Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Animasjoner av utvalgte deler av Kappseilingsreglene 2009-2012 (Inkludert endringer gjeldende fra 1. januar 2010) Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Animasjoner av utvalgte deler av Kappseilingsreglene 2009-2012 (Inkludert endringer gjeldende fra 1. januar 2010) Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Animasjoner av utvalgte deler av Kappseilingsreglene 2009-2012 (Inkludert endringer gjeldende fra 1. januar 2010) Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)

3 Reglene (engelsk.pdf) kan fritt lastes ned fra ISAFs hjemmeside (http://www.isaf.org/racingrules.php) Der finner du meget lærerike Case Book og Call Books med eksempler på regeltolkninger (http://www.isaf.org/9506.php og http://www.isaf.org/callbook.php) Marianne Middelthon, internasjo- nal ISAF-dommer fra Oslo, har vært med å utvikle de nye RRS, laget Call Books, etc og oversatt reglene til norsk.

4 Marianne M’s oversettelse kan kjøpes fra Norges seilforbund (www.seiling.no) Alle som seiler aktivt bør ha et komplett sett av reglene som gjelder fra 1. januar 2009. Teksten i denne presentasjonen er avskrift fra den norske oversettelsen. Tegninger og animasjoner er laget av : Torgrim Log Forbundsdommer NSF Takk til Marianne M. for tips, regeltolkninger og QA Finner du noe uklart / feil, vennligst kontakt: Torgrim.Log@hsh.no

5 10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. Velger man å slå, må man ikke være til hinder for andre båter (Regel 13) En på babord halser og en på styrbord halser Vind Styrbord !

6 Det er helt OK å slå slik at den andre båten etterpå blir liggende i ”fisen”.

7 10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. Velger man å falle av og ”dykke” den andre båten så må man passe på hva ? Vind

8 Ut litt med seilet, ellers kan det bli fulltreffer !

9 Skjøt inn seilet igjen for skarp kryss!

10 Hvem må ”holde av vegen” ? 10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser. En på babord halser og en på styrbord halser Vind

11 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Styrbord halser og styrbord halser + overlappet

12 12 FOR SAMME HALSER, IKKE OVERLAPPET Når båter er for samme halser og ikke overlappet, skal en båt klar aktenom holde av veien for en båt klar forenom. Det er ikke lov å kjøre på noen bakfra! Vind Styrbord halser og styrbord halser, men ikke overlappet

13 Regel 11 (overlappet samme halser, lo / le) Jeg har vikeplikt Hero Regel nr De har vikeplikt Sonen: Regel 18 trer snart i funksjon for båtene Vind Virtual Skipper 5 140.000 brukere internasjonalt Utrolig god vintertrening !!! Strategi, regler og taktikk Studer video av situasjoner i etterkant Se: www.vsk-nordic.com

14 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Overlappet, babord halser og babord halser Hvem er lo båt og må ”holde av vegen” ? (Tenk at vinden kommer inn litt på skrå fra ”riktig side” av seilet.) Vind

15 En på babord halser og en på styrbord halser Vind 10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser.

16 Overlappet, styrbord halser og styrbord halser Vind Hvem er lo båt som må ”holde av vegen” ? (Tenk at vinden kommer inn litt på skrå fra ”riktig side” av seilet.) 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt.

17 Vind 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Styrbord halser og styrbord halser og overlappet

18 Vind Styrbord halser og babord halser 10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser.

19 Vind 11 FOR SAMME HALSER, OVERLAPPET Når båter er for samme halser og overlappet, skal en lo båt holde av veien for en le båt. Babord halser og babord halser og overlappet

20 Vind Babord halser og styrbord halser 10 FOR MOTSATTE HALSER Når båter er på motsatte halser, skal en båt for babord halser holde av veien for en båt for styrbord halser.

21 Animasjon regel 13 Vind

22

23 13UNDER STAGVENDING Etter at en båt har passert vindøyet, skal den holde av veien for andre båter inntil den er på en bidevindskurs. I denne perioden gjelder ikke reglene 10, 11 og 12. Hvis to båter er underlagt denne regelen samti- dig, skal den som er på den andres babord side eller den som er aktenom holde av veien. Protest ! En på babord halser og en på styrbord halser, men … Det er stort sett slik at reglene lenger bak i boka er mer ”konge” enn reglene tidlig i boka. Regel 13 overstyrer derfor regel 10 her!

