Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Logisitikk- og transportindustriens landsforening Regionskonferanse 3.3.2010 Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Logisitikk- og transportindustriens landsforening Regionskonferanse 3.3.2010 Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Logisitikk- og transportindustriens landsforening Regionskonferanse 3.3.2010 Bergen

2 LTL Selvstendig interesse- og arbeidsgiverorganisasjon tilsluttet Organiserer hovedtyngden av norske transportindustribedrifter innenfor –Logistikk –Spedisjon –Skipsekspedisjon –Havne- og terminalrelatert virksomhet Medlem av Nordisk Speditørforbund, Clecat og FIATA

3 LTL Ca. 350 medlemsbedrifter –5 bedrifter representerer 70% av ansatte som jobber i medlems bedriftene –Mange bedrifter med 10-20 ansatte Totalt 11.000 ansatte, men med underleverandører ca. 30.000 mennesker –60% saksbehandlere / selgere –40% terminalarbeidere / sjåfører

4 Noen av våre medlemmer

5 Landsdekkende med 9 regionforeninger Agder Bergen Midt-Norge Møre og Romsdal Nord-Norge Rogaland Vestviken (Drammen-Telemark-Vestfold) Øst (Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold) Norske Flyspeditørers Forening

6 LTLs hovedområdet Medlemsservice Næringspolitikk, miljø og samferdsel Arbeidsgiverspørsmål Kompetanse og rekruttering Juridisk rådgivning og bistand HMS Bransjespørsmål, f. eks toll,

7 Deltakerne, som er konkurrenter i transportnæringen, må ikke snakke om eller drøfte - Nåværende, fremtidige eller tidligere priser, påslag, avgifter og gebyrer eller andre former for prisberegning, herunder om eller hvordan offentlige avgifter og andre kostnader skal faktureres kundene. - Deltakerne er også avskåret fra å drøfte kontraktsbetingelser og andre forhold som kan utgjøre konkurranseparametere overfor kundene, slik som kredittid, reklamasjonsvilkår mv. Drøftelser om hvorvidt man skal inngi tilbud i tilbudsforespørsler og om eventuelle vilkår er strengt forbudt. - Deltakerne må heller ikke opplyse om bedriftens strategi eller planer når det gjelder noen av de nevnte forhold. - Opptreden i strid med dette må rapporteres til LTL omgående.

8 Deltakerne kan drøfte bransjens generelle interesser, slik som forholdet til myndigheter og virkningene av regelverk på arbeidsmiljø og kostnader. De er videre fri til å drøfte og motta kostnadsanalyser på aggregert nivå og kostnadssimuleringer av enkeltforhold, slik som kjøre- og hviletidsbestemmelser, veipriser mm. Forutsetningen er at deltakerne ikke drøfter om og evt. hvordan endringer i kostnader og andre forhold skal gi seg utslag i forholdet til kundene. De kan videre drøfte praktiske forhold og rutiner som ikke utgjør konkurranseparametere i kampen om kundene

9 Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Administrasjonen består av: –Tom Rune Nilsen, Adm. dir og adv. –Thor Chr. Hansteen Adv. og forhandlingsleder –Kristin Mørkedal Adv. fødsels permisjon –Torill Bergseth, kompetanseleder –Vibeke Erstland, kompetansekoordinator –Irene Hove-Larsen, kompetansesekretær –Torgeir Gullaksen, Adv. –Grete Hallberg Tønnessen, lederassistent –Lennart Hovland, informasjonssjef og næringspolitisk rådgiver –Gro Bjørndalen Sverre, sekretær –Heidi Chr. Lund, rådgiver

10 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Logisitikk- og transportindustriens landsforening Regionskonferanse 3.3.2010 Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google