Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Når varene passerer grensen – kompetansen som må til 24. - 25. mars 2011 LTLs regionkonferanse Mona Juell Adm. direktør, Global Ship Logistics AS og styreleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Når varene passerer grensen – kompetansen som må til 24. - 25. mars 2011 LTLs regionkonferanse Mona Juell Adm. direktør, Global Ship Logistics AS og styreleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Når varene passerer grensen – kompetansen som må til 24. - 25. mars 2011 LTLs regionkonferanse Mona Juell Adm. direktør, Global Ship Logistics AS og styreleder i LTL region Øst.

2 Foreningens hovedfokus • Spesialkompetanse i bransjen • Målsetning er å heve anerkjennelsen til bransjen 1)Synliggjøre kompetansen bransjen besitter for en effektiv transport 2)Gi medlemmene et verktøy å markedsføre seg selv innen eget området 3)Vri fokus fra transportbærere til faglig kompetanse

3 Internasjonal varehandel har mange aktører og aktiviteter EN ANALYSE AV TRANSPORTRUTEN FOR FORSENDELSER AV TRAKTORER PRODUSERT I MANNHEIM I TYSKLAND TIL AUSTRALSKE BØNDER VISER TIL:

4 ….tolldeklarasjon …fakturagrunnlag… …infolog.. …varedeklarasjon…. ….transit..

5 telefon e-post telefax purre opp bekrefte avkrefte

6 havnekontor finansinstitusjon inspektør tollmyndighet Sjøfartsdirekoratet

7

8

9

10

11

12 Finn nøkkelkompetansen for ditt behov Du går ikke til en arbeidsrettsadvokat når du skal ha skilsmisse

13 Generelle utfordringer i internasjonal logistikk • Tollprosedyrer • Transportkrav • Handelshindre • Sikkerhetskrav

14 Geografiske utfordringer : Geografiske utfordringer: Brasil • Innførselskrav • Krav til sjøfraktdokumenter og brasiliansk rederi dersom kjøperen er en offentlig etat brasiliansk rederi dersom kjøperen er en offentlig etat • Krav til detaljert handels- dokumentasjon, på ”skrue og mutternivå”. dokumentasjon, på ”skrue og mutternivå”. • Transportmerking • Tollvesenets tilbøyelighet til å åpne containere å åpne containere • Toll- og avgiftsberegning inn i Brasil er en krevende øvelse. Brasil er en krevende øvelse.

15 India • Stort marked i sterk vekst • Norge et lite marked benytter GSP- system (utnytte tollfordeler) • Produktspesifikt importsystem • Stor bruk av remburs

16 Tyskland • Tilsynelatende tro er at alt er ”plain sailing” • Miljøengasjementet – miljøulempene pga transittland – kjøreforbud for tyngre lastebiler i helgen, ekstra veiavgifter, kjøretøysrestriksjoner i flere byer. • Emballasjegjenvinning, Duales System • Tysk tollvesen er effektive, men krever at tolltariffering og tollverdiberegning er helt korrekt. • Hamburg tollmessig er en frihavn kan i denne sammenheng være interessant.

17 Russland • I et land som strekker seg over 11 tidssoner og som kan ha temperaturforskjeller på mellom 70 og 100 grader Celsius snakker vi om naturgitte logistikkutfordringer

18 Produktutfordring: Fersk fisk  Rask og pålitelig transport  Termocontainere/biler  Krav fra matvaremyndighetene  Fortollingsregler i mottakerlandet  Pakking, lasting og hygienekrav  Utnyttelse av returkapasitet

19 • Klesdesignere • Utvikling av sport og fritid • Produksjon i fjerne land • Moteklær, time to market er avgjørende • Merking frem til butikk • Myndighetskrav internasjonal tekstilhandel • Mye norsk tekstilimport videreselges, særlig til EU-land • Tollfordelene i GSP-systemet Produktutfordring: Tekstiler Produktutfordring: Tekstiler

20 Farmasøytiske produkter  I transportsammenheng - matvarer  Kritisk. Temperaturømfintlig  Som farlig gods. Ekstra dokumentasjons-, transport- og håndteringskrav  Særskilte godkjenninger  Nødhjelp – manglende infrastruktur  Må ikke blandes med andre varer

21 Militære produkter  Norge betydelig eksportør  Restriktive import og eksportkrav  USA med eksportkontrollmyndighet utenfor egne grenser, men tilrådelig å etterleve  Restriksjoner på hvilke flyplasser, havner og veiruter som kan benyttes

22 Teknologiske utfordringer • Vær forberedt på overraskelser. Teknologien er ikke like utviklet i alle land, og mellom forskjellige aktører og instanser kan det være ulike måter å få aksept og godkjenning – også innenfor landegrensene.

23 Når spesialkompetansen mangler •L•L•L•Langvarig stopp på grensen •F•F•F•Forsinket fram til mottaker •F•F•F•Forsendelseskostnadene ”eksploderer” •V•V•V•Varene blir ødelagt •V•V•V•Varene blir returnert •V•V•V•Varene blir borte •U•U•U•Utkonkurrert på grunn av dårlig leveringsservice

24

25 Geo/ProdTekstilShipspareBildelerMilitærtHUMFarmasiRetailOil & GasDagligvare Brasil X USA X Tyskland KINA Russland X Makedoni a INDIA X Israel Italia Mange har sine egne spesialområder

26 Hvordan spille videre på bransjens kompetanse? • Visualisering og dokumentasjon av bransjens kompetanse kan utvikles og tilpasse det enkelte selskap slik at de får sin egen powerpoint, del av et nettsted, pdf med mer.

27 Takk for oppmerksomheten 

28


Laste ned ppt "Når varene passerer grensen – kompetansen som må til 24. - 25. mars 2011 LTLs regionkonferanse Mona Juell Adm. direktør, Global Ship Logistics AS og styreleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google