24 Animasjon regel 15

25

26

27 Protest ! 15FÅ RETT TIL VEIEN Når en båt får rett til veien, skal den til å begynne med gi den andre båten plass til å holde av veien, med mindre den får rett til veien på grunn av den andre båtens handlinger. PlassPlassen en båt trenger under de rådende forhold mens den straks manøvrerer på en sjømannsmessig måte. En på babord halser og en på styrbord halser. Slaget er ferdig (til bidevindkurs). Regel 13 er derfor ikke brutt, men … Sånn ca: Hvor stor plass trenger hun for å holde av veien her ?

28 Styrbord halser og styrbord halser + overlappet OK, grå båt holder av veien. Animasjon regel 16.1

29 Oi, klarer grå båt å holde av veien sånn helt plutselig?

30 Protest ! 16ENDRE KURS 16.1Når en båt med rett til veien endrer kurs, skal den gi den andre båten plass til å holde av veien. Det ble kontakt! (Da har minst en av båtene brutt en regel!)

31 Overlappet, babord halser og babord halser Vind Grå båt er lei av å holde av veien. Han vil heller jibbe til styrbord halser. Animasjon regel 16.1

32 Vind

33 En på babord halser og en på styrbord halser, men …

34 Protest ! 16ENDRE KURS 16.1Når en båt med rett til veien endrer kurs, skal den gi den andre båten plass til å holde av veien. Hva burde grå båt ha gjort?

35 Vind Babord halser og babord halser, ikke overlapp Kan grå båt jibbe og gå mot merket nå? (Veldig riski vedr. regel 16.1) Animasjon (Snart regel 17)

36 Vind Babord halser og babord halser + overlapp ( etablert bakfra i le innenfor to skroglengders avstand )

37 Vind Hm, seiler oransje båt nå riktig kurs mot merket ?

38 Riktig kursEn kurs en båt ville seile for å fullføre så hurtig som mulig i fra- vær av de andre båtene det refereres til i regelen som benytter uttrykket. En båt har ingen riktig kurs før sitt startsignal. Protest ! 17FOR SAMME HALSER; RIKTIG KURS Hvis en båt klar aktenom blir le båt innenfor to av sine skroglengder fra en båt for samme halser, skal den ikke seile høyere enn sin riktige kurs så lenge båtene forblir for samme halser og overlappet innen denne avstanden fra hver andre med mindre det gjør at den umiddelbart seiler aktenom den andre båten. Denne regelen gjelder ikke hvis overlappen begynner mens lo båt skal holde av veien i henhold til regel 13.

39 Sikkerhetsdetaljer for optimistseilere Hvilke halser har Niels? Hvilke halser har Linn? SoneOmrådet rundt et merke innen en avstand av tre av skroglengdene til båten som er nærmest det. En båt er i sonen når noen del av dens skrog er i sonen. Er Niels i sonen ved toppmerket? I så fall, hvor stor er sonen?

40 Regel 18.1 a (Regel 18 gjelder ikke ”mellom båter for motsatte halser når de seiler kryss”) Har båten på innsiden rett til plass-ved-merket ? Vind Men, hvilken regel gjelder da?

41 Animasjon av overlapp ved sonen

42 Regel 18.2(b) (i det øyeblikk …) Har båten på innsiden rett til plass-ved-merket ?

43

44 Hva nå da ? Grå båt må fortsatt gi plass-ved-merket

45 Animasjon av inngang til sonen

46 Grå båt bryter overlappen like før sonen ! Regel 18.2(b) (i det øyeblikk …) Yeah!

47

48 Hva nå da ? Grå var klar forenom ”i det øyeblikk” og trenger Ihht 18.2(b) ikke gi plass-ved-merket

49 Innside overlapp Hvem er overlappet hvem? Og, hvem har nå rett til plass-ved-merket for hvem?

50 Hva om det er tvil om overlapp / ikke overlapp ? 18.2Gi plass-ved merket (a)… (b)… (c)… (d)Hvis det er rimelig tvil om at en båt etablerte eller brøt en overlapp i tide, skal det antas at den ikke gjorde det. (e)Hvis en båt fikk en indre overlapp fra klar aktenom, og den ytre båten ikke har vært i stand til å gi plass-ved-merket fra det øyeblikk overlappen begynte, behøver den ytre båten ikke gi plass-ved-merket.

