodynamiske parametere •CBV = cerebralt blodvolum –Totalt volum av blod i vevet •CBF = cerebral blodflow –Kapillær flow i vevet •MTT = mean transit time –gjennomblødningstid CBV CBF MTT =

39 Akutt iskemi: CBF Autoregulering - vasodilatasjon CBV = MTT CBV CBF

40 Alvorlig iskemi Autoregulering svikter CBF og CBV faller Infarkt

41 Akutt iskemi •Irreversibelt infarkt: Diffusjon og CBV •Penumbra: CBF i områder uten infarkt •Benign oligemi: MTT (overestimerer penumbra)

42 Radiologiske funn ved akutt iskemi •Irreversibelt infarkt: –lav diffusjon (MR) –lav CBV –kartomhet på CTA •Penumbra: CBF i områder uten infarkt •Benign oligemi: MTT (overestimerer penumbra)

43 PENUMBRA

44 CT- vs. MR-perfusjon ved akutt iskemi •42 pas. med akutte slagsymptomer, 3-9t •Utført CT/CTP/CTA og MR/MRP/MRA •14 kandidater for trombolysebehandling basert på MR-funn (13 basert på CT-funn) •Infarktstørrelse og utbredelse, karobstruksjon –meget god korrelasjon CT/MR •Infarkt – penumbra –god korrelasjon CT/MR Wintermark et al, Neurology, Feb. 2007

45 Bildemessige forutsetninger for trombektomi •Okkludert arterie •Truet (ikke dødt) vev •Fravær av stort infarkt

46 Kvinne 61, 5t sykehist: Afasi, uttalt høyresidig parese. Venstre mediaokklusjon?

47 Mann 58, okklusjon venstre a.cerebri media 4,5 t etter ictus 3 dager senere

48 1,5 h 3 h Kvinne 42, venstresidig hemiparese og afasi, M2-okklusjon

49 Kvinne 76 år, 4 timer impr/ekspr. afasi og lett tempored. hø. ekstr. (1)

50 Kvinne 76 år, 4 timer impr/ekspr. afasi og lett tempored. hø. ekstr. (2) MTT CBF CBV

51 Mann 45 år, akutt ve.sidig paralyse, 5t sykehistorie Diffusjon MTT

52 Mann 45 år, akutt ve.sidig paralyse, 5t sykehistorie

53

54 Merci

55 PenumbraSolitaire Trevo Revive


Laste ned ppt "Bjørn Tennøe Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus Intraarteriell behandling av iskemisk hjerneslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google