Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Instruks for Regattaansvarlig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Instruks for Regattaansvarlig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Instruks for Regattaansvarlig
Onsdagseilaser 2012 Instruks for Regattaansvarlig

2 ONSDAGSREGATTA 2012 Løpsalternativ SIGNAL FLAGG SOM BRUKES
6. Meekflua Løpsalternativ 1. (V) Start – Moldeholmen BB – Hyseskjærsflua BB – Mål 2. (S) Start – Bollane (utlagt bøye øst) BB – Mål 3. (V) Start – bøye ved Brannstasjonen – Mål 4. (SØ) Start – Grønningen (utlagt bøye) BB – Mål 5. (Ø) Start – Lubbenes – Gullaugflua – Mål 6. (V) Start – Meekflua BB – Mål Start / Mål = Lubbenes / Baneseilaser: V7, H3 og H7 SIGNAL FLAGG SOM BRUKES Signal flagg «B» - Klasseflagg Signalflagg «P» - Klarsignal Signalflagg «X» Individuell tilbakekalling «1. Likhetstegn» Generell tilbakekalling Avkortning av seilas «AP-standard» Seilaser som ikke er startet er utsatt «N» Seilaser som er startet er annullert Startprosedyre. (5-4-1-Start) Min. til start Forklaring Flagg og lyd 5 min Varselsignal Lydsignal + Klasseflagg «B» heises 4 min Klarsignal Lydsignal + Signalflagg «P» heises 1 min Klarsignal Lydsignal + Signalflagg «P» senkes 0 min Start Lydsignal + Klasseflagg «B» senkes Klasseinndeling: LYS klasse 1: 1.19 og over LYS klasse 2: 1.18 og under

3 Kontaktperson Regattakomiteen
ONSDAGSREGATTA 2012 Dato VÅRSERIE - START 19:00 Regatta ansvarlig Kontaktperson Regattakomiteen 25. apr. Onsdagsregatta V1 Kikken / Albert 2. mai. Onsdagsregatta V2 Lobo / 9. mai. Onsdagsregatta V3 Lurie / Thomas 16. mai. Onsdagsregatta V4 Mistress / 23. mai. Onsdagsregatta V5 Andrea / Geir 30. mai. Onsdagsregatta V6 Furia II / 6. jun. Onsdagsregatta V7 / Baneseilas Numero Uno / 13. jun. Onsdagsregatta V8 Rasken / 20. jun. Onsdagsregatta V9 Fortuna VIII / 27. jun. Onsdagsregatta V10 Ninja / HØSTSERIE - START 19:00 / F.O.m. 05 SePT. START KL 18:00 8. aug. Onsdagsregatta H1 Arius IV / Dersom datoen ikke passer, er du selv ansvarlig for å finne noen andre som kan stille for deg. Det bør være minst to personer til å ta seg av start og tidtaking. Navn og mobil nr på stedfortreder skal varles til regattakomiteen i rimelig tid. 15. aug. Onsdagsregatta H2 Celsius / 22. aug. Onsdagsregatta H3 / Baneseilas Jyplingen / 29. aug. Onsdagsregatta H4 Juego / 5. sep. Onsdagsregatta H5 Øse / 12. sep. Onsdagsregatta H6 Gisela / 19. sep. Onsdagsregatta H7 / Baneseilas Furia III / 26. sep. Onsdagsregatta H8 Juni / 3. okt. Onsdagsregatta H9 Exito / 10. okt. Onsdagsregatta H10 Oda II /

4 ONSDAGSREGATTA 2012 Oppgaver for Regattaansvarlig
Møte opp i god tid før starttidspunkt. Angi et løp eller kombinasjoner av flere løp avhengig av vindforhold. Gjør dette så tidlig som mulig. Notere oppmøtte deltagere på deltagerskjema. Gjennomføre start prosedyren. Evt utsette starten om nødvendig. Ved tjuvstart, notere båter som ikke går tilbake og starter riktig. Notere om noen har brutt seilasen Ta tiden for målpassering for alle båtene. på deltagerskjema. Maksimaltid for seilasen er 2,5 timer. Dersom første båt ikke har fullført innen 2 timer, utvides maksimaltiden til 3 timer til å gjelde for alle båter. Båter som ikke har gått i mål innen dette tidspunkt vil bli registrert som DNF, (Fullførte ikke). Notere om noen fører protestflagg ved målgang. Annullere seilasen dersom forholdene tilsier det. Ferdig utfylt deltagerskjema leveres til medlem av regattakomiteen på bølgebryteren ved Tøndergård Båthavn etter siste båt har gått i mål. Følgende regatta-matriell skal til enhver tid finnes i skap på utsiden av naustet på Lubbenes. Digital klokke Flagg Lydsignal Nummerskilt (1 - 6 og ”+” og ”x”) Liste over deltakere med seilnr/båtnavn. Kikkert Kopi av Seilingsbestemmelsene / Instruks for regatta-ansvarlig Sett alt på plass etter bruk . Regattakomiteen skal varsles dersom noe mangler.

