Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering for læring, samling 2. april 2009 Tonje Hellstrøm.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering for læring, samling 2. april 2009 Tonje Hellstrøm."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering for læring, samling 2. april 2009 Tonje Hellstrøm

2 Tonje Hellstrøm, 2. april 2009 Å formulere gode mål er

3 Oslo kommune Utdanningsetaten 3 Hva er et mål?

4 Oslo kommune Utdanningsetaten 4 In Ruth Sutton’s Ten Steps to Heaven, Step One is: Identify the purpose of the learning and the important elements of the learning task. The teacher must be clear what (s)he wants the students to learn, not just what (s)he wants the students to do. This reminds us that at this stage we are not “activity planning” we are clarifying the “Learning Destination” Ann Davies, 2004.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten 5 Læringsmål er kommunikasjon Hvem er målene formulert for? Hvilket tidsspenn lager vi målene for?

6 Oslo kommune Utdanningsetaten 6 Mål i Kunnskapsløftet 2006 Tidsspenn: 2 år (1-2. og 3-4. trinn) eller 3 år (5-7. trinn) Målgruppe: Det pedagogiske fagmiljø

7 Oslo kommune Utdanningsetaten 7 Klasseromsvurdering og læring Olga Dysthe Bedre skole 4, desember 2008 Om ulike spenn i vurderinga: Det lange tidsspennet: Ein termin - eit år Det mellomlange tidsspennet: Ein periode (1-4 v.) Det korte tidsspennet: Dag for dag, time for time

8 Oslo kommune Utdanningsetaten 8 Det lange tidsspennet: ein termin - eit år ”Formålet er å følgje utviklinga over tid, for eventuelt å ta større grep… Nasjonale prøver, diagnostiske testar er viktige element… Elevsamtalen er sentralt reiskap…” MÅL: Nedbrutte mål frå LK 2006, årsplanar – halvårsplanar.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten 9 Det mellomlange tidsspennet: ein periode (t.d. 1-4 ve.) ”Det handlar om å justere nivå og opplegg undervegs, og få elevane sjølve involverte i vurderinga… Ulike former for vurdering avsluttar kvar bolk…” MÅL: Kompetansemål for perioden. Samarbeid med elevar om kriterium for det som er viktigast.

10 Oslo kommune Utdanningsetaten 10 Det korte tidsspennet: dag for dag, time for time ”Kontinuerleg vurdering og tilpassing av undervisninga… Det handlar om å ha ein plan, men vere klar til å fråvike han når det trengs…” MÅL : Mål for timen/dagen. Stadig fokus på kriterium for viktige arbeid i perioden

11 Oslo kommune Utdanningsetaten 11 Nå kommer noen aktuelle målformuleringer fra ”det mellomlange tidsspennet”. Vurder!

12 Oslo kommune Utdanningsetaten 12 Skal vite hva som skal være med i innledningen til en fortelling (7) Kan skrive tallene 1-5 og plukke ut femmermengder (1) Lære om samene (7) Kunne bøye noen sterke verb (eng 6) Bruke ulike skrifttyper og skriftstørrelser på en hensiktsmessig måte (6) Ekko og romklang (7) Kunne gjennomføre forsøk og skrive rapport (6)

13 Oslo kommune Utdanningsetaten 13 Gode mål - gir uttrykk for en kompetanse, ikke for en aktivitet eller et tema

14 Bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser

15

16 Kunne sette og redigere inn bilder, topptekst og bunntekst, og lage innholdsfortegnelse og forside i Word

17 Oslo kommune Utdanningsetaten 17 Gode mål - gir uttrykk for en konkret, definert kompetanse

18 18 Få alt rett på diktatene

19 19 Få alt rett på diktatene

20 20 Skrive ord med sj-lyd riktig

21 Oslo kommune Utdanningsetaten 21 Gode mål - er målbare eller observerbare, kan observeres i elevenes arbeid eller adferd

22 Vite hva de fire fortellermåter er

23

24 Kan forklare hva de fire fortellermåtene er, og veksle mellom dem i egen skriving

25 Oslo kommune Utdanningsetaten 25 Gode mål - er utformet i et språk som passer målgruppa

26 Skal kunne identifisere og gi navn og egenskaper til forskjellige to- og tredimensjonale figurer

27

28 Skal kjenne igjen, tegne og bruke riktig navn på kvadrat, terning, trekant og pyramide. Kan beskrive hjørner, kanter og sider.

