Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fredsverksted – Norges Fredsråd fredsorganisasjonenes fellesorgan NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE Hvordan skape en helhetlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fredsverksted – Norges Fredsråd fredsorganisasjonenes fellesorgan NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE Hvordan skape en helhetlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fredsverksted – Norges Fredsråd fredsorganisasjonenes fellesorgan NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE Hvordan skape en helhetlig tilnærming til fredsundervisning?

2 Dagsplan Teori Introduksjonsøvelse, presentasjon Hvorfor fredsundervisning? Fra internasjonale avtaler til læreplaner Hva er fredsundervisning? To type handlinger: utvikle mennesker og gi dem verktøy PAUSE (10 Minutter) Verktøy Et godt miljø og trygge individer: om å skape trygghet og solidaritet, god dialog og konflikthåndtering Fredsskapende verktøy for skoler, lærere og elever Hvor finner vi ressursene? Oppsummering

3 Hvorfor fredsundervisning ? Vi står i dag overfor utfordringer av hittil ukjente størrelser:  Den fortsatte utviklingen av masseødeleggelsesvåpen  Væpnede konflikter mellom stater/land og mellom etniske grupper  Spredning av rasisme  Kjønnsdiskriminering  Det økende gapet mellom fattige og rike i den globale økonomien  Massiv krenkelse av menneskerettighetene  Miljøødeleggelser

4 ”For å møte utfordringene vi står overfor med disse problemene trenger kommende generasjoner en radikalt annerledes utdanning. Folk trenger kyndighet og kunnskap for å skape og ivareta fred.” ”Education is quite simply peacebuilding by another name. It is the most effective form of defence spending there is.” Generalsekretær i FN Kofi Annan “..siden krig har sitt opphav i menneskesinnet, er det i menneskesinnet forsvaret for freden må bygges opp. ” Fra UNESCOs konstitusjon

5 Fra internasjonale avtaler.... • FN, 1948 - Verdenserklæringen om menneskerettighetene. • FN, 1974 (UNESCO)- en anbefaling om opplæring til mellommenneskelig forståelse, samarbeid og fred. •FN, 1999, Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace, plasserer ”handlinger som fremmer en fredskultur gjennom utdanning” som den første på en 8-punkts handlingsplan.

6 …til læreplaner: Disse tankene er nedfelt flere steder i de norske læreplanene, generell del, for eksempel: ”Synet på menneskets likeverd og verdighet er en spore til stadig på nytt å sikre og utvide friheten til å tro, tenke, tale og handle uten skille etter kjønn, funksjonsevne, rase, religion, nasjon eller posisjon. Dette grunnsynet er en varig kilde til endring av samfunnet for å bedre menneskenes kår”. Fra L 97, generell del s 17 ” Oppfostringen skal motvirke fordommer og diskriminering og fremme gjensidig respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett.” Fra L 97, generell del s 20

7 Hva er fredsundervisning? Om fred: Vi kan aldri få fred i den ytre verden, så lenge vi forsømmer den indre og ikke stifter fred med oss selv. Dalai Lama, Tibets åndelige leder Om fredspedagogikk: Fredspedagogikk er den sosiale prosessen vi må gå gjennom, for å oppnå fred. Dette innebærer like rettigheter og lik maktfordeling mellom alle medlemmer i et gitt samfunn. Videre innebærer det opplæring i ferdigheter for å løse konflikter ikkevoldelig. Det innebærer også respekt for menneskerettighetene, og for naturen. Fra boka : ”Opplæring til fred – et feministisk perspektiv” av pedagog Birgit Brock-Utne

8 I, om og for fred: Om fred kunnskaper I fred ferdigheter For fred holdninger

9 FN

10 Det internasjonale tiår for en fredskultur og ikkevold for verdens barn 2001 – 2010 (fra UNESCOs program)  Respekter alle mennesker: deres rettigheter og verdighet.  Ikkevold: avvis voldsbruk, oppnå rettferdighet gjennom overtalelse og forståelse.  Del med andre: utvikle holdninger og standpunkter  Lytt for å forstå: Gi alle en sjanse til å lære og å dele gjennom fri flyt av informasjon og ideer.  Ta vare på jorda: sikre at framskritt og utvikling er godt for alle og for miljøet.  Toleranse og Solidaritet: sett pris på forskjellighet og vit at alle kan bidra til samfunnet de lever i.  Likestilling mellom menn og kvinner: Sikre en lik plass for kvinner og menn i bygging av samfunnet.  Demokrati: alle deltar i å ta avgjørelser. FN

11 Om fred: Hvilken kunnskap må elevene tilegne seg?  ideologier, samfunnsstrukturer og religioner  folkelig deltagelse og demokrati  andre livsvilkår og andre kulturer  likestilling  menneskerettighetene og barnekonvensjonen  andre internasjonale avtaler (miljø, nedrustning, kultur for fred)  sårbarheten og kompleksiteten i miljøsammenhenger  våpenkappløp, nedrustning, både atomvåpen og small arms  langsiktig tenkning og forståelse for hva begrepet bærekraft innebærer både av individuell innsats og for myndighetene nasjonalt og internasjonalt Flere forslag?