51

52

53

54

55

56

57 Protest !

58 Vind Babord halser og babord halser + overlapp (Anta: ikke bakenfra innenfor to båtlengder, dvs. ikke regel 17) Kan grå båt jibbe og gå mot merket? (Veldig riski, Jfr. regel 16.1)

59 Vind Er grå båt i sonen nå? SoneOmrådet rundt et merke innen en avstand av tre av skroglengdene til båten som er nærmest det. En båt er i sonen når noen del av dens skrog er i sonen.

60 Vind Hvem er indre båt, jfr. regel 18?

61 Vind

62 Auuuuu! Protest ! Auuuuu! Protest ! 18.2Gi plass-ved merket (a)Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. (b)Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket.

63 En på babord halser og en på styrbord halser. Regel 10 gjelder. Vind

64 Fortsatt regel 10

65 Vind Hvilken regel gjelder nå? Hvem er indre båt, jfr. regel 18?

66 Vind

67

68

69

70 Protest ! 18.2Gi plass-ved merket (a)Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. (b)Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket.

71 Vind Babord halser og babord halser + overlapp

72 Vind Babord halser og babord halser, ikke overlapp Yeah!

73 Vind Regel 18.2(b) (i det øyeblikk …)

74 Vind

75

76

77

78 Protest ! 18.2Gi plass-ved merket (a)Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. (b)Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket.

79 Animasjon regel 18.3(a)

80

81

82 Protest ! Regel 18.3 (regel 13 i sonen)

83 Må grå båt virkelig seile høyere enn bidevindskurs for å unngå oransje båt?

84

85 Protest ! 18.3Stagvending når man nærmer seg et merke Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens den andre står opp merket, gjelder regel 18.2 deretter ikke. Båten som endret halser (a)skal verken forårsake at den andre båten må seile høyere enn bidevind for å unngå den eller hindre den andre båten i å passere merket på den riktige siden, og (b)skal gi plass-ved-merket hvis den andre båten blir overlappet på innsiden av den.

86 Oh No ! Protest ! Oh No ! Protest ! 64AVGJØRELSER 64.1Straffer og frifinnelse (a)Når protestkomiteen finner at en båt som er part i en protesthøring har brutt en regel, skal den diskvalifiserte båten med mindre en annen straff gjelder. En straff skal idømmes enten den anvendelige regelen er nevnt i protesten eller ikke. (b)Hvis en båt har tatt en relevant straff gjelder ikke regel 64.1(a) for den med mindre straffen for en regel den brøt er en diskvalifisering som ikke kan strykes fra båtens totale poeng. (c)Når en båt, som en konsekvens av et regelbrudd, har tvunget en annen båt til å bryte en regel, gjelder ikke regel 64.1(a) for den andre båten, og den skal frifinnes. (d)Hvis en båt har brutt en regel når den kappseiler, skal den straffen gjelde seilasen som seiles nærmest tiden for hendelsen. La oss se litt på protestbehandling i en slik situasjon

87 Animasjon regel 18.3(b)

88

89

90

91

92

93

94 18.3Stagvending når man nærmer seg et merke Hvis to båter nærmer seg et merke for motsatte halser og en av dem endrer halser, og som et resultat er underlagt regel 13 i sonen mens den andre står opp merket, gjelder regel 18.2 deretter ikke. Båten som endret halser (a)skal verken forårsake at den andre båten må seile høyere enn bidevind for å unngå den eller hindre den andre båten i å passere merket på den riktige siden, og (b)skal gi plass-ved-merket hvis den andre båten blir overlappet på innsiden av den. Protest !

95 En på babord halser og en på styrbord halser. Regel 10 gjelder Vind Animasjon regel 18.2(a)

96 Vind Fortsatt regel 10

97 Vind Hvilken regel gjelder nå?

98 Vind

99

100 Protest ! 18.2Gi plass-ved merket (a)Når båter er overlappet skal den ytre båten gi den indre båten plass-ved-merket, med mindre regel 18.2(b) gjelder. (b)Hvis båter er overlappet i det den første av dem kommer frem til sonen, skal den båten som i det øyeblikk er ytre båt deretter gi den indre båten plass-ved-merket. Hvis en båt er klar forenom når den kommer fram til sonen, skal båten som i det øyeblikk er klar aktenom deretter gi den plass-ved-merket. Pinky har rett til plass-ved-merket, men heller ikke mer enn det. Hun må holde av veien for Grå (regel 10)

101 En på babord halser og en på styrbord halser. Regel 10 gjelder Vind Animasjon regel 18.4 Pinky må holde av veien ihht regel 10

102 Vind RETT TIL VEIEN En båt har rett til veien når en annen båt har plikt til å holde av veien for den. Noen regler i Seksjon B, C og D begrenser likevel handlingene til en båt med rett til veien. Grå har dermed rett til veien, men kan han seile som han vil ?

