Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonalt masterstudium Universell utforming av IKT Professor Frode Eika Sandnes Institutt for informasjonsteknologi Fakultet for Teknologi, Kunst.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonalt masterstudium Universell utforming av IKT Professor Frode Eika Sandnes Institutt for informasjonsteknologi Fakultet for Teknologi, Kunst."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonalt masterstudium Universell utforming av IKT Professor Frode Eika Sandnes Institutt for informasjonsteknologi Fakultet for Teknologi, Kunst og Design Høgskolen i Oslo og Akershus

2 Hvorfor spesialstudium i universell utforming?

3 Avhengighet av IKT • Nettbank • Levering av selvangivelse • Transport (selvbetjeningsautomater) • E-valg (demokrati) • Informasjon • Sosial kontakt med omverdenen

4 Antidiskrimineringsloven 2009

5 Hva? …universelt utformet…?

6 Fasiten i henhold til difi og FAD

7 WCAG2.0 og 9 andre utdaterte automatstandarder

8 Utformet i henhold til standarder (2021) Ikke universelt utformede IKT- systemer (nå) inspeksjon og audit utforming kompetanse og prosess

9 Implikasjoner av loven og samfunnsbehov • IKT-infrastruktur må endres for å tilfredstille loven (omfattende arbeid) • Utvikling og vedlikehold: Behov for fagpersoner som kan lede utviklingsarbeider • Kontroll og kvalitetssikring: Behov for fagpersoner som kan verifisere om løsninger tilfredsstiller lover, standarder og retningslinjer (audit) • Forskning og innovasjon: Behov for fagpersoner som kan utvikle ny teknologi og sørge for at uu er ivaretatt i annen teknologiutvikling

10 En typisk datastudent re- presenterer 5% mest data- kynyndige og «funksjons- friske» i samfunnet. Du kan ikke lage systemer med deg selv som referansepunkt!

11 Hvor stort er behovet? Svar: avhengig av antall datasystemer som påvirkes og deres komplesitet Hvor mange datasystemer?...

12 Derfor spesialstudium i universell utforming!

13 Hvorfor masternivå?

14 WCAG2.0 How hard can it be?

15 • Løfte blikket • Skape visjoner • Lede

16 Utformet i henhold til standarder (2021) Ikke universelt utformede IKT- systemer (nå) reelt universelt utformede IKT- systemer (i morgen) inspeksjon og audit utforming kompetanse og prosess

17 «Den beste måten å forutsi fremtiden er å skape den selv» - Alan Kay • Levetid på teknologi 2 år • Gyldighet av behov 10 år • Relevans av en visjon 100 år

18 Å gjøre alle til lags Universell utforming og parakdoksene

19 Vi vet ikke alle svarene – stort behov for mer forskning Derfor masternivå!

20 Hvorfor internasjonalt studium på Engelsk?

21 Diskrimineringsloven er norsk, men... • WCAG er internasjonal (W3C) • Teknologi er internasjonal • Arbeidsmarkedet er globalt • Internasjonal kompetanse verdifult • Internasjonalt studiemiljø gir kvalitet • Vi har et sterkt internasjonalt fagmiljø • Gir større fleksibilitet og flere muligheter

22 Inntak og avtakere master uu-IKT Ph.d. næringsliv offentlig skole, UH ingeniør bibliotek teknolog Annet? utlandet

23 Tverrfaglighet Teknologer PedagogerPsykologer Sosiologer Rehabiliterere Jurister Antropologer Ingeniører Designere

24 Veien til master

25 Prosessen • 2007 – Jun: ideer svirrer rundt en master i universell utforming (Johnny Nervseen) – Nov: dekan P.Ø. Staff offentliggjør planer under NIK 2007 • 2008 – ZZZzzzzz..... • 2009 – Feb: undertegnede får bestilling – reelt arbeid med søknad begynner – Apr, mail: innspillsrunde næringslivsaøktører – Jun: utkast ferdig fra fagmiljøet – sendes på høring internt – Des: høringsrunde avsluttet – ingen innspill • 2010 – Apr: merknader fra studieutvalg – Høst: innføring av kvalifikasjonsrammeverk – omskriving av søknad • 2011 – Jan: ny tilsynsforskrift – omskriving av søknad – Apr: ok i studieutvalg – Mai: ok i høgskolestyret – Aug: HiOA – ny institusjon, ny ledelse – fusjon hio og hiak – Sep: akkrediteringssøknad sendes NOKUT • 2012 – Jan: merknader fra NOKUT – søknad justeres – Feb ok fra NOKUT – Mar: ok fra Kunnskapsdepartmentet – Apr: utlysnig nasjonalt – Aug: oppstart første kull

26 Masterstudiet i universell uforming av IKT

27 Studieplanen 1. semester2. Semester3. Semester4. semester Universell utforming av interaktive systemer 10 ECTS Masterprosjekt fase I 10 ECTS Masterprosjekt fase II 20 ECTS Masterprosjekt Fase III 30 ECTS Metode for universell utforming 10 ECTS Akademisk forfatterskap og etikk 5 ECTS Teknologi -globalisering 5 ECTS Funksjonsnedsettelse 10 ECTS Interaksjonsformer og teknologi for tilgjengelighet 10 ECTS Valgfag 10 ECTS Intelligente brukergrensesnitt Programmering og API for brukergrensesnitt FoU

28 Kunnskap Kandidaten • har avansert kunnskap innenfor fagområdet universell utforming og spesialisert innsikt avgrenset til området IKT • har inngående kunnskap om vitenskapelig teori og metoder innen universell utforming av IKT • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor universell utforming av IKT • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i universell utforming av IKTs historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

29 Ferdigheter Kandidaten • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor universell utforming av IKT og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

30 Generell kompetanse Kandidaten • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker uttrykksformer som benyttes innen universell utforming av IKT • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet universell utforming av IKT, både med spesialister og til allmennheten • kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser • har praktisk erfaring med brukere med behov for universell utforming

31 Status

32 • Første opptak våren 2012 – 2 studenter • Andre opptak våren 2013 – 12 studenter • Mål for tredje opptak 2014 – 20 studenter

33 Eksempler fra fagmiljøet

34 Søkeadferd på nett og dysleksi Gerd Berget, stipendiat

35 Prosjekteksempler fra IU

36

37

38 bruk

39 Prosjekteksempler fra IU

40

41 Vår master er den eneste i Europa, ikke bare i Norge eller Norden. ;-) Hvis det passer, kan du også nevne at vi er åpne for fjerndeltakelse i undervisning (ved bruk av Adobe Connect). Professor Weiqin Chen masterkoordinator

42 Professor Laurence Habib instituttleder Ja, kjempeflott. Enig med Weiqin at du kan vurdere å si at vi kan tilby fjerndeltakelse. Jeg tror at det er mange som er i arbeid og/eller i utlandet som kunne tenke seg en slik utdanning men føler at det er upraktisk med tradisjonell campus-undervisning.

43 Vi ønsker å gjøre hverdagen enklere for alle!


Laste ned ppt "Internasjonalt masterstudium Universell utforming av IKT Professor Frode Eika Sandnes Institutt for informasjonsteknologi Fakultet for Teknologi, Kunst."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google