29 Oslo kommune Utdanningsetaten 29 Gode mål settes i elevenes utviklingssone

30 Oslo kommune Utdanningsetaten 30 Hvordan oppfylte disse målene kriteriene? Skal vite hva som skal være med i innledningen til en fortelling (7) Kan skrive tallene 1-5 og plukke ut femmermengder (1) Lære om samene (7) Kunne bøye noen sterke verb (eng 6) Bruke ulike skrifttyper og skriftstørrelser på en hensiktsmessig måte (6) Ekko og romklang (7) Kunne gjennomføre forsøk og skrive rapport (6)

31 Oslo kommune Utdanningsetaten 31 Å vurdere vil si å se hvor elevene er, for å finne en god måte å gå videre på. Eller fra elevens side: Å vurdere vil si å se hvor jeg er, for å finne en god måte å gå videre på.

32 Oslo kommune Utdanningsetaten SKRIFTLIG VURDERING PÅ BARNETRINNET Hvilke intensjoner ligger i malen?

33 Oslo kommune Utdanningsetaten 33 Hvem skriver man for? Departementet? Byråden? Utdanningsetaten? Rektor? Arkivet? Foresatte og eleven

34 FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden Individuelle mål for perioden Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Grunnleggende ferdigheter i faget

35 FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom de to forskriftfestede samtalene med hjemmet) Individuelle mål for periodenVurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Her føres de mest aktuelle nedbrutte kompetansemålene fra lokal læreplan for den aktuelle perioden. (Jfr halvårsplanlegging) Grunnleggende ferdigheter i faget Her føres de grunnleggende ferdighetene som er spesielt vektlagt i den aktuelle perioden.

36 FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom de to forskriftfestede samtalene med hjemmet) Individuelle mål for perioden. (Dette er mål eleven selv skal fokusere på i sitt faglige arbeid) Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Her føres de mest aktuelle nedbrutte kompetansemålene fra lokal læreplan for den aktuelle perioden. (Jfr halvårsplanlegging) Her føres elevens individuelle mål, dvs. oppsummeringen fra forrige foreldresamtale.... og andre individuelle mål som framkommer under opplæringen. Grunnleggende ferdigheter i faget Her føres de grunnleggende ferdighetene som er spesielt vektlagt i den aktuelle perioden.

37 FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom de to forskriftfestede samtalene med hjemmet) Individuelle mål for perioden. (Dette er mål eleven selv skal fokusere på i sitt faglige arbeid) Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) (Eleven vurderes i forhold til kompetansemålene for perioden) Mål for neste periode / kommentar Her føres de mest aktuelle nedbrutte kompetansemålene fra lokal læreplan for den aktuelle perioden. (Jfr halvårsplanlegging) Her føres elevens individuelle mål, dvs. oppsummeringen fra forrige foreldresamtale.... og andre individuelle mål som framkommer under opplæringen. Her føres resultater fra nasjonale prøver, osloprøver og andre standardiserte prøver, i tillegg til eventuelle resultater fra  skriftlige prøver  skriftlige produkter  muntlige samtaler  observasjoner  annen relevant dokumentasjon Grunnleggende ferdigheter i faget Her føres de grunnleggende ferdighetene som er spesielt vektlagt i den aktuelle perioden.