103 Vind

104 Animasjon regel 18.4

105 Vind Animasjon regel 18.4

106 Vind Protest ! 18.4Jibbe Når en indre overlappet båt med rett til veien må jibbe ved et merke for å seile sin riktige kurs, skal den ikke, inntil den jibber, seile lengre fra merket enn det som er nødvendig for å seile denne kursen. Regel 18.4 gjelder ikke ved et portmerke.

107 Vind Hva nå da? Kan Grå tvinge Pinky til å jibbe før han selv jibber inn mot merket? Ja (Han er ikke i sonen: 18.4 er ikke aktivert)

108 Hva må brun båt gjøre nå? Enten … Eller … Plass til å slå ! Plass til å slå !

109 26 STARTE SEILASER Seilaser skal startes ved å bruke de følgende signaler. Tidene skal tas etter de visuelle signalene; det skal sees bort fra uteblivelse av et lydsignal. SignalFlagg og lyd Minutter før startsignal Varsel- Klasseflagg; 1 lydsignal5* Klar- P, I, Z, Z med I, eller sort flagg;4 1 lydsignal Ett minuttKlarsignal fjernes;1 1 langt lydsignal Start- Klasseflagg fjernes; 1 lydsignal 0 *eller som beskrevet i seilingsbestemmelsene Varselsignalet for hver etterfølgende klasse skal gis samtidig med eller etter startsignalet for den foregående klasse.

110 Flaggsetting P KlarsignalI Regel 30.1 gjelder. Z Regel 30.2 gjelder. Sort flagg. Regel 30.3 gjelder. X Individuell tilbakekalling Første likhetstegn Generell tilbakekalling. Varselsignalet vil bli gitt 1 minutt etter at dette flagget fjernes. Klarsignaler: Signaler for tilbakekalling:Utsettelse: AP Seilaser som ikke har startet er utsatt. Varselsignalet vil bli gitt et minutt etter at AP er fjernet, med mindre seilasen på det tidspunktet blir utsatt igjen eller annulert.

111 Eksempel på start med klasseflagg F

112 Huff da, var du som fikk X-flagget?

113 Hva betyr det om de hadde heist dette flagget ?

114 Eksempel på tøff start Er dette lov? (Regel 17) Pinky må slå Brun i siste seilas for å vinne serien

115 Eksempel på tøff start

116 Hun glir på farten og loffer Brun rolig opp (ikke problemer med 16.1)

117 Eksempel på tøff start Riktig kurs En kurs en båt ville seile for å fullføre så hurtig som mulig i fravær av av de andre båtene det refereres til i regelen som benytter uttrykket. En båt har ingen riktig kurs før sitt startsignal.

118 Eksempel på tøff start Oh no!

119 Eksempel på tøff start Pinky falt av til riktig kurs umiddelbart etter starten. Pinky brøt ikke regel 17 eller 16.1. Det var en taktisk god start for Pinky, der Brun ble luffet OCS.

120 Eksempel på tøff start

121 Protest ! 21.1En båt som etter sitt startsignal seiler mot førstartsiden av startlinjen eller en av dens forlengelser for å starte eller for å overholde regel 30.1, skal holde av veien for en båt som ikke gjør det inntil den er helt på førstartsiden.

122 Eksempel på tøff start

123

124

125 Pinky dro seieren i land med Brun OCS + en totørnstraff. (Brun gikk hjem og leste enda mer på reglene ;-)

126 Carmen Karmøy Torgrim Log (NOR151.blogspot.com)


Laste ned ppt "Animasjoner av utvalgte deler av Kappseilingsreglene 2009-2012 (Inkludert endringer gjeldende fra 1. januar 2010) Torgrim Log (NOR954.blogspot.com)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google