12 I fred: Hvilke egenskaper/ferdigheter vil vi at elevene skal ha for å ivareta fred?  ikkevoldelig konfliktløsning  demokratiske avgjørelser  miljøforståelse  glede av naturen  forståelse av globale sammenhenger  ansvar  trygghet  selvinnsikt  empati  evne til samarbeid  evne til ro flere forslag?

13 For fred: Hvilke holdninger skal elevene ha for å fremme fred? Elevene skal ønske å fremme:  rettferdighet  likeverd  selvstendighet  toleranse og respekt  tillit  dialog/kommunikasjon  nysgjerrighet (globale såvel som lokale sammenhenger) flere forslag?

14 Fredsundervisningsverktøy Å øke elevenes trygghet og harmoni – noen verktøy i klasserommet Konkret opplæring:  opplæring til indre lederskap  trening i dialogteknikker  trening i å gi og ta imot ros  trening i å lytte  trening i å forstå egne behov og uttrykke dem  trening i å forstå andres behov og uttrykke dem Pedagogiske grep:  stillhet  refleksjon  fredelig berøring  myter og fortellinger  filosofiske samtaler  storyline  se også skolens verktøy for opplæring i empati, selvtillit m.m.

15 Å gi elevene evne til konflikthåndtering – noen verktøy i klasserommet Konkret opplæring:  kjennskap til konflikt-trappen og evne til å kjenne den igjen og avverge opptrapping av konflikter  forståelse for at å løse en konflikt betyr ikke nødvendigvis å gi etter  dialogteknikker f. eks. sjiraffspråk, empatisk lytting  å kunne stille like krav til seg selv og den andre part ... (se ressursdelen) pedagogisk grep:  rollespill  mekling (etter trening!)  de fleste punkter under ”å skape trygge individer”

16 Hvorfor deltagende pedagogikk? Fordi vi husker... 95 % av det vi lærer bort selv 80 % av det vi bruker og gjøre selv 70 % av det vi snakker om med andre 50 % av det vi ser og hører (30 % av det vi ser 20 % av det vi hører) 10 % av det vi leser

17 Konflikttrappen Uoverensstemmelse Personliggjørelse av problemet Saken blåses opp De døves dialog, gruppering, allierte Fiendebilder Åpen fiendtlighet Fysisk atskillelse

18 Å hjelpe marginaliserte/politiske engasjerte ungdom til å bli synlig uten bruk av vold:  ikkevoldsteori, se www.fredsundervisning.nowww.fredsundervisning.no  kunnskap om Norges forvaltning og myndighetsstruktur  hjelp til å skrive brev til riktige myndigheter på riktige tidspunkt (lobby arbeid)

19 Skolens verktøy:  Steg for Steg – empati, impulskontroll, mestring av sinne  Lions Quest – samspill, tilhørighet, ansvar mot rusmiddel og mobbing, trygghet, selvtillit og kommunikasjon  Skolemekling – konflikthåndtering hos enkelte, så tredjepartsmekling for utvalgte Nyttige ressurser:  www.skoletorget.no (en side drevet av Barn og Ungdomsfilosofer) gir alternative tilnærminger til temaer i læreplanen www.skoletorget.no  www.fredsundervisning.no har, blant annet, en ”database” over øvelser og lek sortert etter temaer og aldersgrupper www.fredsundervisning.no  Etter behov kan Norges Fredsråd skaffe tilpassede kurs om menneskerettigheter, konflikthåndtering, ikkevold (som filosofi og som aksjonsform), skolemekling, mm. (f.eks. Redd Barnas/Helsingforskomiteens kurs om menneskerettigheter, CCM og Røde Kors kurs om konflikt og dialog)  UNICEF, FN Sambandet skolemateriell


Laste ned ppt "Fredsverksted – Norges Fredsråd fredsorganisasjonenes fellesorgan NETTVERKSBYGGING – INFORMASJON POLITISK PÅVIRKNING - SERVICE Hvordan skape en helhetlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google