Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristian M. Lien Ceoto AS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristian M. Lien Ceoto AS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristian M. Lien Ceoto AS
Gasskraft og teknologi - Tiltak i forhold til ambisiøse klimamål Kristian M. Lien Ceoto AS

2 Egen bakgrunn: 48 år, gift, 3 barn + hund
Kjemiker / prosessteknikk, NTNU Siv.ing. 1982, Dr.ing. 1988 Professor i Kjemiteknikk, NTNU 1990 – 1998 Gjesteprofessor ved DTU, København, og Carnegie-Mellon, Pittsburgh, USA Energos ASA 1998 – 2002 (Tekn.dir.) Energi fra avfall med ny teknologi Ranheim, Averøy, Hurum, Forus, Sarpsborg, Minden (Tyskland) Samlet energiproduksjon ~ 0.5 TWh / år Klima- og utslipps-problematikk Ceoto AS (eget selskap) etablert -02 ”Delta i prosjekter som reduserer globale CO2-utslipp” Hydrogen-fyllestasjon (Stavanger, oppstart aug. 2006) Gasskraft med CO2-rensing (Elnesvågen, Mongstad) Hydrogenutvalget, Enova’s Varmestudie, NTNU SFF CO2 Capture EU IPPC BAT komiteer, Waste Mgmnt. & Incineration Thermos AS (eget selskap) etablert -04 Energi fra avfall, ny teknologi Innovasjon Norge, IFU-kontrakt Forprosjekt Slagentangen, dampleveranse til Esso-raffineriet

3 Temaer Problemets omfang Virkemidler
Kommentarer til den politiske debatten Virkemidler Kvotehandel Avgifter Teknologi Effektivisering Fornybart Kjernekraft CO2-rensing MÅ tenke både kull og gass Gass typisk spisslastbrensel (kull billigere) Små CO2utslipp pr. MW installert effekt Markedet er MYE større for kull

4 85% av verdens energiproduksjon er fossil.
Global velstandsøkning vil gi økte CO2-utslipp. 95% av økningen kommer i utviklingsland Dette er mer enn kloden tåler. WHAT TO DO ? U.S.A. Canada Kilde: R. G. Watts, Engineering Response to Global Climate Change, Lewis Publishers, New York, 1997. 100 500 1000 5000 10,000 $ 20,000 50,000 $ 200 2000 0.01 0.10 1.0 10 Bangladesh China Mexico Poland South Korea (Former U.S.S.R.) France Japan U.K. kW/person

5 ”Kutt” = redusert vekst,
NRK Nyheter 4/6-07 ”Kutt” = redusert vekst, Ikke reduksjon

6 Dagbladet 4/6-07

7

8

9

10 Norge er verdens 3. største oljeeksportør. Og verdens 3
Norge er verdens 3. største oljeeksportør. Og verdens 3. største gasseksportør. Hva kan ”lille Norge” gjøre?

11 Noen klør seg i hodet og henger med leppa.
Andre stirrer i taket. SVs ”ambisiøse” mål 7 mill. tonn hjemme KAN KUTTE HJEMME: Jens Stoltenberg skal ha nektet å offentliggjøre en rapport som konkluderer med at Norge kan kutte klimautslippene med to tredeler. Hemmeligholdet skal gjøre miljøvernminister Helen Bjørnøy fortvilet.

12 Norges ”usynlige” klimagassutslipp
Eksport av varer som gir CO2 utslipp andre steder Det norske oljeeventyret har nå passert mill. tonn CO2 Økning siden 1990: 300 mill. tonn pr. år Jens og Helens dragkamp (2/3 hjemme, = 7 mill. tonn) Oljefondet pr. dato Tenk om vi ble stilt til ansvar for de 10 mrd. tonn CO2 vi har eksportert de siste 35 årene: Oljefondet: Investering i raskt voksende økonomier = Investering i økte CO2-utslipp andre steder ?