38 FAGETS NAVN: Kompetansemål for perioden (Periode defineres som tiden mellom de to forskriftfestede samtalene med hjemmet) Individuelle mål for perioden. (Dette er mål eleven selv skal fokusere på i sitt faglige arbeid) Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) (Eleven vurderes i forhold til kompetansemålene for perioden) Mål for neste periode / kommentar (Feltet fylles ut i foreldresamtalen. Finnes igjen som individuelle mål ved neste skriftlige vurdering) Her føres de mest aktuelle nedbrutte kompetansemålene fra lokal læreplan for den aktuelle perioden. (Jfr halvårsplanlegging) Her føres elevens individuelle mål, dvs. oppsummeringen fra forrige foreldresamtale og andre individuelle mål som framkommer under opplæringen. Her føres resultater fra nasjonale prøver, osloprøver og andre standardiserte prøver, i tillegg til eventuelle resultater fra  skriftlige prøver  skriftlige produkter  muntlige samtaler  observasjoner  annen relevant dokumentasjon Her føres oppsummeringen av foreldresamtalen og andre individuelle mål som framkommer i opplæringen Grunnleggende ferdigheter i faget Her føres de grunnleggende ferdighetene som er spesielt vektlagt i den aktuelle perioden.

39 Matematikk høsten 2008 Kompetansemål for perioden Individuelle mål for periodenVurdering (inkludert dokumentasjon / kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Kunne finne fram på tallinja Kunne regne addisjon (pluss) og subtraksjon (minus)-oppgaver under og over ti Kunne lage regne- fortellinger som samsvarer til oppstilte regnestykker Eleven kan løse pluss og minusstykker ved hjelp av tallinja. Hun mestrer også pluss og minusoppgaver over og under 10. Er litt usikker i tieroverganger. Hun forstår sammenhengen mellom enkle regnefortellinger og et oppstilt regnestykke så lenge ikke tallene blir for store og informasjonen blir for mye. Grunnleggende ferdigheter i faget Å kunne sette ord på matematiske tankeganger og samtale om disse med andre Å kunne mestre regneoperasjoner innenfor et tallområde

40 FAGETS NAVN: Norsk Kompetansemål for perioden Individuelle mål for perioden Vurdering (inkludert dokumentasjon/ kartlegging) Mål for neste periode / kommentar Mestre enkel setningsanalyse, dvs finne subjekt, verbal og objekt Kunne skrive en lengre skjønnlitterær tekst med variert ordforråd, ulike setningskonstruksjoner og korrekt ortografi og tegnsetning. Kunne nyttiggjøre seg oppslagsverk og ordbøker i skolearbeidet Bruke ulike fonter og skriftstørrelser på en hensiktsmessig måte Kunne kjenne igjen, beskrive og skille mellom adjektiv og adverb Kunne hente ut informasjon av skriftlige veiledninger, og arbeide selvstendig på det grunnlaget Har skrevet boka ”Kald snø” der hun viser god rettskriving og tegnsetting. Eleven skriver et hverdagsnært språk med enkle setningskonstruksjoner. Eleven er flink til å slå opp i ordbøker, og kan ofte selv finne relevant stoff i oppslagsverk tilpasset aldersgruppen. Kan sette inn bilder i tekst, men behersker ikke bunntekst/topptekst, heller ikke innholdsfortegnelse. Lite planlagt bruk av fonter/skriftstørrelser Prøve i setningsanalyse: 23 av 35 poeng Leser aldersadekvate bøker med flyt og forståelse, kan med veiledning arbeide etter instrukser og oppskrifter. Aston index ordprøve: 14 av 20 riktige Skriver pen, funksjonell og sammenhengende håndskrift. Grunnleggende ferdigheter i faget Kunne sette inn og redigere bilder i egen tekst Kunne sette inn topptekst og bunntekst Kunne lage innholdsfortegnelse i Word

41 Oslo kommune Utdanningsetaten 41 Å vurdere vil si å se hvor elevene er, for å finne en god måte å gå videre på.


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering for læring, samling 2. april 2009 Tonje Hellstrøm."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google