5 ONSDAGSREGATTA 2012 Angi løp(ene) som skal seiles så tidlig som mulig.
6. Meekflua Angi løp(ene) som skal seiles så tidlig som mulig. Eksempel: 1+3 = Løp 1 + Løp 3. 2 x 2 = Løp 2 x 2 runder. 3 x = Løp 3 x 2 runder + Løp 4 Ved utsikt lite vind er det lurt å legge opp til korte legger slik at du har mulighet til å avkorte løpet når båtene passerer moloen på Lubbenes. Ved østlig/vestlig vindretning. Vær obs på at det ved målgang fra «Bollan» kan være vanskelig å se seilnummer når båtene slører i mål.

6 ONSDAGSREGATTA 2012 Vind Pølsebane med Kryss – lens legger
Antall runder angis senest ved varselsignalet. Start mellom utlagt bøye og rød/hvit siktestang på Blåbåten. Babord runding av kryssmerke. Valgfri runding ved gate. (to utlagte bøyer) Målgang mellom utlagte bøyer og rød/hvit siktestang på Blåbåten. Seilasen kan avkortes ved alle merker. Signaliseres med Flagg ”S” pluss to lydsignal 3

7 Anvendelse av signalflagg

8 Klasseflagg ”B” Klarsignal ”P”
For onsdagsserien har LYS klasse 1 og 2 Klasseflagg ”B”. Kalles også varselsignal. Heises 5 minutter før start sammen med et lydsignal. Klarsignal ”P” Klassens klarsignal. Heises 4 minutter før start sammen med et lydsignal. Motoren skal være avslått – kappseilasen begynner og seilreglementet gjelder.

9 Startprosedyre: 5-4-1-Start
Vi antar at starten skal gå i denne retningen Startmerke Vind Startside Løpsiden Løpsalternativ varsles senest ved varselsignal. (5 min). Men helst så tidlig som mulig P – 4min Klasseflagg. (5 min) Indre begrensningsmerke 1 + 5

10 1 + 5 Startprosedyre: 5-4-1-Start Startside Løpsiden MOLO 34 12 1 min

11 Tilbakekalling

12 1 2 3 Individuell tilbakekalling

13 Individuell tilbakekalling - Signalflagg ”X”
Dersom båt(er) er identifisert som for tidlig over startlinja. Signalflagg ”X” vises UMIDDELBART etter startsignal sammen med lydsignal. Signalflagg ”X” vises inntil for tidlig startende båt(er) har gått tilbake og startet riktig. Ingen lydsignal når det senkes. En båt som ikke går tilbake og starter riktig skal scores som ”OCS” ”On Course Side” NOTER ALLIKEVEL TID FOR MÅLGANG.

14 Båt A er for tidlig over linja.
P A N G P A N G ”Løpsiden” A ”Startsiden” En båt som er over startlinja i det øyeblikket startskuddet går, må gå tilbake på startsiden av startlinja for å starte på riktig måte. En båt som returnerer for å starte riktig, kan ikke være til hinder for en båt som har startet riktig og seiler løpet.

15 Båt A er for tidlig over linja.
”Løsiden” A ”Startsiden” En båt som er over startlinja i det øyeblikket startskuddet går, må gå tilbake på startsiden av startlinja for å starte på riktig måte. En båt som returnerer for å starte riktig, kan ikke være til hinder for en båt som har startet riktig og seiler løpet.

16 3 2 1 Generell tilbakekalling

17 Generell tilbakekalling
”Første likhetstegn” Generell tilbakekalling Brukes når en ikke kan identifisere båt(er) over startlinja i det øyeblikket starten går, eller ved feil i start prosedyren. ”Første likhetstegn” varsles umiddelbart samtidig med at det gis to lydsignal. Senkes ved ett lydsignal. Ny startprosedyre vil starte ett minutt etter at ”Første likhetstegn” senkes.

18 Løp: 1 + 5 Du innser at du har lagt opp til et for langt løp da vinden dør ut.

19 Avkorting: Signalflagg ”S” vises sammen med to lydsignal

20 Ved ujevne forhold anbefales det å velge et løp som gir alle båter rimelig mulighet til å fullføre innen maksimal tiden. Alternativt velg kombinasjon av løp som gjør at seilasen kan avkortes ved passering Lubbenes. (Eks 2 x Løp 3 + Løp 4)

21 Utsettelse - ”AP standard”
”Seilaser som ikke har startet er utsatt.” Brukes når du av en eller annen grunn ønsker og utsette en seilas som ikke har startet. Varseles med to lydsignal når det heises. (Kan varsles helt inntil startsignalet går. Kan ikke brukes hvis seilasen har startet) Det anbefales å bruke AP ved følgende: P.g.a. for lite vind og strøm. (Få eller ingen båter vil kunne starte riktig.) Startmerke(r)/Komitebåt har drevet av. Feil i startprosedyren. Ett lyd signal gis når det senkes. Start prosedyren begynner 1 minutt etter at AP er senket.

22 Signalflagg ”N” Du kan når som helst annullere en seilas dersom forholdene tilsier det. Typisk vil være om vinden faller helt ut. «Seilaser som er startet er annullert» 3 lydsignaler når det heises.

23 LYKKE TIL !


Laste ned ppt "Instruks for Regattaansvarlig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google