13 Norsk velstand skaper store utslipp. forårsaket av virksomhet
I utlandet. SVs ”ambisiøse” mål 7 mill. tonn hjemme Utslipp utenfor Norge forårsaket av virksomhet i Norge: Utslipp i Norge 55 mill. tonn Innenlandsk forbruk 19 mill. tonn / år Import 25 mill. tonn / år Vare-produksjon for eksport 36 mill. tonn / år Eksport > 600 mill. tonn / år

14 Norske samlede CO2-utslipp norsk eksport av olje og gass,
i perspektiv Vi kan jo legge ned eksportindustrien, og importere Biodiesel? Utslipp på norsk territorium, 55 mill. tonn Produksjon av eksportvarer i Norge, 36 mill. tonn SVs ”ambisiøse” mål 7 mill. tonn hjemme Utslipp i utlandet fra norsk eksport av olje og gass, 600 mill. tonn Norges Kyoto-forpliktelse, mill. tonn Utslipp i utlandet fra import av varer til Norge, 25 mill. tonn Norsk finansiering av utenlandsk virksomhet som gir økte CO2 utslipp, ??? mill. tonn Vet noen hvor mye?

15 Og hva gjør vi med resten ?
SVs ”ambisiøse” mål 7 mill. tonn hjemme

16 Kvotehandel? ”Klima-kolonialisme”? ”Du reduserer dine CO2-utslipp,
slik at jeg slipper å redusere mine.” ”Klima-kolonialisme”?

17 Hvilke politikere vil gi avfall på sitt folks velstandsutvikling ?
”O.k., da reduserer du ikke utslippene dine, men øker dem mindre enn du ville gjort om du ikke fikk betaling av meg. Hvor mye ville du da kommet til å slippe ut, tror du ? (Vi er jo begge tjent med at du tar godt i her )” 50,000 U.K. $ 20,000 Japan U.S.A. Canada France 10,000 5000 South Korea (Former U.S.S.R.) 2000 Poland Mexico 1000 500 China $ 200 100 Bangladesh 0.01 0.10 1.0 10 100

18 Kvotehandel uten nasjonale tak på utslipp gir bedrag.
FLYTT KUTT ØK

19 Ny teknologi finansieres,
Markedsøkonomisk ”klokker-tro” vs. Politisk styring Kvotehandel gir riktignok ikke utslipps- reduksjoner i seg selv, men Kvoter styrer investeringene inn mot billigste tiltak Slik at vi over tid kan ta oss råd til å stramme inn på antall tilgjengelige kvoter Slik at utslippene kan reduseres Slik at kvoteprisen øker, og så går vi rundt i denne loopen, hvor Ny teknologi finansieres, utvikles og kommersialiseres Inntil markedet konstaterer at ny teknologi med stor sannsynlighet blir billigere enn kvoter, så

20 CO2-avgifter ? Hvor mye CO2-reduksjon får vi pr. krone?
Transport: 100 gram Offshore: 600 gram CO2-rensing 1000 – 5000 gram Hvorfor er avgiftene så lite effektive ? Du betaler for en vare som ikke blir levert. Dette ”er for dyrt”. Hva er problemet? At det er for dyrt? Eller at ingen vil ta regningen? Dette gjør vi nå.

21 Teknologier (Lars Strømberg,Vattenfall, 2005) 2050 2020 Kyoto
Dette gjør vi nå ! (3.verden, ustabile regimer) Kjernekraft ?

22

23 Mongstad ?

24 Indiana Center for Coal
CO2 fangst med nedkjølt ammoniakk (Chilled Ammonia) Kilde: Indiana Center for Coal Technology Research, Januar 2007

25 Norges rolle: Kapital og kompetanse
Teknologiene trenger ikke være norske, men de må være anvendbare på kull. Finansieringen: Vi har muligheter, og et ansvar for å få fart på lærekurven Oljefondet pr. dato Tenk om vi ble stilt til ansvar for de 10 mrd. tonn CO2 vi har eksportert de siste 35 årene: Kostnad Tid

26


Laste ned ppt "Kristian M. Lien Ceoto AS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google