Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norgga Luonddugáhttenlihttu Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER: Økologi, høsting og bærekraftig arealbruk mot mineralnæring,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norgga Luonddugáhttenlihttu Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER: Økologi, høsting og bærekraftig arealbruk mot mineralnæring,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norgga Luonddugáhttenlihttu Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER: Økologi, høsting og bærekraftig arealbruk mot mineralnæring, oljeindustri og strutsepolitikk Gunnar Reinholdtsen Naturvernforbundet i Finnmark

2 Norgga Luonddugáhttenlihttu Hva handler dette om? En region med ressursbasert bosetting  Kystbosetting basert på fiskeforekomster  Innenlands bosetting basert på reindrift og jordbruk De evigvarende ressursene – naturen, trues  De store fiskevolum hentes av utenforstående, og er truet  Bærekratig jordbruk og reindrift trues av mange inngrep En region med ressursbasert bosetting  Kystbosetting basert på fiskeforekomster  Innenlands bosetting basert på reindrift og jordbruk De evigvarende ressursene – naturen, trues  De store fiskevolum hentes av utenforstående, og er truet  Bærekratig jordbruk og reindrift trues av mange inngrep

3 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Hva skjer i Nord - nå? Petroleumsindustrien utvider leting/produksjon Gruveindustrien banker på og VIL inn Etterfølgende regjeringer satser i nord • Gagner nordområdesatsingen regionen eller bare industrien? Det er laget en egen mineralstrategi • Det uttalte mål er å legge til rette for industrien - ikke regionen! Kommuner tenker mest bare på arbeidsplasser Er dette til nytte eller til skade for regionen? • Hvordan vil dette kappløpet ende? • Blir regionen ranet – “tøm og røm”? • Eller vil det gi oss rikdom og glede? Hvordan kan vi sikre at dette går rett vei?

4 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Vi trenger en bedre politisk prosess Etikk og politisk ansvar må vektlegges mer “Det er nødvendig å innse at alle parter, både med makt og i opposisjon deler et felles ansvar for samfunnets fremtid” FN – ”Føre var prinsippet” Og vi må utvise tilstrekkelig forsiktighet ”Når kunnskapen er begrenset, så velg en forsiktig tilnærming – plasser bevisbyrden på den som sier at en aktivitet ikke vil forårsake vesentlig skade, og gjør de utøvende partene ansvarlige for miljøskader.” Fra ”The Earth Charter” Og bærekraft må gis høyere prioritet

5 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Kvalitet i prosess –› kvalitet på resultatet Viktige faktorer i prosessen: • Forskjell på lokale, nasjonale og globale interesser • Investorer – og industrien har egne interesser – Er de sammenfallende med interessene over? • Klarer beslutningstakerne å se forskjellen? Hvis de ser forskjellen, hvordan balanseres faktorene? Viser det fremlagte datagrunnlag hele sannheten? • Det er utbygger som leverer beslutningsgrunnlaget • Utbygger kjøper og betaler til selvvalgt utreder Aller viktigst: Politikernes vilje til å se sannheten • Kan ønsket om økt sysselsetting redusere gangsynet? • Kan det hende at risiko og ulemper blir oversett? • Mitt svar er JA på begge spørsmål

6 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Etikk mot politiske motiver Vi ser ofte at politikere vil endre lovbestemmelser • Men det tar tid, så: Dispensere – eller overse Når Fylkesmannen peker på at et vedtak er ulovlig – så vil politikere fjerne Fylkesmannen Beslutninger tas på tvers og på tross av faglige råd og klare forskningsresultater • Når Havforskningsinstituttet fraråder utslipp av gruveavfall i Repparfjorden, så overser man dette • Da Kongekrabben ble importert fra Stillehavet, så valgte fiskeriministeren å verne bestanden, selv om vi har forpliktet oss til å fjerne introduserte arter • Flertallet i regjeringen ønsker å bore etter olje i fødestua til den Nordatlantiske torsken – på tross av av faglige råd fra forvaltningen Påvirker partiprogram vett og gangsyn?

7 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Det må ryddes opp i systemet! Grunnkrav i forvaltning og politikk (?) • Kvalitet • Integritet • Objektivitet • Uavhengighet Gir alle utredningsfirma alltid et objektivt og fullstendig bilde av konsekvensene? • Eller kan det hende at de pynter litt på realitetene? • Og kan de bli påvirket av markedskreftene? Utviser tilsyn og miljøforvaltning alltid tilstrekkelig profesjonell integritet og uavhengighet? Klarer alltid beslutningstakerne å • Se alle konsekvenser og balansere dem mot hverandre? • Prioritere riktig?

8 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Hvorfor går det ikke så bra? Miljøforvaltning • For lite ressurser i de fleste kommuner • Mangel på kompetanse og kvalifisert arbeidskraft Kommunal styring • Ikke oversikt over alle miljømessige sider • Mangler vilje til å prioritere natur (tør ikke) Nasjonal styring • Miljøbehandling i alle departement • Miljøverndepartementet kun en av mange • Stemmer viktigere enn natur • Sentral styring upopulært

9 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Fremtid og samfunnsansvar Hva er vår tids viktigste forpliktelse? Statsministeren sier blant annet (fritt sitert): • Den verden vi overlater til våre barn skal være i minst like god stand som den var da vi arvet den • Regjeringen skal føre en aggressiv klimapolitikk, og forbedre klima avtalen

10 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Samfunnet –vi- har et stort ansvar Den raske tekniske utvikling gir muligheter og utfordringer i et høyt tempo Muligheter gir valg, valg gir risiko og de gir ansvar Når vi ikke vet helt sikkert hva farene er – Skal vi da si ja eller nei? Eksempel: Mykningsmidler i plast antas å gi: • Hormon forstyrrelser • Redusert fruktbarhet • Fødselsskader Ska l vi utsette våre barn for dette? Hvor stor risiko er akseptabel?

11 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu “Føre var” prinsippet UNESCOs (FN) underorgan COMEST har besvart spørsmålet: “Når menneskelig aktivitet kan føre til moralsk uakseptabel skade, som er teoretisk mulig men usikker, skal tiltak gjøres for å unngå eller redusere de aktuelle skader. Moralsk uakseptabel skade refererer til skade på mennesker eller miljøet, som: Truer menneskelig liv eller helse, Er alvorllig og har irreversibel effekt, Er urettferdig for denne eller fremtidige generasjoner Eller innføres uten tilstrekkelig hensyn til menneske- rettighetene til de som berøres. FN: Det moralsk akseptable valg er å unngå alvorlig risiko

12 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Arealbruk & Interessekonflikt Bærekraftig bruk - eller kortsiktig profitt • Torskefiske i 1000 år – eller oljeutvinning i 50 år? • Reindrifta mister beiteland – Mineralutvinning – Hyttefelt – Scooterløyper – Mølleparker – Kraftlinjer - osv • Bærekraft og naturmangfold forvitrer – Vi mister arter og leveområder på land og i sjø – Levegrunnlag og bosetting i nord er i fare

13 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Omfang av tildelte leterettigheter Finnmarksvidda

14 www.naturvernforbundet.no Norgga Luonddugáhttenlihttu Fjorddeponi i overflaten Ufarlig i Norge (?) – Forbudt i de fleste andre land


Laste ned ppt "Norgga Luonddugáhttenlihttu Politikk, forvaltning og utvikling av nordområdene UTFORDRINGER: Økologi, høsting og bærekraftig arealbruk mot mineralnæring,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google