Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristian M. Lien Ceoto AS Gasskraft og teknologi - Tiltak i forhold til ambisiøse klimamål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristian M. Lien Ceoto AS Gasskraft og teknologi - Tiltak i forhold til ambisiøse klimamål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristian M. Lien Ceoto AS Gasskraft og teknologi - Tiltak i forhold til ambisiøse klimamål

2 Egen bakgrunn: •48 år, gift, 3 barn + hund •Kjemiker / prosessteknikk, NTNU –Siv.ing. 1982, Dr.ing. 1988 –Professor i Kjemiteknikk, NTNU 1990 – 1998 –Gjesteprofessor ved DTU, København, og Carnegie-Mellon, Pittsburgh, USA •Energos ASA 1998 – 2002 (Tekn.dir.) –Energi fra avfall med ny teknologi •Ranheim, Averøy, Hurum, Forus, Sarpsborg, Minden (Tyskland) •Samlet energiproduksjon ~ 0.5 TWh / år –Klima- og utslipps-problematikk •Ceoto AS (eget selskap) etablert -02 –”Delta i prosjekter som reduserer globale CO2-utslipp” •Hydrogen-fyllestasjon (Stavanger, oppstart aug. 2006) •Gasskraft med CO2-rensing (Elnesvågen, Mongstad) •Hydrogenutvalget, Enova’s Varmestudie, NTNU SFF CO2 Capture •EU IPPC BAT komiteer, Waste Mgmnt. & Incineration •Thermos AS (eget selskap) etablert -04 –Energi fra avfall, ny teknologi •Innovasjon Norge, IFU-kontrakt •Forprosjekt Slagentangen, dampleveranse til Esso-raffineriet

3 Temaer •Problemets omfang –Kommentarer til den politiske debatten •Virkemidler –Kvotehandel –Avgifter –Teknologi •Effektivisering •Fornybart •Kjernekraft •CO2-rensing –MÅ tenke både kull og gass »Gass typisk spisslastbrensel (kull billigere) »Små CO2utslipp pr. MW installert effekt »Markedet er MYE større for kull

4 85% av verdens energiproduksjon er fossil. Global velstandsøkning vil gi økte CO2-utslipp. 95% av økningen kommer i utviklingsland Dette er mer enn kloden tåler. WHAT TO DO ?

5 NRK Nyheter 4/6-07 ”Kutt” = redusert vekst, Ikke reduksjon

6 Dagbladet 4/6-07

7

8

9

10 Norge er verdens 3. største oljeeksportør. Og verdens 3. største gasseksportør. Hva kan ”lille Norge” gjøre?

11 KAN KUTTE HJEMME: Jens Stoltenberg skal ha nektet å offentliggjøre en rapport som konkluderer med at Norge kan kutte klimautslippene med to tredeler. Hemmeligholdet skal gjøre miljøvernminister Helen Bjørnøy fortvilet. Noen klør seg i hodet og henger med leppa. Andre stirrer i taket. SVs ”ambisiøse” mål 7 mill. tonn hjemme

12 Oljefondet: Investering i raskt voksende økonomier = Investering i økte CO2-utslipp andre steder ? Norges ”usynlige” klimagassutslipp – Eksport av varer som gir CO2 utslipp andre steder Jens og Helens dragkamp (2/3 hjemme, = 7 mill. tonn) Oljefondet pr. dato Tenk om vi ble stilt til ansvar for de 10 mrd. tonn CO2 vi har eksportert de siste 35 årene: Økning siden 1990: 300 mill. tonn pr. år Det norske oljeeventyret har nå passert 10 000 mill. tonn CO2 10 000 mill. tonn CO2

13 Utslipp i Norge 55 mill. tonn Innenlandsk forbruk 19 mill. tonn / år Vare-produksjon for eksport 36 mill. tonn / år Eksport > 600 mill. tonn / år Import 25 mill. tonn / år Utslipp utenfor Norge forårsaket av virksomhet i Norge: SVs ”ambisiøse” mål 7 mill. tonn hjemme Norsk velstand skaper store utslipp. I utlandet.

14 Utslipp i utlandet fra norsk eksport av olje og gass, 600 mill. tonn Norges Kyoto-forpliktelse, 5 - 10 mill. tonn Utslipp på norsk territorium, 55 mill. tonn Produksjon av eksportvarer eksportvarer i Norge, 36 mill. tonn Utslipp i utlandet fra import av varer import av varer til Norge, 25 mill. tonn Norske samlede CO2-utslipp i perspektiv finansiering Norsk finansiering av utenlandsk virksomhet som gir økte CO2 utslipp, ??? mill. tonn SVs ”ambisiøse” mål 7 mill. tonn hjemme Vi kan jo legge ned eksportindustrien, og importere Biodiesel? Vet noen hvor mye?

15 Resten Og hva gjør vi med resten ? SVs ”ambisiøse” mål 7 mill. tonn hjemme

16 ”Klima-kolonialisme”? Kvotehandel? ”Du reduserer dine CO2-utslipp, slik at jeg slipper å redusere mine.”

17 U.S.A. Canada 100 500 1000 5000 10,0 00 $ 20,000 50,000 $ 200 2000 0.01 0.10 1.0 10 100 Bangladesh China Mexico Poland South Korea (Former U.S.S.R.) France Japan U.K. Hvilke politikere vil gi avfall på sitt folks velstandsutvikling ? ”O.k., da reduserer du ikke utslippene dine, men øker dem mindre enn du ville gjort om du ikke fikk betaling av meg. Hvor mye ville du da kommet til å slippe ut, tror du ? (Vi er jo begge tjent med at du tar godt i her  )”

18 Kvotehandel uten nasjonale tak på utslipp gir bedrag. KUTTØK FLYTT

19 Kvotehandel gir riktignok ikke utslipps- reduksjoner i seg selv, men Kvoter styrer investeringene inn mot billigste tiltak Slik at vi over tid kan ta oss råd til å stramme inn på antall tilgjengelige kvoter Slik at kvoteprisen øker, og så går vi rundt i denne loopen, hvor Inntil markedet konstaterer at ny teknologi med stor sannsynlighet blir billigere enn kvoter, så Slik at utslippene kan reduseres Ny teknologi finansieres, utvikles og kommersialiseres Markedsøkonomisk ”klokker-tro” vs. Politisk styring

20 CO2-avgifter ? Hvor mye CO2-reduksjon får vi pr. krone? •Transport: 100 gram •Offshore: 600 gram •CO2-rensing 1000 – 5000 gram Hvorfor er avgiftene så lite effektive ? Du betaler for en vare som ikke blir levert. Dette gjør vi nå. Dette ”er for dyrt”. Hva er problemet? At det er for dyrt? Eller at ingen vil ta regningen?

21 Kyoto 2020 2050 Kjernekraft ? (3.verden, ustabile regimer) Teknologier (Lars Strømberg,Vattenfall, 2005) Dette gjør vi nå !

22

23 Mongstad ?

24 Kilde: Indiana Center for Coal Technology Research, Januar 2007 CO2 fangst med nedkjølt ammoniakk (Chilled Ammonia)

25 Oljefondet pr. dato Tenk om vi ble stilt til ansvar for de 10 mrd. tonn CO2 vi har eksportert de siste 35 årene: Norges rolle: Kapital og kompetanse Teknologiene trenger ikke være norske, men de må være anvendbare på kull. Finansieringen: Vi har muligheter, og et ansvar for å få fart på lærekurven Tid Kostnad

26


Laste ned ppt "Kristian M. Lien Ceoto AS Gasskraft og teknologi - Tiltak i forhold til ambisiøse klimamål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google